Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Keijzer: uitspraak rechter niet einde fusie PostNL en Sandd

Keijzer: uitspraak rechter niet einde fusie PostNL en Sandd

DEN HAAG (AFN) - De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam dat de vergunning voor de fusie tussen PostNL en Sandd ongeldig is, betekent niet dat de concentratie tussen beide postbedrijven ongedaan wordt gemaakt. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het is volgens de bewindsvrouw voorbarig om een streep door de fusie te zetten. Er staat nog een hoger beroep open "en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend".

Keijzer denkt nog na welke stappen ze gaat nemen in reactie op de uitspraak. Ze kan bijvoorbeeld een nieuw besluit nemen of in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Hun samengaan was volgens de ondernemingen én het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostnL waarschuwde eerder al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
PostNL

Gerelateerd

Reacties

8 Posts
| Omlaag ↓
 1. forum rang 6 Plein777 1 juli 2020 13:18

  De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Binnenhof 4
  2513 AA DEN HAAG
  Chief Economist
  Directie Mededinging en Consumenten
  Bezoekadres
  Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
  Postadres
  Postbus 20401 2500 EK Den Haag
  Overheidsidentificatienr
  00000001003214369000
  T 0703798911(algemeen) F 070 378 6011 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ezk
  Ons kenmerk
  CE-MC / 20178137
  Uw kenmerk
  2020D24298
  Datum Betreft
  1 juli 2020
  Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd
  Geachte Voorzitter,
  Met deze brief geef ik gevolg aan het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 17 juni 2020 met kenmerk 2020D24298 om uw Kamer te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd, gelet op het gegeven dat de rechtbank het verzoek heeft afgewezen om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten. Daarbij is mij verzocht om tevens in te gaan op de gevolgen voor de kwaliteit en continuïteit van de postbezorging en de gevolgen voor de werkgelegenheid en rechtspositie van de werknemers.
  De rechtbank Rotterdam heeft het besluit van 27 september 2019 op grond van artikel 47 van de Mededingingswet, waarbij ik een vergunning had verleend voor het totstandbrengen van de concentratie van PostNL met Sandd, vernietigd. Er is nu een situatie ontstaan waarbij geen vergunning bestaat voor de concentratie van PostNL met Sandd. Op dit moment beraad ik mij over de mogelijke uitvoering van deze uitspraak, zoals het nemen van een nieuw besluit en/of het instellen van hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
  (Rechts)gevolgen in de praktijk
  Zoals door uw Kamer is aangegeven heeft de rechtbank het verzoek om de rechtsgevolgen van de vergunning in stand te laten afgewezen. In de uitspraak is vermeld dat de rechtbank zich bewust is van de ingrijpende consequenties van de vernietiging van de vergunning en de vraag of de concentratie daadwerkelijk nog ongedaan kan worden gemaakt. Op 22 oktober 2019 is de concentratie tot stand gebracht door middel van een overname door PostNL van de aandelen in Sandd. Op die datum heeft PostNL de zeggenschap op aandeelhoudersniveau verkregen. Vervolgens zijn de netwerken van PostNL en Sandd op 1 februari 2020 operationeel geheel geïntegreerd waardoor er nu nog sprake is van één bezorgnetwerk.
  De uitspraak van de rechtbank betekent niet dat de concentratie tussen PostNL en Sandd ongedaan wordt gemaakt, maar wel dat de vereiste vergunning hiervoor ontbreekt. Los van de grote praktische vraagstukken die ongedaanmaking met zich zou meebrengen voor de markt, zou het ongedaan maken van de concentratie op dit moment prematuur zijn, nu er nog hoger beroep openstaat
  Pagina 1 van 2
  tegen de uitspraak van de rechtbank en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend.
  Gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en werknemers
  Ik begrijp de zorgen die bij uw Kamer leven over de gevolgen voor de continuïteit van de postbezorging en de positie van werknemers. In dat kader is het goed om te vermelden dat ik op 18 juni jl. van PostNL een brief heb ontvangen waarin PostNL aangeeft geen aanleiding te zien om af te wijken van de voorschriften die ik heb verbonden aan het artikel 47-besluit. Dit betekent dat PostNL conform de voorschriften die ik aan de vergunning heb verbonden zal handelen. Het gaat daarbij om een voorschrift op basis waarvan PostNL andere postvervoerders toegang tot haar netwerk verleent, een voorschrift waarmee een maximumrendement voor alle postactiviteiten van PostNL in Nederland is vastgesteld en een voorschrift ter bescherming van werkenden. De uitspraak van de rechtbank heeft dan ook geen directe gevolgen voor andere postvervoerders, afnemers en werkenden in de postsector.
  Ik verwacht verder dat de uitspraak geen directe gevolgen zal hebben voor de continuïteit van de postdienstverlening. Wel zijn er andere recente ontwikkelingen die in dat opzicht mijn aandacht hebben. Als gevolg van de coronacrisis is in de afgelopen periode een stevige extra daling van de postvolumes opgetreden. Het is op dit moment echter nog onduidelijk wat de impact van de coronacrisis op de middellange termijn zal zijn. In dit kader is het bijvoorbeeld onzeker of de opgetreden daling van zakelijke post structureel is of niet. Dit is een extra reden waarom ik stabiliteit in de markt op dit moment belangrijk vind.
  Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de vervolgstappen die ik naar aanleiding van de uitspraak zal zetten.
  Hoogachtend,
  mr. drs. M.C.G. Keijzer
  Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 2. forum rang 5 Gaston Lagaffe 1 juli 2020 15:42
  Ik vraag mij af of deze rechter zich realiseert dat Sandd nagenoeg failliet was. Je kan van alles vinden, van alles willen, maar als een bedrijf ophoud te bestaan dan is het einde oefening (of je dat nu wilt of niet). Je speelt met het inkomen van ca. 4.300 Sandd medewerkers die nu een redelijk solide baan bij PostNL hebben. De postvolumes zijn door de Corona-situatie sterk gekrompen. PostNL kan dit hebben, Sandd (als het nog operationeel zou zijn) absoluut niet. De uitspraak krijgt hiermee wat kafkaiaanse trekjes, op zich geen probleem als je zelf iedere maand € 7.000,- overgemaakt krijgt. Mijn voorkeur zou uitgaan naar het veiligstellen van het inkomen van de ex-Sandd medewerkers.
 3. forum rang 5 Kees1 1 juli 2020 16:43
  De eerste fout is gemaakt door de ACM. De ACM had bij de fusie niet moeten gaan dwars liggen. Keijzer probeerde dat - terecht - te repareren. Nu gaat er weer een rechter moeilijk doen. Wat een ambtelijk gedoe. Beseffen ze daar bij de ACM en de rechtbank niet dat dit allemaal ten koste gaat van de mensen die bij twee bedrijven werken waar het niet echt lekker gaat. Dit kost bijvoorbeeld PostNL gewoon aandacht en geld. Dat kan beter besteed worden voor de mensen die daar werken.
8 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

PostNL Koninklijke

3,794 17:38
+3,794 0,00%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links