Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Hypotheekschuld Nederland hoogste ter wereld

71 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. [verwijderd] 6 juni 2010 19:34
  Hoe staat Nederland er voor?

  CBS - De Nederlandse conjunctuur 2007
  Virtuele waarde

  De waarde die tegenover de schulden staat is een virtuele waarde, dat is een waarde die is ontstaan omdat centrale banken zoveel geld hebben gecreëerd en nieuwe kredieten en hypotheken zo makkelijk mogelijk maken. Als er een crisis in het kredietsysteem ontstaat zoals nu en krediet niet meer makkelijk beschikbaar is dan gaat die waarde die je met krediet moet financieren zoals onroerend goed erg dalen maar de schulden die zijn uitgegeven blijven staan.

  Wat kan een daling veroorzaken?

  Een scherpere correctie zou kunnen optreden door een snel afnemend consumentenvertrouwen, toenemende verwachtingen van prijsdalingen en een significante toename van de hypotheekrente
  bron: De Nederlandse Bank

  Hypotheekschuld

  De hypotheeklasten zijn zo enorm - in totaal 278 miljard euro (inmiddels al meer dan 600 miljard!), per inwoner veruit het hoogst ter wereld - moet nu côute que côute voorkomen worden dat de huizenprijs fors keldert. ,,Het is zonde dat de politiek halverwege de jaren negentig niet begonnen is met geleidelijke beperking van de renteaftrek. Dat had de oververhitte markt kunnen afkoelen.”
  bron: prof.dr. Peter Boelhouwer

  Afschaffing Hypotheekrenteaftrek

  De argumenten voor afschaffing worden volgens Nout Wellink steeds 'dwingender', vooral omdat de aftrek de markt verstoort. Aan het oorspronkelijke doel van de regeling, het stimuleren van het eigen huizenbezit, draagt de regeling al lang niet meer bij, stelt Wellink. "Waar het op neerkomt, is dat mensen die een huis bezitten aan elkaar de bonus van de hypotheekrenteaftrek doorschuiven. Voor hen is er geen probleem. Maar starters op de woningmarkt komen hier niet meer tussen, of zij moeten zich diep in de schulden steken om die bonus te betalen."
  bron: nu.nl (2006)

  Wat zegt NIBC?

  In een rapport uit september 2007 becijferden analisten van zakenbank NIB Capital (NIBC) dat de ‘luchtbel’ in de Nederlandse huizenprijzen groter is dan in de VS. Hierbij spelen de hoge schuldratio’s van ons land een belangrijke rol: zo is de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland (120%) beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%).Volgens NIBC zou dit gegeven als zodanig niet per definitie problematisch hoeven te zijn, als een flinke spaarpot tegenwicht bood aan de torenhoge schuld. Maar hoewel de spaartegoeden toenemen, is de schuldenlast in Nederland door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw bedroegen de schulden van de Nederlanders niet meer dan 80% van de uitstaande spaartegoeden. Ofwel, de Nederlanders spaarden meer dan dat ze leenden. Inmiddels zijn de schulden opgelopen tot 200% ten opzichte van de spaartegoeden
  bron: Harm van Wijk

  Nationale Hypotheek Garantie

  In Nederland zijn veel hypotheken gefinancierd onder voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.Voor deze hypotheken lopen banken geen risico op een restschuld, omdat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor aflossing van het hele leenbedrag. De onderzoekers van NIBC wijzen er op dat bij een daling van de huizenprijzen het vermogen van WEW al snel tekort kan schieten. Mocht deze situatie zich ooit voordoen dan kan WEW een beroep doen op renteloze leningen van de overheid. Benadrukt moet worden dat NHG-voorwaarden uitsluitend het risico op een restschuld van banken afdekt. Huishoudens profiteren van een rentekorting, maar zijn wel aansprakelijk als op enig moment sprake is van een restschuld.
  bron: Rabobank

  Het waarborgfonds, dat wordt gevuld met premies van huizenkopers, omvat ruim 400 miljoen euro. Het staat garant voor bijna een miljoen hypotheken (tot 265.000 euro) met een gezamenlijke waarde van ongeveer 97 miljard euro.
  bron: NRC

  The Economist (2003): house of cards

  De prijzen van woonhuizen zakken de komende jaren dramatisch in de VS, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Ierland, Australië en Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Economist.

  Bubble
  Het Engelse vakblad stelt dat de huizenmarkt in de zes genoemde landen een typisch geval van een bubble is. De huizen in ondermeer Nederland zijn serieus overgewaardeerd. Het magazine heeft een onderzoek gedaan dat begint in 1975. Vooral de al lange tijd historisch lage rente heeft de prijzen van huizen opgestuwd.
 2. [verwijderd] 6 juni 2010 19:36
  Slechte tijden: “verkoop uw huis”

  Pam Woodall, de schrijver van het stuk, stelt: “Op enig moment in de komende jaren gaan de prijzen hard naar beneden. De consequenties voor het land en de economie zullen veel erger zijn dan de crisis op de aandelenbeurzen”.

  Door de huidige lage rentestand, in Amerika staat de korte rente op 1,25 procent, kunnen de Centrale Banken de rente niet veel meer verder verlagen. De banken kunnen de huizenmarkt dus niet meer effectief stimuleren.

  De Economist adviseert inwoners van de zes genoemde landen, waaronder dus Nederland, om hun huizen te verkopen en te gaan huren totdat de huizen in prijs zijn gezakt.
  bron: Economist, House of cards, May 31st 2003

  Waar komt het geld voor uw hypotheek vandaan?

  De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank. Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets. De bank ontleent zijn bestaansrecht aan de rente, die men ontvangt, want van het geld uit het niets kan men niet bestaan omdat daarover weer rente moet worden betaald aan de centrale bank (interbancaire rente) - die ook wordt vastgesteld door de laatste. Het verschil in de rentes, die de bank aan de centrale bank moet betalen en de rente die men ontvangt betreft dus de ‘winst’ van de bank. Dit is bekend onder naam fiatgeld, want er staat geen enkele tegenwaarde ten opzichte van dit ‘geld’, het is in feite gebakken lucht.
  bron: Albert Spits

  Sparen Nederlanders nog wel?

  Het gevolg van de Amerikaanse bestedingsdrift is dat de spaarquote van gezinnen in de VS al een aantal jaren rond nul ligt. In de jaren tachtig spaarden Amerikanen nog gemiddeld 8% van hun beschikbaar inkomen. Alom wordt die spaarquote van nul gezien als het beste bewijs van de slechte staat waarin Amerika verkeert. Ze besteden daar maar raak en dat moet wel fout aflopen. Maar voor we in Nederland met het opgeheven vingertje gaan zwaaien, is het wel goed dat mensen zich realiseren dat de spaarquote van Nederlandse gezinnen sinds 2003 ieder jaar negatief is geweest. Niet nul als in Amerika, maar negatief. In 1995 spaarden we nog 5%. Nu besteden we dus ons hele beschikbare inkomen en dan nog wat extra. We ontsparen. Maar de nationale spaarquote is toch positief? Ja, maar dat komt voor wat betreft de gezinnen omdat er voor ons gespaard wordt, via de pensioenfondsen. Nederlanders zijn gedwongen spaarders geworden. Dankzij ons kapitaaldekkingsstelsel kunnen werknemers zich permitteren hun hele inkomen uit te geven.
  bron: Jaap van Duyn

  De voortdurende injectie van additionele hoeveelheden geld op bepaalde plaatsen in het economische systeem, waar het een tijdelijke vraag creëert die verdwijnt wanneer de toename van de geldhoeveelheid ophoudt of vertraagt, leidt arbeid en andere productiemiddelen naar werkzaamheden die slechts voortgezet kunnen worden zolang als de toename van de geldhoeveelheid doorgaat in hetzelfde tempo of misschien zelfs slechts zolang als de toename van de geldhoeveelheid doorgaat in een steeds sneller tempo.
  bron:Friedrich A. Hayek

  "If Americans ever allow banks to control the issue of their currency, first by inflation and then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children will wake up homeless."
  bron: Thomas Jefferson
 3. [verwijderd] 6 juni 2010 20:09
  Waarom zijn in Duitsland de huizenprijzen, vlak over de grens, veel lager dan die in Nederland? De grond is er stukken goedkoper dan bij ons.

  In Netwerk laat een grondspeculant zien hoe hij miljoenen verdiende door relatief goedkope landbouwgrond van boeren op te kopen. Dat werd vervolgens met dikke winst doorverkocht aan gemeenten die het als bouwgrond gebruikten. Maar ook de gemeenten zelf verdienen flink aan de verkoop van grond, bijvoorbeeld voor de bouw van kantoorparken.

  Aan die praktijken moet een einde komen, zo vinden een aantal politieke partijen. De grondpolitiek in Nederland, waar in de jaren zeventig ooit het kabinet Den Uyl over struikelde, moet op de schop om woningen weer betaalbaar te maken.

  www.youtube.com/watch?v=PU7HIa_NoVY
 4. [verwijderd] 6 juni 2010 20:42
  quote:

  Beursplein 5 schreef:

  Wat zegt NIBC?

  In een rapport uit september 2007 becijferden analisten van zakenbank NIB Capital (NIBC) dat de ‘luchtbel’ in de Nederlandse huizenprijzen groter is dan in de VS. Hierbij spelen de hoge schuldratio’s van ons land een belangrijke rol: zo is de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income in Nederland (120%) beduidend hoger dan in Amerika (nog geen 90%).Volgens NIBC zou dit gegeven als zodanig niet per definitie problematisch hoeven te zijn, als een flinke spaarpot tegenwicht bood aan de torenhoge schuld. Maar hoewel de spaartegoeden toenemen, is de schuldenlast in Nederland door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw bedroegen de schulden van de Nederlanders niet meer dan 80% van de uitstaande spaartegoeden. Ofwel, de Nederlanders spaarden meer dan dat ze leenden. Inmiddels zijn de schulden opgelopen tot 200% ten opzichte van de spaartegoeden
  bron: Harm van Wijk

  1) ik vind al die draadjes hier over de HRA eigenlijk off-topic, omdat het net zoveel met beleggen te maken heeft als bv. politiek. Het gaat vooral om inkomens(her)verdeling en niet om aandelen, opties of forex.

  2) wat ik niet snap is dat de waarde van alle hypotheken samen als schuld wordt bestempeld. Schuld is er alleen maar als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Stel je hebt een huis van 500.000 en een hypotheek van 300.000, dan is er nog steeds een plus van 200.000. Het is toch gek dat dan alleen de bruto hypotheekschulden bij elkaar opgeteld worden en niet het huizenbezit dat daar tegenover staat. Als je het zo wilt zien dat het huis dan van de bank is, dan hebben de banken wel een enorm bezit aan onroerend goed. Ook dat is flauwe kul natuurlijk.
  Als je reëel wilt rekenen en met andere landen wilt vergelijken, of je wilt de schulden vergelijken met de spaartegoeden dan moet je sowieso kijken naar het totale onroerend goed bezit van huishoudens. Hoe meer gezinnen een eigen huis hebben hoe groter de totale hypotheekschuld. Interessant is alleen de vraag hoe groot het verschil is tussen de totale hypotheekschuld en de waarde van het totale onroerend goed dat daar tegenover staat.
  Daar zit een behoorlijk plus in, lijkt mij. Vreemd genoeg kom je dat in de statistieken niet tegen.
  Niemand kan mij wijsmaken dat het allemaal tophypotheken zijn met als onderpand een huis dat minder waard is dan de hypotheekschuld. Dat zijn dan de echte schulden.
  In tegendeel, de meeste mensen hebben al een stuk afgelost of vanaf het begin al minder geld geleend dan het huis waard was, vaak omdat ze al eerder een huis met winst verkocht hadden. In die gevallen zit er heel wat spaargeld (je kunt het ook vermogensopbouw noemen) in de overwaarde van de huizen. Je kunt ook sparen door af te lossen, al staat dat geld dan niet op een spaarrekening.
  Maar de zwartkijkers willen alleen maar een enorme schuldenberg zien en niet het vermogen dat daarvan afgetrokken moet worden.

  |\ ....../|
  ( * o *)
  -=(~) =--
 5. [verwijderd] 6 juni 2010 20:58
  AB-tje kattekop.

  Het nare aan cijfers is dat je ze naar hartelust kunt interpreteren zoals het jou het beste uitkomt.

  Het gegoochel van de lijsttrekkers met CPB-cijfers is er een leuk voorbeeld van.

  Het is mijn zwager al jaren een doorn in het oog dat hij volgens de statistieken miljonair is. Alleen de bezittingen worden meegenomen, niet de schulden. Als die worden afgetrokken dan komt hij maar aan een half miljoen.

 6. [verwijderd] 6 juni 2010 21:13
  Ja ik begrijp het ook niet hoor ,waarom mensen maar blijven ontkennen, kijk naar funda ,de teller blijft maar op lopen overal is te lezen en te zien dat de huizenmarkt totaal op slot zit, hoevaak heeft het wel niet in de krant gestaan" steets meer mensen kunnen hun hypotheeklasten niet meer betalen"
  Ik kijk vaak bij het aanbod aan inbeslag genomen woningen en dat aanbod word met de dag groter.

  waarom blijven ontkennen.
 7. [verwijderd] 6 juni 2010 21:14
  Voor alle duidelijkheid en voor een juist overzicht nog even alle cijfers op een rijtje (bron: DNB).

  Be4zittingen:
  deposito's Q4: € 333.062 mln.
  effecten Q4: € 93.002 mln.
  pensioenenQ4: € 860,970 mln.

  Schulden:
  woninghypotheken Q4: € 619.992 mln.
  Consumptief krediet Q4: € 24.647 mln.
 8. [verwijderd] 6 juni 2010 21:31
  quote:

  fintech schreef:

  Voor alle duidelijkheid en voor een juist overzicht nog even alle cijfers op een rijtje (bron: DNB).

  Be4zittingen:
  deposito's Q4: € 333.062 mln.
  effecten Q4: € 93.002 mln.
  pensioenenQ4: € 860,970 mln.

  Schulden:
  woninghypotheken Q4: € 619.992 mln.
  Consumptief krediet Q4: € 24.647 mln.
  Juist, bedankt.
  En waar staan de bezittingen in onbelast of maar gedeeltelijk belast onroerend goed? De marktwaarde daarvan?
  Om het maar niet te hebben over het fysieke goud en zilver dat veel mensen inmiddels in de kruipruimte van hun huis begraven hebben, of het geld dat in kunst en antiek belegd is.
  Ik bedoel maar.
  Bij deze lage rentestanden zijn er steeds meer mensen die hun vermogen op andere wijze opslaan.

  |\ ....../|
  ( * o *)
  -=(~) =--
 9. [verwijderd] 6 juni 2010 21:44
  quote:

  katzenkop schreef:

  ...
  Stel je hebt een huis van 500.000 en een hypotheek van 300.000, dan is er nog steeds een plus van 200.000.
  ...
  Ben ik niet met je eens. Ik denk dat je de daadwerkelijke waarde van een huis (en andere produkten) uit moet drukken in de hoeveelheid energie die er in is gestoken. Hoeveel barrels olie kan je kopen voor 500.000 euro? De waarde van huizen staat al lang niet meer in verhouding tot de benodigde energie.
 10. [verwijderd] 6 juni 2010 21:58
  quote:

  Dr. Watson schreef:

  Ben ik niet met je eens. Ik denk dat je de daadwerkelijke waarde van een huis (en andere produkten) uit moet drukken in de hoeveelheid energie die er in is gestoken. Hoeveel barrels olie kan je kopen voor 500.000 euro? De huidige waarde van huizen staat al lang niet meer in verhouding tot de benodigde energie.
  Ok. Maar dan ook de waarde van de hypotheek uitgedrukt in barrels olie.
  Het gaat me om het verschil tussen beide. Daarvan zeg ik dat dat niet in de statistieken is verwerkt.
  Bij bedrijven staat de waarde van het onroerend goed bij de activa op de balans en de hypotheek bij de passiva. Zo hoort het ook. Dat verschil mag je van mij ook in barrels olie omrekenen.

  |\ ....../|
  ( * o *)
  -=(~) =--
 11. [verwijderd] 6 juni 2010 22:10
  De hoogste hypotheekschuld ter wereld. Het zijn veelzeggende woorden. Het klinkt alsof we bijna failliet zijn, het einde is nabij, Nederland houdt op te bestaan.....

  Ik zie het anders. Nederlanders zijn over het algemeen zuinige mensen die de tering naar nering zetten. En die over het algemeen geen schulden aangaan die ze niet kunnen aflossen/afbetalen.

  Dat betekent als al die hypotheekschulden zijn afgelost we wellicht het rijkste land ter wereld zijn ?
  Dan is meteen de crisis opgelost. Hoeft de aftrek van hypotheekrente niet beperkt te worden. Kan de aow weer naar 65. Kunnen de bankiers hun bonussen
  weer krijgen.

  Het valt wel mee toch...?

  groetjes
  winckie
 12. [verwijderd] 6 juni 2010 22:24
  quote:

  katzenkop schreef:

  Ok. Maar dan ook de waarde van de hypotheek uitgedrukt in barrels olie.
  Het gaat me om het verschil tussen beide. Daarvan zeg ik dat dat niet in de statistieken is verwerkt.
  Bij bedrijven staat de waarde van het onroerend goed bij de activa op de balans en de hypotheek bij de passiva. Zo hoort het ook. Dat verschil mag je van mij ook in barrels olie omrekenen.

  |\ ....../|
  ( * o *)
  -=(~) =--
  Mijn reactie hoort denk ik niet in dit draadje thuis. Boekhoudkundig zul je gelijk hebben. Maar ik denk dat we onze vraagtekens mogen plaatsen bij de waarde van de boekhouding. De financials over het algemeen hebben het afgelopen kwartaal fantastische cijfers gepresenteerd (volgens de boekhouding). Maar is dat een juiste afspiegeling van de huidige economie?
71 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 874,67 -1,06%
EUR/USD 1,0611 -0,14%
FTSE 100 7.820,36 -1,82%
Germany40^ 17.774,30 -1,40%
Gold spot 2.388,50 +0,22%
NY-Nasdaq Composite 15.885,02 -1,79%

Stijgers

Avantium
+5,13%
FASTNED
+2,27%
Air Fr...
+2,00%
DSM FI...
+1,84%
CM.COM
+1,69%

Dalers

Arcelo...
-6,90%
Aperam
-6,68%
JUST E...
-4,85%
SBM Of...
-4,17%
RANDST...
-3,69%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links