Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Beurscompetitie NL 2016

3.526 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 177 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 4 DurianCS 28 november 2015 13:04
  Voor jaargang 2016 wordt vanaf deze plaats gestart met de nieuwe editie van de Beurscompetitie Nederland. Het basisidee is dat er een competitie komt voor Nederlandse aandelen waarin de deelnemers met maximaal tien aandelen long gaan, te kiezen uit een later te publiceren keuzelijst. De aandelen kunnen op willekeurige momenten gekocht worden. In een soortgelijke competitie kunnen de deelnemers er voor kiezen om short te gaan. Een belangrijk verschil met eerdere competities is dat de deelnemers nu “echt” aandelen moeten kopen. Hierbij is de dagkoers van belang en de hoeveelheid per aandeel kan (binnen het budget) vrij gekozen worden. De spelregels van de beurscompetitie NL 2016 zullen in aanvullende berichten door ff_relativeren toegevoegd worden. Periodiek zal het rendement berekend worden en gepubliceerd.
  Een verschil met eerdere competities is dat al het geld dat beschikbaar komt, d.w.z. door verkoop aandelen, uitgekeerd dividend, resultaat overnamebod,, opbrengst van een afsplitsing, en opbrengst van claimrechten bij een claim-emissie gebruikt kan worden voor nieuwe investeringen.
  Inschrijven kan van 1 december 2015 00:00 uur tot en met 31 december 2015 24:00 uur. Geef de volgende informatie : IEX-gebruikersnaam , plus de competitie waarin je mee wilt gaan doen.
  (NL-2016 / NL-shorters-2016/ beide competities). Je komt dan in de deelnemerslijst. Je kunt nog geen aandelen kiezen, omdat de koersen nog niet bekend zijn. Het formaat voor opgave van de aandelen zal later bekend gemaakt worden.
  De deelnemer die met zijn/haar portefeuille na afloop van het beursjaar 2016 het hoogste totale rendement heeft behaald wordt uitgeroepen tot winnaar van het spel. De uitgereikte bloemen voor de winnaar zullen net zo virtueel zijn als het ingelegde geld.
 2. forum rang 8 ff_relativeren 28 november 2015 16:00
  De beurscompetitie NL 2016, een competitie met alleen Nederlandse aandelen

  Met gefingeerd geld, en gefingeerde beleggingsporto, op basis van werkelijke beurskoersen van bestaande Nederlands genoteerde aandelen. De competitie waar je 6x mag inkopen en 6x mag verkopen. Op de momenten die jij zelf kiest.

  Hoe werkt het in 2016.
  Iedere speler krijgt een fictief startkapitaal van € 20.000,- om mee te beleggen. Iedere speler bepaalt zelf de momenten waarop hij - zij de portefeuille inricht met aankopen , of met verkopen. En dat mag in 2016 zes keer. Dus 6 momenten om te kopen, en zes momenten om te verkopen. (inclusief start)
  Een deel verkopen en een deel houden kan ook. In aantallen fondsen en in grootte per fonds. Restrictie : de deelnemers mogen maximaal 10 aandeelfondsen tegelijk in portefeuille houden.

  Aankopen en verkopen hoeft niet op dezelfde datum. Als een koop -order het beschikbare budget overschrijdt, dan wordt de order geweigerd. De speler kan dan op een volgend nabeurs-moment een nieuwe order indienen.

  De eerste aankoop hoeft ook niet op 1 januari te zijn. Je mag ook starten met 100% kasgeld. Zo kun je maximaal gebruik maken van dips in de beurskoersen. Extra bepaling : Tenminste 15% van het beleggingsjaar moet minstens de helft van het startkapitaal belegd zijn, om te kwalificeren voor het klassement.

  Bijkopen mag.
  Bijkopen van dezelfde aandelen, is een keuzevrijheid die wordt toegevoegd . Stapelen (dubbele posities) wordt hierdoor mogelijk. Net zoals verdere spreiding natuurlijk. De hoeveelheid aangeschafte aandelen per fonds hoeven dus niet gelijk te zijn in aantal of waarde. Daarmee bepaalt iedere deelnemer zelf of hij / zij een overweight opbouwt in enkele aandelen, of juist kiest voor evenwichtige spreiding.
  Aankoop van aandelen gebeurt in hele aandelen, binnen de ruimte van je werkkapitaal.
  Wat er aan restant werkkapitaal overblijft, komt in het kasgeld terecht.

  Kasgeld mag. Op ieder moment.
  Kasgeld telt mee. Waarbij het kasgeld bestaat uit restant startgeld, dividend, resultaat overnamebod, opbrengst delisting (laatst bekende beurskoers bij een exit), opbrengst van een afsplitsing, en opbrengst van claimrechten bij een claim-emissie. Dit laatste speelt bijvoorbeeld op het moment dat je tijdens een claim-emissie geen kasgeld hebt om bij te kopen. In plaats van je claimrechten waardeloos te laten aflopen, kun je er in deze NL-2016 competitie voor kiezen om de claimrechten te verkopen.
  Let wel, kasgeld in deze NL-2016 competitie is niet renderend. Geen rente.

  De aankoop- en verkoop-momenten.
  Die flexibele momenten + welke fondsen + hoeveel aandelen per fonds, worden aan de spelleider(s) doorgegeven nabeurs*. De beurskoers per aandeel na de slotveiling is daarmee bepalend voor de aankoop en verkoop. Aankopen en verkopen op beurskoersen intraday is niet mogelijk.

  * nabeurs betekent tussen 17:40 uur en 23:00 uur. En niet tot de volgende ochtend (= voorbeurs)
  Orders die opgegeven worden buiten het tijdvenster, worden niet in behandeling genomen.

  Overnames en delistings.
  Verkoop van aandelen bij een overnamebod wordt gewaardeerd op de prijs van het definitieve overnamebod. Het staat de spelers vrij om niet te acteren op een overnamebod, indien ze willen gokken op latere verhoging van de overname. Het risico van dalende beurskoers is dan uiteraard voor eigen rekening. En gaat een overname niet door, dan blijft je porto ongewijzigd !
  Verkoop bij delisting van aandelen (beursexit om andere redenen dan overname) wordt gewaardeerd op de laatst bekende nabeurs koers.

  Herweging Indexen en IPO’s.
  Door de herweging van de Indexen op de Amsterdamse beurs, en na IPO’s, kunnen er beursgenoteerde aandelen bij komen die in januari nog niet beschikbaar waren als beleggingskeuze. Wie na de Index-herweging nog een stuk werkkapitaal cq kasgeld beschikbaar heeft, kan hiermee zijn / haar voordeel doen zolang de 6 investeringsmomenten nog niet benut zijn.

  Het inschrijfmoment voor de NL-2016 competitie.
  Door de flexibele investeringsmomenten is een deelname-inschrijving niet gebonden aan het samenstellen van een (totale) portefeuille. Inschrijvingen met alleen een deelnemers-naam worden in het systeem gezet met 100% niet-renderend kasgeld.
  Door de flexibele investeringsmomenten worden er naast fundamentele beslissingen en visie,
  ook timing en beurssentiment als belangrijke factoren toegevoegd aan het competitiespel.

  Inschrijven kan van 1 december 2015 00:00 uur tot en met 31 december 2015 24:00 uur.
  Geef de volgende informatie : IEX-gebruikersnaam , plus de competitie waarin je mee wil gaan doen.
  (NL-2016 / NL-shorters-2016/ beide competities).
  Je komt dan in de deelnemerslijst.

  Om het saldo te bepalen waarmee je instapt, moeten het aantal aandelen X de beurskoers (nabeurs) bekend zijn. De som van de verschillende aandelen X hun beurskoers (nabeurs) mag maximaal het volledige startkapitaal bedragen. Die som kan pas gemaakt worden na de sluiting van het huidige kalenderjaar. (of zveel dagen, weken, maanden later wanneer je je eerste handelsmoment kiest). Die keuzelijst komt dus pas op een later moment tot stand.

  Veel succes !
 3. forum rang 8 ff_relativeren 28 november 2015 16:04
  De Short competitie NL 2016.

  De shorters krijgen hetzelfde startkapitaal, maar gaan short met geleende aandelen, tegen een rentevergoeding van 3% op jaarbasis voor aandelen waarop geen dividend wordt uitgekeerd. Voor dividend-aandelen komt daar de volledige dividend-vergoeding bovenop.

  Waarbij de deelnemers de limiet krijgen om niet met meer aandelenkapitaal short te gaan dan wat zij aan eigen beleggingskapitaal in kas hebben. De opbrengst van iedere short-actie (verkoop van geleende aandelen) blijft onaangeroerd als een borg ivm de latere terugkoop. Niet beschikbaar als beleggingskapitaal dus.

  De shorters krijgen eveneens 6 flexibele momenten om te verkopen en terug te kopen. Het eerste tradingmoment van de shorter is de verkoop van geleende aandelen. Het is ook het moment waarop de renteverplichting aanvangt tegen 3% op jaarbasis. Iedere dag = 1/365e van die 3%.

  De-listing en overnames.
  In tegenstelling tot de gewone NL-2016 competitie, mogen de shorters bij een delisting en bij een overname niet afwachten. Zij zullen voor de laatste beursnoterings-dag hun geleende aandelen moeten terugkopen in verband met de teruglever-plicht. –uiterlijk 1 dag voor de laatste beursdag-

  Failliet-verklaring.
  Enige uitzondering hierop is een faillietverklaring van het bedrijf waarin short wordt gegaan. Het terug leveren van de aandelen tegen een redelijke prijs, wordt voor deze shorters-competitie NL 2016 gelijk gesteld aan € 0,00 per aandeel.

  De aankoop- en verkoop-momenten zijn ook in deze competitie nabeurs.

  Waardebepaling voor de ranglijst.
  De waardebepaling voor de ranglijst houdt in dat de uitstaande aandelen op nabeurs-waarde als schuld wordt berekend (geleende aandelen = geleend kapitaal), plus de renteverplichting als schuld wordt gerekend alsmede op ex-dividend-datums de verschuldigde dividenden bij de schuld worden opgeteld, terwijl de totale kaspositie (kasgeld, plus opbrengst uit verkochte aandelen) als bezit wordt gerekend.
  Uiteraard geldt ook hier dat degene met het meeste bezit bovenaan de ranglijst noteert.

  Ingrijpen door de competitie-ondersteuners.
  Zodra een geshort aandeel 50% hoger noteert op de beurs –afgezet tegen het shortmoment-,
  grijpen de competitie-ondersteuners in. De shorter staat immers 50% extra in de schuld terwijl de borg daar niet in voorziet.
  Het aandeelfonds wordt terug gekocht op kosten van de shorter, tegen de dan geldende nabeurs koers. Voor zover de borg van de shorter het terugkoopbedrag niet dekt, wordt het overige van het werkkapitaal afgehaald.
  Bij iedere terugkoop, partieel of geheel, van onze shorters waarbij de borg tekort schiet, wordt het werkkapitaal aangesproken om de overige kosten te dekken. Hetzelfde geldt voor de afwikkeling van rente en dividend-verplichtingen.

  Veel succes !
 4. forum rang 8 ff_relativeren 28 november 2015 17:35
  een oproep van (op dit moment) onze frontrunner in de NL-2015 competitie,
  waarvan ik beloofd heb om het hier te plaatsen :

  quote:

  gerard_ecb schreef op 23 november 2015 22:24:


  [...]
  Ik zou het helemaal interessant vinden als er ook de mogelijkheid is om je beleggingen te motiveren. Dan kunnen we wellicht het een en ander aan informatie uitwisselen en van elkaar leren.

  Succes!

 5. forum rang 8 ff_relativeren 29 november 2015 17:20
  In de NL-2016 keuzelijst van aandelen zal TNT Express verdwijnen.
  Aandeelhouders kunnen slechts tot 8 januari hun stukken aanbieden ivm de overname.
  @ DurianCS, zou jij de lijst (jouw pdf-versie) willen aanpassen en de nieuwe versie hier plaatsen ? Thanks !


  Op 1 december begint de inschrijving voor de NL-2016 competities.
  De inschrijving loopt heel de maand december. Meld je aan door in december op dit draadje je IEX-alias door te geven, plus of je mee wil doen in de NL-2016 competitie, of de NL-2016 shorters-competitie, of dat je aan beide competities mee wil doen.

  Het reglement vind je hierboven.
 6. forum rang 8 ff_relativeren 1 december 2015 00:17
  De 1e decemberdag is ingegaan. De inschrijving voor de NL-2016 competitie + voor de NL-2016-shorterscompetitie is geopend.

  Inschrijven kan de hele decembermaand. Geef je IEX-alias op en vermeld of je met de NL-2016 competitie, of met de NL-2016-shorterscompetitie, of met beide competities mee wil doen.

  Het reglement vind je in de eerste postings van dit draadje.
 7. [verwijderd] 1 december 2015 01:44

  Noba, dat is wel erg compact! Om het onnet te zeggen: het is verdomd weinig, want ik zie geen enkele aandelenkeuze.

  Zelf houd ik mijn kruit nog droog. Zal uiteraard wel meedoen aan BCN en ook BCE. Eerst wacht ik nog wat ontwikkelingen dit jaar af,verdiep me in die reglementen (ben de draad wat kwijt) en bekijk ik nog wat aandelen nader.

  Overigens is dat laatste weer niet zoiets als aandelen kijken gedurende de dag. Soms heb ik dan nog steeds last van het rare fenomeen te denken dat als ik maar veel naar een aandeel kijk hij ook omhoog gaat. Dat laatste lukt me nog steeds niet helaas.

  Groet, Jonas
 8. forum rang 4 DurianCS 1 december 2015 07:55
  quote:

  jonas schreef op 1 december 2015 01:44:  Noba, dat is wel erg compact! Om het onnet te zeggen: het is verdomd weinig, want ik zie geen enkele aandelenkeuze.
  .......

  Zoals eerder gezegd geldt dat voor iedereen. Je kunt je in deze periode wel opgeven, maar aandelen kun je pas kiezen vanaf 31 december 's avonds.
 9. forum rang 8 ff_relativeren 1 december 2015 11:47
  quote:

  jonas schreef op 1 december 2015 01:44:  Noba, dat is wel erg compact! Om het onnet te zeggen: het is verdomd weinig, want ik zie geen enkele aandelenkeuze.

  Zelf houd ik mijn kruit nog droog. Zal uiteraard wel meedoen aan BCN en ook BCE. Eerst wacht ik nog wat ontwikkelingen dit jaar af,verdiep me in die reglementen (ben de draad wat kwijt) en bekijk ik nog wat aandelen nader.

  Overigens is dat laatste weer niet zoiets als aandelen kijken gedurende de dag. Soms heb ik dan nog steeds last van het rare fenomeen te denken dat als ik maar veel naar een aandeel kijk hij ook omhoog gaat. Dat laatste lukt me nog steeds niet helaas.

  Groet, Jonas

  Hoi Jonas,

  in de NL-2016 competitie start iedere deelnemer met een fictief kapitaal van € 20.000,-.
  Met dit budget kies je welke aandelen je fictief koopt, en hoeveel aandelen je wilt per fonds.

  Je mag in de NL-2016 competitie ook wachten met kopen, tot de beurs in een dip duikt.
  Dan blijf je rustig zitten op je kasreserve. Want ook dat mag in de NL-2016 competitie.

  Het reglement vind je in de eerste postings van dit draadje.
 10. forum rang 8 ff_relativeren 1 december 2015 17:11
  vanaf vanavond, tot de avond van 21 december, gaan er 2x 3 dummy-spelers dagelijks het verhaal vertellen van hun beleggingen en short-acties. En nemen ons zo 3 weken speelsgewijs mee door de mogelijkheden van het NL-2016 en NL-2016 short spel.

  Ad, Antoin en Angelique beleggen in de NL-2016 competitie, en
  Evert, Evan en Evelien gaan short in de NL-2016 short competitie.


  Hun vorderingen worden visueel gemaakt met de nodige afbeeldingen.
  En laten ons uitgebreid kennis maken met de nieuwe competitie.


  Greetzzz
 11. forum rang 8 ff_relativeren 1 december 2015 18:32
  Demo :

  Ad, Antoin, Angelique, Evert, Evan en Evelien hebben de spelregels van de beide NL-2016 competities goed gelezen. Ze vinden het eigenlijk wel logisch om pas nabeurs een order in te zetten.

  Nabeurs is de koers per aandeel bekend, en daarmee kunnen ze uitrekenen wat ze kunnen kopen voor hun fictieve startkapitaal van € 20.000,-.

  Ze spreken af dat 3 van hen long zullen gaan, en de andere 3 gaan shorten.

  Ze weten hoe ze hun order moeten inleggen. Per aandeelfonds 1 regel gebruken.
  Dat wisten ze nog uit vorige postings. 1 voor 1 zullen ze hun orders aanmelden :
 12. forum rang 8 ff_relativeren 1 december 2015 18:39
  Ad rekent op Mario Draghi, die de beurzen voor hem omhoog moet praten.
  Ad denkt dat financials het sterkste zullen reageren, zo laat hij weten.
  Hij kiest daarom de volgende aandeelfondsen :

  Ad ; koop 738 AGN.
  Ad ; koop 250 INGA.
  Ad ; koop 100 NN.
  Ad ; koop 290 KA.
  Ad ; koop 160 ABN.
  Ad ; koop 140 LANS.


  Ad weet uit de eerdere postings dat een verzamel-order (verschillende aandeelfondsen) als 1 koopmoment geldt in het spel. Hij heeft alles ingezet op financials, en is tevreden ..
3.526 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 177 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 533,88 -0,10%
EUR/USD 1,1649 -0,18%
Germany30^ 11.627,00 +0,25%
Gold spot 1.878,99 0,00%
LDN100-24h 5.607,30 0,00%
NY-Nasdaq Composite 10.911,59 -2,45%

Stijgers

Van La...
+6,44%
Vastned
+4,61%
Ordina
+4,04%
AMG
+3,90%
Royal ...
+3,89%

Dalers

Nedap ...
-5,50%
ForFar...
-4,91%
ADYEN NV
-4,01%
Accell
-3,34%
Kendrion
-2,53%

Nieuws Forum Meer»

(32)

PhilipBe op 31 okt 2020 01:57
(13)

TAR271 op 31 okt 2020 01:22
(3)

Worff op 31 okt 2020 00:45
(3)

wfranken op 30 okt 2020 23:10
(7)

Cedar op 30 okt 2020 22:30

Column Forum Meer»

(221)

Call me Put op 31 okt 2020 01:17
(26)

Flowermountain op 30 okt 2020 22:29
(4)

Jelle Trader op 30 okt 2020 19:50
(4)

alexmaniax op 30 okt 2020 18:51
(9)

wiegveld op 30 okt 2020 17:26
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare