Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

De algemene rekenkamer

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2.172 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Koos99
0
En hoe positief het allemaal ook klinkt, voor 2020 verwacht TomTom dus wel een omzetdaling, want ze projecteren vast een neergang C van meer dan 10%
boem!
1
Wat te denken van de nieuwe targets:

GAGR A&E 2019-2021 10%
Orderboek Automotive 1,6 miljard welke vrijvalt via het opgegeven schema
FCF van +10%
Nadere aanwijzing wat er gaat gebeuren met de overtollige kas.

In eerste instantie ervaarde ik het als uitermate teleurstellend.

Een GAGR van slechts 10% houdt in, dat we een omzet A&E mogen verwachten van 410 mio in 2019, 450 mio in 2020 en 495 mio in 2021.

De verklaring bij de opbouw van het orderboek verklaart echter alles. Het orderboek bestaat uit de nu gesloten contracten tegen de te verwachten opbrengsten.
De omzet van Enterprise over 2018 is gegeven als zijnde 160 mio.
Ervan uitgaande dat deze omzet met slechts 10% stijgt mag je daarvoor in de jaren 2020 en 2021 176 mio en 195 mio invullen.

Indien je daarbij de vrijval uit het orderboek optelt ad 17% en 18% krijg je voor 2020 176 mio+ 272 mio = 448 mio en voor 2021 195 mio+ 288 mio= 493 mio.

Deze 448 mio en 493 mio zijn 100% par met de GAGR van 10% die 450 mio resp 495 mio aangeeft.

Dit houdt in dat TT voor Automtive GEEN nieuwe contracten heeft opgenomen in zijn middellange termijn forecast terwijl men voor het lopend jaar ook vasthoudt aan de lage inschatting uit het orderboek.


In het eerste halfjaar bedroeg de overschrijding 13 mio tov de voor het tweede halfjaar begrote 128 mio.


Ik stel vast dat TT weer overdreven voorzichtig is in zijn outlook.

10% overschrijding wordt niet meegenomen terwijl men ook geen nieuwe omzet heeft meegneomen bij het vaststellen van de GAGR.
Indien je de overschrijding van 10% meeneemt in het bestaande orderboek en daarbij een nieuw orderboek toevoegt van 350 mio op jaarbasis kom je plotseling tot heel andere waarden voor A&E in 2019, 2020 en 2021 nl resp 300 mio, 370 mio en 460 mio.
Dat zou de omzetten van A&E voor 2019, 2020 en 2021 brengen op 460 mio, 545 mio en 655 mio wat overeenkomt met een GAGR van 20%.

Op basis van het verleden had ik een GAGR in gedachten van 25% waardoor de omzet A&E zou oplopen van 372 mio in 2018 naar resp 465 mio, 580 mio en 725 mio in 2019, 2020 en 2021.

De afgegeven definitie van het orderboek ad 1,6 miljard sterkt mij in de gedachten dat dit orderboek nog steeds gevuld is met te lage waarden en dat men geen nieuwe orders heeft toebedeeld aan Automotive.Benjamin G.
0
Uit de presentatie van Taco op 24/9/2019:

CAGR:
- 10% voor location technology tot 2021
- 15% vanaf 2021
- verwachte omzet rond 500 miljoen
- Opvallend: groei in automotive lag vanaf 2015 t/m 2018 jaarlijks boven de 25%;
- ik vind mijn berekeningen conservatief maar kom voor 2021 uit op 566 miljoen omzet voor Location Technology


Reductie Capex/D&A en reductie Intangible Assets

2018
- 697 (Int Assets)

2019
50/290 - 457 (int. assets)

2020
50/290 - 217 (int. assets)

2021
40/80 - 177 (int. assets)

Investeringen van 443 (2018) naar 520 (2019E), waarvan 2/3e R&D is en 7% van de R&D is CAPEX. Investeringen/Cash spend neemt toe de komende jaren, echter minder sterk dan voorheen.

Backlog:
- gebaseerd op eigen schattingen en schattingen van automotive klanten;
- alleen bekende deals. Verwachte of nieuwe deals niet opgenomen;
- van 1,6 miljard 18% in 2021 is 288 miljoen;
- Dit lijkt mij uitermate mager;
- Onduidelijk hoe de backlog na 2022 is verdeeld. In totaal een bedrag van 912 miljoen euro. Voor bijvoorbeeld drie jaar (2022-2023-2024). Dan is dit circa 300 miljoen euro per jaar. Ook erg mager;

Verwachte enterprise revenue sterk omhoog van 127 in 2018 naar 160 in 2019. Positief is dat contracten een duur hebben van 2-6 jaar. Er zijn dus nieuwe contracten afgesloten die minimaal 2 jaar meegaan.

Tot 2030 voor Location Technology

- 15% CAGR vanaf 2021 tot 2030;
- resulterend in 1,5 tot 2 miljard omzet in 2030. Was 372 miljoen in 2018;

Conclusie
Kortom ik gooi mijn eerdere prognoses in de prullenbak. Ik kom nu onder de 1 miljard euro omzet uit in 2024. Weer vijf jaren in TomTom die een bijzondere spannende route beloven. Beetje cruisen over een geplaveide snelweg ergens in de Rockies in Canada. Af en toe een paar beren op de weg om voor te stoppen, paar foto's en weer doorrijden.

TomTom gaat niet meer vliegen. Ondanks sterke groei in FCF, zie ik de nettowinst per aandeel niet toenemen. Op basis van deze cijfers vraag ik me af of dit aandeel ooit boven de 20 euro uitkomt.

Dan begrijp ik de aandeleninkoop wel. Wat heeft TomTom de komende vijf jaar aan de beurs te zoeken? Als familiebedrijf een prima melkkoe en tussen 2025 en 2030 mogelijk nog een upswing.
Benjamin G.
0
Stel dat Taco de onderkant van de bandbreedte schetst en Saucier de bovenkant. Op forum draadje al wat geschreven door Kuiken over presentatie Saucier. Marketing en marktcijfers kennen zo hun eigen dynamiek en energie zullen we maar zeggen.

Wat mij opvalt is dat de groei in de markt voor connected navigation pas na 2024 lijkt te versnellen. In zes jaar tijd van 40% naar 80%. Terwijl in de zes jarige periode daarvoor een groei verwacht wordt van 33% naar 40%.

Afgesloten contracten in automated driving gaan om het ondersteunen van level 1 en level 2 auto's.

TomTom is in staat deals te winnen. Echter onduidelijk wat dat doet met marktaandeel. Kortom weer geen helder lichtpunt.

Hier ook voor mij de conclusie tot 2024 weinig spannend. Dat spannende wat verduidelijken. Stel dat automotive 20% per jaar groei, licensing 10% en vanaf 2021 15% dan bereikt de omzet een miljard met een wpa van rond 1 euro.

Stel dat het geheel van location technology met 20% groeit per jaar dan levert dat in 2024 1,275 miljard op en koers richting 2 miljard in 2030. Met een bruto marge van 75% is dit 956 miljoen euro bruto omzet met kosten rond de 700 miljoen euro is dit bijna 2 euro wpa.

Dit laatste scenario wordt echter door TomTom niet gecommuniceerd. Omdat TomTom het tot nu toe steeds bij het rechte eind heeft ga ik er vanuit dat dit niet het meest waarschijnlijke scenario is.
boem!
0
Benjamin G.

Jij haakt af vanwege een outlook waarbij men uitgaat van oude te lage schattingen en men daarnaast aangeeft GEEN nieuwe contracten op te nemen.
Ook jouw stellingname dat TT het tot nu toe altijd bij het rechte eind had wens ik te betwijfelen gegeven het feit, dat iedere outlook te lag is vastgesteld door TT.

Ik blijf vasthouden aan een meer reeel omzetcijfer voor A&E van 725 mio in 2021 ipv de 500 mio die TT ons nu toont door geen wijziging door te voeren in hun oude berekeningen en GEEN nieuwe deals toe te voegen.
Benjamin G.
0
@Martin, ik haak niet af en heb ook een berekening met een omzet voor Technology location van 600 miljoen en consumer op 156 miljoen. Weliswaar 20% meer dan Taco aangeeft maar nog steeds onder jouw prognose. Met een totale omzet van rond de 760 miljoen, brutomarge van 72% en uitgaven van 560 miljoen kom ik rond de nul euro wpa uit.

Ga ik uit van jouw 40% hogere schatting wat ook waar kan zijn vanwege de opbouw van de Backlog en mogelijke deals te winnen, dan kom ik rond de 50 cent wpa uit.

Het effect daarvan is echter ook dat jij in jouw berekening rond 2024 om en nabij de 1,5 miljard omzet moet uitkomen. Dit betekent dat dit in 2030 moet leiden tot een omzet ver boven de 2 miljard. Ruim boven de afgegeven bandbreedte door TomTom.

Op basis verhaal Saucier en marktontwikkeling dat pas vanaf 2024 versnelling krijgt, kan ik dat niet opmaken. Hoe kijk jij daar tegenaan?boem!
0
Ik zal er morgen uitgebreider op ingaan.

Nu even tussen neus en lippen door:
Brutomarge van 72% te laag wordt dit jaar al overtroffen.
560 mio OPEX zonder d&a lijkt mij ook te fors.

Maar bovenal : massa is kassa met welke stapelbare aantallen nieuw connected wagens reken jij en wat is de ASP per connection?
Koos99
1
10% CAGR voor A+L tot 2018-2021 is inderdaad niet heel ambitieus.
2018 = 372.5
2019 = 435 (voorspelling TomTom)
Om dan in 2021 op 500 uit te komen, geeft 2020 en 2021 een groei van 7% jaar op jaar, dat terwijl de groei van 2019 op 2020 op een verwachte 17% uitkomt (435 vs 372.5)

Benjamin G.
0
Dank Martin. Je overvraagd mij een beetje. Ik stop op een punt met ontleden van het bedrijf TomTom. Dat is deels een zwak punt, aan de andere kant vaar ik daar redelijk wel bij.

Koos, goed punt. Die CAGR blijft hogelijk verbazen zeker ten opzichte van de CAGR die eerder is afgegeven. Heeft TomTom besloten andere uitgangspunten te hanteren?
- Dan kan het zo zijn dat de plaatsing van orders een rol speelt. Als prognoses aan het einde van het jaar worden gemaakt voor het aankomende jaar (jaar 1). Dan kan de klant nog een veiligheidsmarge opnemen. Dit betekent dat binnen de bandbreedte van 10/20% zou moeten blijven.
- Als er dan geen prognoses zijn voor het jaar daarop (jaar 2), dan wordt wellicht een (absoluut) minimum aangehouden dat het in stand houden van productiefaciliteiten en afspraken met leveranciers rechtvaardigd. Kunnen op en afschalen;
- Waarna einde jaar 1 dan weer veel gerichtere en betere prognoses afgegeven kunnen worden.

Tot zover de gedachtegang en speculatie. We weten dus onvoldoende hoe TomTom haar verwachtingen prognoticeerd van bestaande klanten.

Laat staan hoe zij op basis van te verwachten marktaandeel zou kunnen prognotiseren.

Dan ben ik het eens met MartinMartin dat TomTom het deze keer te bont maakt. Tegelijkertijd blijft die lange termijn prognose van 1,5-2,0 miljard omzet in 2030 maar raar. Ze zouden tussen de 1,3 en 1,5 miljard ook in 2024/2025 moeten kunnen redden.

Of wij schatten de marktgroei en penetratie verkeerd in of TomTom heeft niet de snelste route voorwaarts.
Brouwer285
0
TT doet aan underpromiise en overdeliver.
Voor mij is positief dat ze duidelijk op een weg naar groei zijn en wat mist verdwenen is.
FCF blijft tevens doorgroeien, hun targets zijn duidelijk. Voor overname speculaties: wat zal de cumulatieve fcf over een periode tot 2030 kunnen zijn? Wat mij betreft staat deze club steeds duidelijker in de etalage.
vCalker
0
Wat vinden jullie van die 912milj (57%) die vanaf 2022 vrijvalt?

Stel de contracten uit het orderboek van 2016 gaan lopen vanaf 2018 en duren gemiddeld 4 jaren. Dit is toch vrij gebruikelijk?

Orderboek 2016 300milj: valt er 75milj omzet vrij in 2018/2019/2020/2021
Orderboek 2017 400milj: valt er 100milj omzet vrij in 2019/2020/2021/2022
Orderboek 2018 250 milj: valt er 62.5milj omzet vrij in 2020/2021/2022/2023

In totaal valt er dan dus nog 225 miljoen euro vrij vanaf 2022 met de orderboeken van 2016/17/18, terwijl er vanaf dat jaar 912milj gaat vrijvallen. Zit er dus een gat van 687milj.

Als je bovenstaande met 5-jaar-contracten doet, dan valt er vanaf 2022 nog 370milj vrij en heb je een gat van 542milj.

Als je dat gat wil opvangen met contracten die in 2019 worden gesloten en dan alleen met SDmaps, dan gaan die contracten (volgens mijn vuistregels) vanaf 2021 lopen en vallen 3 van de vier jaren in 2022+. Dan vul je nooit dat gat van 687 of 542 miljoen. Dat kan volgens mij 1 (of een combinatie) van de 3 volgende scenario's inhouden:

1- de orderboeken(take-rates) van 2016 etc. zijn aanzienlijk hoger, maar dat is volgens mij te weinig om het gat op te vullen.
2- het kan betekenen dat 2019 een bijzonder goed orderboek-jaar is
3- de HDmaps beginnen met potentieel een contractduur van 10 jaar, hun stempel te drukken op de orderboeken.

Met andere woorden, 2022 is nog zo ver weg dat het met SDmaps toch niet zo kan oplopen? Gezien een gebruikelijke contractduur van 3-5 jaar?

Ik hoor graag jullie mening en/of aanpassingen aan mijn aannames.
Sunshine Band
0
is er logica in om contracten SD aan te passen naar de lengte van contracten HD? Dan krijg je heel andere berekeningen
Makita
0
quote:

boem! schreef op 24 sep 2019 om 14:52:


Wat te denken van de nieuwe targets:

GAGR A&E 2019-2021 10%
Orderboek Automotive 1,6 miljard welke vrijvalt via het opgegeven schema
FCF van +10%
Nadere aanwijzing wat er gaat gebeuren met de overtollige kas.

In eerste instantie ervaarde ik het als uitermate teleurstellend.

Een GAGR van slechts 10% houdt in, dat we een omzet A&E mogen verwachten van 410 mio in 2019, 450 mio in 2020 en 495 mio in 2021.

De verklaring bij de opbouw van het orderboek verklaart echter alles. Het orderboek bestaat uit de nu gesloten contracten tegen de te verwachten opbrengsten.
De omzet van Enterprise over 2018 is gegeven als zijnde 160 mio.
Ervan uitgaande dat deze omzet met slechts 10% stijgt mag je daarvoor in de jaren 2020 en 2021 176 mio en 195 mio invullen.

Indien je daarbij de vrijval uit het orderboek optelt ad 17% en 18% krijg je voor 2020 176 mio+ 272 mio = 448 mio en voor 2021 195 mio+ 288 mio= 493 mio.

Deze 448 mio en 493 mio zijn 100% par met de GAGR van 10% die 450 mio resp 495 mio aangeeft.

Dit houdt in dat TT voor Automtive GEEN nieuwe contracten heeft opgenomen in zijn middellange termijn forecast terwijl men voor het lopend jaar ook vasthoudt aan de lage inschatting uit het orderboek.


In het eerste halfjaar bedroeg de overschrijding 13 mio tov de voor het tweede halfjaar begrote 128 mio.


Ik stel vast dat TT weer overdreven voorzichtig is in zijn outlook.

10% overschrijding wordt niet meegenomen terwijl men ook geen nieuwe omzet heeft meegneomen bij het vaststellen van de GAGR.
Indien je de overschrijding van 10% meeneemt in het bestaande orderboek en daarbij een nieuw orderboek toevoegt van 350 mio op jaarbasis kom je plotseling tot heel andere waarden voor A&E in 2019, 2020 en 2021 nl resp 300 mio, 370 mio en 460 mio.
Dat zou de omzetten van A&E voor 2019, 2020 en 2021 brengen op 460 mio, 545 mio en 655 mio wat overeenkomt met een GAGR van 20%.

Op basis van het verleden had ik een GAGR in gedachten van 25% waardoor de omzet A&E zou oplopen van 372 mio in 2018 naar resp 465 mio, 580 mio en 725 mio in 2019, 2020 en 2021.

De afgegeven definitie van het orderboek ad 1,6 miljard sterkt mij in de gedachten dat dit orderboek nog steeds gevuld is met te lage waarden en dat men geen nieuwe orders heeft toebedeeld aan Automotive.


Begrijp uit Taco’s presentatie dat er geen enkele future deal in Automotive backlog en CAGR van 10% zit.

Dit is dus het groeipatroon zonder enige aanwas in deals ;-)

Zeg maar de bare minimum. Ik vind het knap dat je dat als doel presenteert voor de middellange termijn. Terwijl je al op 2 meter hoogte zit zeg je tegen het publiek ‘ik denk dat ik over 2 meter heen ga springen’.

Is de RvC nog wakker?
VanillaSky
0
quote:

Makita schreef op 24 sep 2019 om 21:50:


[...]
Begrijp uit Taco’s presentatie dat er geen enkele future deal in Automotive backlog en CAGR van 10% zit.

Dit is dus het groeipatroon zonder enige aanwas in deals ;-)

Zeg maar de bare minimum. Ik vind het knap dat je dat als doel presenteert voor de middellange termijn. Terwijl je al op 2 meter hoogte zit zeg je tegen het publiek ‘ik denk dat ik over 2 meter heen ga springen’.

Is de RvC nog wakker?


Als ik de presentatie goed lees heeft dit alleen betrekking op de order backlog - wat ook logisch is gezien dat de orderportefeuille is. Dus dat daar geen future deals in meegerekend worden lijkt me vanzelfsprekend.

Het grafiekje met 10% CAGR als target lijkt mij gewoon een prognose incluis mogelijk te winnen business.
Het stuk tot 2030 met 15% CAGR is een streven en m.i. blue sky scenario.
Makita
0
quote:

VanillaSky schreef op 24 sep 2019 om 22:48:


[...]

Als ik de presentatie goed lees heeft dit alleen betrekking op de order backlog - wat ook logisch is gezien dat de orderportefeuille is. Dus dat daar geen future deals in meegerekend worden lijkt me vanzelfsprekend.

Het grafiekje met 10% CAGR als target lijkt mij gewoon een prognose incluis mogelijk te winnen business.
Het stuk tot 2030 met 15% CAGR is een streven en m.i. blue sky scenario.

Boem! heeft hierboven mooi beschreven dat de CAGR van 10% gewoon vrijvalt uit de gecommuniceerde Automotive backlog. Dus helaas geen enkele ambitie in doelstelling tm 2021.

Dit is gewoon een boekhouder die een praatje doet , CFO onwaardig m.i.

Toch steunt mij dit in de gedachte dat beurskoers van TomTom hoger gaat met dit ‘bare minimum scenario’...
boem!
0
@vCalcar.

De vrijval vanuit de facturering is niet zeg 4 jaar maar 8 jaar daar men op de factuurbedragen de deferred toepast vandaar de onwaarschijnlijk hoge waardering van bedragen te vervallen na 2021.
boem!
0
quote:

Makita schreef op 24 sep 2019 om 22:53:


[...]


Dit is gewoon een boekhouder die een praatje doet , CFO onwaardig m.i.

Toch steunt mij dit in de gedachte dat beurskoers van TomTom hoger gaat met dit ‘bare minimum scenario’...


Je kan het ook zien als een uitgelezen kans op een presenteerblaadje aangeboden door de CFO van een bedrijf die even voor de ultra-voorzichtige boekhouder speelt.

Indien hij de ingezette flow van realisatie vs schatting was gevolgd vanuit het backlog was er een GAGR uitgerold die ver boven de afgegeven GAGR ligt en dat opgeteld bij het nog altijd niet goed begrepen toegepaste principe van deferred revenue vergezeld van OPEX boven CAPEX had ervoor gezorgd dat de koers minimaal 15% was gestegen gisteren.
Analisten en de markt kijken naar platte cijfers, zie bijv de terechte opmerkingen van @vanillesky mbt deze platte cijfers.
holenbeer
0
quote:

VanillaSky schreef op 24 sep 2019 om 22:48:


[...]

Als ik de presentatie goed lees heeft dit alleen betrekking op de order backlog - wat ook logisch is gezien dat de orderportefeuille is. Dus dat daar geen future deals in meegerekend worden lijkt me vanzelfsprekend.

Het grafiekje met 10% CAGR als target lijkt mij gewoon een prognose incluis mogelijk te winnen business.
Het stuk tot 2030 met 15% CAGR is een streven en m.i. blue sky scenario.

Je zou obv de jarenlange investeringen, marktleiderschap in HD, een exponentiële groeimarkt toch meer mogen verwachten dan een 10 % incluis mogelijk te winnen business.
boem!
0
Ik verwacht dat er momenteel nog geen HD-omzet wordt gerealiseerd.
De twee gesloten contracten zullen pas later instromen.

Zoals door TT aangegeven komt de echte HD-omzet pas op gang na 2021.
Het merendeel van de nieuwe deals die snel bijdragen aan de omzet zal gaan om vervanging SD-maps.
Pas op het moment dat de markt voor HD-maps opengaat kunnen we opmaken welk marktaandeel TT daarvan wegkaapt en of het inderdaad de exponentiele groeimarkt is waarin zoveel geinvesteerd is.
2.172 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 10,000   Verschil -0,10 (-0,95%)
Laag 9,972   Volume 21.574
Hoog 10,022   Gem. Volume 514.221
21-nov-19 09:19
label premium

TomTom: Reality check

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium