Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Doe eens aflossen

In de afgelopen jaren heb ik meerdere keren aandacht besteed aan de hertaxatie die banken kunnen uitvoeren. Op 8 juni 2012 kon u in mijn column Hertaxeren lezen dat banken te allen tijde het recht hebben om  een hertaxatie uit te voeren bij hun klanten.

Tot op heden hebben banken nog geen actie ondernomen. Wel zijn alle banken bezig om die klanten aan te schrijven waarvan zij denken dat de lopende hypotheek hoger is dan de waarde van de woning (de onderwaterhypotheek).

Met deze brief willen banken mensen die nog wat vermogen achter de hand hebben een aanzet geven om dit (gedeeltelijk) te gebruiken om hun hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. We hebben hier dus te maken met een soort “waarschuwende” actie van de banken.

Zoals bekend kunnen de banken ook bepaalde eisen stellen als er sprake is van een onderwaterhypotheek. Hieronder vindt u een overzicht met wat de meest bekende banken in Nederland van hun klanten kunnen eisen.

Rabobank
Wij kunnen de marktwaarde van uw woning op elk moment laten taxeren. De marktwaarde is de verwachte verkoopwaarde van uw woning. U moet de kosten van taxatie betalen. Vinden wij de marktwaarde te laag voor de lening? Dan kunnen wij u verplichten bepaalde bedragen op leningdelen terug te betalen. Het kan zijn dat u dan een boete moet betalen aan ons.

Obvion
Geldgever of diens gevolmachtigde(n) ten behoeve van inspectie en/of (her)taxatie te allen tijde vrije toegang tot het onderpand te verlenen. Geldgever kan geldnemer en hypotheekgever verplichten een extra aflossing te doen, dan wel extra zekerheid te stellen indien en voor zover dat na inspectie en/of (her)taxatie naar het oordeel van geldgever wenselijk is, waarbij de extra zekerheid ook kan bestaan uit het omzetten van een aflosvorm.

ING
Voorts heeft de bank te allen tijde de bevoegdheid het onderpand op haar kosten te laten hertaxeren door een of meer door haar aan te wijzen deskundigen. Mocht blijken, dat de hertaxatie een lager bedrag aangeeft dan de voorgaande taxatie, dan is de schuldenaar verplicht op eerste verzoek van de bank aanvullende of vervangende zekerheid te stellen. De bank is bevoegd de schuldenaar te verplichten om, in plaats van het stellen van de hiervoor bedoelde zekerheid, een bedrag af te lossen dat de bank nodig acht. Na een daartoe strekkend verzoek van de bank zal de schuldenaar de bedoelde extra aflossing, al dan niet in termijnen, verrichten. Bij het bepalen van de hoogte en het schema van deze extra aflossing zal de bank rekening houden met de financiële mogelijkheden van de schuldenaar. Over de op deze grond te verrichten extra aflossing zal geen vergoeding of extra rente verschuldigd zijn.

ABN Amro/Florius (onderstaande tekst is van toepassing voor de aflossingsvrije hypotheek)
De bank mag steeds na minstens vijf jaar de waarde van uw woning opnieuw (laten) vaststellen. Deze waarde wordt bepaald door een erkend taxateur. De bank wijst de taxateur aan. U ontvangt over deze taxatie op tijd een brief. U moet de kosten voor deze taxatie zelf betalen. Blijkt dat uw schuld groter is dan 100% van de meest recente executiewaarde van uw woning? Dan kan de bank extra voorwaarden stellen aan alle leningdelen die aflossingsvrij zijn. Deze voorwaarden houden meestal in dat u een deel van deze leningdelen al tijdens de looptijd van dit leningdeel moet terugbetalen. De bank kan ook bepalen dat een deel van uw Aflossingsvrije Hypotheek wordt veranderd in een andere hypotheekvorm.

Westland Utrecht/Nationale Nederlanden
Mocht blijken, dat de herschatting een lager bedrag aangeeft dan de voorgaande schatting, dan is de schuldenaar verplicht op eerste verzoek van de bank aanvullende of vervangende zekerheid te stellen. De bank is bevoegd de schuldenaar te verplichten om, in plaats van het stellen van de hiervoor bedoelde zekerheid, een bedrag af te lossen dat de bank nodig acht. Na een daartoe strekkend verzoek van de bank zal de schuldenaar de bedoelde extra aflossing, al dan niet in termijnen, verrichten. Bij het bepalen van de hoogte en het schema van deze extra aflossing zal de bank rekening houden met de financiële mogelijkheden van de schuldenaar. Over de op deze grond te verrichten extra aflossing zal geen vergoeding of extra rente verschuldigd zijn.

ASR
De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht om het verbondene te laten hertaxeren door een door haar aangewezen taxateur. Blijkt bij deze taxatie dat de schuld hoger is dan een in de akte nader te bepalen gedeelte der getaxeerde waarde, dan is de schuldenaar verplicht binnen een door schuldeiseres daartoe gestelde termijn een zodanige aflossing te doen of zodanige meerdere zekerheid te stellen, als door de schuldeiseres zal worden verlangd, terwijl de kosten van hertaxatie ten laste van de schuldenaar komen. Is de overwaarde voldoende dan komen de kosten van hertaxatie- in afwijking van het in de vorige volzin bepaalde- ten laste van de schuldeiseres.

Argenta
Een door geldverstrekker aangewezen persoon is te allen tijde bevoegd het onderpand te (doen) betreden teneinde (onder meer) na te kunnen gaan of enige handeling is verricht, dan wel een toestand is ingetreden, waardoor haar rechten zijn of kunnen worden verkort, alsmede om hetgeen in strijd met de akte of de Algemene Voorwaarden is verricht of nagelaten en waardoor de rechten van de geldverstrekker worden verkort, te (doen) herstellen in de oude toestand, zomede om de waarde van het onderpand te (doen) herschatten. Weigering van de toegang tot de woning aan de door de geldverstrekker aangewezen persoon door een derde, geldt als weigering van de geldnemer. Op grond van de vergelijking tussen het verschuldigde en de getaxeerde executiewaarde van de woning is geldverstrekker gerechtigd om de voor het verschuldigde geldende rente aan te passen, dan wel (vervroegde) aflossing van (een deel van) het verschuldigde te verlangen.

Aflossing eisen
Uit bovenstaande kleine lettertjes blijkt dat steeds meer banken de eis hebben opgenomen dat een klant direct op zijn hypotheek moet aflossen. Natuurlijk zal deze stap niet snel worden genomen en banken zullen ook niet toegeven dat zij in de toekomst een aflossing gaan eisen. Het feit blijft wel dat het in de voorwaarden staat en dat banken deze mogelijkheid hebben.


Jos Koets is Erkend Hypotheek Adviseur (SEH) en de specialist van IEX.nl. Hij heeft z’n eigen Assurantiekantoor Groenoord in Vlaardingen. Koets schrijft zijn columns op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel (hypotheek)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde transacties. Hoewel deze column met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Jos Koets geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen daarvan.
Uw reactie is welkom op koets@iex.nl.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: Jos Koets

In 1994 werd Jos Koets meteen in het diepe gegooid bij een assurantiekantoor. In z’n eerste werkweek vond zijn baas het nodig met vakantie te gaan. Daarna heeft hij in de praktijk het assurantievak geleerd. Koets kocht het bedrijf van z’n werkgever. Nu is hij eigenaar van het eenmansbedrijf Assurantiekantoor Groenoord in ...

Meer over Jos Koets

Recente artikelen van Jos Koets

 1. 12 apr De gekte op de woningmarkt is terug 4
 2. 29 mrt Aflossingsvrije hypotheken op de helling 8
 3. 08 mrt Lager energielabel betekent lagere maximale hypotheek, maar er is een addertje 4

Gerelateerd

Reacties

25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. RT2014 15 maart 2013 10:57
  Ik kan me niet voorstellen dat banken op korte termijn van deze contractuele mogelijkheid gebruik zullen maken. Dit zal het toch al slechte imago van de bankensector immers niet ten goede komen. Ze steken er nu al veel geld in om dat imago weer op te poetsen. Zie bijvoorbeeld de reclamespotjes van ING waaarin ze stellen dat ze rekening houden met financiële problemen van hun klanten (Oranje is je thuis voelen). Veel klanten zullen zich op z'n zachtst gezegd bedonderd voelen wanneer de bank hen dwingt om extra af te lossen, terwijl ze wel netjes iedere maand rente en aflossing betalen.

  Wanneer banken massaal van deze mogelijkheid gebruik gaan maken zal dit bovendien het herstel van de economie een behoorlijke klap geven. Dat is in niemands belang.
 2. forum rang 6 andre68 15 maart 2013 11:06
  Tja...de kleine lettertjes....wie leest ze?

  Verder denk ik dat rt2014 gelijk heeft.

  Een waarschuwing bij verlengen hypotheekrenteperiode.....je blijft een SLAAF van je huidige bank als je (ver) onder water staat. Shoppen is er dan echt niet meer bij. Dus dat wordt een hoge rente betalen bij je eigen bank.

  Voor mij een reden dat ik mijn in 2003 gekochte woning reeds 50% heb afgelost met stortingen die binnen de boetevrije jaarlijkse 20% vielen.

 3. jrxs4all 15 maart 2013 11:27
  Ik vind het volkomen logisch dat banken dit doen. Een bank verstrekt nu eenmaal geen risicodragend kapitaal, maar een lening tegen onderpand. Het risico van waardedaling hoort uitsluitend bij de woningeigenaar te liggen.

  Vergeet ook niet dat veel mensen spaargeld of andere bezittingen hebben. Die kunnen zo gedwongen worden om af te lossen, dat had al veel eerder moeten gebeuren.
 4. forum rang 4 bartvde 15 maart 2013 11:38
  quote:

  jrxs4all schreef op 15 maart 2013 11:27:

  Ik vind het volkomen logisch dat banken dit doen. Een bank verstrekt nu eenmaal geen risicodragend kapitaal, maar een lening tegen onderpand. Het risico van waardedaling hoort uitsluitend bij de woningeigenaar te liggen.

  Vergeet ook niet dat veel mensen spaargeld of andere bezittingen hebben. Die kunnen zo gedwongen worden om af te lossen, dat had al veel eerder moeten gebeuren.
  Maar dan zou dit ook wel wat prominenter in een adviesgesprek naar voren mogen komen. Ik heb mijn bankadviseur hier nooit over gehoord.
 5. [verwijderd] 15 maart 2013 12:10
  Grappig, eerst wordt je door zowat iedereen erin geluisd om een huis te kopen. Iedereen verdient vet aan je. Dan gaat het mis en ben je aan alle kanten sitting duck..

  Als die banken nou morgen eens de echte waarde van hun onderpanden in hun boeken opnemen, zijn ze gelijk failliet. Dan doet het eens pijn waar het tot op heden geen pijn heeft gedaan.

  Rabo bank failliet, die dag geloof ik echt dat er een god bestaat... LOL!
 6. [verwijderd] 15 maart 2013 12:44
  Wij hebben ook een (kleine) hypotheek bij de Rabo. Daarnaast hebben we in 2010 voor de overwaarde een krediethypotheek afgesloten. Dat werkt als volgt: voor 70% van de overwaarde sluit je een hypotheek af, je krijgt het geld nog niet en pas als je gaat opnemen ga je rente betalen.
  Tot nu toe hebben we nog niets hiervan gebruikt.
  Toch wilde de Rabo dat we het huis opnieuw lieten taxeren, het liefst voor eigen rekening. Dit hebben we geweigerd en uiteindelijk hebben ze zelf een makelaar ingeschakeld en betaald.
  Nogmaals: we hebben dus nog niets opgenomen van die krediethypotheek!!
 7. [verwijderd] 15 maart 2013 13:52

  Er zullen vast mensen zijn, die deze logica (verplichting tot aflossing en het stellen van andere zekerheden indien het onderpand in waarde is gedaald) niet hadden kunnen bedenken. Voor deze mensen zijn er hypotheekadviseurs die hun hierop hadden moeten wijzen (zorgplicht). Indien personen niet de cognitieve vermogens hebben om te begrijpen welk contract zij aangaan met een geldgever, dan zou ik de hypotheekadviseur aansprakelijk stellen!
 8. [verwijderd] 15 maart 2013 14:00
  Ik ben het niet eens met de stelling van bartvde "Best wel schokkend dit, de banken hebben ons in hun macht".

  Er is slechts ter verder het bij de duurzaam wèl scorende oneliner "Marcel Tak for president" latende, iedereen in de Eurozone en daarbuiten een prettig weekend toewensende kennisgeving op een doorsnee dag van een mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de Eurocrisis als gevolg van een muntunie zonder politieke afspraken in een aaneenschakelng van krediet-, banken-, schulden- en vertrouwenscrises na de huizencrisis in Amerika niets wat onverwacht ineens uit de hemel komt vallen, laat staan iets wat schokkend is te noemen:

  er is niemand die ooit verplicht is geworden om een huis te kopen waardoor hij of zij min of meer vanzelf "in de macht" van de bank terechtkwam, er zal in de geschiedenis van de mensheid tot nu toe geen bank geweest zijn die zo maar even het risico van een waardedaling voor zijn rekening zal nemen.

  Dat dit in Amerika anders was geregeld

  - men kon na de wens van de heer Bush dat iedere Amerikaan een eigen woning zou moeten bezitten makkelijk aan een hypotheek komen, en als de hypotheek niet meer betaald kon worden de sleutel bij de bank afgeven -

  is inmiddels bekend. De kwestie op welke manier de banken de kleine lettertjes onder de aandacht brengen of wie een taxateur betaalt, is in deze problematiek op het 1e t/m 6e gezicht niet erg relevant.
 9. forum rang 4 bartvde 15 maart 2013 14:20
  quote:

  jan70 schreef op 15 maart 2013 13:52:

  Er zullen vast mensen zijn, die deze logica (verplichting tot aflossing en het stellen van andere zekerheden indien het onderpand in waarde is gedaald) niet hadden kunnen bedenken. Voor deze mensen zijn er hypotheekadviseurs die hun hierop hadden moeten wijzen (zorgplicht). Indien personen niet de cognitieve vermogens hebben om te begrijpen welk contract zij aangaan met een geldgever, dan zou ik de hypotheekadviseur aansprakelijk stellen!
  Helemaal mee eens. In mijn geval zat er geen adviseur "tussen", maar direct een adviseur van de bank zelf.
  Overigens is het achteraf gezien allemaal "logisch" dat dit zo geregeld is, maar bij het tekenen heb ik er zelf niet bij stil gestaan.
 10. forum rang 4 bartvde 15 maart 2013 14:25
  quote:

  Theo Benschop schreef op 15 maart 2013 14:00:

  Ik ben het niet eens met de stelling van bartvde "Best wel schokkend dit, de banken hebben ons in hun macht".

  Er is slechts ter verder het bij de duurzaam wèl scorende oneliner "Marcel Tak for president" latende, iedereen in de Eurozone en daarbuiten een prettig weekend toewensende kennisgeving op een doorsnee dag van een mogelijk over de rest van de wereld uitslaande brand van de Eurocrisis als gevolg van een muntunie zonder politieke afspraken in een aaneenschakelng van krediet-, banken-, schulden- en vertrouwenscrises na de huizencrisis in Amerika niets wat onverwacht ineens uit de hemel komt vallen, laat staan iets wat schokkend is te noemen:

  er is niemand die ooit verplicht is geworden om een huis te kopen waardoor hij of zij min of meer vanzelf "in de macht" van de bank terechtkwam, er zal in de geschiedenis van de mensheid tot nu toe geen bank geweest zijn die zo maar even het risico van een waardedaling voor zijn rekening zal nemen.

  Dat dit in Amerika anders was geregeld

  - men kon na de wens van de heer Bush dat iedere Amerikaan een eigen woning zou moeten bezitten makkelijk aan een hypotheek komen, en als de hypotheek niet meer betaald kon worden de sleutel bij de bank afgeven -

  is inmiddels bekend. De kwestie op welke manier de banken de kleine lettertjes onder de aandacht brengen of wie een taxateur betaalt, is in deze problematiek op het 1e t/m 6e gezicht niet erg relevant.
  Je hebt in zekere zin een punt. Ik blijf ook altijd aansprakelijk voor de schuld, maar wat ik niet wil is dat de bank bepaalt wat ik met mijn spaargeld doe.
  Voor hetzelfde geld trekt de huizenmarkt binnen nu en 5 jaar aan, en dan ben ik mijn spaargeld kwijt en zit het vast in mijn huis.
 11. [verwijderd] 15 maart 2013 15:05
  @bartvde Het zal in grote lijnen grosso modo door de bank genomen globaal toegespitst aan de kleine lettertjes liggen of de bank

  - die misschien een andere visie op het al dan niet aantrekken van de huizenmarkt heeft, wie zal het zeggen -

  qua te nemen risico's toch liever heeft dat er voor de hypotheek iets meer centjes naar de bank overgemaakt worden omdat de bank liever niet met teveel oninbare schulden omvalt waar dan weer iedereen moeilijk over gaat doen, hoe dan ook, "de bank" hoeft niet groter gemaakt worden dan "de bank" is.
 12. [verwijderd] 16 maart 2013 13:10
  Grappig, eerst wordt je door zowat iedereen erin geluisd om een huis te kopen. Iedereen verdient vet aan je. Dan gaat het mis en ben je aan alle kanten sitting duck..

  JUIST!!! ze kunnen van mij dan ook de pot op, net of iedereen maar bakken vol spaargeld op de bank heeft staan, het gros van Nederland is al blij om de maand door te komen, onzin gelul altijd....
 13. bert pit 16 maart 2013 16:44
  Hoewel ik me kan voorstellen dat banken dit doen, heeft het ook wel wat weg van het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd. Eerst iedereen een tophypotheek verstrekken en als de markt keert, je keutel intrekken.

  Overigens hebben alle banken hetzelfde belang en hebben de buitenlandse banken zich van de NL markt teruggetrokken (veel te risicovol) dus veel keuze heb je niet. En dus is er voor banken slechts een klein risico op imago schade.
 14. [verwijderd] 16 maart 2013 23:51
  quote:

  jan70 schreef op 15 maart 2013 13:52:

  Er zullen vast mensen zijn, die deze logica (verplichting tot aflossing en het stellen van andere zekerheden indien het onderpand in waarde is gedaald) niet hadden kunnen bedenken. Voor deze mensen zijn er hypotheekadviseurs die hun hierop hadden moeten wijzen (zorgplicht). Indien personen niet de cognitieve vermogens hebben om te begrijpen welk contract zij aangaan met een geldgever, dan zou ik de hypotheekadviseur aansprakelijk stellen!
  ga jij de adviseur aansprakelijk stellen voor iets wat je zelf tekent maar kennelijk niet leest? Misschien heeft je adviseur het wel verteld maar zat je met je hoofd bij die nieuwe mooie keuken.. ;-)
 15. [verwijderd] 17 maart 2013 09:17
  Wat een geneuzel. Wees eerlijk en geef toe dat je geen zin had om dat "pak papier " door te worstelen wat je krijgt toegeworpen als je een huis gaat kopen. En als je het wel wil doorworstelen dan snap je er de helft niet van (als bovenstaande "knipsels" zijn uit de voorwaarden dan mijn complimenten voor de Rabobank,veel duidelijker ka. Je het echt niet opschrijven...).

  Blijft een feit dat als je wel de algemene voorwaarden hebt gelezen EN je begrepen hebt wat er staat de meeste personen toch wel overgaan tot tekenen omdat ze enerzijds dat huis gewoon willen hebben en anderzijds zoiets hebben van "dat zie ik dan wel weer...".

  Elke keer dat gezemel dat de hypotheekverstrekkershet allemaal gedaan hebben. Je bent er zelf toch echt bij hoor..!

  Niemand verplicht je tot het kopen van .

  Gr.
  Bity
25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links