Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gunt project aan ICT Automatisering
Gestandaardiseerde procesautomatisering van afvalwaterketen leidt tot vervolgopdracht
ICT Automatisering (ICT) maakt vandaag bekend dat de vervolgfasen van de procesautomatisering van de afvalwaterketen van 4 afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) en 16 rioolgemalen gegund zijn door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Arjen van Dam, Business Development Manager ICT Automatisering: ”In 2012 is fase 1 opgeleverd. Dit omvatte de centrale regiekamer, 3 awzi’s en 2 rioolgemalen. Hierin stond efficiënter beheer en onderhoud centraal. Tezamen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is een ontwerp voor een gestandaardiseerde procesautomatisering van de afvalwaterketen opgesteld. Deze manier van werken heeft geleid tot een succesvolle oplevering van fase 1, binnen de geplande tijd met de gewenste kwaliteit.”
Onderdelen van fase 1 bestonden onder andere uit documenteren, programmeren, monteren en testen van de procesautomatisering. Met het afronden van fase 1 zijn vervolgfasen aangebroken waarin nog eens voor 4 awzi’s en 16 rioolgemalen de gestandaardiseerde procesautomatisering wordt geïmplementeerd. Ook de vervolgfasen worden geïntegreerd in de nieuwe centrale regiekamer.
Marcel van Hees, specialist procesautomatisering bij HHSK: “Centrale regie is menswerk en moet je samen doen. Goede automatisering en documentatie is hierbij een must!”
“Wij zijn er trots op dat HHSK met ons het vervolgtraject ingaat. Onze kennis en ervaring in complexe automatiseringsprojecten komt in dit project goed tot uiting. Onze ervaringen met fase 1 alsmede de gangbare waterzuivering oplossing (Water Purification) van ICT en bijbehorende expertise maakt de samenwerking in de vervolgfasen tussen ICT en HHSK een logische”, zegt Carlo d’Agnolo, CEO ICT Automatisering.
Water Purification is een totaalconcept van ICT dat de besturing van waterzuiveringen