thx voor uw verslag
De keerzijde van grondstoffenwinning.................

PS: de vlieringen in EU liggen vol met afgedankte GSM, opladers, draad etc.