Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Draadje:Pensioenfondsen en effect op de beurs

9.713 Posts
Pagina: «« 1 ... 481 482 483 484 485 486 | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 2 september 2020 08:53
  Dekkingsgraden pensioenfondsen krabbelen op

  Een stijging van de rente zorgt voor wat hogere dekkingsgraden van pensioenfondsen aan het eind van augustus. De dreigende verlaging van pensioenen volgend jaar is daarmee echter nog niet van de baan.

  De dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds steeg vorige maand met drie procentpunt naar 96%, blijkt uit berekeningen van pensioenadviseur Aon.

  Bij een dekkingsgraad van meer dan 90% hoeven pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen niet te verlagen, heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken toegezegd bij het sluiten van het pensioenakkoord. Maar al ligt het gemiddelde nu boven de grens, een aantal grote pensioenfondsen staat daar waarschijnlijk nog onder. Zonder verdere stijging moeten zij volgend jaar alsnog de pensioenen verlagen.

  Ambtenaren pensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn, de twee grootste fondsen van Nederland, stonden eind juli nog circa vijf procentpunt onder de 90%. Ook bij een plus van drie procentpunt — de dekkingsgraden van beide fondsen bewegen meestal net zo sterk als het gemiddelde — zijn zij nog niet uit de gevarenzone. De pensioenfondsen zelf maken hun dekkingsgraad van eind augustus pas over een week of twee bekend.

  'Het blijft dus spannend hoe de rente zich gaat ontwikkelen' zegt Frank Driessen, directeur van Aon Retirement & Investment. 'De huidige economische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis, met lage rentes als gevolg van het steunpakket, maken het voor pensioenfondsen erg lastig.'


  Bovendien maakte vrijdag De Nederlandsche Bank (DNB) bekend dat pensioenfondsen vanaf 1 januari met een nieuwe aangepaste rekenrente hun dekkingsgraden moeten berekenen. Bij de huidige lage rentestand betekent dit dat fondsen volgend jaar 1,5 procentpunt op hun dekkingsgraad inleveren. Dat vergroot de kans op verlaging van de pensioenen in 2022.

  De rekenrente wordt de jaren daarop stapsgewijs verder in lijn gebracht met marktrentes, waardoor de dekkingsgraden over vier jaar naar verwachting gemiddeld zes procentpunt lager uitvallen dan zonder deze aanpassing.

  fd.nl/economie-politiek/1355877/dekki...
 2. forum rang 10 voda 8 september 2020 10:47
  “Pensioenleeftijd moet naar 60. Eerder stoppen is gezond”

  Jeannette Kras 1 uur geleden

  Ja, het is belangrijk om op latere leeftijd actief te blijven en lichaam en geest in conditie te houden, maar dat hoeft echt niet op kantoor. Demograaf Patrick Deboosere pleit in Trouw dan ook voor een pensioenleeftijd van 60. “We kunnen de natuur niet makkelijk de baas.”

  De pensioenleeftijd loopt binnenkort op naar 67 jaar, maar dat is lang niet voor iedereen haalbaar. “Waak voor een discussie over wat een zwaar beroep is. Iedereen moet de kans hebben op een redelijke leeftijd met pensioen te gaan, want iedereen wordt anders oud,” aldus de hoogleraar van de Vrije Universiteit Brussel.

  Mythe

  Volgens het CBS krijgt iedere Nederlander die 60 wordt er elk volgend decennium een levensjaar bij. “Toch zwakt de stijging van de levensverwachting af. Overal. Het is een mythe dat we altijd ouder zullen worden. Dat creëert een valse realiteit waardoor bepaalde groepen het juist zwaarder krijgen.”

  Zestig is niet het nieuwe veertig, zegt Deboosere. “De biofysieke mens is niet wezenlijk veranderd. We kunnen de natuur niet makkelijk de baas, de ouderdom niet overwinnen. Je mag nog zo fit zijn, als je 70 bent, win je niet van iemand van 50 of van 30. Dat de zestiger van vandaag de veertiger van vroeger is, is klinkklare onzin. Nog altijd worden wij op dezelfde manier ouder als twintig jaar terug en krijgen we kwalen op dezelfde leeftijd als voorheen.”

  Vrije tijd

  Deboosere: “De levensverwachting is gestegen mede dankzij pensioen en minder zwaar werk. Onderzoeken wijzen uit dat vroeg pensioen goed is voor de gezondheid. Je moet als oudere actief blijven, zeker. Maar je hoeft niet te werken.”

  “Vrije tijd is belangrijk. Het doel van de economie moet zijn de mens en de natuur, niet andersom. Je moet vertrekken vanuit de werkende mensen, hun gezondheid en beperkingen,” aldus de hoogleraar demografie. Mensen die zwaar werk doen in fabrieken of in de schoonmaak houden het ook niet vol tot ze 67 zijn. “Zelfs als ze pas 40 zijn, beseffen ze al dat ze de 60 zo niet halen. Ook al doen ze het werk graag. Politici begrijpen niet wat gewone mensen moeten doen om hun brood te verdienen.”

  Bron(nen): Trouw (€)

  www.msn.com/nl-nl/nieuws/Binnenland/p...
 3. forum rang 10 voda 8 september 2020 15:39
  Pensioenfondsen hebben dagelijks ethische dilemma’s op te lossen

  Pensioenen gaan over veel geld, dat van essentieel belang is voor veel mensen en doorgaans gezamenlijk wordt beheerd. Zie daar de ingrediënten voor politieke motieven en ethische dilemma’s. Waakzaamheid is dan ook geboden, ook al doen velen in de pensioensector hun oprechte best integer te handelen.

  Frequente ethische dilemma’s doen zich voor bij de uitvoerders van pensioenregelingen. Zij beheren een gemeenschappelijke pot geld namens een grote groep deelnemers. Pensioenverzekeraars zijn gebonden aan vrijwel complete contracten, waardoor zij minder afwegingen hoeven te maken. Pensioenfondsen hebben daarentegen incomplete contracten, die ruimte laten om naar bevind van zaken te handelen.

  Die flexibiliteit biedt voordelen, maar laat ook ruimte voor andere agenda’s. Het gaat vaak om verdeelproblemen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de hoogte van de premie, het al dan niet toekennen van inflatiecorrectie (indexatie) en het eventueel korten van pensioenrechten. Subtieler is het verdelen van het risico en verwachte rendement via de keuze voor de beleggingsmix. Het borgen van zekerheid in het heden, kan immers ten koste gaan van kansen op toekomstig rendement.

  Economen kennen het dilemma van het beheren van een gemeenschappelijke bron. Als mensen daar voor zichzelf het maximale uithalen, raakt de bron op. Zeevisserij is hiervan een bekend voorbeeld. De pensioenbron is het gemeenschappelijke kapitaal, dat moet worden verdeeld over groepen deelnemers. Als dat onverhoopt te klein wordt, kan er minder beleggingsrisico worden genomen om de verwachte opbrengsten te vergroten.

  Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom noemde vier manieren om het beheerdilemma te verkleinen: een duidelijk afgebakende hoeveelheid, voldoende besef van het risico van uitputting, de aanwezigheid van een gemeenschap met een gedeeld normbesef om de bron te behouden en tot slot een set regels en procedures die overmatig gebruik van de bron helpt voorkomen.

  Belangenafweging
  Bij pensioenfondsen is de eerste voorwaarde makkelijk, want het vermogen is bekend. Het risico van uitputting is sinds de kortingsdreigingen ook wel doorgedrongen. De gemeenschap is de solidariteitskring van pensioendeelnemers. Per onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep wordt die solidariteit met verschillende intensiteit beleefd. De procedures zijn inmiddels ontwikkeld. De belangrijkste regel is de evenwichtige belangenafweging. Dat is een open norm, die aanleiding geeft tot discussies binnen het fonds, bijvoorbeeld met het verantwoordingsorgaan. Op die manier ontstaat draagvlak bij de betrokkenen, dat het gedeeld normbesef versterkt.

  Ostrom waarschuwde dat de vier voorwaarden niet meer werken als de bron wordt overgenomen door buitenstaanders. Vanuit dat perspectief is het begrijpelijk dat de komst van beroepsmatige bestuurders en de bemoeienis van wetgever en toezichthouders weerstand ontmoetten. Daar valt tegenin te brengen dat het gemeenschapsgevoel bij sommige fondsen ook al erodeerde, zodat zelfbeschikking met evenwichtige belangenafweging sowieso moeilijker werd om vol te houden.

  Durfkapitaal
  Ook buiten de pensioenfondsen zijn er ethische dilemma’s. Een voorbeeld is het beleggen door pensioenfondsen in durfkapitaal om de kans op beleggingsrendement te verhogen, zodat indexatie kan worden toegekend. Durfkapitaal heeft vaker een oriëntatie op kortetermijnrendement en dat stuit op maatschappelijke weerstand. Pensioenfondsen kiezen dan tussen de ethiek van de lange termijn en het gehoopte hogere rendement. Ze kiezen soms voor sectoren met hogere rendementen, zoals de olie-industrie, om daarmee ‘een goed pensioen’ te borgen. Tegelijk kunnen burgers tegen hoge dividenden zijn omdat daarmee aandeelhoudersbelangen voorgaan. De coronacrisis verscherpte het dilemma voor bedrijven die moesten kiezen tussen dividend toekennen en werkgelegenheid behouden. Werknemers willen baanbehoud, maar krijgen dan mogelijk minder pensioenopbouw.

  ‘De toenemende arbeidsmobiliteit leidt tot pensioenopbouw in diverse regelingen gedurende de loopbaan’

  Het gemeenschapsgevoel van de solidariteitskring kan de onderlinge verdeelproblemen helpen oplossen, maar leidt ook tot wij-zij-denken. Rutger Bregman beschrijft in zijn boek De meeste mensen deugen dat meer oorlogen ontstonden naarmate de mensen van jager-verzamelaars veranderden in mensen die zich vestigden en landbouw gingen bedrijven. Dit kwam door twee factoren: het hebben van bezit en het wantrouwen naar vreemden.

  Ook pensioenfondsen beheren een groot bezit en vormen van oudsher een besloten wereld. Daarbinnen had elk fonds eigen open normen voor het vormgeven van de onderlinge solidariteit. Die zelfregulering had veel voordelen, maar de zogeheten ‘eigenheid’ van de fondsen leidde ook tot inefficiënties, waarvoor wellicht minder draagvlak was. Enige standaardisatie van regelingen kan helpen om de balans tussen eigenheid en efficiëntie te verbeteren.

  Dat is van groeiend belang, nu werknemers weer vaker ‘jager-verzamelaars’ gaan worden. De toenemende arbeidsmobiliteit leidt tot pensioenopbouw in diverse regelingen gedurende de loopbaan. Door standaardisatie van regelingen en een grotere mate van individuele toerekening is het gemakkelijker om over te stappen naar andere fondsen. Die ‘seriële solidariteit’ verkleint het wij-zij-denken.

  De zelfregulering van de gemeenschappelijke pensioenbron is maar deels gelukt. De nieuwe pensioenregelingen bieden kansen. Gelukkig is het geen oorlog in de pensioensector, maar ethische waakzaamheid blijft geboden.

  Fieke van der Lecq is onder andere hoogleraar Pensioenmarkten aan de VU in Amsterdam. Reageer via expert@fd.nl.

  fd.nl/opinie/1356383/pensioenfondsen-...
 4. forum rang 10 voda 9 september 2020 11:07
  Vivat legt focus op pensioenen en schrapt tot derde van alle banen

  Vivat zal de komende drie jaar vierhonderd tot vijfhonderd voltijdsbanen (fte) schrappen, wat neerkomt op bijna een derde van alle werknemers. De verzekeraar, die vanaf het vierde kwartaal Athora Netherlands zal heten, gaat zich volledig richten op pensioenen onder het 'sterke en bekende' merk Zwitserleven. Hiermee wil het 30% kosten besparen in de komende drie jaar.

  Dat meldt Vivat bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het op Bermuda gevestigde Athora nam Vivat in juni 2019 voor circa €2,5 mrd over van het Chinese Anbang. De schadetak werd meteen voor €416 mln doorverkocht aan NN Group. Athora bleef eigenaar van de grotere levensverzekeringen- en vermogensbeheertak en werd hiermee na NN NN€32,94+0,52% de tweede levensverzekeraar van Nederland.

  De vermindering tot vijfhonderd banen komt bovenop de al eerder bekende afname van 575 fte door personeel dat overstapt naar NN in de komende achttien maanden, schrijft Vivat-ceo Tom Kliphuis in een toelichting bij de cijfers.

  Lagere winst
  Het onderliggend resultaat daalde in het eerste halfjaar naar €141 mln, van €151 mln in dezelfde periode vorig jaar. Die daling wijt de verzekeraar aan lagere beleggingsopbrengsten door het herschikken van de beleggingen vorig jaar. De impact van de coronacrisis is volgens het bedrijf beperkt.

  De solvabiliteitsratio, een belangrijke maatstaf voor verzekeraars die het vermogen weergeeft om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen, van het levenbedrijf daalde iets naar 159%. In april werd bekend dat Athora €400 mln extra in Vivat heeft gestoken om diens buffers te versterken.

  Nieuwe strategie
  Vanaf het vierde kwartaal zal Vivat de nieuwe strategie, gericht op Zwitserleven-pensioenen, gaan invoeren. Om de 'nummer één pensioenuitvoerder van Nederland' te worden, zal het bedrijf zowel zijn kennis van de Nederlandse markt als 'specifieke investeringsvaardigheden van Athora' gebruiken, schrijft Kliphuis.

  Kostenbesparingen bereikt het bedrijf vooral door een vermindering van ondersteunende functies en door automatiseringsinitiatieven. 'We kunnen gedwongen ontslagen niet uitsluiten, maar in de vierhonderd tot vijfhonderd fte zitten ook bevroren vacatures en tijdelijke krachten die uit dienst gaan', licht een woordvoerder de ontslagen toe. Het gehele Vivat-bedrijf, inclusief de schadetak, telt zo'n 2200 arbeidsplaatsen.

  fd.nl/ondernemen/1356554/nieuwe-eigen...
 5. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 10 september 2020 12:54
  quote:

  voda schreef op 8 september 2020 15:39:


  Pensioenen gaan over veel geld, dat van essentieel belang is voor veel mensen en doorgaans gezamenlijk wordt beheerd. Zie daar de ingrediënten voor politieke motieven en ethische dilemma’s. Waakzaamheid is dan ook geboden, ook al doen velen in de pensioensector hun oprechte best integer te handelen.
  ...

  Economen kennen het dilemma van het beheren van een gemeenschappelijke bron. Als mensen daar voor zichzelf het maximale uithalen, raakt de bron op. Zeevisserij is hiervan een bekend voorbeeld. De pensioenbron is het gemeenschappelijke kapitaal, dat moet worden verdeeld over groepen deelnemers. Als dat onverhoopt te klein wordt, kan er minder beleggingsrisico worden genomen om de verwachte opbrengsten te vergroten.

  Fieke van der Lecq is onder andere hoogleraar Pensioenmarkten aan de VU in Amsterdam.
  fd.nl/opinie/1356383/pensioenfondsen-...
  “Als dat onverhoopt te klein wordt, kan er minder beleggingsrisico worden genomen om de verwachte opbrengsten te vergroten.” Een onbegrijpelijke, om niet te zeggen onjuiste zin.
  Prof. vd Lecq heeft niet zoveel verstand van beleggen, dat is me al vaker gebleken.

 6. forum rang 10 voda 10 september 2020 17:06
  Zes miljard pensioenpremie te weinig betaald

  Pensioenpremies zijn nog steeds veel te laag ten opzichte van het pensioen dat fondsen beloven. Dat gaat ten koste van de dekkingsgraden van pensioenfondsen en vergroot de kans op kortingen. Pensioenadviseur LCP becijfert op basis van de jaarverslagen van pensioenfondsen het gat over 2019 op €6 mrd. Om dat tekort weg te werken, had er 20% meer premie moeten binnenkomen.

  Het zijn vooral gepensioneerden die worden geraakt door de lage premies, zegt Jeroen Koopmans, partner bij LCP. 'De te lage premies kosten punten in de dekkingsgraad, waardoor de kans op verhoging van pensioenen daalt en die op kortingen stijgt', zegt hij. Dat raakt ook de pensioenen van werkenden, maar gepensioneerden voelen het direct in hun portemonnee. Bij kleine pensioenfondsen was dat effect tot 3%, bij grote tot 1%.

  Druk om premies te verhogen
  Pensioenfondsen mogen pensioen 'onder de kostprijs' verkopen en doen dat ook al jaren. De zogeheten premiedekkingsgraad is dan lager dan 100%. Voor sommige fondsen is die door de almaar dalende rente zelfs nog maar 60% of 70%. Tegelijkertijd moeten de besturen in de gaten houden of die premiekorting 'evenwichtig' uitpakt. En de aanhoudende dreiging van pensioenverlagingen maakt dat steeds meer bestuurders vinden van niet.

  Voor dit jaar zijn premies bij pensioenfondsen licht gestegen, maar niet genoeg om het tekort in te lopen. Pensioenfondsbestuurders voelen de druk om de premies volgend jaar te verhogen en het gat echt te verkleinen. Zeker omdat dan bij een aantal fondsen verlagingen van de pensioenen dreigen. 'Ik kan niet verantwoorden dat door een te lage premie de korting bij gepensioneerden nog groter wordt', aldus bestuurder Tarik Uçar van pensioenfonds Schoonmaak eerder in het FD.

  Een premiestijging van 20% of meer is echter voor werkgevers en werknemers — die de premie meestal samen betalen — een brug te ver. Dat was al zo in 2019, toen de Nederlandse economie op volle toeren draaide. Nu is er nog minder ruimte voor premieverhogingen omdat veel sectoren zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

  'Je kunt je ook afvragen hoe fair het is om een nog hogere premie te vragen aan werkenden', zegt Koopmans van LCP. Pensioenpremies, die worden betaald door werkgever en werknemer samen, zijn al relatief hoog. 'Je krijgt dan een “pechgeneratie” die een veel hogere prijs betaalt voor een lager pensioen.' In het nieuwe pensioenstelsel veranderen bovendien de regels. Een te lage premie gaat dan niet meer ten koste van het pensioen van gepensioneerden. Dat nieuwe regime moet voor 2026 voor alle pensioenfondsen zijn ingevoerd.

  Minder pensioenopbouw?
  Een alternatief voor premiestijgingen is om in de tussenliggende jaren minder pensioen beloven. In jargon: het opbouwpercentage te verlagen. Dan worden werkgevers niet verder op kosten gejaagd en blijft het nettoloon van werknemers op peil. De keerzijde is dat de werknemer de komende jaren minder pensioen opbouwt. De komende maanden moeten pensioenbestuurders en cao-partners hier knopen over doorhakken.

  Kostenstijging
  Uit het onderzoek van LCP van bijna 200 jaarverslagen van pensioenfondsen blijkt daarnaast dat de kosten van de pensioenadministratie vorig jaar licht zijn gestegen, met 1,3% of te wel €34 mln. Dat is volgens de fondsen vooral te wijten aan striktere eisen aan het bestuur. Daardoor moeten met name kleinere fondsen nieuwe externe partijen aantrekken. De totale vermogensbeheerkosten namen ook toe naar € 7,9 mrd. Uitgedrukt in percentage van het vermogen is sprake van een lichte daling naar 0,55% (was 0,56%).

  fd.nl/economie-politiek/1356495/zes-m...
 7. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 10 september 2020 18:02
  quote:

  voda schreef op 10 september 2020 17:06:


  Zes miljard pensioenpremie te weinig betaald
  ...

  Die kop in het FD had moeten luiden:
  "Zes miljard pensioenpremie te weinig betaald en aangevuld uit de pot van de ouderen."

  Ik heb in andere pensioendraden al vaker over deze zg. premiedemping geschreven. Zie bijvoorbeeld mijn post van 10 augustus jl. (iex-pg 102) in:
  www.iex.nl/Forum/Topic/1360659/Koffie...

  In eerdere jaren was het volgens mij nog iets meer dan de nu genoemde 6 miljard, en scheelde het elk jaar bijna een procent in de dekkingsgraden (en dat cumulatief)!
  Er wordt (ook door de vakcentrales) weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Goed dat het weer eens expliciet in de krant staat.

 8. forum rang 10 voda 15 september 2020 13:42
  Kortingen pensioenen in de metaal bij huidige standen van de baan

  De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in augustus licht gestegen. Van de vier grote fondsen waar forse kortingen op miljoenen pensioenen dreigden, hoeven twee bij de huidige standen niet te korten. Metaalfondsen PME en PMT hadden eind vorige maand een dekkingsgraad boven de 90%. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn, staan daar nog onder.

  Bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit voorjaar de ondergrens voor pensioenfondsen verlaagd naar 90%. Pensioenfondsen die daar eind dit jaar boven staan, hoeven de pensioenen niet te verlagen.

  Wettelijk ligt de grens op 104%. Als een pensioenfonds daar langer dan vijf jaar onder blijft, moet het de pensioenen — de uitkering van gepensioneerden en de rechten van werkenden — verlagen.

  Bij de huidige dekkingsgraden zouden de pensioenen van bijvoorbeeld leraren en agenten, die bij ABP zitten, volgend jaar met circa 2% omlaag moeten. Maar of het zover komt en wat de omvang van een korting is, hangt af van de stand van de beurzen en de rente eind van het jaar. De dekkingsgraad van 31 december is bepalend, die kan veel hoger of veel lager zijn dan nu.

  Een meevaller voor de fondsen is dat actuarissen verwachten dat de levensverwachting minder snel gaat oplopen, dan eerder voorspeld. De dekkingsgraden kunnen daardoor circa 2% omhoog. Op dit moment zou dat voor ABP en PFZW net genoeg zijn om boven de 90% uit te komen.

  fd.nl/economie-politiek/1357304/korti...
 9. forum rang 10 voda 21 september 2020 07:43
  Oproep polder aan Koolmees: 'Voorkom onnodige pensioenkortingen'

  FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet gezamenlijk op om snel met een overgangsregime te komen voor pensioenfondsen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. ‘Terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies', staat in een gezamenlijke verklaring die zij maandag uitgeven.

  Vakbonden, werkgevers en kabinet bereikten voor de zomer een akkoord over hoe een nieuw pensioenstelsel eruit moet zien. Uiterlijk in 2026 moeten alle fondsen over zijn. Maar in de tussentijd dreigen nog verlagingen van pensioenen bij een aantal fondsen en sterke premieverhogingen over de hele linie.

  'We zijn in het pensioenakkoord overeengekomen dat pensioenen eerder omhoog kunnen', zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV. 'Nu korten – terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn – ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis.’ Bij de huidige standen van de dekkingsgraden dreigen kortingen van 2% bij bijvoorbeeld de pensioenen van verpleegkundigen. Bij pensioenfonds Detailhandel dreigen geen verlagingen, maar zoude premie met 20% omhoog moeten.

  FNV pleit samen met VNO-NCW en MKB Nederland voor een overgangsregime waarin fondsen verhogen en verlagen van de pensioenen en van de premies kunnen vaststellen 'in de geest van de nieuwe pensioencontracten'. Hoe dat er dan uit gaat zien, staat niet in de verklaring. In het pensioenakkoord is al afgesproken dat er een 'transitiepad' komt voor fondsen, naar het nieuwe stelsel. Maar werkgevers, kabinet en bonden konden het daar toen niet nog over eens worden. Na de zomer zijn de gesprekken daarover hervat.

  ‘Voor komend jaar hebben we in het pensioenakkoord 90% afgesproken als ondergrens voor verlaging van pensioenen', zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. 'Nu is het belangrijk om ook duidelijkheid te geven voor de jaren hierna. Dat geeft rust en duidelijkheid. Cao-onderhandelaars kunnen dat dan ook als basis gebruiken voor het bepalen van bijvoorbeeld de hoogte van pensioenpremies en om die zo stabiel mogelijk te houden midden in deze crisis.’

  fd.nl/economie-politiek/1357844/oproe...

 10. forum rang 10 voda 28 september 2020 12:39
  Pensioenbelegger PGGM neemt belang in glasvezelbedrijf Eurofiber

  Gepubliceerd op 28 september 2020 11:59 | Views: 494

  ZEIST (AFN/BLOOMBERG) - Pensioenuitvoerder PGGM, die onder meer de pensioenen belegt voor pensioenfonds PFZW, steekt pensioengeld in glasvezelbedrijf Eurofiber. Er wordt een minderheidsbelang overgenomen van investeerder Antin Infrastructure Partners die de overige aandelen in de onderneming behoudt. Naar verluidt gaat het om een minderheidsbelang van 22,5 procent en wordt Eurofiber gewaardeerd op ruim 2,8 miljard euro.

  Het Nederlandse Eurofiber, in het jaar 2000 opgericht, beschikt over een glasvezelnetwerk van ruim 37 duizend kilometer lengte en datacenters in Nederland en Frankrijk. De onderneming voorziet ongeveer driekwart van de Nederlandse gezondheidszorginstellingen en universiteiten van hoogwaardige glasvezelverbindingen. Eurofiber heeft aangekondigd naast de zakelijke markt ook de particuliere markt te gaan bedienen via joint ventures, om te beginnen in België en Duitsland.

  PGGM is enthousiast over de nieuwe investering en ziet kansen. "De corona-epidemie heeft het grote belang getoond van een sterke digitale infrastructuur, zoals in de zorgsector waar Eurofiber een vooraanstaande marktpositie inneemt. We staan klaar om samen met Antin Infrastructure Partners verder te investeren in de uitbreiding van het digitale netwerk en de dienstverlening van Eurofiber", aldus Erik van de Brake, hoofd Infrastructure bij PGGM.
 11. forum rang 10 voda 1 oktober 2020 15:21
  Dekkingsgraad pensioenfondsen nog steeds in gevarenzone - Aon

  (ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in september teruggelopen. Dat meldde Aon donderdag in een maandelijks bericht.

  De gemiddelde dekkingsgraad daalde van 96 procent in augustus naar 95 procent in september en noteert daarmee nog steeds in de gevarenzone, zei de pensioendienstverlener.

  De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie en gebaseerd is op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, noteerde "nog net" stabiel op 95 procent. Dat is wel boven het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 90 procent.

  "Na een indrukwekkend herstel van de aandelenmarkten in de afgelopen maanden zorgde september voor een keerpunt. De gevierde technologiesector, die een belangrijke rol had bij dit herstel, moest het aan het begin van de maand ontgelden en corrigeerde vanaf recordhoogtes met een flinke daling", zei Aon.

  Door: ABM Financial News.
  info@abmfn.nl
  Redactie: +31(0)20 26 28 999

  © Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
 12. forum rang 10 voda 20 oktober 2020 06:44
  'Ook nieuwe pensioenstelsel wordt nummer één in de wereld'

  De Amerikanen hebben er een prachtig gezegde voor: 'If it ain't broke, don't fix it'. Of op zijn Hollands, als het niet kapot is, ga het dan niet repareren. Tegenstanders van pensioenhervormingen wijzen zo graag naar de koppositie van het Nederlandse pensioenstelsel op de ranglijst van pensioenadviseur Mercer en het CFA Institute. Dit jaar staat Nederland voor het derde jaar op rij opnieuw fier bovenaan, blijkt vandaag. Waarom zou je dan het stelsel willen veranderen? Maar de opstellers van de lijst zijn zeker niet tegen hervormingen.

  Wat maakt het Nederlandse pensioenstelsel nu het beste?

  'Je krijgt in Nederland vrij veel pensioen. Na pensionering gemiddeld 75% tot 80% van je laatst verdiende inkomen. Dat zie je ook aan de lage armoedecijfers onder ouderen', zegt Marc Heemskerk, actuaris en adviseur van pensioenfondsen bij Mercer. Dat is te danken aan de verplichte deelname aan pensioenfondsen in Nederland - 'een gepensioneerde krijgt de premie die hij heeft betaalt ongeveer drie keer terug' - maar ook de AOW-uitkering waar iedere Nederlander recht op heeft, speelt een grote rol.

  Daarnaast is het Nederlandse systeem volgens Heemskerk duurzaam, omdat het een mix is van ongeveer de helft omslag (AOW) en de helft kapitaalgedekt pensioen. 'De AOW is houdbaar dankzij de koppeling aan de levensverwachting. En daarnaast hebben we €1500 mrd opgebouwd pensioenvermogen. Dat maakt ons stelsel duurzaam. Als je naar Frankrijk kijkt, daar krijg je ook een aardig pensioen maar daar is nauwelijks vermogen opgebouwd.'

  Waarom een stelsel veranderen als het zo goed scoort?

  'Ondanks het feit dat wij een goed stelsel hebben zijn hervormingen noodzakelijk om het goed te houden, zegt Gerben Jorritsma, bestuurslid in Nederland van CFA. 'Denk aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en de groeiende groep zzp'ers die geen pensioen opbouwt. Maar ook de vergrijzing en de als onrechtvaardig ervaren doorsneeproblematiek (waarbij jongere werknemers meebetalen aan het pensioen van oudere, red. ) zijn redenen om te veranderen. En de Nederlandse pensioenen hebben net als beleggers wereldwijd last van lagere verwachte rendementen en de lage rente. De coronacrisis versterkt dat nog eens.'

  Jorritsma hoopt ook dat de hervorming meer vertrouwen in pensioen oplevert. Bijvoorbeeld omdat er meer keuzevrijheid komt en het persoonlijker wordt. Want Nederland mag dan hoog scoren in de ranglijst van Mercer, bij onderzoeken naar het vertrouwen van deelnemers scoort het Nederlandse pensioen slecht. 'Als ik nu zeg dat een gepensioneerde zijn premie drie keer terugkrijgt, dan geloven mensen mij niet', vult Heemskerk aan. 'In het nieuwe stelsel, stop je gewoon je geld in een potje. Dan zien mensen “ik heb zo veel aan premie betaald en dat levert mij zo veel op”.'
  Als de Tweede Kamer instemt met het pensioenakkoord krijgen we straks een nieuw stelsel, blijft Nederland dan 'de beste'?

  'Zeker', zegt Heemskerk. 'Zo groot is de verandering eigenlijk niet. Als de verplichte deelname blijft, dezelfde premies erin gaan en je blijft beleggen, dan verwacht ik dat de score van Nederland op peil blijft. In ieder geval gaat die dan niet achteruit, maar ook niet spectaculair vooruit. Er komt iets meer maatwerk en vrijheid (zo mogen deelnemers tot 10% van hun pensioen in een keer opnemen, red.). Als je te veel keuzevrijheid gaat geven, dan zou Nederland de toppositie in de index wel kunnen verliezen. In Engeland bijvoorbeeld is het hele pensioensysteem uitgekleed doordat mensen nauwelijks nog premie inleggen.'

  fd.nl/economie-politiek/1361465/ook-n...
 13. forum rang 10 voda 20 oktober 2020 06:46
  Korten pensioenen in verkiezingsjaar heel dichtbij voor 'beste' pensioenstelsel ter wereld

  De kans dat de pensioenen van onder meer verpleegkundigen, agenten, leraren en schoonmakers volgend jaar omlaaggaan, is groot. Dat blijkt uit de standen van de dekkingsgraden die pensioenfondsen vandaag bekendmaken, nota bene op de dag dat het Nederlandse pensioenstelsel opnieuw is uitgeroepen tot 'het beste' ter wereld.

  'Zoals het er nu voor staat, is de kans op pensioenverlaging voor volgend jaar reëel', zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP, dat de pensioenen beheert van onder meer rijks- en gemeenteambtenaren, onderwijzend personeel en de politie.

  Pensioenen gaan dan omlaag in het jaar dat Nederland naar de stembus gaat en een nieuwe Tweede Kamer moet beslissen over de grootste pensioenhervorming sinds de jaren vijftig. Pensioen zal dan, ondanks de brede politieke en maatschappelijk steun voor het vorig jaar gesloten pensioenakkoord, alsnog een verkiezingsthema worden.

  Versoepeling niet genoeg
  Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft al een versoepeling van de regels voor fondsen aangekondigd voor 2021. In plaats van 100% hoeven de fondsen slechts een dekkingsgraad van 90% te hebben aan het eind van dit jaar om volgend jaar de pensioenen op peil te houden. Dat is mogelijk niet genoeg.

  ABP had eind september een dekkingsgraad van 88,2%. En Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat onder meer pensioenen van verpleegkundigen en de culturele sector beheert, van 88,5%. Bij deze standen moeten de grootste twee grootste pensioenfondsen van Nederland de pensioenen met krap 2% verlagen. Daarnaast dreigen ook bij bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de schoonmakers of de landbouw nog kortingen. Bij elkaar gaat het om miljoenen pensioenen. Voor nog soepeler regels is echter geen draagvlak. Niet in de sector en niet in de politiek.

  Zekerheid over de pensioenverlagingen is er pas na 31 december, de stand van die dag is doorslaggevend. En de dekkingsgraden veranderen van dag tot dag, afhankelijk van de financiële markten en met name van de rentestand. Hoe lager de rente, hoe lager de dekkingsgraad. 'Het wordt spannend hoe de beleggingen en de rente zich in het vierde kwartaal ontwikkelen', zegt directeur Peter Borgdorff van PFZW daarom. 'Want dit laatste kwartaal van het jaar is ongekend onzeker, met niet alleen een opleving van het coronavirus, maar ook vanwege de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.'

  Niet vooruitlopen
  Het betekent ook dat pas in januari duidelijk is of fondsen moeten korten en zo ja, met hoeveel. De meeste fondsen willen daarom niet vooruitlopen op de vraag of zij kortingen gaan uitsmeren over meerdere jaren, wat mag, of in een keer doorvoeren. Alleen pensioenfonds Schoonmaak zegt dat verlagingen van minder dan 5% in een keer worden uitgevoerd. Daarboven wil het spreiden. ABP lanceert vandaag wel vast een tool waarmee deelnemers zelf kunnen uitrekenen wat een bepaald kortingspercentage voor hen betekent.

  Ook voor de komende jaren houdt de onzekerheid voor de pensioenen aan, door het coronavirus maar ook door een nieuwe rekenrente voor de fondsen, waardoor de dekkingsgraden verder dalen. Daardoor kunnen fondsen opnieuw in de problemen komen, of moeten fondsen waar het nu nog goed mee gaat alsnog korten. In aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel willen fondsen, politiek en sociale partners echter zo veel mogelijk rust in de tent: 'onnodige kortingen' van de pensioenen moeten voorkomen worden. Binnen een paar weken komt minister Koolmees daarom met aangepaste spelregels voor de periode tot het nieuwe stelsel echt in moet zijn gegaan, in 2026.

  'Het is goed dat Koolmees heeft aangegeven dat hij de noodzaak ziet van een ander financieel toetsingskader tijdens deze fase', zegt voorzitter Jos Brocken van pensioenfonds PMT. 'Ik hoop dat snel duidelijk is over hoe dat voor de komende jaren ingevuld gaat worden, zodat wij onze deelnemers tijdig kunnen informeren en de onrust en onzekerheid weg kunnen nemen.' De metaalfondsen PMT en PME, de afgelopen jaren zorgenkindjes, zitten nu juist in de 'veilige zone', - zoals zij het zelf uitdrukken - met dekkingsraden van respectievelijk 92,2% en 93,7%.

  Beste stelsel
  Ondanks al die onzekerheid en kortingsdreiging op de pensioenen roept adviseur Mercer het Nederlandse pensioenstelsel vandaag, voor het derde jaar op rij, uit tot het beste ter wereld. 'In Nederland krijg je toch nog steeds vrij veel pensioen, dat zie je ook aan de lage armoedecijfers onder ouderen', zegt adviseur Marc Heemskerk van Mercer. Dat is ook te danken aan de AOW, die in tegenstelling tot veel pensioenen bovendien de afgelopen jaren altijd mee gestegen is met de inflatie. 'En we scoren hoog dankzij de strenge regels, want die maken onze pensioenen relatief veilig en zeker.'

  fd.nl/economie-politiek/1361142/korte...
9.713 Posts
Pagina: «« 1 ... 481 482 483 484 485 486 | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 554,34 +0,03%
EUR/USD 1,1861 +0,34%
Germany30^ 12.665,70 +0,98%
Gold spot 1.900,91 0,00%
LDN100-24h 5.863,45 0,00%
NY-Nasdaq Composite 11.548,28 +0,37%

Stijgers

Wereld...
+19,30%
Euroco...
+5,26%
Galapagos
+3,86%
ABN AM...
+2,75%
Van La...
+2,70%

Dalers

ASMI
-3,42%
Kendrion
-2,55%
NSI
-2,19%
Sif Ho...
-2,11%
Sligro
-1,99%

Nieuws Forum Meer»

(9)

I need a dollar op 24 okt 2020 22:26
(26)

objectief op 24 okt 2020 21:04
(14)

Travis Bickle op 24 okt 2020 20:32
(1)

Rowi62 op 24 okt 2020 17:02
(7)

beleggertje2020 op 24 okt 2020 11:50

Column Forum Meer»

(8)

Dividend Collector op 24 okt 2020 20:29
(233)

joostUSA op 24 okt 2020 18:30
(41)

DeZwarteRidder op 24 okt 2020 17:42
(9)

Response op 24 okt 2020 13:53
(42)

PaultW op 24 okt 2020 13:45
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare