Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel SBM Offshore AEX:SBMO, NL0000360618

 • 13,895 11 jun 2021 17:35
 • 0,000 (0,00%) Dagrange 13,850 - 14,025
 • 614.503 Gem. (3M) 654,4K

SBM Offshore - on topic - november 2014

1.772 Posts
Pagina: «« 1 ... 65 66 67 68 69 ... 89 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Kopermans 24 november 2014 23:10
  quote:

  ff_relativeren schreef op 24 november 2014 09:52:


  @ Kopermans,

  je gaat voorbij aan het Arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ne bis in Idem geldt alleen als alle Rechtsmiddelen zijn uitgeput en er geen hoger beroep meer mogelijk is. Daar voldoet de schikking van SBMO niet aan.

  Het Arrest noemt 3 uitzonderingen waarop het Ne bis in Idem niet geldig is. Ieder van die 3 uitzonderingen zorgt voor uitsluiting van het Ne bis in Idem. De casus SBMO past in 2 van de genoemde uitzonderingen. Gevolg : geen Ne bis in Idem.


  Ook heb ik nog een Strafzaak aangehaald met een casus Nederland - Brazilie. Ook hier werd uitgelegd dat zo lang een zaak in 1 land niet voor de rechter is geweest, dezelfde strafbare zaken in het 2e land geen Ne bis in Idem vormen.


  @ff

  1) Ik vind met de beste wil van de wereld in de bespreking van het arrest niet de drie uitzonderingen terug die je citeert. Waar staan die? In het arrest zelf? Dan moesten die toch in de bespreking van het arrest vermeld staan als die zo'n nieuws waren. De bespreking stelt immers zelf uitdrukkelijk dat schikkingen wel degelijk beschouwd kunnen worden als een eindbeslissing die het ne bis in idem doen gelden. Een schikking stelt immers gewoon definitief een einde aan verdere vervolging.

  2) Je arrest van het Gerechtshof Den Haag van 17 juni 2014 vind ik in zoverre belangrijk in onze discussie, dat het uitdrukkelijk bevestigt dat Brazilië het principe van het ne bis in idem aanvaard heeft door ondertekening van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (art. 14 § 7). Brazilië is in 1992 tot dit verdrag toegetreden.

  Jij leidt uit de zaak af dat er pas van ne bis in idem sprake kan zijn wanneer de zaak voor een rechter is gekomen. Maar dat is niet wat daar aan de hand is: het Gerechtshof Den Haag stelt enkel vast dat het risico van vervolging in Brazilië niet volstaat om ne bis in idem in te roepen tegen vervolging in Nederland. Daarvoor zou in Brazilië er ook effectief vervolgingsacties moeten zijn (wat niet het geval was). Over schikkingen wordt er niet gesproken.

  De enige vraag is daarmee nog of een schikking gelijkgesteld wordt met de situatie waar een persoon voor een tweede keer berecht wordt wegens een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken.

  Samengevat: de schikking is mogelijk een reden voor het inroepen van het ne bis in idem, ook voor de huidige vervolging in Brazilië. Er kan dus wel degelijk een tweede reden zijn waarom verdere gevolgen in Brazilië uitgesloten geacht kunnen worden.
 2. forum rang 9 ff_relativeren 24 november 2014 23:18
  Hoi Kopermans, even in 2 etappes een antwoord op je posting.
  Eerste etappe is mijn berichtje terug ophalen ;  quote:

  ff_relativeren schreef op 21 november 2014 00:43:


  Aanvulling op het 11 jaar oude artikel over Ne bis in Idem : (formeel)


  Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 05 maart 2014.
  www.paulhastings.com/publications-ite... .


  1.
  Het Ne bis in Idem beginsel heeft betrekking op zaken die met een definitieve officiële rechtsgang en volgens de bepalingen van de Wet zijn beslecht, hetzij door vrijspraak, hetzij door een definitieve veroordeling. Het definitieve karakter van de gerechtelijke uitkomst wordt bepaald doordat de beschuldigde geen middelen (toegang) meer heeft om verder in Beroep te gaan.

  2.
  Het Ne bis in Idem beginsel wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitgelegd als geldend binnen het gehele Schengen-gebied.

  3.
  Het Ne bis in Idem beginsel kent de volgende uitzonderingen waarop het geen rechtskracht heeft :

  a)
  indien de rechtsfeiten waarop het buitenlandse recht geldt, geheel of gedeeltelijk op diens grondgebied (jurisdictie) hebben plaats gehad.

  - deze uitzondering gaat niet op indien de onderhavige rechtsfeiten gedeeltelijk plaatsvonden op het grondgebied waar het gerechtelijke oordeel tot stand is gekomen -

  b)
  indien de rechtsfeiten die aan het buitenlands Recht worden voorgelegd een nationaal veiligheidsbelang hebben geschonden, danwel enig zaak van gelijk belang voor de contractpartij.

  c)
  indien de rechtsfeiten die het buitenlandse Recht aan gaan, zijn begaan cq betrokken door functionarissen van de contractpartij, die in strijd zijn met de bekleding van hun functie.


  2e Jurisprudentie :

  strafzaak NL - Brazilië (moord met voorbedachte rade) waarin de advocate van gedaagde pleitte voor niet-ontvankelijkheid van het Nederlandse Openbare Ministerie vanwege strijdigheid met het Ne bis in Idem beginsel. Argument : het viel niet uit te sluiten dat beklaagde ook in Brazilië vervolgd zou worden voor hetzelfde feit.

  Het oordeel :

  "dat zich aldaar nog geen rechter inhoudelijk over de zaak had uitgelaten. Het hof gaat er derhalve van uit dat er in Brazilië nog geen aanvang is genomen met de vervolging van de verdachte, nu ook anderszins hiervan niet is gebleken.

  Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat het onderhavige strafproces in Nederland de eerste vervolging van de verdachte betreft (...) Er kan om die reden geen sprake kan zijn van strijd met het ne bis in idem beginsel in de onderhavige strafprocedure."


  bron : uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum... .


  Greetzzz

  in de volgende posting een korte reflectie.


 3. Drs P. 24 november 2014 23:49

  Samengevat: de schikking is mogelijk een reden voor het inroepen van het ne bis in idem, ook voor de huidige vervolging in Brazilië. Er kan dus wel degelijk een tweede reden zijn waarom verdere gevolgen in Brazilië uitgesloten geacht kunnen worden.

  [/quote]
  ik ben bang dat dit niet opgaat, Brazilie zal dit als een unieke claim zien voor hun situatie en zullen de eerdere schikking niet accepteren, dit is een te groot schandaal voor Brazilie (niet bedoelende de 22 M van SBMO/ maar het Petrobras verhaal in zijn geheel).
 4. forum rang 9 ff_relativeren 24 november 2014 23:58
  In 2e etappe ,

  1.
  de formulering van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens,
  over wanneer het Ne bis in Idem van kracht wordt -namelijk nadat alle Rechtsgang is doorlopen en er geen Beroepsmogelijkheid meer is, staat in het hoofdartikel, onder het kopje "The Internal Ne bis in Idem", 2e alinea :

  Once the accused has exhausted his appeal options, “ne bis in idem” starts to apply simply after his acquittal or conviction — in jurisdictions where the prosecutor has no right to appeal — or when all appeals have been exhausted or when the time limit for appeals has expired — in jurisdictions where the prosecutor may appeal an acquittal on an error of law or fact and where a retrial can be ordered.

  2.
  Het rechtsgebied wordt eveneens in het hoofdartikel beschreven, iets hoger, onder het kopje "the external Ne bis in Idem", 2e alinea ;

  external “ne bis in idem” has been fully recognized by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which expands the scope of application of the principle to the entire territorial area of the European Union.

  3.
  De drie uitzonderingen die het Ne bis in Idem-rechtsbeginsel ongeldig maken, worden ingeleid in het hoofdartikel onder het kopje "the external Ne bis in Idem", (relatie Schengen-gebied met externe Rechtsgebieden via een Verdrag) 3e alinea ;

  The lack of certainty as to the application of the international “ne bis in idem” is evidenced in the Schengen Agreement.[8] After stating that a final judgment of acquittal or conviction delivered by the authority of a Member State produces a preclusive effect similar to that which a judgment issued by a national court can produce[9] — recognizing therefore that the external “ne bis in idem” applies between States — it subsequently lists specific instances(10) in which States are allowed to opt out of this provision and therefore are not bound by the effectiveness of the principle of “ne bis in idem”.


  Je zien hier een verwijzing naar toelichting nr 10. Die toelichting legt de 3 uitzonderingen uit :


  [10] Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, Article 55: “A Contracting Party may, when ratifying, accepting or approving this Convention, declare that it is not bound by Article 54 in one or more of the following cases: (a) where the acts to which the foreign judgment relates took place in whole or in part in its own territory; in the latter case, however, this exception shall not apply if the acts took place in part in the territory of the Contracting Party where the judgment was delivered; (b) where the acts to which the foreign judgment relates constitute an offence against national security or other equally essential interests of that Contracting Party; (c) where the acts to which the foreign judgment relates were committed by officials of that Contracting Party in violation of the duties of their office.”


  Dan aansluitend over de strafrechtzaak :

  onder het kopje "Ne bis in Idem", 11e alinea ;

  Het hof leidt voorts uit voornoemde brief af dat op het moment dat er sprake was van overname van de zaak ‘[naam zeiljacht]’ door de Nederlandse autoriteiten, het onderzoek met betrekking tot de diefstal van het vaartuig ‘[naam zeiljacht]’ en de vermissing van [slachtoffer] zich in Brazilië nog in de stand van de opsporing bevond en dat zich aldaar nog geen rechter inhoudelijk over de zaak had uitgelaten. Het hof gaat er derhalve van uit dat er in Brazilië nog geen aanvang is genomen met de vervolging van de verdachte, nu ook anderszins hiervan niet is gebleken.

  En de 14e alinea, de conclusie :

  Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat het onderhavige strafproces in Nederland de eerste vervolging van de verdachte betreft met betrekking tot de diefstal van het vaartuig ‘[naam zeiljacht]’ en de vermissing van [slachtoffer]. Er kan om die reden geen sprake kan zijn van strijd met het ne bis in idem beginsel in de onderhavige strafprocedure.


  De 16e alinea onderschrijft de bindende voorwaarde dat er een Gerechtelijke quote : Onherroepelijke eind-uitspraak moet zijn in de zin van vrijspraak of veroordeling, alsmede het Verdrag als Wettelijke aansluiting van Brazilie met het Rechtsbeginsel Ne bis in Idem ;

  In artikel 14, zevende lid, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (New York, 1966; in werking getreden op 23 maart 1976) is het verbod vastgelegd om een persoon voor een tweede keer te berechten wegens een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken. Brazilië is in 1992 tot dit Verdrag toegetreden.


  @ Kopermans, ik heb nu stap voor stap, via de bron-artikelen en met volledige verwijzing welk tekstdeel waar staat, je vragen beantwoord.


  Er moet een onherroepelijk eindoordeel zijn via Gerechtelijke weg.
  (geen beroepsmogelijkheden meer)

  Er zijn 3 uitzonderingen die de werking van het Ne bis in Idem Rechtsbeginsel ontkrachten.


  In de onderhavige situatie SBMO vs Brazilie, treden 2 van de 3 uitzonderingen in werking die een beroep op het Ne bis in Idem onmogelijk maken. Plus is er geen Rechtsproces geweest met een Onherroepelijk Gerechtelijk eindoordeel.

  Een schikking met een Openbaar Ministerie is niet hetzelfde als een doorlopen Rechtsproces inclusief alle mogelijkheden van Beroep. Het een sluit het ander juist uit.

  2 X een uitzondering + geen Gerechtelijk eindoordeel = 3x geen Ne bis in Idem.  Greetzzz

 5. forum rang 9 ff_relativeren 25 november 2014 00:46
  @ Kopermans, de 2 voorgaande postings mijnerzijds zijn op basis van :

  a) het hoogste Rechtsorgaan in Europa - daardoor prevalerend boven lagere rechterlijke uitspraken, en

  b) de nieuwste rechtspraak over het Rechtsbeginsel Ne bis in Idem
  - 05 maart 2014 en 17 juni 2014 -


  Greetzzz

 6. Kopermans 25 november 2014 06:27
  quote:

  Quae nocent, docent schreef op 24 november 2014 23:49:


  Brazilie zal dit als een unieke claim zien voor hun situatie en zullen de eerdere schikking niet accepteren, dit is een te groot schandaal voor Brazilie (niet bedoelende de 22 M van SBMO/ maar het Petrobras verhaal in zijn geheel).

  @Quae nocent, docent

  Ik volg je waar je de vraag stelt of de claim in Brazilië geen andere feiten betreft dan de feiten waarover de schikking in Nederland gaat. Maar besef om die reden wel dat, zodra SBM ziet dat het ne bis in idem zou gelden door een schikking in Nederland, het alle belang erbij heeft deze schikking te laten gelden voor een zo ruim mogelijk feitengeheel, ook dus de feiten in Brazilië.

  Verder is het niet omdat een schandaal "te groot" is, dat men het ne bis in idem principe naast zich neer kan leggen. Politiek wil je dat wel, maar juridisch kan het niet. Mogelijk is dat wat nu aan het spelen is.
 7. Kopermans 25 november 2014 06:39
  quote:

  ff_relativeren schreef op 25 november 2014 00:46:


  @ Kopermans, de 2 voorgaande postings mijnerzijds zijn op basis van :

  a) het hoogste Rechtsorgaan in Europa - daardoor prevalerend boven lagere rechterlijke uitspraken, en

  b) de nieuwste rechtspraak over het Rechtsbeginsel Ne bis in Idem
  - 05 maart 2014 en 17 juni 2014 -


  Greetzzz  Interessant, ff, maar ik heb tot vanavond weer niet de tijd om grondig te reageren.

  Een vraag alvast: waaruit leid je af dat Brazilië een of meer van de drie uitzonderingen heeft ingeroepen bij ondertekening van het verdrag?

  Belangrijker nog vind ik de kwestie of SBM überhaupt wel aansprakelijk gesteld kan worden door Brazilië, nu de Anticorruptiewet niet van toepassing lijkt te kunnen zijn op de feiten die haar aangewreven worden.
 8. horscamp 25 november 2014 08:01
  quote:

  Bache schreef op 25 november 2014 07:52:


  SEC dagvaardt Petrobras. Daar kan uit voort vloeien dat SBM Offshore ook gedagvaard gaat worden.

  deaandeelhouder.nl/news/2014/11/25/am...


  Nu zijn de rapen gaar want die Amerikanen (SEC) laten nooit meer los die ruiken ook bloed en geld. Ziet er volgens mij nu wel erg slecht uit voor ons SBM.
 9. Bokie 25 november 2014 08:11
  quote:

  horscamp schreef op 25 november 2014 08:01:


  [...]

  Nu zijn de rapen gaar want die Amerikanen (SEC) laten nooit meer los die ruiken ook bloed en geld. Ziet er volgens mij nu wel erg slecht uit voor ons SBM.


  Amerika heeft al aangegeven dat ze SBM niet gaan vervolgen. Zij zijn met alle feiten bekend. Dat zou dus kunnen betekenen dat de betalingen alleen inderdaad via een tussenpersoon zijn gegaan zonder medeweten van SBM.
 10. forum rang 9 ff_relativeren 25 november 2014 08:40
  Goedemorgen .. de beurzen gaan in de plus van start. Hopelijk doet SBM volop mee.

  Gents and Ladies, de dagvaarding van de SEC aan Brazil heb ik gisteren,
  of eigenlijk afgelopen nacht, al gepost op het off-topic draadje.

  Zo lang Brazilie niet wil mededelen om welke documenten het gaat,
  kunnen we hooguit raden en speculeren. Het Amerikaanse SEC is de Amerikaanse beurswaakhond. Een beetje gokken op consistentie, en je komt uit bij een Braziliaans bedrijf dat in de States beursgenoteerd is. Petrobrás. Om die reden had ik het nieuws op het off-topic draadje gezet ...

  afwachten ..


  Greetzzz

 11. [verwijderd] 25 november 2014 08:45
  quote:

  Wolfie67 schreef op 25 november 2014 08:09:


  Waarom reageren jullie op alles zo paniekerig, stop dan met beleggen en focus je op dingen waar je wel gelukkig van wordt.

  Wellicht om juist paniek te veroorzaken zodat ze gaan verdienen aan hun put opties en of short staan. Ik moet eerlijk zijn, ik ben afgelopen week uitgestapt op 10,80 (resultaat -8%) omdat ik er erg onrustig van werd en dat betekent dat ik er niet meer voor 100% achterstond.
  Ik wens iedereen veel succes en hoop dat het vandaag weer omhoog gaat, wat ik overigens ook verwacht de reactie gisteren was heel erg tam, waardoor ik denk dat het niet veel lager zal gaan tenzij er echt enorm breaking nespws komt. De upside is wel heel erg groot, lijkt mij.
 12. Independent trader 25 november 2014 08:48
  quote:

  Wolfie67 schreef op 25 november 2014 08:09:


  Waarom reageren jullie op alles zo paniekerig, stop dan met beleggen en focus je op dingen waar je wel gelukkig van wordt.


  Alles wat hier geroepen wordt, heeft direct betrekking op de eigen positie: paniekzaaiers zitten of short of balen dat ze niet rond de 10 zijn ingestapt (en willen graag een herkansing). Grappig

  Dit nieuws is echt oud nieuws. Zoals ik al eerder heb gepost hier hebben SEC en DOJ besloten hun tanden in Petrobras te zetten en niet in SBM. Dat is bevestigd met de recente schikking. Zie SBM als een soort klokkenluider. Geen vrees op dat vlak. Wel spannend of/hoe Hepkema de relatie met petrobras gaat redden.
 13. Kopermans 25 november 2014 08:50
  quote:

  Bokie schreef op 25 november 2014 08:11:


  [...]

  Amerika heeft al aangegeven dat ze SBM niet gaan vervolgen. Zij zijn met alle feiten bekend. Dat zou dus kunnen betekenen dat de betalingen alleen inderdaad via een tussenpersoon zijn gegaan zonder medeweten van SBM.

  Inderdaad, want de schikking met het Nederlandse OM werd tevens onderschreven door de VS.
 14. [verwijderd] 25 november 2014 08:53
  quote:

  Independent trader schreef op 25 november 2014 08:48:


  [...]

  Alles wat hier geroepen wordt, heeft direct betrekking op de eigen positie: paniekzaaiers zitten of short of balen dat ze niet rond de 10 zijn ingestapt (en willen graag een herkansing). Grappig

  Dit nieuws is echt oud nieuws. Zoals ik al eerder heb gepost hier hebben SEC en DOJ besloten hun tanden in Petrobras te zetten en niet in SBM. Dat is bevestigd met de recente schikking. Zie SBM als een soort klokkenluider. Geen vrees op dat vlak. Wel spannend of/hoe Hepkema de relatie met petrobras gaat redden.

  SBM & Petrobas zijn in deze casus een duo. De ene hand wast de andere.
  En dan zeg jij dat mensen niet in paniek moeten raken bij zulk soort berichten of lager willen instappen? Ironisch

  Volgens mij ben jij niet helemaal objectief

  Disclaimer: zit short
 15. beterwisdanonwis 25 november 2014 08:56
  quote:

  ff_relativeren schreef op 25 november 2014 08:40:


  Goedemorgen .. de beurzen gaan in de plus van start. Hopelijk doet SBM volop mee.

  Gents and Ladies, de dagvaarding van de SEC aan Brazil heb ik gisteren,
  of eigenlijk afgelopen nacht, al gepost op het off-topic draadje.

  Zo lang Brazilie niet wil mededelen om welke documenten het gaat,
  kunnen we hooguit raden en speculeren. Het Amerikaanse SEC is de Amerikaanse beurswaakhond. Een beetje gokken op consistentie, en je komt uit bij een Braziliaans bedrijf dat in de States beursgenoteerd is. Petrobrás. Om die reden had ik het nieuws op het off-topic draadje gezet ...

  afwachten ..


  Greetzzz
  Applaus voor jou en Kopermans voor jullie postings, naast informatief ook nog eens leuk. Bottom-line blijft het nieuws rondom SBMO vooral mistig en ongrijpbaar.
 16. Independent trader 25 november 2014 08:58
  quote:

  Fay. schreef op 25 november 2014 08:53:


  [...]
  SBM & Petrobas zijn in deze casus een duo. De ene hand wast de andere.
  En dan zeg jij dat mensen niet in paniek moeten raken bij zulk soort berichten of lager willen instappen? Ironisch

  Volgens mij ben jij niet helemaal objectief

  Disclaimer: zit short


  complimenten voor je disclaimer.

  De VS heeft alle kans gehad om SBM aan te pakken en recent bevestigd om dit niet te doen (bij gebrek aan rechtsgrond). Petrobras heeft een notering in de US en niet onbelangrijk maakt aanspraak op de grootste zwendel ever.. Ik snap wel dat SEC zijn pijlen daarop richt.
 17. forum rang 9 ff_relativeren 25 november 2014 09:12
  Goedemorgen @ Kopermans,

  nog snel even terugkomen op je vraag over de 3 uitzonderingen, waarvan ieder van die 3 een beroep op het Ne bis in Idem beginsel ongeldig kan maken ;

  Het gaat me om de 1e en de 3e uitzondering (a en c) ;

  (a) where the acts to which the foreign judgment relates took place in whole or in part in its own territory; in the latter case, however, this exception shall not apply if the acts took place in part in the territory of the Contracting Party where the judgment was delivered;

  NL : Indien de feiten waarop een buitenlands oordeel geveld wordt, hebben plaatsgevonden, geheel of gedeeltelijk op het eigen grondgebied hebben plaatsgevonden.

  (anderzijds, daarentegen, gaat deze uitzondering niet op indien de Rechtsfeiten gebeurden op grondgebied van de contractpartij waar het oordeel uitgesproken is).


  Deze eerste uitzondering bepaalt dat het Ne bis in Idem niet op gaat indien de Rechtsfeiten deels, of volledig, op het grondgebied van de procederende buitenlandse partij (Brazilië) hebben plaatsgevonden.

  En dat is naar mijn mening bij een omkoping van Braziliaanse officials het geval.

  De ontsnappings-clausule daar direkt achter, bepaalt dat er geen uitzonderingspositie is indien de Rechtsfeiten voor een deel, of geheel, hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de contractpartij (SBM Offshore in Nederland) -toegevoegd- waar een Rechterlijk oordeel is geveld.

  Er is geen gerechtelijk oordeel geveld in Nederland, en de omkoping heeft niet plaats gevonden op Nederlands territoir. De ontsnappingsclausule gaat niet op.


  Dan de 3e uitzondering (c) ;

  (c) where the acts to which the foreign judgment relates were committed by officials of that Contracting Party in violation of the duties of their office.”

  NL : waar de Rechtsfeiten waarover het buitenlandse Rechtsoordeel gaat, is begaan door functionarissen van de contractpartij, van welke de Rechtsfeiten strijdig zijn, een overtreding zijn, op de plichten van hun beroep.


  Deze uitzonderingsbepaling is de moeilijkste, die eigenlijk zegt, dat er op het buitenlandse grondgebied duidelijke beroepsovertredingen moeten zijn begaan door functionarissen van de contractpartij.

  Omkoping en overtreding van de feitelijke taken, en op buitenlands grondgebied, dat is wel een match.


  @ Kopermans, ik heb nog even getwijfeld of de tekst "functionarissen van de contractpartij" uitgelegd moet worden als "Overheidsfunctionarissen van de betrokken partij".

  Alles afwegende, is die uitleg te breed getrokken, en zou mijn uitleg te makkelijk maken.


  Greetzzz

1.772 Posts
Pagina: «« 1 ... 65 66 67 68 69 ... 89 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

SBM Offshore Meer »

Koers 13,895   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 13,850   Volume 614.503
Hoog 14,025   Gem. Volume 654.441
11 jun 2021 17:35
label premium

SBM Offshore: aantrekkelijke waardering en royale dividendbetaler

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  HAL Trust: Tijd om in te stappen?

  24 november 2017 17:39 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Vijf bedrijven, vijf kansen

  5 augustus 2011 11:04 - FTV

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links