Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Huntington’s Disease

98 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 | Laatste | Omlaag ↓
 1. Izette 9 januari 2020 18:02
  De snelle goedkeuring van gentherapie om de behandelingsopties voor Huntington-patiënten uit te breiden

  Door GlobalData Healthcare
  DELEN
  Wereldwijd zijn er momenteel 24 producten in klinische ontwikkeling voor de behandeling van de ziekte van Huntington, een zeldzame, erfelijke neurodegeneratieve aandoening. Symptomen worden meestal opgemerkt tussen de 30 en 50 jaar en omvatten geheugenverlies, angst, depressie en dwangmatig gedrag.

  Onderzoeksstrategieën voor het ontwikkelen van effectieve therapieën voor de behandeling van de ziekte van Huntington omvatten inspanningen om de celoverleving te verbeteren door de synaptische communicatie te optimaliseren en neuroprotectieve middelen in te zetten om schade aan zenuwcellen te verminderen. Ook wordt onderzocht in klinische onderzoeken de mogelijkheid om antisense-therapie te gebruiken om gemuteerd huntingtine ( htt ) te inactiveren , het gen dat de ziekte van Huntington veroorzaakt.

  Verspreid over verschillende ontwikkelingsstadia bevinden 13 (54%) producten zich in fase I, 10 (42%) producten bevinden zich in fase II en één kandidaat-medicijn bevindt zich in fase III. Hoewel kleine moleculen de meerderheid vormen (70%) van producten met een bekend moleculetype, maken biologische producten de helft uit van alle producten die door de FDA als fast-track zijn aangeduid.

  Pepinemab, een kandidaat voor een monoklonaal antilichaam, wordt ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Vaccinex. Hoewel het product voornamelijk een anti-neoplastisch middel is en angiogenese remt, verbetert pepinemab ook de differentiatie van oligodendroglia, waarvan wordt verwacht dat het de cognitieve en psychomotorische symptomen van de ziekte van Huntington verbetert. Een ander product met een snelle aanduiding is kandidaat-geneesmiddel AMT-130 dat wordt ontwikkeld door UniQure, een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Nederland. AMT-130 is een product dat gebruik maakt van RNA-interferentie (RNAi) technologie om de expressie van gemuteerd huntingtine te onderdrukken en de aggregatie ervan in cellen van het zenuwstelsel te voorkomen.

  Beide producten met RNAi-gebaseerde werkingsmechanismen bevinden zich in fase II-onderzoeken en zullen naar verwachting vanaf 2021 op de markt komen voor de ziekte van Huntington.

  Andere kandidaat-geneesmiddelen in ontwikkeling voor de behandeling van de ziekte van Huntington omvatten RG-6042 en WVE-120102, die respectievelijk worden ontwikkeld door Roche en WAVE Life Sciences. Beide producten maken gebruik van antisense-technologie, remmen de productie van mutant huntingtine en zijn werkzaam gebleken in klinische onderzoeken. Mutant huntingtine-eiwit bleek tussen 40-60% te zijn verlaagd in de cerebrospinale vloeistof (CSF) van patiënten die met RG-6042 werden behandeld in een klinische fase I / II-studie. Bezorgdheid over RG-6042 draait vooral om het feit dat de kandidaat-kandidaat de productie van niet-mutant huntingtine-eiwit kan verminderen.

  Ondanks dit werd RG-6042 door het Europees Geneesmiddelenbureau voor de ZvH toegekend PRIME-aanwijzing vanwege het potentieel om de onvervulde behoefte aan het ontwikkelen van effectieve behandelingen voor de aandoening aan te pakken, die momenteel niet te genezen is.

  Bovendien zullen de mogelijkheden voor strategische partnerschappen tussen belangrijke spelers op het gebied van gentherapie de inspanningen blijven ondersteunen om geraffineerde kandidaat-geneesmiddelen te produceren die zich specifiek en effectief richten op genen die ziekten zoals Huntington veroorzaken. Een voorbeeld hiervan is de partnerschapsovereenkomst tussen Roche en Ionis Pharmaceuticals die is opgericht om geneesmiddelen te ontwikkelen die antisense-technologie gebruiken om genetische ziekten te behandelen.

  Met veelbelovende resultaten in preklinische studies en in diermodellen, is het niet onverwacht dat gensuppressie inclusief RNAi en antisense-therapieën op koers zijn om de huidige behandelingsopties in de nabije toekomst en de jaren daarna te overtreffen.
 2. colt 27 februari 2020 13:56
  uniQure presenteert meerdere nieuwe preklinische gegevens over AMT-130 op de 15e jaarlijkse Huntington's Disease Therapeutics Conference van het CHDI
  ~ Tot twee jaar follow-up in groot transgeen Ziekte van Huntington Model toont stabiele mHTT-eiwitverlaging aan ~

  ~ Nieuwe preklinische gegevens tonen succesvolle verlaging van pathogene Exon 1-fragment ~ aan

  ~ Aanvullende gegevens tonen het potentieel van MRS aan als beeldvormende biomarker voor studies naar de ZvH met gentherapie ~

  LEXINGTON, Mass. En AMSTERDAM, Nederland, 27 februari 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - uniQure NV (NASDAQ: QURE), een toonaangevend bedrijf voor gentherapie dat transformatieve therapieën voor patiënten met ernstige medische behoeften promoot, heeft vandaag de presentatie aangekondigd van meerdere nieuwe preklinische gegevens over AMT-130, zijn AAV-gentherapie voor onderzoek voor de behandeling van de ziekte van Huntington (HD), tijdens de 15e jaarlijkse CHDI Huntington's Therapeutics Conference in Palm Springs, Californië.

  "Onze gegevenspresentaties op CHDI illustreren het toenemende potentieel van AMT-130 om zich te richten op het zeer toxische exon 1-eiwitfragment, een brede vector biodistributie over verschillende diersoorten te bereiken en een zinvolle activiteit te vertonen met behulp van de aanwezigheid van extracellulaire blaasjes als potentiële biomarker," verklaarde Sander van Deventer , MD, Ph.D., vice-president, onderzoek en productontwikkeling van uniQure. “Bovendien benadrukken we het gebruik van magnetische resonantiespectroscopie als een potentieel belangrijke beeldvormende biomarker om het herstel van doelweefsel te meten. Samen vormen deze bevindingen een robuust pakket van nieuwe preklinische gegevens om beter te informeren hoe onderzoekers en clinici een broodnodige behandeling voor deze verwoestende ziekte nastreven. "

  Vier wetenschappelijke samenvattingen ingediend door uniQure-onderzoekers werden geaccepteerd voor presentatie op de conferentie, waarvan er één een mondelinge presentatie is die vandaag wordt gepresenteerd. Belangrijke bevindingen van verschillende tijdens de conferentie gepresenteerde preklinische studies zijn onder meer:

  Vertaalbare biomarkers in gentherapie voor de ziekte van Huntington: lessen uit preklinische studies

  Bij het identificeren van vertaalbare biomarkers voor gentherapiestudies bij de ziekte van Huntington, werden transgene Huntington-minipigs gebruikt om de biodistributie en doelbetrokkenheid in grotere hersenen te beoordelen. Het minipig-model is het grootste zieke diermodel dat verkrijgbaar is en weegt over het algemeen maximaal 300 pond.

  AMT-130 werd toegediend door MRI-geleide conventie-versterkte afgifte (CED) in een enkele dosis, bilateraal in het caudaat en het putamen. Vector-DNA-distributie en transgene expressie in minipig-hersenen vertoonden uitgebreide hersenbedekking vergelijkbaar met de twee tussentijdse opofferingstijden van 6 en 12 maanden na toediening, wat leidde tot een significante verlaging van het mutant huntingtine-eiwit (mHTT) in de hersenen.

  Na 12 maanden werd de meest uitgesproken mHTT-eiwitverlaging waargenomen in het putamen (85%), caudaat (80%) en amygdala (78%), gevolgd door thalamus (56%) en hersenschors (44%). De lopende studie die nu tot twee jaar follow-up omvat, toonde stabiele mHTT-eiwitverlaging tot 30 procent in de cerebrospinale vloeistof (CSF) van minivarkens na een enkele toediening van AMT-130.
  Secreted Therapeutics: Monitoring Duurzaamheid van op microRNA gebaseerde gentherapieën bij de ziekte van Huntington

  Neuronen afkomstig van de geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) van patiënten met de ZvH werden gebruikt om de aanwezigheid van extracellulair therapeutisch microRNA gericht op humaan huntingtine (miHTT) na transductie met AMT-130 te bestuderen. Extracellulaire blaasjes werden geïdentificeerd als dragers van RNA-soorten, inclusief microRNA's, en zijn daarom potentiële biomarkers voor diagnose en farmacokinetiek. Resultaten van deze nieuwe studie toonden aan dat therapeutische miHTT-moleculen op een dosisafhankelijke manier worden uitgescheiden uit met AMT-130 behandelde neuronale cellen, wat het potentieel biedt van een veelbelovende translationele marker om de langdurige expressie van AMT-130-gentherapie in de hersenen te volgen .

  Om deze resultaten te ondersteunen, ontvingen niet-menselijke primaten een enkele toediening van AMT-130 resulterend in een wijdverspreide verdeling van therapeutische miHTT-moleculen in zowel het striatum als de cortex, evenals de aanwezigheid van therapeutische miHTT-moleculen in het CSF tot 6 maanden na intrastriatale injectie van AMT-130.
  Het verlagen van het pathogene Exon 1 HTT-fragment door AAV5-miHTT-gentherapie

  In een onderzoek met het Q175FDN-muismodel werd de doelbetrokkenheid van afwijkend gesplitst exon 1 HTT-transcript (exon 1 HTT) onderzocht. Deze nieuwe preklinische gegevens toonden aan dat de muizen behandeld met AMT-130 een dosisafhankelijke verlaging van exon 1 HTT-mRNA ervoeren in zowel het striatum en de cortex, evenals het HTT-mRNA over de volledige lengte. De verlaging bleek goed gecorreleerd te zijn met de gedetecteerde niveaus van vector-DNA en rijpe miHTT-moleculen in de muizen behandeld met AMT-130.
  Onderzoek naar de effecten van intrastriatale AAV5-miHTT-verlagende therapie op neuronale functie, MRS-signaal en mutante huntingtineniveaus in het Q175FDN muismodel van de ziekte van Huntington

  Magnetische resonantiespectroscopie (MRS) gegevens in het Q175FDN muismodel van de ziekte van Huntington tonen aan dat niveaus van N-acetyl aspartaat (NAA), een neuronale integriteitsmarker, werden hersteld in muizen die werden behandeld met de hoge dosis AMT-130, ter ondersteuning van het gebruik van beeldvormende biomarkers in gentherapiestudies voor de ziekte van Huntington. Belangrijk is dat de effecten van mHTT-uitschakeling in het Q175FDN-model op MRS werden aangevuld met aanvullende gegevens over striatale genexpressieprofielen, wat een trend naar normalisatie met AMT-130-behandeling aantoont. Deze nieuwe gegevens bouwen voort op eerdere MRS- en MRI-gegevens die wijzen op verbetering van de hersencelfunctie, een omkering van de neuropathologie van de ZvH en een gedeeltelijke omkering van volumeverlies in de hippocampus, een belangrijk hersengebied dat betrokken is bij het geheugen.
  De uniQure-gegevenspresentaties op CHDI zijn beschikbaar op de beleggerspagina van de website van het bedrijf, www.uniQure.com

  Over de ziekte van
  Huntington De ziekte van Huntington is een zeldzame, erfelijke neurodegeneratieve aandoening die leidt tot verlies van spiercoördinatie, gedragsafwijkingen en cognitieve achteruitgang, wat resulteert in volledige lichamelijke en geestelijke achteruitgang. De ziekte is een autosomaal dominante aandoening met een ziekte-veroorzakende CAG herhaalde expansie in het eerste exon van het huntingtine-gen, dat leidt tot de productie en aggregatie van abnormaal eiwit in de hersenen. Ondanks de duidelijke etiologie van de ziekte van Huntington, zijn er geen therapieën om het begin te vertragen of de progressie van de ziekte te vertragen.
 3. flosz 27 februari 2020 13:57
  Transplantable biomarkers in gene therapy for Huntington Disease: learnings from pre-clinical studies
  uniqure.com/CHDI_2020_Oral_Presentati...

  Secreted therapeutics: Monitoring durability of AAV5-miHTT gene therapy in Huntington disease uniqure.com/CHDI_2020_Detection_miHTT...

  Lowering the pathogenic exon 1 HTT fragment by AAV5-miHTT gene therapy
  uniqure.com/CHDI_2020_exon_1_targetin...

  Exploring the effects of intrastriatal AAV5-miHTT therapy on biomarker levels in the Q175FDN mouse model of #HuntingtonsDisease uniqure.com/CHDI_2020_MRS_Follow-up.pdf

  tools.eurolandir.com/tools/Pressrelea...
 4. colt 9 september 2020 21:57
  Mis deze transactie niet in uniQure NV (QURE)
  stocknews.com - 9 september.

  QURE is een gentherapiebedrijf. Het ontwikkelt een behandeling voor patiënten die lijden aan genetische en andere verwoestende ziekten. Het bedrijf is net begonnen met klinische proeven met gentherapie voor de ziekte van Huntington. Als de gentherapie slaagt, kan dit een jaarlijkse markt van $ 7 miljard betekenen voor QURE...

  stocknews.com/news/qure-dont-miss-thi...
 5. colt 13 oktober 2020 01:11
  Zo... van 4% naar -12% !!!
  Voyager Therapeutics Provides Regulatory Update on VY-HTT01 Program
  By GlobeNewswire, October 12, 2020, 04:01:00
  CAMBRIDGE, Mass., Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voyager Therapeutics, Inc. (NASDAQ:VYGR), a clinical-stage gene therapy company focused on developing life-changing treatments for severe neurological diseases, today announced that it has received feedback from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) on the Investigational New Drug (IND) submission for VY-HTT01 for the treatment of Huntington's disease. Voyager submitted the IND for VY-HTT01 in September 2020 and has been notified that the IND was placed on clinical hold pending the resolution of certain chemistry, manufacturing and controls (CMC) matters. The Company expects to receive specific feedback from the FDA on these matters within 30 days and plans to work closely with the agency to resolve them and promptly begin the clinical evaluation of VY-HTT01.

  De weg wordt breder voor Uniqure
 6. flosz 29 oktober 2020 13:19
  Door Melvin Evers.

  Geen significante risico’s bij eerste toepassing van gentherapie bij huntingtonpatiënten


  In juni 2020 is de eerste gentherapie toegepast op een patiënt met de ziekte van Huntington in de Verenigde Staten. Begin dit jaar schreef Sander van Deventer, medeoprichter van biotechbedrijf uniQure, al over de toepassing van gentherapie bij huntingtonpatiënten. Hierbij wordt gezond DNA in de vorm van een virus in de hersenen gespoten. Zo kan het huntington-gen – dat verantwoordelijk is voor de ziekte van Huntington – worden stilgezet. Melvin Evers, directeur bij uniQure, vertelt over de behandeling.

  ‘De afgelopen jaren hebben wij gentherapie voor mensen met de ziekte van Huntington steeds verder ontwikkeld. De behandeling op muizen, apen en varkens liet al een succes zien. Deze resultaten gaven ons het vertrouwen dat we dit ook konden inzetten bij mensen. In juni dit jaar was het zover en mochten wij de eerste twee patiënten in de Verenigde Staten behandelen. Dat was nog even spannend. Toen wij groen licht kregen om de behandeling te starten, ging Amerika net in lockdown door de Covid-pandemie. We waren dus ontzettend blij dat we ons onderzoek toch konden voortzetten.’


  Veiligheid voorop
  ‘Voor de eerste klinische trial hebben wij twee huntingtonpatiënten geselecteerd. Beide patiënten hadden een vroege manifestatie van de ziekte van Huntington. Eén patiënt heeft de behandeling daadwerkelijk ondergaan. De tweede patiënt onderging een placebo-operatie. Vervolgens zijn deze twee patiënten voor 90 dagen geobserveerd. Het doel van zo’n eerste klinische trial is voornamelijk gericht op de veiligheid. Dat is erg belangrijk. Je wilt uitsluiten dat er schadelijke effecten optreden. Ondanks dat eerdere studies naar gentherapie bij andere ziekten aantonen dat de werkwijze veilig is. Je brengt toch een afgezwakt virus (ATM-130) de hersenen in. De hersenoperatie zelf klinkt risicovol, maar is dat niet. Zo’n operatie is volledig geoptimaliseerd. Voor neurochirurgen is dit een standaard procedure die veilig kan worden toegepast.’

  Succesvolle eerste trial
  ‘Op 25 september waren de 90 dagen voorbij en konden wij concluderen dat er geen significante risico’s waren. Dat betekent dat we nieuwe patiënten mogen includeren. Momenteel hebben wij een trialgroep van 26 mensen met lichte ziektesymptomen. Zestien patiënten ondergaan de operatie en tien patiënten krijgen een imitatie-operatie. De patiënten worden voor vijf jaar gevolgd (met een mogelijke uitloop tot tien jaar). De eerste 12 maanden gebeurt dit dubbelblind om mogelijke bijwerkingen op te sporen. Op de langere termijn kunnen we vaststellen of de gentherapie daadwerkelijk het beoogde doel bereikt: het stilzetten van het huntington-gen om de ziekte van Huntington te stoppen.’
  In de toekomst wil uniQure de gentherapie ook op gezonde gendragers toepassen om de ziekte in een zo vroeg stadium stil te zetten.

  www.huntingtonnet.nl/actueel/nieuws-e...
 7. hap 29 oktober 2020 13:28
  quote:

  flosz schreef op 29 oktober 2020 13:19:


  Door Melvin Evers.

  Geen significante risico’s bij eerste toepassing van gentherapie bij huntingtonpatiënten


  In juni 2020 is de eerste gentherapie toegepast op een patiënt met de ziekte van Huntington in de Verenigde Staten. Begin dit jaar schreef Sander van Deventer, medeoprichter van biotechbedrijf uniQure, al over de toepassing van gentherapie bij huntingtonpatiënten. Hierbij wordt gezond DNA in de vorm van een virus in de hersenen gespoten. Zo kan het huntington-gen – dat verantwoordelijk is voor de ziekte van Huntington – worden stilgezet. Melvin Evers, directeur bij uniQure, vertelt over de behandeling.

  ‘De afgelopen jaren hebben wij gentherapie voor mensen met de ziekte van Huntington steeds verder ontwikkeld. De behandeling op muizen, apen en varkens liet al een succes zien. Deze resultaten gaven ons het vertrouwen dat we dit ook konden inzetten bij mensen. In juni dit jaar was het zover en mochten wij de eerste twee patiënten in de Verenigde Staten behandelen. Dat was nog even spannend. Toen wij groen licht kregen om de behandeling te starten, ging Amerika net in lockdown door de Covid-pandemie. We waren dus ontzettend blij dat we ons onderzoek toch konden voortzetten.’


  Veiligheid voorop
  ‘Voor de eerste klinische trial hebben wij twee huntingtonpatiënten geselecteerd. Beide patiënten hadden een vroege manifestatie van de ziekte van Huntington. Eén patiënt heeft de behandeling daadwerkelijk ondergaan. De tweede patiënt onderging een placebo-operatie. Vervolgens zijn deze twee patiënten voor 90 dagen geobserveerd. Het doel van zo’n eerste klinische trial is voornamelijk gericht op de veiligheid. Dat is erg belangrijk. Je wilt uitsluiten dat er schadelijke effecten optreden. Ondanks dat eerdere studies naar gentherapie bij andere ziekten aantonen dat de werkwijze veilig is. Je brengt toch een afgezwakt virus (ATM-130) de hersenen in. De hersenoperatie zelf klinkt risicovol, maar is dat niet. Zo’n operatie is volledig geoptimaliseerd. Voor neurochirurgen is dit een standaard procedure die veilig kan worden toegepast.’

  Succesvolle eerste trial
  ‘Op 25 september waren de 90 dagen voorbij en konden wij concluderen dat er geen significante risico’s waren. Dat betekent dat we nieuwe patiënten mogen includeren. Momenteel hebben wij een trialgroep van 26 mensen met lichte ziektesymptomen. Zestien patiënten ondergaan de operatie en tien patiënten krijgen een imitatie-operatie. De patiënten worden voor vijf jaar gevolgd (met een mogelijke uitloop tot tien jaar). De eerste 12 maanden gebeurt dit dubbelblind om mogelijke bijwerkingen op te sporen. Op de langere termijn kunnen we vaststellen of de gentherapie daadwerkelijk het beoogde doel bereikt: het stilzetten van het huntington-gen om de ziekte van Huntington te stoppen.’
  In de toekomst wil uniQure de gentherapie ook op gezonde gendragers toepassen om de ziekte in een zo vroeg stadium stil te zetten.

  www.huntingtonnet.nl/actueel/nieuws-e...  Voor mensen met deze afschuwelijke aandoening, waarvoor geen andere behandeling bestaat, lijkt me dit fantastisch nieuws. Het biedt ook perspectief aan mensen met dat gen die nu nog met dat zwaard van Damocles boven hun hoofd moeten leven.
 8. flosz 27 januari 2021 12:38
  Intrastriatal Administration of AAV5-miHTT in Non-Human Primates and Rats Is Well Tolerated and Results in miHTT Transgene Expression in Key Areas of Huntington Disease Pathology res.mdpi.com/d_attachment/brainsci/br... $QURE #HuntingtonsDisease

  twitter.com/floszcrxl/status/13543904...
98 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 708,60 +0,18%
EUR/USD 1,1955 +0,35%
Germany30^ 15.255,70 +0,14%
Gold spot 1.747,94 +0,21%
LDN100-24h 6.903,06 +0,08%
NY-Nasdaq Composite 13.996,10 +1,05%

Stijgers

JUST E...
+6,66%
VIVORY...
+5,16%
Accell
+3,64%
Alfen ...
+3,25%
WDP
+2,36%

Dalers

Fagron
-5,06%
Air Fr...
-5,04%
Fugro
-2,25%
Aegon
-1,86%
Ahold ...
-1,82%
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare