Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Triodos Groenfonds: al 25 jaar pionier in groenbeleggen

Triodos Groenfonds: al 25 jaar pionier in groenbeleggen

Veel impact maken en een gezond financieel rendement behalen. Dat zijn de doelstellingen van Triodos Groenfonds, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Doordat investeringen van Triodos Groenfonds onder de Groenregeling van de overheid vallen, kunnen beleggers een extra fiscaal voordeel tegemoet zien. IEX sprak met verantwoordelijk fondsmanager Willy Bulsink. ”Ik geloof echt in de veranderkracht van geld.”

Triodos Groenfonds bestaat 25 jaar. Reden voor een feestje. Hoe is de verjaardag gevierd?

Willy Bulsink: “Voor het oudste Groenfonds van Nederland is 2023 inderdaad een gedenkwaardig jaar, maar we hebben de verjaardag bescheiden gevierd. Want hoewel we met veel trots terugkijken op wat het fonds allemaal heeft bereikt, weten we ook dat de missie er nog lang niet op zit, gelet op alle uitdagingen om de wereld duurzaam te maken en binnen de houdbaarheidsgrenzen te houden. We hebben de koffiemok geheven, een taartje gegeten en zijn toen op zoek gegaan naar het volgende duurzame project.”

Is Triodos Groenfonds het oudste groenfonds van Nederland, of hebben we hier te maken met een trendvolger?

“Triodos Groenfonds is inderdaad het oudste groenfonds van Nederland. Het is zeker geen trendvolger, eerder een trendsetter. Het fonds is altijd al aanjager geweest van duurzame transities. Zo stond het aan de wieg van de financiering van de eerste zonne- en windenergieprojecten in Nederland, lang voordat de grote banken met geld over de brug kwamen. Inmiddels kijken we naar nieuwe segmenten, zoals batterijopslag, warmtenetten en waterstof.”

Als het maar groen is?

“Wij financieren vooral projecten die door de overheid als groen zijn bestempeld, dus binnen de Regeling Groenprojecten vallen. Dat zijn projecten die de energietransitie moeten versnellen, maar ook bijdragen aan een beter en houdbaarder voedselsysteem of een circulaire economie bevorderen. Daar vallen ook projecten onder die leiden tot een duurzamere omgang met natuurlijke bronnen en bodem. De wegwerpeconomie zal plaats moeten maken voor de kringloopeconomie. Het huidige economische model is gebaseerd op het delven van grondstoffen, productie, consumptie en weggooien van producten. Dat leidt tot grondstoffenschaarste, maar ook tot veel afval en vervuiling. Vandaar de zoektocht naar oplossingen om de levensduur van producten te verlengen en materialen te hergebruiken.”

Komt bij het runnen van Triodos Groenfonds veel kijken?

“Dat kun je wel zeggen. De beleggingsstrategie, de (impact)rapportage, marketing, administratie, en implementatie van regelgeving maken alle onderdeel uit van mijn takenpakket. Maar mijn belangrijkste verantwoordelijkheid is om het geld dat beleggers ons hebben toevertrouwd zorgvuldig te investeren, waarbij rendement en impact hand in hand gaan.”

Willy Bulsink is een man met een missie?

“Zeker! Wij mensen staan voor een aantal enorme uitdagingen. We lopen nu tegen de houdbaarheidsgrenzen van de planeet aan, waarbij overschrijdingen steeds moeilijker te repareren zijn. Dan moet worden gedacht aan klimaatverandering, het uitputten van natuurlijke bronnen en het verlies van biodiversiteit. Daarnaast hebben veel mensen geen toegang tot betaalbare schone energie en gezonde voeding. Door mijn werk kan ik een bijdrage leveren aan een meer eerlijke, groene en sociale samenleving. Ik geloof daarbij echt in de veranderkracht van geld.”

Is Triodos Groenfonds in het Nederlandse beleggingslandschap een uniek fonds?

“Er zijn inmiddels veel duurzame beleggingsfondsen waar beleggers uit kunnen kiezen, maar Triodos Groenfonds is echt anders. De meeste fondsen komen niet verder dan het promoten van milieustandaarden, waarbij sectoren en bedrijven die voor negatieve effecten zorgen, buiten de portefeuille worden gehouden. Dat zijn de lichtgroene fondsen die vallen onder artikel 8 SFDR. Maar impactfondsen, zoals Triodos Groenfonds, gaan veel verder. Naast het uitsluiten van investeringen met een negatief effect, zoeken impactfondsen investeringen op die aantoonbaar een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Deze donkergroene fondsen vallen onder artikel 9 en die zijn dun gezaaid. Bijzonder aan Triodos Groenfonds is ook dat beleggers een fiscaal voordeel tegemoet kunnen zien.”

Hoe heeft Triodos Groenfonds zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld? Wat hebben 25 jaar met het beleggingsbeleid en fondskapitaal gedaan?

“Als pionier van groenbeleggen opereert het fonds als nichespeler in markten die continu in beweging zijn. Daardoor is in de loop der tijd de focus veranderd. In het begin financierden we veel zonne- en windenergieprojecten. Nu opereert het fonds meer in innovatieve segmenten, zoals batterijopslag, voedseltransitie, biobased bouwen en de circulaire economie. We hebben inmiddels 250 projecten in de portefeuille met een totaalwaarde van ongeveer 850 miljoen euro.”

Hoe worden de projecten waarin het fonds investeert bepaald?

“De energie-, voedsel en grondstoffentransitie zijn de pijlers waar het beleggingsbeleid op rust. In de selectie van projecten maak ik gebruik van onze sectorteams. Deze teams hebben de noodzakelijke know-how en netwerken in de voor Triodos Groenfonds relevante sectoren. Pas als alle seinen op groen staan, dan komt financiering beschikbaar. Dat is een intensieve exercitie. Diepgaande gesprekken met ondernemers plus gedegen boekenonderzoek zijn daar onderdeel van. Ja, dat is heel inspirerend werk.”

Wat zijn aansprekende projecten waarin Triodos Groenfonds nu geld heeft zitten?

“In Noord-Holland, bijvoorbeeld, hebben we een kassencomplex gefinancierd met geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Omdat grond een schaars goed is, slaan we hiermee twee vliegen in één klap. Duurzame energie-opwekking en voedselproductie gaan hierin samen.

Voor de grondstoffentransitie hebben we geld beschikbaar gesteld voor gebouwen die voor een groot deel bestaan uit natuurlijke materialen. Door een circulair ontwerp kan een groot deel worden hergebruikt. Daarbij zijn deze gebouwen vaak energieneutraal of wekken zelf extra energie op.

In het kader van de voedseltransitie hebben we een biodynamische stadsboerderij in Almere gefinancierd. Met akkers voor landbouw en grasland voor koeien tussen de nieuwbouw heeft het ook een publieke functie met een landwinkel en kinderopvang.”

Wordt er trouwens ook in het buitenland geïnvesteerd, of beperkt Groenfonds zich tot Nederlandse projecten?

“We kunnen tot 20% van de portefeuille in het buitenland financieren. Nu bestaat 10% van de portefeuille vooral uit impactvolle energieprojecten in opkomende landen. Zo is er geld gestoken in een mini-stroomnet op het platteland in Madagaskar waarbij met behulp van zonnepanelen en batterij-opslag 45.000 huishoudens toegang hebben tot schone en betrouwbare energie.”

Voor welk type belegger is het Triodos Groenfonds de aangewezen belegging?

“Het fonds richt zich op de Nederlandse particuliere belegger die met zijn of haar geld wil bijdragen aan de verduurzaming van onze maatschappij en een termijnhorizon heeft van minimaal drie tot vijf jaar. Daarnaast vindt deze belegger het boeken van positieve impact even belangrijk als het behalen van een gezond financieel rendement. Zo selecteren we ook de transacties.”

Beleggers in het fonds kunnen aanspraak maken op een belastingvoordeel. Dat is een prettige bijkomstigheid.

“De Nederlandse overheid biedt belastingvoordelen voor wie groen spaart of belegt. Triodos Groenfonds is een van de weinige fondsen die hiervoor in aanmerking komt. Op dit moment bedraagt het maximale belastingvoordeel 2,6%. Het voordeel bestaat uit een heffingskorting van 0,7% in Box 1 en een aanvullende vrijstelling in Box 3, die kan oplopen tot 1,9%.”

25 jaar geleden was duurzaam beleggen pionieren. Inmiddels is het welhaast gemeengoed. Is dat in de populariteit van Triodos Groenfonds terug te zien?

“Duurzaam beleggen zat de afgelopen jaren gigantisch in de lift, maar 2022 was wel een trendbreuk. Door de hoge inflatie, de sterk gestegen rente en de moeilijke gang van zaken op de financiële markten is er veel kapitaal aan fondsen onttrokken. Dat heeft ook Triodos Groenfonds ondervonden. Heel jammer.

Projecten kunnen ook niet aan de verwachtingen voldoen. Hoe zit het met het risicoprofiel van het fonds?

“Alle financieringen moeten worden terugbetaald. Daarom doen we vooraf gedegen boekenonderzoek. Daarnaast dekken we de risico’s zoveel mogelijk af door bijvoorbeeld het vestigen van zekerheden. Afgelopen jaar was het wereldwijd een moeilijk jaar door negatieve macro-economische ontwikkelingen. Maar onze portefeuille bleef gezond. We zagen geen noemenswaardige verandering in het aantal bedrijven dat in betalingsproblemen kwam. Dat is veelzeggend. Wel heeft er door de sterk gestegen rente een waardecorrectie van de kredietportefeuille plaatsgevonden. Dat zijn vooral boekhoudkundige, niet-gerealiseerde verliezen. Bij elke terugbetaling van een lening wordt weer een stukje waardedaling ingelopen.”

Groenfonds is een impactfonds. Beleggingen moeten substantieel bijdragen aan een betere wereld. Hoe groot is die impact?

“Die is substantieel. In 2022  hebben de projecten in de portefeuille de uitstoot van 300 ton CO2 vermeden, hebben ze 300.000 huishoudens voorzien van groene stroom, en is er meer dan 10.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor zeven miljoen biologische maaltijden.”

Rendement moet er ook worden geboekt. Wat konden beleggers in de afgelopen 25 jaar tegemoet zien? En misschien nog wel belangrijker: wat brengt de toekomst?

“Sinds de start van het fonds bedraagt het gemiddelde rendement 1,55% per jaar, exclusief het belastingvoordeel. Over toekomstige rendementen kan ik natuurlijk geen uitspraken doen. Wel proberen wij altijd een premie boven staatsobligaties te realiseren. Daarbij geldt: hoe groter het risico, hoe hoger de premie. In die zin werkt Triodos Groenfonds niet anders dan traditionele beleggingen.”


Dit artikel is reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Groenfonds voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u op triodos-im.com. De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe’s en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland.Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: Connect

Connect is het branded contentplatform van IEX Media. Deze content wordt gemaakt in samenwerking met onze Connect-partners.

Meer over Connect

Recente artikelen van Connect

  1. 26 mrt Onward Medical-CEO Dave Marver geeft een business update
  2. 14 mrt IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan Meewind
  3. 28 dec IEX Gouden Stier 2023: Vijf vragen aan LYNX

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links