CORRECT: Holland Colours: 3 commissarissen leggen functie neer


(Correctie van eerder gepubliceerd bericht 'Holland Colours: 3 commissarissen leggen functie neer' om aan te geven dat niet Jan Willem de Heer, maar Marcel Zegger vertrekt.)


AMSTERDAM (Dow Jones)--Holland Colours nv (HOLCO.AE) maakt dinsdag bekend dat drie van de vier leden van haar raad van commissarissen hun functie binnenkort zullen neerleggen, vanwege een verschil van inzicht met grootaandeelhouder Holland Pigments bv.

Voorzitter Nico Gerardu en de leden Harm van der Lof en Marcel Zegger menen dat zij hun toezichthoudende rol niet meer voldoende kunnen uitoefenen, nu zij het niet eens zijn met Holland Pigments over het verder aanpassen van de governance-structuur van Holland Colours, waaronder aanpassing van de via Holland Pigments vormgegeven werknemersparticipatiestructuur van Holland Colours.

Van der Lof zal zich tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 juli 2011 niet herkiesbaar stellen, terwijl Gerardu en Zegger hun functie zullen neerleggen zodra de selectie, de benoeming en het inwerken van de opvolgers binnen de raad van commissarissen heeft plaatsgevonden.

Het vierde lid, Jan Willem de Heer, blijft aan.

De raad van commissarissen van Holland Colours zal de noodzakelijke maatregelen treffen om de aanstaande vacatures tijdig in te vullen, aldus de onderneming.


Door Eelco Hiltermann; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; eelco.hiltermann@dowjones.com