Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Politieke partijen: maatregelen hypotheekrenteaftrek

Politieke partijen: maatregelen hypotheekrenteaftrek
Beeld: ABM

Nu er nieuwe verkiezingen aankomen, zal iedere politieke partij zijn verkiezingsprogramma kenbaar moeten gaan maken. Natuurlijk zal ook de hypotheekrenteaftrek bij diverse partijen aan bod komen.

Ambtelijk Financiën heeft de Fiscale Maatregelenlijst 2023 opgesteld. Deze biedt een overzicht van verschillende fiscale maatregelen, met bijbehorende budgettaire derving of opbrengst, dat gebruikt kan worden door politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's.

Betreffende de eigen woning worden de volgende maatregelen opgesomd.

1: Afbouwen hypotheekrenteaftrek (HRA) via aftopping aftrekbare schuld

De maatregel houdt in dat de aftrekbare schuld voor de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs wordt afgetopt op €700.000 in 2024, €600.000 in 2025 en €400.000 structureel. Dit betekent dat de hypotheekrente over het deel van de schuld dat boven dit bedrag uitkomt niet meer kan worden afgetrokken.

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de gevolgen:

Aflossingsvrije hypotheek   €600.000
Hypotheekrente   3%
Betaalde hypotheekrente   €18.000
Fiscaal voordeel 36,93% €6.647,40
Fiscaal voordeel bij aftopping €400.000 36,93% van €400.000 x 3% €4.431,60


2: Afbouwen hypotheekrente via grondslagversmalling

Deze maatregel houdt in dat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2024 wordt afgebouwd via grondslagversmalling. Dit betekent dat het deel van de rentebetalingen dat aftrekbaar is van het inkomen elk jaar met 10% wordt verlaagd, totdat er in 2033 geen aftrek meer mogelijk is. Het aftrektarief blijft wel op 36,93%, het niveau dat in 2023 wordt bereikt.

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de gevolgen:

Aflossingsvrije hypotheek   €600.000
Hypotheekrente   3%
Betaalde hypotheekrente   €18.000
     
Aftrekbaar in 1e jaar 90% van €18.000  €16.200
Aftrekbaar in 2e jaar 80% van €18.000  €14.400
Aftrekbaar in 3e jaar 70% van €18.000  €12.600
Aftrekbaar in 10e jaar 0% van €18.000  €0
De hypotheekrenteaftrek wordt in 10 jaar afgeschaft.


3: Afbouwen hypotheekrenteaftrek (HRA) via tarief

De maatregel houdt in dat het tarief waartegen de hypotheekrente afgetrokken mag worden, geleidelijk wordt afgebouwd tot 0%. Het tarief in 2023 is 36,93% en wordt stapsgewijs afgebouwd via 34% in 2024 en 31% in 2025 tot een structureel tarief van 0% in 2048.

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de gevolgen:

Aflossingsvrije hypotheek   €600.000
Hypotheekrente   3%
Betaalde hypotheekrente   €18.000
     
Fiscaal voordeel in 1e jaar 36,93% van €18.000 €6.647,40
Fiscaal voordeel in 2e jaar 34,00% van €18.000 €6.120,00
Fiscaal voordeel in 3e jaar 31,00% van €18.000 €5,589,00
Fiscaal voordeel in 2048 0% van €18.000 €0,00


4: Afschaffen geen of een kleine eigenwoningschuld (Wet-Hillen)

De Wet-Hillen wordt vanaf 2019 met kleine stapjes van 3,33% per jaar in 30 jaar afgebouwd. Dit betekent dat huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) volledig hebben afgelost, geen belastingvoordeel meer krijgen voor hun woning.

Met deze maatregel wordt de Wet Hillen-per 2025 afgeschaft; dit leidt tot een budgettaire opbrengst tot en met 2048. De structurele opbrengst is €0 omdat de Wet-Hillen al afgeschaft wordt.

Naast als structuuraanpassing (volledig afschaffen) zou de maatregel ook als parameterwijziging vormgegeven kunnen worden. Op die manier wordt de Wet-Hillen vanaf 2025 sneller afgebouwd naar 0,01%.

Hieronder een simpel voorbeeld waarin een huizenbezitter nog €600 aan hypotheekrente betaalt:

Jaar 2023
WOZ-waarde   €400.000
Eigen Woning Forfait 0,35% van €400.000 €1.400
Betaalde hypotheekrente   €600 -/-
Aftrek kleine eigenwoningschuld 83,33% van €800 €667 -/-
Bijtelling bij het inkomen   €133 -/-
Afschaffing Wet-Hillen
WOZ-waarde   €400.000
Eigen Woning Forfait 0,35% van €400.000 €1.400
Betaalde hypotheekrente   €600 -/-
Aftrek kleine eigenwoningschuld 0% van €800 €0 -/-
Bijtelling bij het inkomen   €800 -/-


5: Differentiëren EWF: extra tarief voor woningen met een WOZ-waarde tussen de gemiddelde WOZ en de Villagrens

De maatregel houdt in dat het eigenwoningforfait wordt gedifferentieerd naar de WOZ-waarde van de woning. Dit betekent dat er een extra tarief geldt voor woningen met een WOZ-waarde die hoger is dan het gemiddelde maar lager dan de villagrens.

Het tarief voor de tweede schijf is structureel op 1,35% gezet en wordt geleidelijk ingevoerd. Het tarief is 0,5% in 2024 en 0,7% in 2025.

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de gevolgen:

Gemiddelde huizenprijs   €400.000
Villagrens   €1.200.000
WOZ-waarde woning   €700.000
Bijtelling Eigenwoningforfait 2023 0,35% van €700.000 €2.450
Bijtelling Eigenwoningforfait wordt 0,35% van €400.000 en
1,35% van €300.000
€5.450


6: Verhogen eigenwoningforfait (EWF) naar 2,75%

De maatregel houdt in dat het eigenwoningforfait geleidelijk wordt verhoogd naar 2,75% van de WOZ-waarde van de woning. Door het eigenwoningforfait te verhogen, wordt het belastbare inkomen hoger en daalt het voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Hieronder een simpel rekenvoorbeeld ter verduidelijking van de gevolgen:

WOZ-waarde woning   €700.000
Bijtelling Eigenwoningforfait 2023 0,35% van €700.000 €2.450
Bijtelling Eigenwoningforfait wordt 2,75% van €700.000 €19.250


Deze hoge bijtelling is hetzelfde als een huizenbezitter over zijn eerste 2,75% hypotheekrente geen aftrek kan krijgen!

7: Aanpassen regeling tijdelijke verhuur eigen woning

De maatregel houdt in dat de tijdelijke verhuurders van hun eigen woning minder kosten kunnen aftrekken van de huurinkomsten en meer huurinkomsten moeten opgeven als belastbaar inkomen. Dit betekent dat huizenbezitters die hun eigen woning (of een deel daarvan) tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld tijdens hun vakantie of omdat de woning te koop staat, minder of geen belastingvoordeel meer krijgen voor hun eigen woning.

Wat levert het op?

De eerste zes maatregelen zorgen ervoor dat de huizenbezitter meer gaat betalen. De vraag is natuurlijk wat het de heren en dames in Den Haag oplevert (structureel).

Verhogen van het EWF-percentage €13,0 miljard
Eigen woning en eigenwoningschuld naar box 3 €13,0 miljard
Volledige afbouw HRA €6,6 miljard
Defiscaliseren €3,1 miljard
Aftoppen maximale hypotheekschuld op €300.000 €1,2 miljard
Maximale aftrektarief naar 30% €1,3 miljard


Ik ben zeer benieuwd welke politieke partij een van deze maatregelen in zijn verkiezingsprogramma durft te zetten.

Fout staatssecretaris hersteld

Tot slot nog goed nieuws uit Den Haag. In mijn column van 6 januari - Geen hypotheekrenteaftrek door fout staatssecretaris - kon u lezen dat de staatssecretaris een foutje had gemaakt. Ik heb hem daarop gewezen en gevraagd dit recht te zetten. Op Prinsjesdag kwam het bericht dat het foutje met terugwerkende kracht wordt rechtgezet.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
Met ingang van 1 januari 2022 is een aantal wetswijzigingen binnen de eigenwoningregeling in werking getreden op onder andere het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners met een eigenwoningverleden. Dit om onbedoelde renteaftrekbeperkingen te voorkomen.

Met de voorgestelde wetswijziging wordt geregeld dat ook in situatie dat eerst een nieuwe gezamenlijke eigen woning wordt gekocht en daarna de eigen woning met een aflossingsstand van één van de partners wordt verkocht, de aflossingsstand op gezamenlijk niveau kan worden ingezet tot tenminste het bedrag van het aandeel in de schuld van de partner met de betreffende aflossingsstand. De aanpassing werkt terug tot en met 1 januari 2022.


Jos Koets is Erkend Hypotheek Adviseur (SEH) en de specialist van IEX.nl. Hij heeft z’n eigen Assurantiekantoor Groenoord in Vlaardingen. Koets schrijft zijn columns op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel (hypotheek)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze column met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Jos Koets geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen daarvan.
Uw reactie is welkom op koets@iex.nl.

Auteur: Jos Koets

In 1994 werd Jos Koets meteen in het diepe gegooid bij een assurantiekantoor. In z’n eerste werkweek vond zijn baas het nodig met vakantie te gaan. Daarna heeft hij in de praktijk het assurantievak geleerd. Koets kocht het bedrijf van z’n werkgever. Nu is hij eigenaar van het eenmansbedrijf Assurantiekantoor Groenoord in ...

Meer over Jos Koets

Recente artikelen van Jos Koets

 1. 24 nov Nieuwe hypotheekregels vanaf 2024 2
 2. 10 nov Uw Douche van Koets: nomineren maar! 8
 3. 27 okt Woekerpolissen blijven woekeren 17

Gerelateerd

Reacties

3 Posts
| Omlaag ↓
 1. Johannes Hannes 29 september 2023 14:54
  Hoe vaak en hoelang discussiëren we hier nou elke keer weer over. In plaats van het steeds ingewikkelder te maken bedenk iets gematigdst waardoor we ooit nog eens van dit onderwerp wat ook weer dwars door allerlei andere discussies loopt afkomen. Stel voor he, ik snap dat moeilijk is; dat we in plaats van de diarree aan regels van de afgelopen 20 jaar die ook onnodige kosten en arbeidspotentieel opslokken hadden bedacht we schaffen de HRA in 30 jaar met 100/30 = 3.34 procent per jaar af. Hoe simpel had het kunnen zijn.
 2. forum rang 5 Bulletje Rozenwater 29 september 2023 15:22
  Basisinkomen en vlaktaks Is dat nu zo moeilijk?
  En natuurlijk geen belasting op zaken die geen inkomen zijn (zoals een woning) en geen subsidie/toeslagen etc. Ik hoef toch potdomme geen huur te betalen aan de overheid voor een de woning die ik zelf bezit?
  Schaf de huurbelasting ook af, hoeft die ook niet meer gesubsidieerd te worden. En zo kun je eindeloos door met vereenvoudigen en eerlijker maken van het systeem.
  Dan hoef ik ook geen hypotheekschuld meer aan te houden in mijn geval om fiscale redenen (en dat is dan zelfs exclusief de hyptheekrente aftrek)
  Dan kunnen alle financieel adviseurs ook wat nuttigs gaan doen voor de samenleving (sorry Jos) en is er gewoon een eerlijk systeem voor iedereen en is het voor de heren en dames in Den Haag ook wat overzichtelijker aan welke knoppen ze moeten draaien.
 3. Geldaap 30 september 2023 20:35
  Het afschaffen kost de huiseigenaar geen geld, het levert hem geld op!
  Belastinginkomsten zijn nu eenmaal nodig en elke aftrek aan de ene kant wordt gecompenseerd door een hoger tarief aan de andere kant (in dit geval inkomstenbelasting). Kortom, Vestzak - broekzak.

  Maar de winst voor zowel de huiseigenaar als de rest van Nederland bij afschaffing van de hypotheekaftrek is dat dit ook veel duur advies en controles overbodig maakt wat een berg aan kosten scheelt.

  Ben zelf huiseigenaar, heb zelf hypotheekaftrek maar zodra de politiek het lef heeft de hypotheekaftrek af te schaffen, gaat hier de champagnefles open!
3 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links