Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Rabo Certificaten: 108% oftewel 27 euro

Rabo Certificaten: 108% oftewel 27 euro

De inschrijvingsprijs is bekend. Rabobank geeft 60 miljoen nieuwe certificaten uit tegen een prijs van 27 euro. De nominale waarde van 25 euro, plus een opslag van 8%. Koers 108% dus. De particuliere beleggers die ingeschreven hebben krijgen hun volledige inschrijving toegewezen. 

Van de nieuw uitgegeven Rabobank Certificaten is 17% naar particuliere beleggers gegaan en 83% naar institutionele beleggers. In totaal is er slechts 15% in Nederlandse handen terechtgekomen, en dus 85% bij buitenlandse investeerders. 

Het effectief rendement komt hiermee op 6,01%. Dat werkt als volgt: de vastgestelde vergoeding bedraagt 1,625 euro per jaar, te betalen in vier tranches van 0,40625 euro. Die 1,625 euro kunt u delen door 27 euro waardoor er een percentage van 6,01% uitkomt. 

De stukken zijn 2,4 maal overtekend. In totaal staan er nu 297 miljoen certificaten uit met een nominale waarde van 7,4 miljard euro. De 60 miljoen nieuwe certificaten leveren Rabo dus 1,5 miljard aan nieuwe schuld op, maar ook 120 miljoen aan 'echt' eigen vermogen, omdat de stukken tegen 27 euro geplaatst worden. 

De start van de handel in de nieuwe certificaten zal plaatsvinden op dinsdag 24 januari. 


In de comments van het artikel van vorige week kwamen nogal wat vragen naar boven over deze certificaten. 

Onderstaand leest u antwoorden op de volgende vragen:

 • Zijn de certificaten goed verhandelbaar?
 • Wat gebeurt er als de rente oploopt?
 • Kan ik ze vergelijken met aandelen?
 • Hoe zit het met de opgelopen rente?
 • De mening van obligatie-expert Gijsbrecht van Dommelen

Risico's in kaart brengen

Het is belangrijk alvorens in te schrijven, goed de risico's die u loopt in kaart te brengen. De certificaten worden gezien als obligatie, maar moeten feitelijk worden beschouwd en vergeleken met aandelen. 

Het is namelijk achtergesteld kapitaal en geldt mee voor het eigen vermogen. Bij een failllissement hebt u ongeveer dezelfde status als een aandeelhouder bij een doorsnee bedrijf. 

Het probleem is daarbij dat u bij inschrijving niet weet welke koers u gaat betalen. Het kan maximaal 115,04% zijn, maar hoeveel korting er gegeven wordt is voor een particuliere belegger niet aan te geven. 

Zijn de certificaten goed verhandelbaar?

Een veel voorkomende vraag, ook een aantal keren in m'n mailbox, is of de certificaten wel verhandelbaar zijn. Dat zijn ze inderdaad, u vindt op deze pagina de koersgegevens. De certificaten zijn beursgenoteerd, wat betekent dat u ze altijd tijdens beurstijden kunt kopen, dan wel verkopen. 

Het is dus niet zo dat wanneer u ze eenmaal gekocht hebt, u er aan vast blijft zitten. Ze zijn goed verhandelbaar, al is de spread (het verschil tussen bied- en laatprijs) vrij ruim. 

Wat gebeurt er als de rente oploopt?

Als de rente oploopt worden de certificaten minder waard. Een formule kan ik daarvoor niet geven, maar het moge duidelijk zijn dat wanneer een tienjarige staatsobigatie 5% oplevert, een achtergestelde obligatie van de Rabobank met 6,5% rente veel minder aantrekkelijk is.

Wel is het zo dat er bij een doorstijgende rente een hogere vergoeding uit de bus komt, omdat Rabobank qua vergoeding de keuze maakt uit het hogere van de volgende twee parameters:

 • 6,5%
 • de NL-10-jaarsrente met een opslag van 1,5%

In het geval de NL-10jaars 8% is, zou Rabobank dus 9,5% moeten vergoeden. Die opslag zal in dat geval veel te laag zijn om de obligaties op pariteit te houden, dus in dat geval zal er een fors verlies optreden.

We kunnen wel even kijken naar de recente historie. De ledencertificaten zijn sinds 27 januari 2014 beursgenoteerd. Ik heb een aantal punten genomen in de recente historie en de tienjarige rente afgezet tegen de koers van de Rabobank Certificaten.  

 

Datum NL 10-jaarsrente Rabo-certificaten
feb 2014 1,90% 105
mei 2014 1,70% 109
dec 2014 0,67% 106
apr 2015 0,25% 117
jun 2015 1,11 111
jan 2016 0,71% 111
feb 2016 0,31% 106
jul 2016 (brexit) 0,15% 110
dec 2016 0,41% 114
jan 2017 0,43% 115

 

U ziet bijvoorbeeld dat de certificaten in juni 2015, toen de rente in korte tijd bijna een procent opliep, redelijk bleven liggen.

Onderstaand, via Corné van Zeijl, het verschil tussen de dertigjarige rente en de yield op de Rabo-certificaten: 

 

 

Begin 2014, toen de rente nog rond de 2% stond, noteerden de certificaten substantieel lager. Het heeft niet alleen met de rente te maken, maar ook met bijvoorbeeld het bankensentiment, de economische omstandigheden en de situatie rond de Rabobank zelf.

Kan ik ze vergelijken met aandelen?

Qua vergelijkingsmateriaal komen de aandelen van de andere banken misschien nog het meest in de buurt. ING en ABN bijvoorbeeld betalen een dividend van circa 5% op hun aandelen.

De certificaten zijn dusdanig achtergesteld dat ze eigenlijk weinig beter zijn dan aandelen. Wat heet, aandelen kunnen niet op pariteit teruggekocht worden door de uitgevende instelling, Rabobank kan dat wel met de certificaten.

Rabobank staat bekend als een grote kredietverstrekker aan de agrarische sector, maar ook in het MKB heeft Rabobank heel veel leningen uitstaan. En dan hebben we het nog niet over het uitstaande hyptothekenbestand. 

Laten we de ratio's van de Rabobank eens vergelijken met die van wat andere banken in onze omgeving.  

 

 
ING
ABN Amro
KBC
Rabobank
CET1-ratio 13,5% 16,6% 15,2% 13,4%
Leverage ratio 4,5% 3,7% 6,2% 5,1%
Dividendrendement 4,9% 3,8% 4,1%
Cost-income ratio 55% 62% 55% 73,7%

  

De bank worstelt met een veel te hoog kostenpatroon, maar dat komt door een aantal extra uitgaven die afgelopen jaar in de boeken liepen. Die 73,7% is overigens zonder bankheffingen (dan wordt het 77,9%).

Dat betreft dan onder andere herstructureringskosten, de vergoedingen voor het rentederivatendossie en volatiele fair value-items. Hiervoor gecorrigeerd, en zonder bankheffingen, komt het schone cijfer uit op 58,7%. 

Of u nou die certificaten moet kopen is een lastige vraag. Rabobank is momenteel niet te benijden, want de bank staat voor een lastige tijd. Er gaat veel gereorganiseerd worden. 

ING grote voorbeeld

ING is het lichtbaken in de verte, daar wil Rabo ook heen. De kapitaalratio's lijken licht beter, maar als het aankomt op winstgevendheid heeft de Rabobank nog wel een en ander in te halen.

Dat neemt niet weg dat in het huidige renteklimaat 5,7% nog steeds een hoop rente is. De onderliggende economie trekt aan waardoor de banken minder provisies hoeven aanleggen en meer geld kunnen uitlenen.

Daar schuilt hem dan ook meteen het gevaar voor de certificaten, want als als gevolg van die sterkere economie de rentes sterk gaan oplopen worden de certificaten vanzelf minder waard. 

De opgelopen rente

Ik kreeg een mail van iemand die vroeg hoe dat nou zit met opgelopen rente. Moet je dat meebetalen, of krijg je dat terug? Bij de nieuw uit te geven certificaten betaalt u natuurlijk geen opgelopen rente. Het geld is nog niet door Rabobank in bezit geweest, dus is er ook nog geen rente over vergoed.

Anders is het met de bestaande certificaten. Daar betaalt u wel opgelopen rente als u ze aanschaft. En de verkoper ontvangt opgelopen rente.

Rabo legt het zelf zo uit: 

Naast de verrekening van de hoofdsom maal de koers ontvangt u bij de verkoop of betaalt u bij aankoop van Rabobank Certificaten ook nog de rente tot op de dag van afrekening (genaamd de settlement datum).

Deze settlement datum ligt drie werkdagen na de dag waarop uw Rabobank Certificaten zijn verhandeld. Rabobank Certificaten gaan uit van het principe dat elke maand (ongeacht of het nu januari of februari is) 30 dagen telt.

Een heel jaar kent daarom 360 (12 x 30) rentedagen, zodat u aan het eind van een jaar 360 dagen gedeeld door 360 dagen aan vergoeding ontvangt. In de financiële markt heet deze renteconventie ‘30/360’.

In formulevorm weergegeven ontvangt u over een heel jaar dus: 360/360 * 6,5% = 6,5%. Omdat de Rabobank Certificaten ieder kwartaal een vergoeding betalen, ontvangt u dus 1/4 * 360 dagen = 90 dagen vergoeding.

90 gedeeld door 360 maal de vastgestelde beoogde vergoeding (momenteel 6,5%) is wat u dus aan vergoeding per kwartaal kunt ontvangen. Per Rabobank Certificaat is dit dus minimaal een beoogd bedrag van € 0,40625 per kwartaal.

Iedere dag dat u uw Rabobank Certificaat aanhoudt neemt de opgelopen vergoeding toe met 1 dag. Het bedrag aan opgelopen rente wordt dan opgehoogd met 1/360 * vergoeding (van momenteel 6,5%) * € 25 = € 0,0045139.

Over een heel jaar kunt u dus 360 maal €0,0045139 ontvangen; een bedrag van € 1,6250 per Rabobank Certificaat bij een vergoeding van 6,5%. Dit is gelijk aan 6,5% van € 25.

 

Om een en ander te verduidelijken met een voorbeeld:

De rente wordt vier maal per jaar uitgekeerd. Stel dat de laatste betaling op 29 december was en u de certificaten koopt op 1 maart. De settlement-datum is dan 4 maart. U betaalt dan de opgelopen rente vanaf 29 december tot aan 4 maart aan degene die u de certificaten verkocht heeft.

U krijgt die rente dan terug op de rentebetalingsdatum. Eigenlijk een veel eerlijker systeem dan de dividendbetalingen bij aandelen. Bij aandelen wordt het dividend vergoed aan degene die op dat moment de aandelen in bezit heeft.

U kunt in principe het hele jaar risico lopen door een bepaald aandeel in portefeuille te hebben, maar het dividend krijgt u alleen als u op de datum voorafgaand aan de ex-dividenddatum de aandelen in bezit hebt.  

De mening van obligatie-expert Gijsbrecht van Dommelen

Tot slot wil ik u nog de mening meegeven van onze nieuwe IEX-columnist Gijsbrecht van Dommelen. Gijsbrecht is obligatie-expert. Ik vroeg hem zijn mening inzake de certificaten even op schrift te stellen. Leest u mee: 

"De ledencertificaten hebben de status van Tier 1-kapitaal. Het zijn daarmee in feite aandelen. Elke aandelenbelegger verwacht op zijn geïnvesteerd kapitaal een rendement van 8% tot 12%.

Bij een koers van 115% leveren deze certificaten een rendement van 5,65%, onder de voorwaarde dat ze nooit worden afgelost en er altijd rente betaald gaat worden (wat niet nodig is als de bank niet aan de kapitaalseisen van haar toezichthouders voldoet). 

Feit is dat de AFM niet gelukkig is met deze stukken wanneer ze in handen van particulieren zijn. Rabobank zal dus in de toekomst gedwongen kunnen worden om de stukken af te lossen en kan dat dan doen tegen 100%.

En er is nog nooit een bedrijf, zeker nog nooit een bank geweest die haar beleggers een douceurtje heeft gegeven als dat niet per se nodig was.

In de afgelopen twee jaar heeft de koers bewogen tussen 105% en 118%. Dat is in een fase dat de rente heen en weer heeft bewogen (10-jaars) tussen 2% en -1%. Maar naar elke maatstaf kan tegen deze koers van 115% gesteld worden dat de risicopremie voor Rabobank laag is.

Dat kan wellicht gerechtvaardigd zijn, ik denk ook niet dat de Rabobank zomaar failliet gaat, maar het betekent wel dat de situatie er niet veel beter maar wel veel slechter op kan worden.

U kunt zich dus afvragen of het niet beter is om gewoon even te wachten op de volgende koersdip richting 108% a 109% waarmee in ieder geval het risico aan de onderkant flink kleiner is geworden." 

Conclusie

De Rabobank Certificaten geven in vergelijking met uw spaarrekening een prachtig rendement. De wereld is echter wel veranderd, en verandert nog steeds door. Voor een goede vergelijking moet er gekeken worden naar de aandelen van soortgelijke banken.

Er zijn grosso mode twee factoren die een rol spelen. De ene is de rente, maar de andere is de Rabobank zelf. Ervan uitgaande dat de rente nog lange tijd laag zal blijven, is het hete hangijzer in deze het vertrouwen dat u heeft in de Rabobank. 

De vergoeding voor Tier 1-kapitaal van een bank is dan aan de magere kant. Rabo kan daarnaast ook nog eens beslissen om de certificaten tegen pariteit (koers 100) in te trekken. Dat risico is op dit moment te verwaarlozen, maar nogmaals, omstandigheden kunnen wijzigen.

Betere prijsrange aangeven 

Het ware beter geweest als de Rabo een nauwere prijsrange meegegeven had. Ik erger me sowieso groen en geel aan het feit dat particuliere beleggers alleen maar bestens kunnen inschrijven tegenwoordig.

Omdat we niet weten welke korting er gegeven wordt, is het geen gek idee eerst eens af te wachten tegen welke prijs ze in de markt gezet worden. 

Ik stond eerlijk gezegd op het punt vorige week voor een klein gedeelte in te schrijven, maar ik neem het advies van Van Dommelen toch maar ter harte. Er zullen nog wel meer kansen komen dit jaar. 


Tot 1 december 2020 was Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: Nico Inberg

Nico Inberg maakte deel uit van onze Beleggersdesk: een team van 7 beleggingsexperts op het gebied van fundamentele en technische analyse. Onze fundamentele experts zijn op en top professionals met tientallen jaren ervaring in het vak. Zij bestuderen jaarverslagen, kwartaalrapportages, prospectussen, brancherapporten, de pre...

Meer over Nico Inberg

Recente artikelen van Nico Inberg

 1. nov '20 IEX Weekend: ING, Pharming, ABN en PostNL 1
 2. nov '20 BAM: Pas op de plaats
 3. nov '20 HAL: Deal or no deal?

Gerelateerd

Reacties

65 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Met Effekt 16 januari 2017 10:51
  Gijsbrecht de obligatie-expert wil de RABO certificaten vergelijken met aandelen. Ik constateer dat bv ING aandelen veel volatieler zijn dan deze RCF. Voor de voorzichtigere belegger die meer rendement wil dan een spaarrrekening zijn ze een goed alternatief.

  Wachten op een koersdip om in te stappen kan soms lang duren. Zo'n dip was er een paar dagen(!) in feb 2016, een dip van ca -6%. Toen dipte ING ook en wel -34% (en in juli weer -22% toen deden RCF -2%). Doe mij maar die certificaten.
 2. swen91 16 januari 2017 11:15
  quote:

  Met Effekt schreef op 16 januari 2017 10:51:

  Gijsbrecht de obligatie-expert wil de RABO certificaten vergelijken met aandelen. Ik constateer dat bv ING aandelen veel volatieler zijn dan deze RCF. Voor de voorzichtigere belegger die meer rendement wil dan een spaarrrekening zijn ze een goed alternatief.

  Wachten op een koersdip om in te stappen kan soms lang duren. Zo'n dip was er een paar dagen(!) in feb 2016, een dip van ca -6%. Toen dipte ING ook en wel -34% (en in juli weer -22% toen deden RCF -2%). Doe mij maar die certificaten.
  Probeer dit product a.u.b. niet te verkopen als een alternatief voor sparen. Dat is hoe SNS Reaal destijds een hoop particulieren heeft besodemieterd.

  Een achtergestelde opbligatie is nooit, maar dan ook echt nooit een alternatief voor sparen. Hooguit een alternatief voor aandelen.
 3. [verwijderd] 16 januari 2017 12:02
  Nico schreef:
  “Ik stond eerlijk gezegd op het punt vorige week voor een klein gedeelte in te schrijven, maar ik neem het advies van Van Dommelen toch maar ter harte. Er zullen nog wel meer kansen komen dit jaar.”
  ==
  Rabobank zal ongetwijfeld de certificaten geplaatst krijgen.
  Maar er is nu al een alternatief, maar onbekend maakt onbemind
  Kijk eens naar de preferente aandelen van ING
  De 6,375% gaat nu bijvoorbeeld $ 25,40
  De 6,125% rond de $ 25,28
  Het zijn aandelen, dus het dividend zit al in de aandelenkoers bij aankoop
  Eind februari gaat de 6,375% ex dividend $ 0,398.
  Dan heb je ze voor nominaal in portefeuille, ze zijn per direct driemaandelijks aflosbaar
  De te verwachtte sterkte van de dollar krijg je er gratis bij, zoals ook het risico als het andersom is.
  ING is inderdaad het lichtbaken in de verte, met ook nog eens een veel hoger rendement.

  PS, extra concert U2 (The Joshua Tree ) op 30 juli in een sporthal in Duivendrecht, Amsterdam ZO
  Verzoeknummer voor de Rabobank: Running to stand still
 4. Harm Wijk 16 januari 2017 12:07
  @Met Effekt
  Goed punt, helemaal mee eens. Kijk ook eens wat voor achtbaan de ABN aandelen sinds de emissie al weer hebben doorlopen.

  Ik volg de certificaten sinds de beursgang en bezit ze ook. De afgelopen dagen heb ik vele uren in het lezen van reacties en analyses over de nieuwe emissie gestoken. Ik vind veel reacties overwegend negatief. Positieve punten komen nauwelijks aan bod. Op fora wordt iedereen die een positieve visie heeft op een bijzonder harde wijze neergesabeld.

  Ja, aan iedere belegging zitten risico's! En ja, het is vaak zo dat het risico toeneemt bij een hoger rendement. Maar op dat punt is er niet zo heel veel verschil met iedere andere belegging.

  Omdat de negative analyses toch wel overheersen wil ik graag een paar positieve punten belichten.

  Ten eerste is het Rabo certificaat sinds de beursgang een prima en betrouwbare belegging geweest met een relatief (zeker t.o.v. bankaandelen) zeer stabiel koersverloop.

  Twee: Je bouwt elke dag rente op. Als je wat voor reden dan ook je certificaten verkoopt, dan ontvang je ook de opgebouwde rente. Dit is een voordeel t.o.v. het ontvangen van dividend.

  Drie: Als je van (een beetje) traden houdt, dan is het altijd goed om wat certificaten te hebben. Deze hebben een veel stabieler koersverloop dan aandelen. Je kunt ze dus tijdens een daling van de aandelenmarkt tegen een relatief goede prijs verkopen en er aandelen van een andere bank voor terug kopen.

  Vier: Tot op dit moment is de grootste angst van certificaat bezitters dat de Rabobank besluit on (een deel van) de certificaten tegen nominale waarde in te kopen. Maar door het besluit om juist meer certificaten uit te geven, is dit risico nu wel voor een paar jaar uit de markt. Dit is een ZEER POSITIEF punt voor de koersontwikkeling voor de komende maanden.

  Vijf: De institutionele beleggers hebben zich de afgelopen jaren zeer netjes gedragen, en er zelfs actief aan meegewerkt dat de koers stabiel is. En dit doen ze omdat het hun eigen belang is! Bedenk daarbij ook dat je de certificaten niet kunt shorten. Daardoor is het ook relatief gemakkelijk voor grote partijen om de koers stabiel te houden.

  Zes: Het belangrijkste negatieve punt dat ik dit weekend steeds weer lees is de risico's van de certificaten op het moment dat we in een volgende financiële crisis terecht komen. Bedenk daarbij goed dat de Rabobank juist tijdens de donkerste dagen van 2007 - 2009 een van de sterkste banken ter wereld was. De reden hiervoor was dat ze GEEN aandelen hebben en niet geshort kunnen worden. Waar bijvoorbeeld ING staatssteun nodig had, werd de Rabobank letterlijk overspoeld met geld van wereldwijde klanten. Iedereen wilde zijn geld onderbrengen bij de bank waarvan men dacht dat deze dan tenminste als laatste om zou vallen. Ook in een eventuele volgende financiële crisis zal de Rabobank het daarom weer heel goed doen.

  En ja, tegenover deze voordelen staan ook risico's! Maar voor iedereen die de certificaten bij de beursgang nominaal heeft gekocht en heeft gehouden is het tot nu toe een hele mooie belegging.
 5. forum rang 9 objectief 16 januari 2017 12:15
  quote:

  Roll on schreef op 16 januari 2017 12:02:

  Nico schreef:
  “Ik stond eerlijk gezegd op het punt vorige week voor een klein gedeelte in te schrijven, maar ik neem het advies van Van Dommelen toch maar ter harte. Er zullen nog wel meer kansen komen dit jaar.”
  ==
  Rabobank zal ongetwijfeld de certificaten geplaatst krijgen.
  Maar er is nu al een alternatief, maar onbekend maakt onbemind
  Kijk eens naar de preferente aandelen van ING
  De 6,375% gaat nu bijvoorbeeld $ 25,40
  De 6,125% rond de $ 25,28
  Het zijn aandelen, dus het dividend zit al in de aandelenkoers bij aankoop
  Eind februari gaat de 6,375% ex dividend $ 0,398.
  Dan heb je ze voor nominaal in portefeuille, ze zijn per direct driemaandelijks aflosbaar
  De te verwachtte sterkte van de dollar krijg je er gratis bij.
  ING is inderdaad het lichtbaken in de verte, met ook nog eens een veel hoger rendement.

  Kansen komen er altijd, maar als je naar de koersontwikkeling van de certificaten kijkt dan zijn deze veel stabieler dan bijv. de ING aandelen.
  Begin 2016 zakten de certificaten naar 106 maar de ING koers daalde 30/40%.
  Daarom verwacht ik dat Nico achter het net gaat vissen met dat wachten...in elk geval zie ik ze bij stijgende rente minder dalen dan de alternatieven.

 6. qxy 16 januari 2017 12:21
  quote:

  Roll on schreef op 16 januari 2017 12:02:

  Kijk eens naar de preferente aandelen van ING
  De 6,375% gaat nu bijvoorbeeld $ 25,40
  De 6,125% rond de $ 25,28
  Het zijn aandelen, dus het dividend zit al in de aandelenkoers bij aankoop
  Eind februari gaat de 6,375% ex dividend $ 0,398.
  Dan heb je ze voor nominaal in portefeuille, ze zijn per direct driemaandelijks aflosbaar
  Met de Amerikaanse 10-jaars rente 2 procentpunt boven de NL 10-jaars, en de yield op de ING stukken ongeveer 0.5 procentpunt boven Rabo certificaten, krijg je dus een spread op ING preffen die 1.5 procentpunt lager ligt dan Rabo. Leg mij eens even uit waarom dat zoveel beter is...
 7. [verwijderd] 16 januari 2017 12:30
  ok heb het gelezen en dit is allemaal grote onzin van de heren EXPERTS er is op dit moment geen alternatief voor deze lening van de rabo en koers van aandelen vergelijken met deze certificaten wat een onzin deze experts verdienen duidelijk hun geld met aandelen
  Op dit moment is het duidelijk een probleem om iets van kwaliteit met rendement te zoeken staatsleningen gaan weer negatief en er is gewoon heel veel contanten om in te stappen en even over ing daar had ik aandelen van toen ze 35 deden dus op die koers wat is mijn dividend rendement?
 8. forum rang 9 objectief 16 januari 2017 13:00
  quote:

  Roll on schreef op 16 januari 2017 12:18:

  Fred, Ik heb het hier over de perpetuele preferente aandelen van ING.
  Niet over het aandeel ING.
  Ja, maar ik niet. Ik vergelijk liever in dezelfde valuta, want het door jouw spontaan genoemde $-voordeel kan ook zo maar $-nadeel worden; als onze vriend Trump denkt dat de $-koers niet juist is.
  Zelf heb ik ook pref.aandelen maar de rente daarop is gemiddeld 8% en van het verschil kun je het $-risico afdekken.
 9. gyronando 16 januari 2017 14:08
  @ Harm wijk, De rabobank heet zijn shit in de donkerstedagen bewust gecamoufleerd daardoor zijn er toen veel spaarders van andere banken naar de rabo gegaan.Rabo en robeco hebben net als bijna alle andere
  banken steun uit amerika ontvangen alleen rabo kon dat enigzins binnens kamers houden.Ik denk dat dit mijn grootste bezwaar is tegen de certificaten de RABO is niet transparent en sjoemelt zich van het ene naar het andere incident.
 10. [verwijderd] 16 januari 2017 14:18
  quote:

  qxy schreef op 16 januari 2017 12:21:

  [...]
  Met de Amerikaanse 10-jaars rente 2 procentpunt boven de NL 10-jaars, en de yield op de ING stukken ongeveer 0.5 procentpunt boven Rabo certificaten, krijg je dus een spread op ING preffen die 1.5 procentpunt lager ligt dan Rabo. Leg mij eens even uit waarom dat zoveel beter is...
  Tja, iets met appels en peren.
  Met de bevoegdheid van het bestuur van de Rabobank om de vergoeding op de certificaten aan te kunnen passen zoals het hen goeddunkt kun je helemaal geen yield berekenen.
  De YTC laat zich bij ING goed berekenen, en bij RABO?
  Je vergelijkt cumulatief met non cumulatief.
  Niet geheel onbelangrijk als je ziet dat RABO dit jaar minimaal 1,35 miljard euro moet verdienen om de vergoeding op de kapitaalsinstrumenten te kunnen voldoen.
  Het zou me niet verbazen als ze dit jaar hierdoor al in de problemen kunnen komen.
  Eigenlijk zouden deze certificaten verboden moeten worden voor particulieren, veel gevaarlijker dan binaire opties namelijk, zeker met die discretionaire bevoegdheid en de verdiencapaciteit van de bank.

  @ Fred, ik schreef: “De te verwachtte sterkte van de dollar krijg je er gratis bij, zoals ook het risico als het andersom is”, wel bij de les blijven ;-))
  En daar jij graag met aandelen vergelijkt mag je er ook bij vermelden dat je met aandelen meedoet in de koerswinst en met de certificaten niet, juist het tegenovergestelde namelijk, koersverlies bij aflossing.

  Be awere: it's blue monday
 11. relpinda 16 januari 2017 14:48
  Dus aan alle particulieren 'beleggers' U bent nu toch wel voldoende gewaarschuwd!!! Er kleven ook veel nadelen aan dit product ondanks de aantrekkelijke rente van 6 a 6,5%!!.

  Maar zelfs een Harry Mens, snapt het niet en luistert ook niet naar zijn gast aan tafel en blijft keer op keer praten over een OBLIGATIE! En dat zijn deze CERTIFICATEN beslist NIET!!

  Ik zeg dus NIET in stappen!

  LZA
 12. forum rang 9 objectief 16 januari 2017 15:06
  quote:

  Roll on schreef op 16 januari 2017 14:18:

  [...]

  Tja, iets met appels en peren.

  @ Fred, ik schreef: “De te verwachtte sterkte van de dollar krijg je er gratis bij, zoals ook het risico als het andersom is”, wel bij de les blijven ;-))
  En daar jij graag met aandelen vergelijkt mag je er ook bij vermelden dat je met aandelen meedoet in de koerswinst en met de certificaten niet, juist het tegenovergestelde namelijk, koersverlies bij aflossing.

  Dat is een punt, maar door de nieuwe uitgifte is deze aflossing vooruit geschoven..je hoeft niet te wachten tot ze wellicht over 20 jaar gaan aflossen; beleggen voor 20 jaar is niet te overzien.
  Daarom doen deze certificaten ook deels mee aan een koersstijging van de aandelen.
 13. MvanderJagt 16 januari 2017 15:07
  IK moet zeggen dat ik zelf redelijk neutraal ben op dit instrument. Ik zie zeker de voordelen en de risico's lijken aanvaardbaar.

  In de comments bij het artikel vrijdag waren een aantal mensen die intrekking tegen pari op korte termijn minder waarschijnlijk achten. Ik sluit me daarbij aan: eerst tegen 114% uitgeven en na een jaar of twee jaar (met dwang) inkopen tegen 100% geeft geen vertrouwen op de kapitaalmarkt. Kapitaal ophalen bij particulieren wordt dan wellicht lastiger, maar institutionele beleggers zullen hier helemaal ziek van zijn.

  In tegenstelling tot Nick denk ik dat dit instrument wel in de buurt van pari blijft als de rente sterk gaat stijgen. Dit omdat de vergoeding mee stijgt als de rente boven de hurdle van 5% komt. Een perp zou idd door het putje gaan maar het certificaat heeft ingebouwde bescherming omdat de vergoeding ook gaat stijgen.
 14. forum rang 9 objectief 16 januari 2017 15:08
  quote:

  relpinda schreef op 16 januari 2017 14:48:

  Dus aan alle particulieren 'beleggers' U bent nu toch wel voldoende gewaarschuwd!!! Er kleven ook veel nadelen aan dit product ondanks de aantrekkelijke rente van 6 a 6,5%!!.

  Maar zelfs een Harry Mens, snapt het niet en luistert ook niet naar zijn gast aan tafel en blijft keer op keer praten over een OBLIGATIE! En dat zijn deze CERTIFICATEN beslist NIET!!

  Ik zeg dus NIET in stappen!

  Is relpinda een autoriteit op beleggingsgebied!!!! nog nooit van gehoord... Harry Mens is een onroerend goed man ...weet niks van andere beleggingen.
 15. qxy 16 januari 2017 15:35
  quote:

  Roll on schreef op 16 januari 2017 14:18:

  Tja, iets met appels en peren.
  Met de bevoegdheid van het bestuur van de Rabobank om de vergoeding op de certificaten aan te kunnen passen zoals het hen goeddunkt kun je helemaal geen yield berekenen.
  De YTC laat zich bij ING goed berekenen, en bij RABO?
  Je vergelijkt cumulatief met non cumulatief.
  Niet geheel onbelangrijk als je ziet dat RABO dit jaar minimaal 1,35 miljard euro moet verdienen om de vergoeding op de kapitaalsinstrumenten te kunnen voldoen.
  Het zou me niet verbazen als ze dit jaar hierdoor al in de problemen kunnen komen.
  Eigenlijk zouden deze certificaten verboden moeten worden voor particulieren, veel gevaarlijker dan binaire opties namelijk, zeker met die discretionaire bevoegdheid en de verdiencapaciteit van de bank.
  Je was toch zelf degene die deze appel met deze peer ging vergelijken.

  Maar goed, naar mijn mening kun je dit soort instrumenten wel degelijk vergelijken.
  Wat betreft de bevoegdheid van het bestuur om de vergoeding aan te passen: dat kunnen ze inderdaad, maar het risico dat ze dat omlaag aanpassen is vrij minimaal. M.i. is de kans vele male groter dat ze deze dingen op een gegeven moment op pariteit af gaan lossen en iets nieuws in de markt gaan zetten wat ze minder kost. Dan is het natuurlijk helemaal leuk als je nu iets voor 114 in de markt kunt zetten dat je volgende week in theorie voor 100 kunt terugkopen. (Dus een ieder die denkt dat deze uitgifte de kans verkleint dat ze voortijdig afgelost zullen worden: voortijdig aflossen wordt interessanter naarmate er meer van deze certificaten uit staan...)
  Ook voor Rabo kun je best een YTC berekenen.

  ING preffen zijn misschien wel cumulatief, maar kan alleen gefinancierd worden met nieuw uit te geven tier 1 capital. Zoveel bescherming biedt dat dus niet, zeker niet genoeg om met een 1.5% lager rendement genoegen te nemen.
  En Rabobank kan ook gewoon rente betalen op de certificaten wanneer de winst lager is dan 1.35 mrd. Gaat wel ten koste van het eigen vermogen, maar dat is bij ING niet anders wanneer ze rente betalen op preffen terwijl er geen winst wordt gemaakt.

  Ik zeg niet dat Rabo certificaten voor alle particulieren geschikt zijn, en er zitten zeker risico's aan (persoonlijk denk ik dat velen het risico op voortijdige aflossing te laag inschatten). Maar naar mijn mening zijn de ING preffen nog minder interessant, omdat ze maar weinig extra bieden en wel een veel lagere vergoeding kennen (spread over 10y).
 16. koekeloer 16 januari 2017 16:58
  @Harm Wijk. Leuk dat je de moeite hebt genomen om de zonnige kant van de Rabo certificaten nog eens te belichten. Met respect voor alle zwartkijkers is er ook wel wat (tegen)licht nodig. Over punt vijf zou je nog een discussie kunnen voeren. Waarom zou een professionele partij de certificaten niet kunnen shorten?
  Het zou technisch wel mogelijk moeten zijn lijkt mij. Het vervelende voor de shorter, in tegenstelling tot dividend dat niet per dag oploopt, is dat hij de opgelopen rente erbij moet betalen als hij de stukken terugkoopt. Dat lijkt niet aantrekkelijk met een vergoeding van 6,5% over de nominale waarde-en bovendien ook nog kwartaalbetaling wat het voor de shorter nog iets duurder maakt. Maar dit terzijde.
  Ten aanzien van punt 6. Eens in de 20/25 jaar is er wel ergens een bankencrisis. Wat dat betreft hebben we wellicht dus nog even tijd om te herstellen.
  @MvanderJagt. Ik deel uw mening dat er mogelijk sprake is van een zekere demping in de Rabo certificaten in het geval de 10-jaar Staat fors gaat stijgen. Uit dien hoofde lijkt mij een substantiële daling onder pari niet waarschijnlijk uit het oogpunt van een dergelijke rentebeweging. Anders zou het zijn indien er ook aan de Rabo iets flink mankeert; in dat geval is "0" de bodem. Wellicht zou dat ook weer een uitgelezen koopkans kunnen zijn. Ik heb per saldo veel plezier beleefd aan de achtergestelde bonds die ik in 2009 (bijkocht) met couponrendementen tot 22% Dit nog afgezien van het fenomenale koersherstel nadien.
  Wie zei dat ook al weer? "Never waste a good crisis!"
 17. [verwijderd] 16 januari 2017 17:22
  quote:

  clever schreef op 16 januari 2017 16:58:

  [...]

  Heb je hier de ISIN's van?
  www.ing.com/Investor-relations/Fixed-...

  6,375% kun je vinden onder ISF
  456837608 /ISF

  6,125% onder ISG
  456837509/ISG

  Mijn advies is om niet voor die met de hoogste couponrente te gaan, daar ING zoveel verdient dat ze de dollarprefs stevig aan het aflossen zijn.
  Dus neem liever niet het risico door te veel boven nominaal te gaan kopen.
65 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links