Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Wie waagt, die wind?

Het kan u bijna niet zijn ontgaan, de spotjes over windenergie, onder andere op zakenzender RTLZ. Aanbieder van deze reclames is Meewind, een beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en overheden de mogelijkheid geeft te participeren in duurzame energieproductie. De spotjes richten zich (mede) op de kleine particuliere belegger. Deelname is al vanaf 1030 euro mogelijk. In het reclamefilmpje zien we Kees die investeert in een zorgeloze toekomst.

Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement wordt aan een duurzame wereld bijgedragen. Tijdens de feelgood beelden wordt een "langdurig rendement van 7%-10%" voorgespiegeld. Dat rendement zou behaald worden in het subfonds Zeewind 1. Dat klinkt goed. Maar zijn de risico's wel zo beperkt? Ik duik wat dieper in de beschikbare brochure en prospectus. Maar eerst bekijk ik de door AFM voor elk financieel product verplichte essentiële beleggingsinformatie. De risicometer lijkt het lage risicokarakter van Zeewind 1 te bevestigen. Op de reeks van 1 tot en met 7, waarbij een hoog cijfer een hoog risico inhoudt, wordt het risico van Zeewind 1 ingeschaald op een 2.

Inderdaad, een beperkt risico, zo zou je kunnen concluderen. Het probleem is echter dat deze risicometer is gebaseerd op de volatiliteit van de historische resultaten. Zeewind 1 is opgericht in 2008 en heeft sindsdien een gemiddeld rendement van 4% per jaar behaald, waarbij alle jaren (licht) positief scoorden. Dat verklaart de gunstige risicoscore. Voor de risicobepaling is het beter eens goed te bekijken wat een belegging in Zeewind 1 precies inhoudt.

Waarde nihil
Het beleggingsfonds participeert voor 11,78% in een windmolenpark Belwind, gelegen in de Noordzee voor de Belgische kust. Daarnaast staan er achtergestelde obligatieleningen uit aan hetzelfde, en aan een in aanbouw zijnd naastgelegen park (Northwind). Aandelen en achtergestelde leningen, dat klinkt bepaald niet als een laagrisicobelegging. Of zijn de zekerheden van windmolenpark Belwind zo groot, dat deze gunstige inschatting gerechtvaardigd is?

Het windmolenpark is reeds afgebouwd en levert inmiddels energie aan 175.000 huishoudens. Het geprognosticeerde rendement is gelijk aan bruto 9%-12%. De kosten van het fonds worden begroot op gemiddeld 2% per jaar, waardoor een netto rendementsverwachting van 7%-10% overblijft. Dat is het jaarlijks rendement, dat loopt tot en met 2033. In dat jaar wordt het fonds geliquideerd. Naar verwachting zal, rekening houdend met de sloopkosten, de waarde van het park nihil zijn.

Dat betekent dat ook het Zeewind 1 in 2033 geen waarde meer zal hebben! De actuele waarde van een participatie in het fonds is op dit moment 1218 euro. In 20 jaar tijd zal deze waarde gereduceerd zijn tot nihil. Waar komt dan het rendement vandaan? Dat ontstaat door hoge, steeds verder oplopende dividenduitkeringen. Die dividenduitkeringen kunnen tot grote hoogte oplopen vanwege de verwachte lagere rentekosten door aflossingen op leningen door het windmolenpark.

Taak van AFM
Ik bereken dat Zeewind 1 jaarlijks gemiddeld 11,5% dividend moet uitkeren om tot een rendement van 7% (het laagste percentage in de verwachtingsrange) voor de belegger te komen. Op zichzelf zou dat kunnen, maar dan is het wel van belang te weten hoe zeker die (hoge) dividendstroom is. Dat hangt natuurlijk af van de resultaten van het windmolenpark in de komende 20 jaar. Ik duik in het prospectus. Het risico van een belegging in Zeewind 1 is 100%, zo staat er.

Vervolgens lees ik:  Het risico is groot omdat het beleggen betreft in risicodragend kapitaal in een ontwikkeling bouw en exploitatie van offshore windparken. Afgezien van de wat kromme zin, staat daar iets heel anders dan de suggestie in de reclame-uitingen dat het om beleggen met een beperkt risico gaat. Als ik naar de risicofactoren kijk, is de inschatting dat het een hoogrisicobelegging betreft, volkomen juist. Ik noem er een paar:

 1. Wereldwijd is er weinig ervaring met de exploitatie van windmolenparken op zee. Fluctuaties in de exploitatie vertalen zich rechtsreeks in de rendementsperspectieven.
 2. De looptijd is lang (nu nog 20 jaar). Veranderingen in wetgeving en marktomstandigheden kunnen grote impact op de waarde en uitkeringen van de participatie in het fonds hebben.
 3. Sommige(garantie)contracten (met de Belgische) overheid, maar ook onderhoudscontracten, hebben een kortere looptijd dan 20 jaar. In de laatste jaren van de levensduur van het park is er mogelijk een verhoogd risico voor. En juist in die laatste jaren, voeg ik er zelf aan toe, zouden de dividenduitkeringen zeer hoog moeten zijn.
 4. Zeewind 1 belegt maar in één windmolenpark. Dat betekent een   concentratierisico.

Genoemde risico's zijn niet "beperkt" van omvang, en dan heb ik het nog niet over de brandbrief van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie, die aangaf dat onderhoud van zeemolens geen 3,7 miljard euro zal bedragen, maar minstens 19 miljard. Hoewel Belwind een onderhoudscontract heeft (maar niet voor de volle 20 jaar!), zijn dit niet te onderschatten risico's en geven aan dat de onzekerheid over exploitatie van windmolenparken uiterst groot is.

Mijn conclusie: Een investering in windmolenparken zou best lucratief kunnen zijn, dus ook in Zeewind 1. Maar zeker is dat allerminst. Een belegging in  aandelen en achtergestelde obligaties over maar liefst 20 jaar in een alternatieve energiebron, waar qua locatie nog weinig ervaring mee is, kan per definitie niet anders dan een riskante aangelegenheid zijn. Ik vind dat de reclame-uitingen van Meewind, en ook de indicatie van de AFM risicometer, de risico's van een belegging in Zeewind 1 onjuist weergeven. Hier ligt een taak bij de AFM om snel in te grijpen en er voor te zorgen dat de belegger goed en volledig wordt geïnformeerd.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Auteur: Marcel Tak

Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik r...

Meer over Marcel Tak

Recente artikelen van Marcel Tak

 1. dec '21 Van pindakaas tot bitcoin 10
 2. jul '21 AFM: Meer verbiedend dan bindend 1
 3. jan '21 Turbo: hoge hefboom in de ban? 41

Gerelateerd

Reacties

25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 10 oktober 2013 11:22
  Je zou wel balen, als je erin belegt en het dan min of meer vergeet, of als je bij een erfenis een pak beleggingsfondsen krijgt en die maar laat staan om dan te merken dat in 2033 de waarde opeens 0 is geworden.
  Eigenlijk schrijf je dan 5% per jaar af als hij nog 20 jaar loopt, dat gaat van je rendement af, het moet dus de index met meer dan 5% outperformen om interessant te zijn.
 2. sjaak1918 10 oktober 2013 13:39
  Top-analyse weer van Marcel Tak.
  Met name het gebrekkige fundament van de risicometer; classificatie op een manupileerbare rendementshistorie, is verontrustend. De AFM (beleggingsresultaten uit het verleden ...) zou toch beter moeten weten.
  De columns van Marcel Tak zouden verplichte lesstof bij de AFM moeten zijn.
 3. [verwijderd] 10 oktober 2013 14:40
  Het rendement zal mede gebaseerd zijn op de verkoopprijs die men voor de stroom krijgt ( via waarschijnlijk de daghandel op de APX). Wanneer 2008 wordt meegenomen in de berekening scheelt dat nogal. In 2008 lag de stroomprijs boven de € 100,- per opgewekte MWh, nu wordt met moeite de € 50,- per MWh gehaald. Wanneer je bij de futures kijkt op iceendex dan zie je dat de markt tot en met 2017 verdere dalingen verwacht tot gemiddeld € 43,- per MWh. Dus buiten eventueel hogere onderhoudskosten moet rekening gehouden worden met dagelijk fluctuerende stroomprijzen waarbij er sprake is van een sterk dalende trend sinds 2008.
 4. [verwijderd] 10 oktober 2013 15:19
  Ik heb sinds 3 jaar participaties Zeewind1 van Meewind. Ik ben er tot nu toe tevreden mee op basis van de huidige vooruitzichten en resultaten. Ik heb nu iets meer dan 5% van mijn vermogen geïnvesteerd in het fonds. Dat is mijn maximum, in het kader van risicospreiding. De risico inschaling van 2 vind ik aan de lage kant. Een groot voordeel vind ik de 20 jarige vaste subsidie, die op dit moment 2/3 van de totale opbrengsten vormt. Een risico is dan wel een default van België en de netbeheerder.

  Volgens de grafiek op de website van Meewind is te zien hoe het werkt met de dividenduitkeringen.
  meewind.nl/windparken/fonds-zeewind-1...
  De grafiek beslaat de periode 2010-2030. Als het project tot 2033 doorloopt betekent dat waarschijnlijk extra rendement. Overigens kan de concessie nog voor 10 jaar worden verlengt.

  Een investering van 1 euro levert er 3,87 op na een periode van 20 jaar bij 7% rendement. In de grafiek wordt dit behaald, zelf met tussentijdse dividenduitkering.
  In de grafiek valt te zien dat de aanvankelijke investering in 2010 in 2020/2021 zal zijn uitgekeerd aan jaarlijkse dividend termijnen. Dat lijkt mij geen onhaalbare prognose gezien het huidige resultaat wat wordt behaald. Alle dividend die je daarna ontvangt is dus het rendement.

  Dat kan inderdaad tegenvallen als de onderhoudskosten te laag zijn ingeschat. De onderhoudskosten zijn moeilijk te berekenen zijn omdat er onder deze omstandigheden geen gegevens bekend zijn.
  Bij de berekeningen van Belwind en Meewind wordt de prognose veelal aan de voorzichtige kant gehouden, maar de onderhoudskosten vormen zeker een risico.

  Een nadeel bij Meewind vind ik de beheerdersfee van 1,2% per jaar, ik vind dat aan de hoge kant voor investering in 1 project zonder al te grote wijzigingen. Ook de 3% fee die ten goede komt aan het fonds ter dekking van kosten voor oprichting en marketing levert een drempel op om te investeren, die kosten moet je ook terugverdienen.
 5. sunnyb0y 10 oktober 2013 15:19
  Helaas draaien windmolens nog steeds op subsidie en gebakken lucht. Van kostendekking kan geen sprake zijn zolang steenkolen/olie/gas huidige prijs nivo vasthouden of goedkoper worden door efficiëntere opsporing en productie kosten of overproductie (door uitval van vraag) Na 2020 zullen de fossiele brandstoffen weer snel duurder worden ivm snel toenemende vraag uit India en Z-O Azie China.
 6. [verwijderd] 10 oktober 2013 16:52

  Dan kun je beter de PNE Wind obligaties kopen ISIN code: DE000A1ROW741; bedrag €100mln; rente 8%; looptijd 5 jaar: 14 juni ’13 - 1 juni 2018; koers 101%.
  PNW Wind is een Duitse projectontwikkelaar van windparken.
  De aandelen van PNE Wind zijn aan de Duitse beurs genoteerd en hun eerste obligatie, heeft een rating van Euler Hermes: BBB-. Het is een projectontwikkelaar van windparken voor on- en offshore, die zij al verkoopt aan beleggers (voor twintig jaar) vòòrdat er forse investeringen worden gedaan. PNE Wind maakt een grondige analyse van wind en de afzet mogelijkheden en koopt de turbines in van bijvoorbeeld Siemens of een Chinese partij en installeert deze op hun windpark zodra er beleggers voor gevonden zijn. Zij zijn actief in meerdere landen. Dit is van belang omdat regulering/subsidies in diverse landen nogal verschillen en wijzigen. De afhankelijkheid van de Duitse windenergie markt neemt nu af.
 7. [verwijderd] 10 oktober 2013 17:40
  Het grootste risico ligt volgens mij in:

  "2. De looptijd is lang (nu nog 20 jaar). Veranderingen in wetgeving en marktomstandigheden kunnen grote impact op de waarde en uitkeringen van de participatie in het fonds hebben."

  Als je kijkt naar landen die de afgelopen jaren in de crisis zaten zie je dat ze flink snijden is subsidies voor milieuvriendelijke energieproductie, waardoor daarin investeren niet meer interessant is.
 8. Met Effekt 10 oktober 2013 22:38
  quote:

  tophound schreef op 10 oktober 2013 21:49:

  Afblijven dus.
  Dan maar wat meer risico, en de producent(en) van windmolens kopen, GAMESA bijv. (dit jaar +275%).
  Of het RBS windenergiecertificaat (dit jaar + 100%).
  Inderdaad. Belangrijk is risk/reward. Bij 5% moet risk erg laag zijn. Bij 100% mag het behoorlijk hoger zijn.
  Ik vind het altijd al gevaarlijk als bij RTL en meneer H.M. beleggingen worden aangeprezen. Dat is voor mij een contra indicator.
 9. Ruud100 11 oktober 2013 10:37
  Is een conclusie met een kritische blik. Die is niet echt nodig.

  Windmolenparken draaien nog steeds vooral op subsidie. Recent was nog op de Belgische TV, en dat ging vermoedelijk over dit offshore park, dat meer dan 2/3 van de inkomsten uit windenergie van gegarandeerde overheidssubsidies komen.

  Bekijk het maar zo: Waarom staan de Essents en Nuons van deze wereld te dringen om overal windmolenparken neer te zetten? Heel simpel, investering is 1 miljard en over 20 jaar krijg je gegarandeerd ruim 1 miljard + de opbrengsten van de geleverde stroom terug aan belastingvoordelen en subsidies. Gouden handel en nog risicoloos ook.

  Gaat ook op voor de windmolens bij bijv Urk die van particulieren zijn (vaak boeren). Is een Zembla of tegenlicht uitzending over geweest: 250.000 investeren na subsidie levert in 25 jaar een miljoen op. De enige die risico lopen zijn de consumenten die de rekening krijgen omdat ze uiteindelijk al die subsidies betalen terwijl de investeerders risicoloos rijk worden.

 10. PingPong 11 oktober 2013 17:41
  Als er werkelijk risicoloos een rendement van 7 % gemaakt zou kunnen worden, zou men geen reclame op TV hoeven maken om argeloze particulieren te lokken, maar zouden institutionele beleggers en professionals/insiders alle participaties al opgekocht hebben nog voordat anderen ervan gehoord zouden hebben.
  Particulieren kunnen alleen kopen wat slimmeren niet hebben willen.
 11. BeheerderMeewind 11 oktober 2013 17:55
  Dank voor het uitvoerige artikel.

  Het risico van Meewind is afhankelijk van de ontwikkeling van kosten en opbrengsten van het windpark.
  De belangrijkste kosten bij een windpark zijn financieringskosten en het onderhoud. Het onderhoudscontract heeft een vaste prijs en biedt een beschikbaarheidsgarantie van 95% voor de komende 15 jaar. De prijs van onderhoud op zee daalt en door toename van het aantal windparken is de verwachting dat deze kosten verder zullen dalen.

  De opbrengsten bestaan uit zowel de subsidie op geproduceerde groene energie als de verkochte stroom.
  Het subsidiesysteem in België bestaat uit een vaste subsidie van € 107/MWh met een looptijd van 20 jaar. Voor het stroomcontract is een gegarandeerde minimumprijs afgesproken. De (prijs)ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt hebben hierdoor een beperkte invloed, terwijl de ondergrens is afgedekt.

  Voor de exploitatieberekening van het windpark wordt uitgegaan van de economische levensduur van 20 jaar, met een voorziening voor de opruimingskosten (inclusief zeekabel en transformatorstation). Het park is in juni 2010 opgeleverd.

  In de opbrengsten is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om deze concessie te verlengen.

  Nieuwe ontwikkelingen zijn een risico, echter alle denkbare risicoscenario’s zijn afgedekt. Graag verwijs ik u naar de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds Zeewind 1 (https://meewind.nl/windparken/fonds-zeewind-1/essentiele-beleggersinformatie)
  , of de volgende link:
  meewind.nl/wp-content/uploads/A4_Meew...
25 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links