Hmmm, een nieuwe rentevoet zodat vergelijkingen moeilijker te maken zijn, die "meer marktgedreven" zou moeten zijn in een geleide economie? Dat klinkt me ongeloofwaardig in de oren.