Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

 • 0,827 17 sep 2021 17:38
 • +0,003 (+0,41%) Dagrange 0,817 - 0,836
 • 3.610.383 Gem. (3M) 3M

Pharming oktober 2019

7.345 Posts
Pagina: «« 1 ... 254 255 256 257 258 ... 368 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 24 oktober 2019 07:10
  Pharming Group reports strong interim financial results for the first nine months of 2019
  Highlights:
  Compared with the first nine months of 2018 (on a like-for-like basis):

  Revenues up 26%, operating profit up 38%, net profit up 73%
  Compared with the previous quarter ended 30 June 2019:

  Revenues up 7%, operating profit up 46%, net profit up 52% (after additional €2.5 million provision for contingent consideration)
  Maintained cash position despite paying a €17.9m upfront to secure the rights to leniolisib from Novartis
  Good progress in expanding and extending the pipeline:

  Strategic investment in the license from Novartis of the new leniolisib (CDZ173) program, the first new program from outside the Company’s platform
  Initiation of the first clinical study of RUCONEST® in pre-eclampsia

  "I am pleased to report strong results again today, despite the ongoing intense competition in the market. The continued growth for RUCONEST® is a result of the increasing number of patients benefiting from the product in acute attacks of HAE"

  - SIJMEN DE VRIES - CEO

  www.pharming.com/sites/default/files/...
 2. [verwijderd] 24 oktober 2019 07:10
  Persbericht:

  Pharming Group meldt sterke resultaten over de eerste negen
  maanden van 2019

  Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2018 (op vergelijkbare basis):
  • Omzet stijgt 26%, bedrijfsresultaat 38%, nettowinst 73%

  In vergelijking met het voorgaande kwartaal eindigend op 30 juni 2019:
  • Opbrengsten 7% hoger, bedrijfsresultaat 46% hoger, nettowinst 52% hoger (na extra
  voorziening van € 2,5 miljoen voor voorwaardelijke vergoeding)
  • Liquiditeitspositie gehandhaafd, ondanks de betaling vooraf van € 17,9 miljoen ter verkrijging
  van de rechten op leniolisib van Novartis

  Goede voortgang bij de verbreding en verdieping van de pijplijn:
  • Strategische investering in pijplijn met de licentie van het nieuwe leniolisib (CDZ173 -
  programma van Novartis; eerste nieuwe programma van buiten Pharmings eigen platform
  • Start eerste klinische studie van RUCONEST® bij pre-eclampsie

  Leiden, 24 oktober 2019: Pharming Group N.V. ('Pharming' of 'de Onderneming') (Euronext Amsterdam:
  PHARM), maakt haar (niet-gecontroleerde) tussentijdse financiële resultaten bekend over de eerste
  negen maanden en het derde kwartaal eindigend op 30 september 2019.
  Financiële hoofdpunten
  • De netto productverkopen stegen over de eerste negen maanden van 2019 naar € 122,8 miljoen
  (Q3 2019: € 45,3 miljoen), een toename van ongeveer 26% (op vergelijkbare basis) ten opzichte
  van de € 97,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2018, voornamelijk dankzij het
  toenemend aantal patiënten dat RUCONEST® gebruikt in de VS.

  2
  • De netto-omzet van de VS steeg in de eerste negen maanden van 2019 tot € 119,0 miljoen (Q3
  2019: € 44,1 miljoen), een toename van 28% vergeleken met € 92,9 miljoen voor de eerste negen
  maanden van 2018. In de rest van de wereld kwamen de productverkopen over de eerste negen
  maanden van 2019 uit op € 3,7 miljoen (Q3 2019: € 1,2 miljoen), een afname van ongeveer 23%
  vergeleken met € 4,8 miljoen in dezelfde periode in 2018. Deze daling is het gevolg van de
  introductie van concurrerende producten en verhoogde claims voor kortingen door
  overheidsinstanties in 2019.
 3. [verwijderd] 24 oktober 2019 07:11
  Vervolg persbericht:

  De totale omzet over de eerste negen maanden van 2019 namen met 26% toe tot € 122,8 miljoen
  (inclusief € 0,6 miljoen aan licentie-inkomsten), vergeleken met € 98,3 miljoen in de eerste negen
  maanden van 2018 (inclusief € 0,6 miljoen aan licentie-inkomsten).
  • Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 38% tot € 42,7 miljoen in de eerste negen maanden van
  2019, vergeleken met € 31,0 miljoen in dezelfde periode van 2018. Het bedrijfsresultaat steeg
  ook kwartaal op kwartaal, en wel met 46% tot € 18,1 miljoen in het derde kwartaal vergeleken
  met € 12,4 miljoen in het tweede kwartaal. Deze verbeteringen konden worden gerealiseerd
  ondanks een lichte stijging van de bedrijfskosten boven het gemiddelde over de eerste helft van
  het verslagjaar, voornamelijk met betrekking tot investeringen in uitbreiding van
  productiecapaciteit en klinische ontwikkelingskosten voor de nieuwe indicaties voor
  RUCONEST®.
  • De nettowinst over de eerste negen maanden bedroeg € 24,1 miljoen (Q3 2019: € 10,5 miljoen),
  vergeleken met € 13,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar na aanpassing. De 73% verbetering
  kwartaal-op-kwartaal was voornamelijk te danken aan de gestegen omzet in de VS, exclusief een
  extra voorziening van € 2,5 miljoen voor de voorwaardelijke vergoeding voor toekomstig
  verschuldigde mijlpaalbetalingen aan Bausch Health (voorheen Valeant Pharmaceuticals).
  • De aanzienlijk hogere kasstromen in het derde kwartaal van 2019 werden opgestuwd door
  stijgende inkomsten boven de benodigde contanten voor kosten en betaling van de
  driemaandelijkse aflossing van € 7,5 miljoen van de hoofdsom van de uitstaande lening van de
  Onderneming, inclusief bijbehorende vergoedingen. Het resterende saldo van de lening bedraagt
  circa $58 miljoen. De cashpositie nam af door de vooruitbetaling van $20 miljoen (€ 17,9 miljoen)
  aan Novartis, als onderdeel van de licentieovereenkomst met betrekking tot leniolisib, die in
  augustus werd aangekondigd en waar hieronder nader op wordt ingegaan. Dit resulteerde in een
  kleine netto daling van de kaspositie tot € 64,4 miljoen van € 65,3 miljoen op 30 juni 2019 (€ 72,2
  miljoen op 30 september 2018), hetgeen aangeeft dat in dit kwartaal voorafgaand aan deze
  eenmalige betaling, € 17,0 miljoen aan contanten werden gegenereerd.
  • De vermogenspositie verbeterde van € 77,5 miljoen aan het einde van het tweede kwartaal van
  2019 tot € 90,5 miljoen aan het einde van het derde kwartaal (Q3 2018: € 48,2 miljoen),
  voornamelijk als gevolg van het nettoresultaat tijdens het kwartaal. Overige financiële
  verplichtingen, die verwijzen naar de voorwaardelijke vergoeding voor succesmijlpalen in
  verkopen, zijn onderverdeeld in kortlopende en langlopende elementen, hetgeen de grote kans
  weergeeft dat de volgende mijlpaal in 2020 zal worden betaald.
  • Voorraden wijzigden van € 12,7 miljoen aan het einde van het tweede kwartaal van 2019 naar
  € 11,8 miljoen aan het einde van het derde kwartaal (eind december 2018: € 17,3 miljoen),
  voornamelijk als gevolg van een iets hoger dan verwachte vraag in de Amerikaanse markt. Als
  gevolg van deze vraag en de regelmatige noodzaak voor ad-hocleveringen op verschillende
  Europese markten na tijdelijke tekorten van van plasma afgeleide producten, zien we nu op korte
  termijn druk op de levering van producten voor bepaalde Europese gebieden, wat kan leiden tot
  tijdelijke beperkingen op leveringen tijdens de laatste maanden van het jaar tot mogelijk ook in

  3
  het eerste kwartaal van 2020, afhankelijk van de lopende EMA-goedkeuring voor de nieuwe
  productiefaciliteit van Pharming.
 4. [verwijderd] 24 oktober 2019 07:11
  Vervolg persbericht:

  De nettowinst werd beïnvloed door een toename van € 2,5 miljoen in de voorwaardelijke
  vergoeding, als gevolg van de hogere waarschijnlijkheid dat de laatste RUCONEST®
  mijlpaalbetalingen aan Bausch Health verschuldigd zullen worden, evenals de vervroegde
  mogelijkheid om succesmijlpalen te betalen voor leniolisib, waarover hieronder meer. Deze
  voorziening (opgenomen onder ‘overige financiële verplichtingen’) is opgesplitst in kortlopende
  en langlopende segmenten om de grote waarschijnlijkheid weer te geven dat de volgende
  RUCONEST®-mijlpaal voor Bausch Health binnen 12 maanden moet worden voldaan.
  • Activa voor gebruik in het gedeelte van de vaste activa van de balans, alsmede
  leaseverplichtingen onder kortlopende en langlopende schulden, tonen de effecten van nieuwe
  items die zijn verworven onder leasing volgens de nieuwe financiële standaard IFRS 16. Deze
  wijzigingen hebben geen materieel netto-effect op het bedrijfsresultaat gedurende het kwartaal.
  Deze cijfers werden oorspronkelijk niet gerapporteerd in 2018 omdat de standaard nog niet van
  kracht was geworden.
  • Sinds de laatste rapportagedatum 30 juni 2019 heeft de Onderneming in totaal 2,762,801
  aandelen uitgegeven en 762,981 aandelen teruggenomen van vervallen of geannuleerde opties
  in verband met een aantal uitoefeningen en expiraties van opties onder de huidige regelingen.
  Het aantal uitgegeven aandelen per 24 oktober 2019 bedraagt 629,561,640. Het volledig
  verwaterde aantal aandelen (fully diluted) per 24 oktober 2019 bedraagt 680,521,480.
  Operationele hoogtepunten in het derde kwartaal en volgende op de rapportagedatum
  In augustus 2019 maakte Pharming bekend dat het een ontwikkelingssamenwerking en
  licentieovereenkomst met Novartis was aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisering
  van leniolisib (CDZ173), een klein molecuul fosfoïnositide 3-kinase delta (PI3K?)-remmer die door
  Novartis wordt ontwikkeld voor de behandeling van patiënten met het geactiveerde
  Fosfoïnositide 3-kinase Delta Syndroom ("APDS"). Novartis en Pharming zullen gezamenlijk de
  ontwikkeling van het kandidaatmedicijn voorzetten in de lopende registratie-studie. Pharming
  zal het medicijn op de markt brengen zodra goedkeuring van toezichthouders is verkregen.
  Pharming betaalde een bedrag van € 17,9 miljoen (US$ 20 miljoen) voor de licentie. Verdere
  details van de voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.
  APDS is een primaire immuundeficiëntie veroorzaakt door een mutatie in het PIK3CD-gen dat de
  activiteit van PI3K? verhoogt, een aandrijver van activiteit in het immuunsysteem. Als gevolg van
  deze overactiviteit kunnen de cellen die betrokken zijn bij de immuunrespons niet goed worden
  uitontwikkeld, wat betekent dat patiënten niet goed kunnen reageren op infecties en vroege
  celdood kunnen ondervinden. Patiënten hebben vaak een functioneel onvermogen om infecties
  te bestrijden, maar lopen ook het risico op de ontwikkeling van onder andere beschadiging van
  de luchtwegen en van bepaalde soorten kanker. Het betreft een uiterst zeldzame aandoening
  met incidentiepercentages wereldwijd van ongeveer 1 à 2 per miljoen. Belangrijk is dat er een
  genetische test verkrijgbaar is die patiënten kan identificeren die baat zullen hebben bij CDZ173,
  waarmee dit programma voor ‘gepersonaliseerde therapie’ zorgt voor APDS-patiënten en hun
  familieleden die ook de mutatie hebben.
  Nadat deze test is uitgevoerd bij patiënten met niet-gespecificeerde primaire
  immuundeficiënties, kan een duidelijker beeld van de prevalentie van de aandoening worden
  bepaald.
  • In oktober 2019 bevestigde Pharming dat het was opgenomen in een gerechtelijk bevel in de VS,
  verkregen van CSL Behring, een dochteronderneming van CSL Limited uit Australië ("CSL"), om

  4
  de mogelijke overdracht van eigendomsdocumenten en -gegevens aan Pharming te voorkomen,
  waarvan CSL had geclaimd dat deze uit zijn systemen verwijderd zouden zijn door dr. Joseph
  Chiao, die onlangs door Pharming was aangenomen als medisch directeur.
  Pharming heeft Chiao niet aangespoord of aangemoedigd om regels of contractvoorwaarden te
  overtreden of op enigerlei wijze gegevens van zijn voormalige werkgever te verwijderen.
  Bovendien hebben noch Pharming, noch onze collega dr. Anurag Relan gepatenteerde CSLinformatie van dr. Chiao of een andere bron ontvangen of gezien. Gisteren heeft CSL vrijwillig de
  aantijgingen ten aanzien van Pharming ingetrokken zonder enige schuld, aansprakelijkheid of
  boete voor Pharming. Het dienstverband van Dr. Chiao bij Pharming is beëindigd.
 5. [verwijderd] 24 oktober 2019 07:11
  Vervolg persbericht:

  Sijmen de Vries, Chief Executive Officer, zegt in reactie:
  “Ik ben verheugd vandaag wederom sterke resultaten te kunnen melden, ondanks de
  voortdurende intense concurrentie in de markt. De aanhoudende groei van RUCONEST® is
  een gevolg van het toenemende aantal patiënten dat profiteert van dit product bij acute
  aanvallen van erfelijk angio-oedeem en bevestigt nog eens onze patiëntgerichte aanpak.
  Bovendien blijven we goede voortgang boeken in onze pijplijn, nadat we zijn gestart met de
  eerste klinische studie met RUCONEST® voor de behandeling en het voorkomen van preeclampsie en zijn we klaar voor de start in het vierde kwartaal van 2019 van een klinisch
  onderzoek met RUCONEST® voor het verminderen of voorkomen van acuut nierfalen bij
  patiënten die percutane coronaire interventies ondergaan.
  Tijdens het kwartaal hebben we een belangrijke transactie afgesloten door het in-licentiëren
  van Novartis van leniolisib (CDZ-173), een late fase klein molecuul voor de behandeling van
  een ultra-zeldzame immuundeficiëntie. Dit betekende de eerste acquisitie van een nieuw
  programma buiten Pharmings eigen platform. Voor dit product kunnen we onze huidige
  commerciële infrastructuur gebruiken die heeft bijgedragen aan het succes van RUCONEST®.
  Dit vertegenwoordigt precies de missie van Pharming: nieuwe therapieën brengen naar
  patiënten met onvervulde medische noden. En we zullen op zoek gaan naar meer van dit
  soort activa, evenals naar andere mogelijkheden die de aandeelhouderswaarde kunnen
  vergroten.
  Tot slot konden we gisteren bevestigen dat alle aantijgingen tegen Pharming door CSL vrijwillig
  waren ingetrokken zonder enige schuld, aansprakelijkheid of boete voor Pharming."

  Commentaar
  • Tijdens het derde kwartaal van 2019 hebben we een aanhoudende groei van RUCONEST®-
  verkopen laten zien, voortbouwend op de reeds hoger dan verwachte vooruitgang in het
  voorgaande kwartaal zoals gerapporteerd in onze halfjaarresultaten. Het valideert bovendien
  onze marketingaanpak die erop is gericht ervoor zorg te dragen dat alle patiënten voor hun
  HAE-aanvallen toegang krijgen tot RUCONEST®.
  • Vooruitkijkend naar de rest van 2019 en daarna, verwachten we dat de verkoop in het laatste
  kwartaal van dit jaar, ondanks concurrentiedruk, in dezelfde orde van grootte zal liggen als in
  Q3, naarmate meer patiënten vertrouwd raken met het gemak van behandeling van hun
  acute HAE-aanvallen met RUCONEST®. Bovendien verwachten we dat meer patiënten
  RUCONEST® zullen gaan gebruiken voor het behandelen van doorbraakaanvallen die zich

  5
  voordoen ondanks de profylaxe-medicatie die ze gebruiken. We verwachten 2020 met een
  zeer sterk fundament te kunnen aanvangen, met veel goede nieuwe mogelijkheden voor het
  vergroten van de toekomstige aandeelhouderswaarde.

  www.pharming.com/sites/default/files/...
 6. forum rang 4 Emmen2019 24 oktober 2019 07:13
  Goedemorgen Pharming Believers :-)


  Dat wordt Dringen bij de Uitgang voor partijen die gegokt hebben op een Down Koers vandaag en komende dagen :-)

  En wat het 1e Persbericht betreft , De Onschuld van Pharming was mij wel helder , de Rol vanDr. Chiao was al uitgespeeld toen het nieuws bekend werd de 16e

  Nu nog de Cijfers in Hoofdletters :-)
 7. forum rang 6 Tartessos 24 oktober 2019 07:15
  Press releaseOctober 24
  Pharming Group reports strong interim financial results for the first nine months of 2019

  Highlights:
  Compared with the first nine months of 2018 (on a like-for-like basis):
  Revenues up 26%, operating profit up 38%, net profit up 73%
  Compared with the previous quarter ended 30 June 2019:
  Revenues up 7%, operating profit up 46%, net profit up 52% (after additional €2.5 million provision for contingent consideration)
  Maintained cash position despite paying a €17.9m upfront to secure the rights to leniolisib from Novartis
  Good progress in expanding and extending the pipeline:
  Strategic investment in the license from Novartis of the new leniolisib (CDZ173) program, the first new program from outside the Company’s platform
  Initiation of the first clinical study of RUCONEST® in pre-eclampsia
7.345 Posts
Pagina: «« 1 ... 254 255 256 257 258 ... 368 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Pharming Group Meer »

Koers 0,827   Verschil +0,00 (+0,41%)
Laag 0,817   Volume 3.610.383
Hoog 0,836   Gem. Volume 2.977.696
17 sep 2021 17:38
label premium

Pharming: forse investeringen drukken de winstgevendheid op de korte termijn

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Outlook Pharming

  7 juni 2018 16:58 - Vimeo

 2. video thumbnail

  Pharming: Groeiperspectieven

  13 maart 2018 22:16 - Vimeo

 3. video thumbnail

  Pharming kan verder omhoog

  27 oktober 2017 17:23 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over Pharming

  26 oktober 2017 13:24 - Vimeo

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links