Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Business cycle deel 2: is de inflatie voorbij?

Business cycle deel 2: is de inflatie voorbij?

Neemt de inflatoire druk af, nu we serieuze  signalen van dalende grondstoffenprijzen zien?

Ik stel dit nadrukkelijk als vraag, dus met een vraagteken erachter. Want het blijft lastig het sentiment op de financiële markten goed in te schatten. Maar als je de inflatie juist kan voorspellen, heb je de sleutel in handen van de schatkamer van toekomstige  beleggingsrendementen.

Van de monetaire rem af

Bij een inflatiedaling  kunnen de centrale banken van de rem af, kan de economie dus een tandje bijschakelen en kunnen beleggers hun liquiditeiten weer afstoffen.

Ik zie al dat aandelenbeleggers aan het voorsorteren zijn op risk on, zie de bullish pullback die sommige aandelenmarkten aan het maken zijn.

Inflatiedaling?

Ik geef toe, het is geen eenvoudige boodschap. Begonnen we net te wennen aan de torenhoge inflatie, moeten we ons ineens afvragen of er een inflatiedaling aankomt.

Logisch nadenken

Hoe kom ik daarbij? In de eerste plaats kun je met een beetje logisch nadenken beredeneren dat inflatiedruk afneemt als de energieprijzen over de brede linie zo'n kwart zijn gedaald.

Er zijn tal van indicatoren die dit aangeven. De forse prijsstijging van energie en industriële metalen ligt technisch helemaal stil en we zien zelfs in absolute cijfers weer stevige koersdalingen. Hierdoor neemt de inflatoire druk automatisch af.

Stootblok

Ten tweede zijn, vooral op energiemarkten, cruciale weerstandsniveaus bereikt. Die hebben de koersstijgingen gestopt, zoals een trein door een stootblok wordt tegengehouden. 

Zo is de olieprijs (Brent) gestuit op de barrière en top van maart 2012 rond $128,40. Natural gas ketste af op een eerdere top iets boven de $9.

In de afgelopen weken is de olieprijs ruim 15% gezakt, terwijl de gasprijs sinds het high van begin juni zo'n 40% is gekelderd.

Ten derde zit in inflatie altijd een element van self fulfilling prophecy. Want als consumenten en producenten verwachten dat goederen op termijn 10% in prijs gaan stijgen, dan zullen zij hun aankopen naar voren trekken om die prijsstijging voor te zijn. Daardoor neemt de vraag toe, waardoor de prijzen automatisch zullen stijgen.

Wereldwijde grondstoffenindex stijgt niet meer

Ook als we wat breder kijken, zien we dit fenomeen. De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, heeft de stijgende trend stilgelegd nadat het koersdoel rond de weerstand van 41,29 (gevormd op 29 maart 2013) was bereikt.

In de afgelopen weken is de waarde van het mandje grondstoffen in de DJ-UBS Commodity Index al met ruim 17% gedaald. De koersontwikkeling van de wereldwijde grondstoffenindex geeft dus aan dat de extreem hoge inflatie langzaam aan het oplossen is.

Ook voeding en industriële metalen

Dit zien we ook terug buiten het energiecomplex. De graanprijs is sinds de top van 11 maart rond $1.363,50 met bijna 30% (!) gedaald.

De aluminiumprijs staat ook  flink onder druk. Sinds dit voorjaar is dit industriële metaal ruim een derde in waarde gedaald op de grondstoffenmarkt. De industriële grondstof koper heeft eveneens ruimte voor een verdere koersdaling nu belangrijke bodems niet wisten stand te houden.

Rente gedaald

Opvallend genoeg lijkt ook de rente vooruit te lopen op een terugkeer naar lagere inflatie. De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente is in korte tijd maar liefst 60 basispunten gedaald van +2,11% naar +1,50%. De Amerikaanse 30-jaars rente is eveneens fors gezakt, van +3,40% naar +3%.

In het spiegelbeeld van de rente steeg de koers van de Nederlandse 7-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) in de afgelopen weken van €119,55 naar €124,55, terwijl de  Amerikaanse 30-jarige obligatie (US T Bond 30yr) van $130 naar $140 opliep.

Geen spectaculaire koersontwikkeling, maar voor vastrentende waarden wel opvallend in een jaar waar de Nederlandse rente van 0% naar ruim 2% is opgelopen, terwijl de Amerikaanse 30-jaars rente van 2% naar ruim 3% is gestegen.

Lijdt de belegger het meest door het lijden dat hij vreest?

Ook macro-economische cijfers lijken in die richting te wijzen, nu de Duitse inflatie minder hard stijgt dan verwacht. In de VS lijkt de inflatie zelfs iets af te nemen. En er zijn de laatste weken meer signalen in die richting. Kortom, lijdt de belegger het meest door het lijden dat hij vreest?

Ik geef toe, bovenstaande is een uitgebreide opsomming van een counterbeweging in de inflatie. Maar ik doe dat omdat ik een hoge mate van consensus zie over een hoge inflatie onder beleggers en analisten. Ik merkte dat vooral op tijdens de IEX Beleggersdag. Bijna ieder gesprek, elke presentatie, ging over de extreme inflatie.

En als iedereen hetzelfde denkt, zou dit kunnen impliceren dat de inflatie al volledig is ingeprijsd.

Als ik alles op een rij zet, dan zie ik technisch het volgende:

 • Grondstoffen hebben met de recente stevige terugval al een flink deel van de voorgaande koersexplosie teruggegeven. De inflatiedruk neemt dus af.
 • Hoewel ik nog geen harde koopsignalen zie, geven obligaties al de eerste indicaties van een draai van de dalende trend
 • Enkele aandelenmarkten zijn al bezig om met bullish pullbackscenario's een inflatiedaling in te prijzen

Nogmaals, deze signalen zouden kunnen impliceren dat inflatie al volledig is ingeprijsd. Uiteraard is het van belang te herkennen of de aanname van een recessie reëel is. Overigens lijkt de Fed ook niet meer zeker te weten of er wel of geen recessie komt.

Vijfdelige serie over de business cycle

Deze week geven we elke dag een update over de vierjarige business cycle, aan de hand van de ontwikkelingen in de verschillende beleggingscategorieën.

Maandag heeft TA-collega Wouter Slot reeds het brede macroplaatje tegen het licht gehouden, met als belangrijkste conclusie dat we aan het einde van de huidige economische cyclus lijken te staan, en binnenkort een nieuwe cyclus gaan starten.

Zoals hierboven uitgebreid is beredeneerd, geeft  de huidige ontwikkeling in grondstofprijzen aan dat de inflatie aan het begin van een daling staat. Dat is precies overeenkomstig het pad dat de vierjarige business cycle ons voorspiegelt.

Zoals de onderstaande grafiek van de businesscycle goed weergeeft, is het doorgaans een top in de inflatie die het einde van de golfbeweging in de conjunctuur aangeeft. We zitten nu dus in het laatste en vijfde partje, helemaal aan de rechterkant van de vierjarige business cycle.

We staan ook dus aan het begin van een geheel nieuwe golfbeweging, waarbij een totaal andere beleggingsstrategie hoort.

BCjul

 

Afnemende  inflatiedruk

Vandaag wordt hieronder dus de afnemende  inflatiedruk in kaart gebracht op basis van de ontwikkelingen in de diverse grondstoffen.

Woensdag bekijken we de sector vastgoed. Donderdag beoordelen we de vastrentende markten, op zoek naar koopsignalen.

Vrijdag is de beleggingscategorie aandelen aan de beurt, om te beoordelen of en waar zich al interessante kansen voordoen.

Vandaag bekijk ik dus de koersontwikkeling van het gehele grondstoffencomplex. Ik begin met de DJ-UBS Commodity Index.

Vervolgens beoordeel ik natural gas en Brentolie. Bij de industriële metalen bekijk ik aluminium en koper. Verder leg ik enkele grafieken van graan en sojabonen onder de loep. Ik sluit af met goud en zilver

Technische plaatje Commodity-index draait

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, is op het koersdoel rond de weerstand van 41,29 (gevormd op 29 maart 2013) afgeketst. Vervolgens heeft de index de koersbodem van maart, april en juni rond 36 gebroken.

Een nieuwe correctieve beweging wordt zichtbaar richting de steun rond 27,18 (de bodem van 3 december 2021).


Aardgas verzwakt

Natural gas zakt weer terug onder de koerstoppen van eind vorig jaar, waarmee het technische plaatje verzwakt. De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder de voormalige weerstand geneutraliseerd.

Ook is de junibodem rond $7 gesneuveld. We verwachten pas steun rond $3,61 (de bodem van 16 juli 2021). Weerstand ligt rond $9,43 (de top van 10 juni).


Brentolie zoekt naar richting

De olieprijs (Brent) vormt, binnen de uptrend, een eerste lagere top rond $125,18 (de top van 17 juni), die verkoopdruk signaleert. Het technische plaatje stagneert hiermee iets.

Tegelijkertijd zien we een mogelijke hogere bodem rond $97,17 (de bodem van 16 maart). Deze ligt boven de toppen van de afgelopen jaren rond dus een mogelijke pullbackbodem. Kortom, de olieprijs zoekt nog naar richting.

Verkoopdruk in aluminium neemt toe

Het metaal aluminium staat serieus  onder druk. Sinds dit voorjaar is dit industriële metaal ruim 33% in waarde gedaald. Daarbij is de herstelfase afgebroken. Daarnaast zijn de bodems van eind 2021 gebroken. Aan de onderzijde zien we steun rond $1.937,32 (de bodem van 22 januari 2021).

Weerstand voor aluminium ligt op $4.058,71 (de top van 11 maart). Na een doorbraak onder de steun van $1.937,32 wordt $1.720,28 het volgende neerwaartse koersdoel. Bij aluminium krult de 200-dagenlijn omlaag, wat wijst op zwakke technische omstandigheden.

Koper duikt weg

Nadat een oude bodem is gebroken is de koperprijs technisch verzwakt. Naar onderen is er ruimte tot de steun van $2,83 (de bodem van 2 oktober 2020). De weerstand ligt op $4,58 (de top van 3 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van koper draait neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie.

Graan heeft de orkaan niet doorstaan

De graanprijs breekt onder de koersbodem van begin april rond $1.000. Met deze doorbraak is de neutrale bandbreedte aan de onderzijde verlaten en is het technische beeld verzwakt. Er is naar onderen ruimte tot de steun van $735,50 (de bodem van 7 januari).

Verkoopdruk in graan neemt duidelijk toe. De weerstand ligt op $1.363,50 (de top van 11 maart). Na een doorbraak onder de steun van $735,50 wordt $677,00 het volgende neerwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van graan draait neerwaarts. Dit wijst op een verzwakkende technische conditie.

Sojabonen

De prijs van sojabonen is de enige uit het grondstoffencomplex die relatief hoog is gebleven. De koers van sojabonen beweegt in horizontale richting onder de weerstand van $1.764,50 (gevormd op 24 februari).

De steun ligt op $1.576,75 (de bodem van 8 april). Na een doorbraak onder de steun van $1.576,75 wordt $1.181,25 het volgende neerwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van de prijs van sojabonen laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Zilverprijs verzwakt

Het edelmetaal zilver verzwakt nu alle koersbodems van de voorgaande twee jaar zijn gebroken. De neutrale range is aan de onderzijde verlaten.

Nu deze voormalige steun is gebroken mogen we een verdere koersdaling verwachten richting $11,77 (de bodem van 20 maart 2020). Weerstand ligt op $29,86 (gevormd op 7 augustus 2020).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

Goud: herstel zet niet door

Het edelmetaal goud tenslotte zet het herstel niet door. Opvallend genoeg is de extreme inflatiestijging niet bevestigd door een hoge goudprijs. Goud is medio 2020 gepiekt op $2.075,35 (de top van 7 augustus 2020).

Recent is de herstelfase afgebroken en krult de goudprijs weer neerwaarts richting de steun rond $1.680,00 (de bodem van 5 juni 2020). Bij goud laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een neerwaartse draai zien. Dit signaleert een verzwakking in de technische omstandigheden.

Lees ook:

Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Wij informeren u graag over ons rendement.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze Beleggersdesk. Onze kooptips hebben een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van ruim +25%.


Een gedetailleerd overzicht van alle kooptips en de gevolgde berekening is te vinden op de rendementenpagina.

Met een abonnement op IEX heeft u altijd als eerste toegang tot onze analyses en kooptips.
U leest deze al vanaf 2,41 per week. Word nu abonnee en profiteer van 30% korting!

Analyse door: Royce Tostrams

Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten, onder andere bij Rabobank, Robeco, IRIS en de ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. Hij heeft eind negentiger jaren de Tostrams Groep opgericht. Dit bureau biedt onafhankelijke beleggingsadviezen op basis van technische analyse voor par...

Meer over Royce Tostrams

Recente analyses van Royce Tostrams

 1. 06:15 Grondstoffenmalaise duidt op een afnemende inflatie 205
 2. 23 mrt Wall Street nog niet volledig uit de problemen 118
 3. 22 mrt AEX veert op vanaf de 200-dagenlijn 120

Gerelateerd

Reacties

267 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 14 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 ttroo 5 juli 2022 08:23
  Goud herstel zet niet door? Ze zijn niet eens begonnen met een herstel.
  Boven de $1.840 gaat goud los. $2.100. $2.500.
  Zilver ligt prima zo. Die kunnen - niet direct - naar de $28 a $30
  en zelfs naar de $35 a $40. Dat zal wel een jaartje of wellicht 2 jaartjes
  duren. Zowel goud als zilver hebben 3 zeer grote katalysatoren bijna achter zich.
  Maar de komende dagen kunnen nog wel shaky zijn in goud en zilver.
  Wellicht zelfs de hele beursweek, wellicht nog wat dagen in de nieuwe beursweek,
  maar dat betekent een zeer mooie bodem. En wellicht doen ze het al eerder.
  $1.840 voor goud betekent 1.5% hoger. De lat ligt daarmee niet extreem hoog.
  FF wat tegen vallende Amerikaanse macro's en hoppa Goud springt er over heen.
  Beurzen trekken de kar maar mondjes maat. De kar is te zwaar beladen.
  (met goud en zilver - grapje). En dit betekent dus dat de stieren dagen aan het
  verspelen zijn, dagen van potenties voor hogere koersen. Het is wachten wanneer
  de shorters het stokje overnemen. Het lijkt nog wat te vroeg, maar naarmate deze
  beurs eindeweek dichterbij komt en naarmate de nieuwe beursweek vordert kijken
  we massaal uit naar het massaal terugkomen van de shorters. De kar is te zwaar
  beladen, er is te weinig personeel om de kar hoger te trekken en de energie om de
  kar hoger te trekken kost te veel in prijs. Tja. Dan gaat de kar niet zo snel.
 2. forum rang 5 upsidedown 5 juli 2022 08:35
  Toch wel stoer van tostrams om een contrair artikel te schrijven aangaande inflatie.

  ....."omdat ik een hoge mate van consensus zie over een hoge inflatie onder beleggers en analisten. Ik merkte dat vooral op tijdens de IEX Beleggersdag. Bijna ieder gesprek, elke presentatie, ging over de extreme inflatie."....
  --------
  Normaal gesproken heb je gelijk met bovenstaande redenering. Of is het de uitzondering op de regel?
  Ik ga ervan uit dat de huidige wereldwijde inflatie zich moeizaam laat temmen.
 3. forum rang 7 ttroo 5 juli 2022 09:54
  Het was dus allemaal een Central Bank Fairy Tail.
  Brent. Het is lastig. Want lange termijn blijven ze veel te hoog, maar korte termijn wellicht nog een piek(je). Tenzij Western Debt & Drugs World in hun voeten blijven schieten.
  DAXie. 12.4K is de Destiny. Maar ze verzetten zich er tegen. Als het zo doorgaat, krijgen ze een nog slechtere Destiny.
  AEXie. Misschien denkt u - die is al aardig gezakt? Maar ik vind het nog meevallen. Volgens mij is een Oostenrijk en een Ierland verder gezakt.
  Tegen de of richting de 30%. Dan bij een 800 punten komt er dan een 560 punten.
  Kortom die 660 punten is best goed!
  Deze modder dagen zullen aanblijven totdat we het stokje doorgeven aan de shorters. We hebben nog een aantal modder dagen te gaan. Wellicht nog een piekje hoger neerzetten als Sprankelijke Hoop.
  De Business Cycle is in volledige gang. Eerst aandelen te weinig. De Rest veel te veel. Nu. Aandelen te veel. De rest veel te weinig. Makkelijke cycle. Alleen lastiger op te lossen als je in de cycle zit Aandelen te veel - de rest veel te weinig.
  Maar er gaan nog veel meer aandelen komen. Aandelen emissies komen later in de cyclus. U wordt dus beloond als Long Term Investor, met extra aandelen (ok - tegen een veel lagere prijs).

  Chinese economie komt steeds dichterbij de Amerikaanse economie.
  India valt tegen op dat gebied, maar met zoveel inwoners en inwoonsters zullen ze vanzelf groeien. En als India groeit, krijgen we nog meer concurrentie.
  Old Republic krijgt meer en meer problemen. The New Republic zal stijgen en stijgen en zo hoort het. De balans gaat de juiste kant op. Alleen de Old Republic is er nog niet aan gewend. Dat komt vanzelf. Hardere keuzes.

  Harde keuzen kunnen we wel maken tegen Rusland. Maar daarmee krijgen we nog hardere keuzes onderling. United tegen Rusland, maar United onderling.
  Dat wordt een interessante basis om te zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.

  Maar wat Pondjes gekocht. Van een 1.212 naar een 1.207.
  Maar wat zilver gekocht. Op een $19.9 wilt TTROO ze wel hebben.
267 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 14 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links