Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
9.697 Posts
Pagina: «« 1 ... 480 481 482 483 484 485 | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 2 mei 2020 17:16
  quote:

  Just1 schreef op 2 mei 2020 10:08:


  Zie ook bij de meeste staan wij kopen alleen staatsoblies NL, D en LUX, verschrikkelijk dom. Je moet risico nemen voor rendement, is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.

  Waar zie je dat staan? Kom eens met bronnen.

  Bij het ABP, het grootste pf, is momenteel slechts 19,5% belegd in staatsobligaties, van veel meer landen dan alleen NL, D en Lux. Ook bij het kortlopende deel daarvan is het gemiddelde rendement nog altijd positief, zowel in 2019 als tot nu toe in 2020.

 2. Just1 2 mei 2020 21:08
  Ik lees het bij de meeste. Ik zit de hele dag te studeren op geld. bv.

  Over Pensioenfonds Detailhandel
  Met ruim 310.000 deelnemers, 115.000 gepensioneerden, ruim 30.000 werkgevers, 800.000 gewezen deelnemers en een vermogen van 29,2 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het vermogen van het pensioenfonds wordt belegd in aandelen, obligaties en vastgoed. Dat gebeurt voor de langere termijn om in de toekomst (en over meerdere generaties) een goed pensioen uit te kunnen keren.
 3. Just1 2 mei 2020 21:21
  ABP Jaarverslag 2018 Hoe wij het pensioenvermogen beleggen
  32
  Categorie Gewicht Rendement Rendement Benchmark Verschil
  Relatieve
  bijdrage
  Relatieve
  bijdrage
  % % € mln % % % € mln
  Vastrentende waarden 40,2 0,4 629 0,5 -0,1 0,0 -156
  Staatsobligaties 7,2 0,1 19 0,1 -0,1 0,0 -16
  Langlopende staatsobligaties 7,4 1,3 393 1,5 -0,2 0,0 -62
  Bedrijfsobligaties 14,1 2,0 1.101 1,9 0,1 0,0 20
  Obligaties opkomende landen 3,2 -1,8 -192 -0,6 -1,2 0,0 -131
  Inflatiegerelateerde obligaties 8,3 -2,0 692 -2,1 0,1 0,0 33

  0,4% ik kan dat geen rendement noemen op 40% van het kapitaal
  Aandelen 33,3 -5,9 -8.130 -4,5 -1,4 -0,5 -1.975
  Aandelen ontwikkelde landen 24,7 -4,0 -3.807 -2,8 -1,2 -0,3 -1.375
  Aandelen opkomende landen 8,6 -11,9 -4.323 -10,4 -1,7 -0,1 -600
  Alternatieve beleggingen 17,1 6,8 4.600 -0,2 6,9 1,2 4.868
  Private equity 5,2 15,4 2.913 -3,3 19,3 0,9 3.634
  Grondstoffen 3,9 -8,0 -1.221 -7,8 -0,2 0,0 -59
  Opportunity fund 0,3 5,5 73 -1,1 6,7 0,0 71
  Infrastructuur 2,8 12,4 1.312 -3,4 16,3 0,4 1.644
  Hedgefondsen 4,9 8,5 1.523 10,9 -2,2 -0,1 -422
  Vastgoed 10,1 3,3 1.290 3,3 0,0 0,0 2
  Vastgoed 10,1 3,3 1.290 3,3 0,0 0,0 2
  Overlay - 0,7 -1,9 -7.641 -2,0 0,0 -0,1 -288
  Rentehedge 0,4 1.709 0,4 0,0 0,0 -7
  Inflatiehedge 0,0 -116 0,0 0,0 0,0 -
  Valutahedge -2,3 -9.464 -2,4 0,1 0,1 492
  Overig 0,1 229 0,0 0,0 0,0 115
  Active asset allocation -0,2 -888
  100% -2,3 -9.252 -2,9 0,6 0,6 2.450
 4. forum rang 10 voda 6 mei 2020 16:10
  Versimpelen pensioenregeling ABP gaat te langzaam

  Het vereenvoudigen van de pensioenregelingen bij pensioenfonds ABP gaat niet snel genoeg. Door bijvoorbeeld complexe overgangsregelingen blijft de kans op fouten bij de berekening van pensioen te hoog, waarschuwt het fonds in het jaarverslag over 2019. Sociale partners moeten daarom de regeling zo snel mogelijk vereenvoudigen.

  Ambtenarenpensioenfonds ABP worstelt al jaren met de naar eigen zeggen 'zeer complexe, moeilijk te begrijpen en moeilijk uit te voeren' pensioenregeling. Dat zorgt voor verkeerde berekeningen, deelnemers die te veel of te weinig krijgen en automatiseringsproblemen.

  Foutgevoelig
  Berucht is de eindloonregeling voor militairen, waar duizenden rekenstappen deels met de hand in excell gedaan moesten worden. Over versimpeling van het defensiepensioen zijn afgelopen jaar eindelijk afspraken gemaakt door sociale partners. 'Een grote stap voorwaarts', aldus een woordvoerder van ABP. Die kwam echter pas na twee rechtszaken en de dreiging vanuit ABP om de regeling helemaal niet meer uit te voeren.

  De defensieregeling was zeer complex, maar betreft een kleine groep. ABP vindt echter ook dat middelloonregeling voor de miljoenen andere deelnemers - zoals politieagenten of leraren - simpeler moet. En daar blijft de vereenvoudiging nog steeds 'achter bij onze ambitie', aldus het bestuur in het jaarverslag.

  De uitvoering van de zogeheten 'bijlage K', waarin allerlei overgangsregelingen zijn afgesproken, is bijvoorbeeld foutgevoelig. Zo ontdekte het fonds twee jaar terug dat zeker 6000 deelnemers te weinig pensioen ontvingen, doordat zij ten onrechte een aanvulling op hun uitkering niet kregen. 'Het valt daarnaast deelnemers bijna niet meer uit te leggen wie wel en wie niet recht hebben op een aanvulling', zegt een woordvoerder. 'Voor de communicatie zou vereenvoudiging ook veel beter zijn.'
  Bestuur moet alles doen
  Ook de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van ABP dringen in het jaarverslag aan op aan om vaart te maken bij het versimpelen van de regeling. Zij waarschuwen dat het pensioenfonds niet kan wachten op het pensioenakkoord dat nu wordt uitgewerkt. De invoering daarvan gaat waarschijnlijk nog jaren duren.

  In die tussentijd moet het ABP-bestuur er van de twee toezichtsorganen 'alles aan doen' om de complexiteit terug te dringen, 'ter preventie van een belangrijk deel van incidenten en klachten'. Probleem voor het ABP-bestuur is dat zij niet over de regeling gaat. Die wordt vastgesteld in de zogeheten Pensioenkamer, een orgaan waarin de overheid als werkgevers en de vakbonden overleggen over het pensioen van ambtenaren.

  Het bestuur kan wel 'pro-actiever' optreden, zegt Michael Visser, namens de fractie Lvop lid van van het Verantwoordingsorgaan. 'Het bestuur heeft stevig opgetreden tegen sociale partners bij de defensieregeling. Dat hebben we afgelopen jaar gemist in de discussie over de middelloonregeling.'

  Dat beeld herkent ABP niet. 'Het bestuur is in nauw overleg over met de Pensioenkamer. Deze wens staat hoog op de agenda.' Versimpeling moet wel heel zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen dat daarbij alsnog groepen worden benadeeld.

  Het ABP-bestuur kondigt daarnaast in het jaarverslag aan dat het dit jaar vervroegd het beleggingsbeleid onder de loep neemt. Aanleiding is de coronacrisis. Vanwege 'deze uitzonderlijke omstandigheden' haalt het bestuur de driejaarlijkse ALM-studie een jaar naar voren. Aan de hand van zo'n studie stemmen pensioenfondsen over de wat langere termijn hun beleggingsbeleid af op hun verplichtingen, de beloofde pensioenen.

  fd.nl/economie-politiek/1343629/versi...
 5. forum rang 10 voda 12 mei 2020 06:32
  'Overgang naar nieuw pensioenstelsel in 2027 met een big bang'

  Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027 met een 'big bang' echt ingaan. Dat plan ligt op tafel bij de uitwerking van het pensioenakkoord, bevestigen ingewijden. Zoveel mogelijk pensioenfondsen en andere pensioenaanbieders zouden dan in een keer overgaan naar de nieuwe spelregels.

  Nadeel is dat werkgevers en werknemers formeel nog jaren vastzitten aan het oude regime en er een lange overgangsperiode nodig is. De timing van de overgang en de regels in de tussentijd zijn naar verluidt nog belangrijke knelpunten in de gesprekken over het nieuwe pensioenstelsel. Een besluit hierover moet de komende weken vallen, want voor eind mei willen werkgevers, werknemers en het kabinet het op hoofdlijnen eens zijn over de uitwerking van het pensioenakkoord.

  'Hoopgevend'

  Sinds februari werken de onderhandelaars aan een nieuwe variant van het pensioen, een waarin de rekenrente een kleinere rol speelt. Vrijdag hebben zij, in de zogeheten stuurgroep, de eerste doorrekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) van die nieuwe variant besproken. En dat zag er volgens betrokkenen hoopgevend uit. Pensioenfondsen zijn zelf ook aan het rekenen. Als dat allemaal goed gaat, moet in 2022 nieuwe wetgeving ingaan.

  Maar pensioenfondsen en -uitvoerders waarschuwen al langer dat dan niet iedereen meteen ook naar het nieuwe stelsel over kan. Daarvoor vergt met name het voorbereiden van het omzetten van miljoenen pensioenen naar nieuwe regels te veel tijd. De vraag is nu of 'koplopers' die voor 2027 kunnen en willen overstappen, dat wel mogen.

  Zelfde fiscaal regime

  Een voordeel van een big bang is dat er dan hetzelfde fiscaal regime geldt voor alle pensioenen, met het stelsel veranderen ook de belastingregels. Ook in de communicatie naar deelnemers heeft het voordelen om een datum te kiezen waarop pensioen voor iedereen verandert. En door het pas in 2027 te doen, is er veel tijd om de overgang voor te bereiden.

  Pensioenuitvoerder APG pleitte eerder al in het FD voor een big bang. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat werknemers die van baan veranderen, ook van 'stelsel' veranderen. Zo vallen de academische ziekenhuizen onder APG-klant ABP, terwijl andere ziekenhuizen bij uitvoerder PGGM van pensioenfonds Zorg en Welzijn zitten. 'Per maand gaan er duizenden mannen en vrouwen heen en weer tussen die ziekenhuizen', aldus APG-bestuursvoorzitter Gerard van Olphen. 'Dat gaat niet werken als het ene fonds in het nieuwe stelsel zit en de andere in het oude.'

  Cao-afspraken

  Maar er zijn ook nadelen van een big bang, zeker als die pas over meer dan zes jaar komt. Zo moeten sociale partners aan de cao-tafels afspraken gaan maken over het nieuwe pensioen. Het is ondoenlijk om dat jaren van te voren te doen, zonder te weten hoe een sector of pensioenfonds er tegen die tijd voorstaat.

  'Uitstel van transitie leidt tot vertraging van implementatie', waarschuwen de adviseurs van Willis Towers Watson vandaag in het FD. 'Het is immers een utopie dat sociale partners de transitieplannen op decentraal niveau al concretiseren in de vijf jaren vóór 2027.'

  Verzet tegen big bang

  En hoe langer het duurt voordat het nieuwe stelsel ingaat, hoe meer discussie er zal zijn over wat er met de pensioenen gebeurt in de overgangsperiode. Moeten fondsen dan de pensioenen verlagen als zij een dekkingsgraad hebben van minder dan 100%? Bij de huidige standen van de dekkingsgraden dreigen bij sommige bedrijfstakpensioenfondsen verlagingen van meer dan 10%. FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga zei eind vorig jaar in het FD al dat kortings- en indexatieregels in de transitieperiode moeten worden aangepast.

  Daarnaast zijn er ook fondsen die zich tegen een big bang verzetten, omdat zij helemaal niet naar de nieuwe regels over willen. Zij willen de 'oude rechten', de al opgebouwde pensioenen, kunnen laten staan. Dat speelt vooral bij ondernemingspensioenfondsen die er beter voorstaan dan sommige bedrijfstakpensioenfondsen.

  fd.nl/economie-politiek/1343555/overg...
 6. forum rang 10 voda 2 juni 2020 14:33
  Dekkingsgraad pensioenfondsen loopt verder op - Aon

  (ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei opgelopen van 90 procent naar 92 procent, maar blijft daarmee wel onder de kritieke grens van 100 procent. Dat meldde Aon dinsdag in een maandelijks bericht.

  De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep wel terug, van 99 naar 98 procent. Dat is net onder het wettelijk vereiste minimum van 100,0 procent.

  "Op basis van de huidige regels zou dat bij onveranderde omstandigheden kortingen voor eind 2020 betekenen", gaf de pensioendienstverlener aan.

  Het ingezette herstel van de aandelenkoersen zette door, maar de vastrentende waardenportefeuille daalde iets in waarde door de licht gestegen rente, aldus Aon.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 7. forum rang 10 voda 29 juni 2020 12:31
  ABP-voorzitter: 'Huidig pensioenstelsel is doodlopende weg'

  Een plan B voor het pensioenakkoord? Dat is er eigenlijk niet, zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.

  Eind deze week beslist het Ledenparlement van vakbond FNV over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel dat in 2026 moet ingaan maakt pensioen persoonlijker, dat zou beter passen bij de veranderende arbeidsmarkt. En de belofte van een vaste uitkering wordt losgelaten, waardoor pensioenfondsen verlost zijn van de rekenrente.

  Het akkoord 'is winst', vindt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenpensioenfonds ABP. In het huidige stelsel blijven is volgens haar geen optie. Dat past niet meer bij deze tijd en de rente speelt een te grote rol. Een hogere rekenrente is geen alternatief: 'dan raken we het vertrouwen van jongeren zeker kwijt'.

  De pensioenen gaan in het nieuwe pensioenstelsel meer meebewegen met de financiële markten. Wat voor houvast hebben deelnemers er dan nog?

  'Ik lees veel “het pensioen wordt onzekerder”. Maar wat wij nu hebben is schijnzekerheid, met een ambitie die we al jarenlang niet kunnen waarmaken. Dat knaagt aan het vertrouwen. Ook in de toekomst kan je pensioen omlaaggaan, als het economisch slecht gaat. Maar je kunt veel eerder profiteren van de rendementen die pensioenfondsen boeken als het goed gaat.'
  'En in het nieuwe stelsel heb je de zekerheid dat je weet wat er in jouw pot zit. Dat je realistisch inzicht krijgt in het pensioen dat je kunt verwachten, bij goed weer en bij slecht weer. Je kunt makkelijker zien: is dit genoeg voor mij? Dat biedt meer houvast dan de schijnzekerheid van nu.'
  Die schijnzekerheid, dat is dus dat mensen dachten 'ik krijg een koopkrachtig pensioen', terwijl dat bij ABP al elf jaar niet is waargemaakt?

  'Als dit nieuwe stelsel er niet komt, is de kans groot dat pensioenen volgend jaar fors omlaag moeten. En dat een hele generatie ouderen niet of nauwelijks zicht heeft op ooit nog een verhoging van hun pensioen. Als dát de prijs is voor zekerheid, dan schieten onze deelnemers daar helemaal niks mee op.'
  Wat zegt u tegen de mensen die dit een 'casino-pensioen' noemen?

  'Als eerste zeg ik altijd: pensioenen gaan meebewegen met de economie, niet alleen met de aandelenmarkten. Er is ook een deel wat we voorzichtiger beleggen in obligaties, of vastgoed. Ten tweede: we blijven voor iedereen samen beleggen. We kunnen risicovol beleggen en daarmee mooie rendementen boeken, maar jongeren dragen meer risico dan ouderen. De pensioenuitkering van ouderen wordt daardoor stabieler. Want dat is wat wij uit deelnemersonderzoek merken, ouderen willen toch vooral een stabiele uitkering.
  FNV is geciteerd met de belofte 'iedereen gaat erop vooruit', kunnen jullie dat onderschrijven?

  'Volgens het Centraal Planbureau gaan generaties die nu nog niet werken erop achteruit in het nieuwe stelsel. Zij profiteren niet langer van de buffers die we in dit stelsel moeten opbouwen. Maar de huidige werkenden en gepensioneerden gaan er inderdaad naar verwachting op vooruit. Ik ben wel wat voorzichtig met die uitspraak, omdat ik vind dat we realistisch moeten zijn. We kunnen in het nieuwe contract echt eerder pensioenen verhogen als het beter gaat, maar als het economisch slecht gaat zal het soms toch op een verlaging uitdraaien.'

  De rekenrente wordt vervangen door een projectierendement. Gaan we daarover dezelfde discussies krijgen?

  'Dat verwacht ik niet. Het is misschien goed om dit jaar als voorbeeld te nemen. Het is een economisch beroerde tijd. Ons vermogen is ten opzichte van één januari €10 mrd gedaald. Onze verplichtingen zijn door de lagere rente €50 mrd gestegen. Dus de invloed van die lage rente is op dit moment heel groot. Straks gaan de rendementen een zwaardere rol spelen en de rente minder. Tegelijkertijd is aan de voorkant de pot al veel helderder verdeeld tussen jong en oud. De herverdeling die nu plaatsvindt onder invloed van de rente, die zijn we straks kwijt.'


  Door de lage rente en de coronacrisis is bij ABP de dekkingsgraad — de graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds — dit jaar gezakt tot een historisch dieptepunt. Bij deze standen moeten — zonder pensioenakkoord — volgend jaar de pensioenen van onder anderen leraren, agenten, ambtenaren, artsen en verpleegkundigen met circa 15% omlaag.

  Voor volgend jaar biedt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken uitstel van kortingen, mits het pensioenakkoord doorgaat en de dekkingsgraad boven de 90% staat aan het einde van het jaar. Maar wat daarna gebeurt is nog onzeker.

  Uiterlijk 2026 moeten alle fondsen over zijn naar het nieuwe stelsel. ABP wil graag eerder over, maar tot die tijd zit u nog in het oude regime. Gaan pensioenen in de tussentijd dan alsnog omlaag?

  'Er is afgesproken dat er een ingroeipad komt vanuit het huidige stelsel naar de nieuwe regels. Ik denk dat erg belangrijk is dat dit er uiterlijk begin volgend jaar ligt. Zodat wij onze deelnemers perspectief kunnen bieden. Want de onzekerheid is heel erg groot. Wij zitten nu net in een economisch beroerde tijd, dus het kan dat ook de komende jaren met zo'n ingroeipad het pensioen toch omlaag gaat. Maar het is wel een hele andere verlaging, dan wanneer wij helemaal volgens de huidige spelregels moeten handelen. Want dan tikt de lage rente nog veel meer door.'

 8. forum rang 10 voda 29 juni 2020 12:32
  Deel 2:

  De minister biedt voor volgend jaar wel vast uitstel van kortingen. En hij roept op de premies en opbouw voor werknemers en werkgevers stabiel te houden. Gaat ABP dat doen?

  'Wij moeten dat als fonds zelf beoordelen. Pensioenfondsen met 'voldoende spek op de botten' kunnen makkelijker aan die oproep voldoen. Bij ABP is dat minder. Bovendien hebben wij begin dit jaar al gezegd: wij verwachten de komende jaren lagere rendementen, dat betekent dat er een hogere premie nodig is om hetzelfde pensioen te kunnen beloven. Dat ligt nu bij onze sociale partners. Die kunnen de opbouw aanpassen (minder pensioen beloven, red). En als ze dat niet doen, dan zullen wij toch de premie voor volgend jaar moeten verhogen.'

  Zo'n grote verbouwing van het pensioenstelsel als er nu aankomt, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Houdt u uw hart niet vast? Er is nog zoveel onduidelijk.

  'Waar ik mijn hart voor vasthield — en het nog even houdt — dat is wat er gebeurt als we deze weg niet opgaan, want het huidige stelsel is een doodlopende weg. Maar het wordt nog een hele klus. Ook bij ABP. Wij hebben allerlei overgangsregelingen, die die straks niet meer in het nieuwe contract passen. Daar moet onze pensioenregeling voor worden aangepast. We hebben nog heel veel moeilijke stappen te zetten, maar deze weg biedt wel perspectief voor onze deelnemers.'
  Door pensioenfondsen met hogere dekkingsgraden, is over deze verbouwing gezegd: die is er vooral voor de grote fondsen waar kortingen dreigen. Had ABP — bijvoorbeeld door de risico's van een dalende rente af te dekken — dit kunnen voorkomen?

  'Wij hebben vanuit expertise bijgedragen aan deze discussie. Daarbij hebben we hebben echt breder gekeken, naar alle deelnemers. Niet alleen naar het belang van de bedrijfstakpensioenfondsen. En als je vraagt: was een hervorming niet nodig geweest als wij een hogere renteafdekking hadden gehad? Dan is mijn antwoord simpelweg: nee. Want ook die fondsen, al staan zij er misschien wel wat beter voor, kunnen echt niet in het huidige stelsel wel de pensioenen makkelijk verhogen. Je hebt daar de zekerheid van een lager pensioen. Wij willen juist de zekerheid en houvast bieden dat onze deelnemers van het mooie rendement wat wij boeken kunnen meeprofiteren.'
  Komend weekend moet het FNV ledenparlement zich nog uitspreken. Daarna is de Tweede Kamer aan de beurt. Dat kan nog misgaan, of vertragen. Wat wat is jullie plan B?

  'Beide stappen zijn heel belangrijk. Voor de vakbonden staat er meer op het spel dan het pensioencontract waar we het nu over hebben. Maar ook: hoe gaan we om met vroegpensioen, de AOW-leeftijd? De politiek is ook nog een belangrijke stap, dit gaat over een pot van €1800 mrd. Dat vraagt om een zorgvuldig wetgevingsproces. Ik hoop wel dat ze er de vaart achter zetten.'

  'Maar in het huidige stelsel blijven, is een doodlopende weg. Dus, linksom of rechtsom, hoop ik echt dat we er met elkaar de schouders onderzetten om dit tot een succes te maken. Het kan zijn dat we de uitwerking op onderdelen nog verder moeten verfijnen. Prima, maar plan B? Dat is nog steeds deze weg op.'
  En een hogere rekenrente, is dat geen plan B?

  'Nee, dat is geen plan B, want het grote risico is dat we dan het vertrouwen van jongere generaties definitief kwijtraken. Als je alleen maar de rekenrente aanpakt, dan is dat in het huidige stelsel eigenlijk een ingrijpende herverdeling van de pot. Dat is fnuikend voor het vertrouwen.'

  fd.nl/economie-politiek/1349113/abp-v...
 9. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 29 juni 2020 15:25
  quote:

  voda schreef op 29 juni 2020 12:31:


  ...
  In het huidige stelsel blijven is volgens haar geen optie. Dat past niet meer bij deze tijd en de rente speelt een te grote rol. Een hogere rekenrente is geen alternatief: 'dan raken we het vertrouwen van jongeren zeker kwijt'.
  ...
  'Volgens het Centraal Planbureau gaan generaties die nu nog niet werken erop achteruit in het nieuwe stelsel. Zij profiteren niet langer van de buffers die we in dit stelsel moeten opbouwen. Maar de huidige werkenden en gepensioneerden gaan er inderdaad naar verwachting op vooruit.
  ...
  Slecht interview, slechte ABP-voorzitter. Het blijft behelpen met die politiek benoemde voorzitters.
  Een realistisch, iets hogere rekenrente is wél de oplossing, mevrouw Wortmann! U kent de cijfers niet, of wenst die als His Masters Voice (van Knot en Koolmees) te negeren. Het wordt tijd dat het ABP verantwoordingsorgaan eens wat kritiek uitoefent op Wortmann en dat ook naar buiten brengt.

  Van de tweede hierboven geciteerde alinea snap ik niks. De buffers 'die we in dit stelsel moeten opbouwen' worden door de werkenden (en gepensioneerden?) betaald. Terwijl de jongste generaties daar later van profiteren. Hoezo gaan die er hierdoor dan op achteruit?
  FD-journaliste Martine Wolzak heeft geen antenne voor onlogische formuleringen, dat is me al vaker opgevallen. Heeft Wortmann het letterlijk zo gezegd? Dan had Wolzak even door moeten vragen. En anders heeft Martine de woorden van Wortmann wel heel krom samengevat.

 10. forum rang 10 voda 1 juli 2020 16:28
  Dekkingsgraad pensioenfondsen vrijwel stabiel - Aon

  (ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni opgelopen van 92 procent naar 93 procent, maar blijft daarmee wel onder de kritieke grens van 100 procent. Dat meldde Aon woensdag in een maandelijks bericht.

  De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, liep juist terug, van 98 naar 96 procent. Dat is boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent.

  "Echter, de hogere dekkingsgraden van voor de coronacrisis zullen in dit gemiddelde nog vervangen worden door de huidige lagere dekkingsgraden. Het is nog maar zeer de vraag of alle fondsen uit de gevarenzone zijn eind 2020", gaf de pensioendienstverlener aan.

  Juni was een volatiele maand voor financiële markten waarbij pensioenfondsen uiteindelijk een positief rendement behaalden, aldus Aeon.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 11. forum rang 10 voda 3 juli 2020 10:42
  Recordverlies voor grootste pensioenfonds ter wereld

  Gepubliceerd op 3 juli 2020 10:10 | Views: 2.067

  TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse overheidspensioenfonds, het grootste pensioenfonds ter wereld, heeft het grootste verlies in zijn geschiedenis geleden. In het eerste kwartaal verdampte er 17,7 biljoen yen, omgerekend bijna 147 miljard euro. Het verlies is onder meer het gevolg van de coronapandemie.

  Het fonds heeft nu nog in totaal ongeveer 150 biljoen yen in kas. Vooral de buitenlandse aandelen van het fonds deden het slecht. Nog maar een paar maanden geleden ging de bezem door het management en besloot het fonds zich meer te richten op hun overzeese schuld.

  Door het enorme verlies kan het fonds onder het vergrootglas komen te liggen in de Japanse politiek, aangezien sociale zekerheid een zorg blijft voor tientallen miljoenen Japanners.
 12. Joris Bohnson 3 juli 2020 14:02
  Op 1 april stond de Nikkei op 17K, op 1 juli, dus drie maanden later de Nikkei op 22K. Je kunt dit ook doen met de MSCI etc. 5K is 28% increase. (gehele porto is natuurlijk niet van aandelen) maar zal zeker 8% koerswinst geven

  De rentestand op obligaties is in die periode is ook omlaag gegaan (Vergeet even de rekenrente want we hebben het hier niet over verplichtingen dus die heeft ook lekker meegeholpen om de staats en bedrijfsobligaties kracht te geven.

  Dat AON er een dag over doet, Het ABP achtien dagen, doet dit fonds er blijkbaar 3 maanden over. Kortom oud nieuws.

  Maarreh vraag ook eens aan BdB eens ondersteuning van bronnen of is dat als ouwe jongens krentenbrood niet netjes terwijl die de grootste rode bagger plempt.

  Het punt is dit is oud nieuws maar het bekt zo lekker om met dit soort bedragen te schermen terwijl het percentueel in deze crisis niets voorstelt. 13. forum rang 10 voda 8 juli 2020 06:59
  Pensioenparadox

  Na de pauselijke zegen van vakbond FNV kan minister Koolmees vooruit met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel.

  Toch is rust niet verzekerd. Met dank aan de extreem lage rente. Die belooft nog veel debat over hoe rijk de fondsen zich straks mogen rekenen met het ‘projectierendement’, dat in plaats komt van de zo bekritiseerde rekenrente.

  Door de lage rente is kapitaalgedekt pensioen bovendien peperduur geworden. Kortingen mogen dan van de baan zijn, uitzicht op herstel van indexatie aan de inflatie is er evenmin.

  In veel Europese landen geldt een omslagsysteem, waarbij pensioenen uit lopende belastinginkomsten worden betaald. Daar stijgen de pensioenen vrolijk door.
  Het levert de paradox op dat in het land dat het meest voor pensioen spaart de pensioenen juist structureel zullen achterblijven. Dat gaat wringen. En gaat de vraag oproepen of we wel goed bezig zijn met die zware nadruk op kapitaaldekking.

  fd.nl/opinie/1350172/pensioenparadox
9.697 Posts
Pagina: «« 1 ... 480 481 482 483 484 485 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 570,52 +0,55%
EUR/USD 1,1300 +0,14%
Germany30^ 12.705,70 +1,73%
Gold spot 1.799,21 0,00%
LDN100-24h 6.145,58 0,00%
NY-Nasdaq Composite 10.617,44 +0,66%

Stijgers

ING
+4,62%
ASR Ne...
+3,97%
ABN AM...
+3,64%
Arcelo...
+3,21%
OCI
+2,70%

Dalers

TomTom
-3,65%
Galapagos
-3,51%
Neways
-3,06%
Alfen ...
-2,56%
PROSUS
-2,09%

Nieuws Forum Meer»

(8)

2020-1 op 11 jul 2020 07:39
(10)

Windmee op 11 jul 2020 00:10
(15)

Formule1-Fan op 10 jul 2020 22:49
(3)

Knife Catcher op 10 jul 2020 22:35
(10)

Subtropical op 10 jul 2020 22:29

Column Forum Meer»

(274)

ren-je-dement op 11 jul 2020 07:40
(4)

Ronald Engels op 11 jul 2020 03:38
(8)

Atari op 11 jul 2020 00:30
(5)

Pomper op 10 jul 2020 23:55
(1)

Subtropical op 10 jul 2020 22:04
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare