Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Rabobank: Het moest van DNB

Rabobank: Het moest van DNB

Dinsdagavond hield de Stichting Administratiekantoor Rabobank Certificaten, kortweg STAK, haar jaarlijkse vergadering. Die online vergadering werd gevolgd door 214 participanten, onder wie uiteraard IEX in Actie. 

Samenvattend kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 • Het STAK-bestuur schaart zich achter het Rabo-besluit
 • Rabobank moest zich aan de ECB-'aanbeveling' onderwerpen van De Nederlandsche Bank
 • Rabobank staat er goed genoeg voor om de vergoedingen te kunnen betalen
 • Rabobank mag geen uitspraken doen over of er na het aflopen van de aanbeveling alsnog tot betaling mag worden overgegaan

De vergadering was vanwege de coronamaatregelen virtueel en rechtstreeks communiceren was daardoor niet mogelijk: vragen dienden vooraf te worden ingestuurd. Tijdens de meeting konden deelnemers nog aanvulende vragen insturen die eerst door een moderator bekeken werden en vervolgens meteen beantwoord werden dan wel doorgestuurd werden naar de presentator. 

Uiteindelijk besliste deze presentator, STAK-voorzitter Van Dijk, dat deze vragen niet meer aan bod zouden komen maar later schriftelijk beantwoord zouden worden en bij de notulen zouden worden gevoegd. 

STAK-bestuur achter maatregel 

Het STAK-bestuur zelf schaarde zich overigens, niet verrassend, op basis van een "eigen analyse", achter het Rabobankbesluit. Volgens het bestuur is het besluit tot stand gekomen na zorgvuldige afweging van de belangen van alle stakeholders, óók de certificaathouders. 

In het STAK-bestuur zitten vijf bestuurders: drie bestuurders A, en twee bestuurders B. Bestuurders A worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting zelf, onder goedkeuring van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland. Bestuurders B worden benoemd en ontslagen door Rabobank Nederland. Beide bestuurders B zijn werkzaam bij de Rabobank. 

Het moest van DNB 

De meest verrassende conclusie die we konden trekken was wel dat cfo Bas Brouwers meerdere malen aangaf dat Rabobank eigenlijk weinig keus had om het dividendadvies van de ECB al dan niet op te volgen. 

In de communicatie met de toezichthouder werd al snel duidelijk dat deze verwachtte dat álle systeembanken, dus ook Rabobank, hieraan mee zouden doen. Dit is in tegenspraak met eerdere mededelingen van de Rabobank, waarin topman Wiebe Draijer duidelijk aangaf dat het een beslissing van de Rabobank zélf is geweest. 

Op een van de eerste vragen van IEX daarover draaide Rabo min of meer om de hete brij heen: 

Uw vraag 3: Heeft Rabobank van ECB of DNB een directe instructie gekregen om geen vergoeding te betalen op de 6,5% Rabobank Certificaten? Zo ja, a. van welke datum is deze instructie? b. kunt u een afschrift van een instructie overleggen en/of publiceren?

Rabobank heeft met het besluit gehoor gegeven aan de indringende oproep van de ECB, die erop neerkomt om, vanwege de Covid-19 pandemie, tijdelijk geen vergoedingen aan verschaffers van kernkapitaal uit te keren. Daarbij geldt dat de ECB van banken verwacht dat zij deze aanbeveling opvolgen. Als gezegd heeft DNB de oproep van de ECB herhaald. 

Rabobank heeft de volledige discretionaire bevoegdheid om te beslissen de beoogde vergoeding volgens het vergoedingenbeleid, een hogere, lagere of geen enkele vergoeding op de Rabobank Certificaten te betalen. Het al dan niet betalen van vergoedingen op de Rabobank Certificaten, de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn beslissingen van de raad van bestuur van Rabobank (zoals bepaald in het Participatiereglement). 

Lees ook: Onbevredigende antwoorden van de Rabobank

Naar nu blijkt uit de woorden van financieel directeur Bas Brouwers dat het dus eigenlijk helemaal geen beslissing is geweest van de Rabobankdirectie, maar een opgelegde eis van DNB. 

Waarom protesteerde Rabobank niet?

Een vraag die dan nog onbeantwoord bleef is waarom Rabobank niet tegen deze eis in het geweer is gekomen. Wij vinden dat de vergoedingen op de certificaten namelijk helemaal niet als dividend kwalificeren, maar als rente, want: 

 • Een koper betaalt opgebouwde rente 
 • De hoogte van de uitkering is niet winstafhankelijk 
 • Certificaathouders profiteren niet rechtevenredig mee bij een hogere winst 
 • De notering is als die van een obligatie, in percentages (in beleggingsoverzichten staan ze ook als obligatie weergegeven) 

De redenering van de ECB om álle banken op te roepen het dividend te passeren en geen eigen aandelen in te kopen is tweeledig: de verlaging van de kapitaaleisen mag niet worden aangewend om aandeelhouders te plezieren door middel van extra dividend of eigen aandeleninkoop, en daarnaast wil ECB niet dat de minder kapitaalkrachtige banken van Europa gestigmatiseerd worden als zij als enige wel het dividend passeren en de sterkere banken niet. 

Rabobank kán het wel betalen 

Volgens Brouwers zit Rabo in het bakje van de relatief sterkere banken, maar hij verwacht dit jaar wel dat de verliezen op leningen kunnen oplopen tot boven €2 miljard. (Vorig jaar: €1 mrd).  

Door de lagere kapitaaleisen van de toezichthouder is de CET1-ratio gestegen van 16,3% naar 16,7%. De minimale eis van de toezichthouder is verlaagd van 11,8% naar 10%. Rabo’s interne doelstelling is om boven de 14% te blijven. 

Alsnog betaling na afloop van maatregel 

Kan de Rabobank na afloop van de ECB-aanbeveling alsnog overgaan tot uitbetaling van de rentes? Omdat het gaat om een vergoeding over kernkapitaal mag Rabobank daar vóóraf niets over zeggen, zo maakte Brouwers duidelijk. 

Het besluit tot uitbetaling moet op het moment zelf getoetst worden aan de kapitaaleisen, waarbij vooraf gedane uitspraken of toezeggingen onbedoeld druk op dat besluit zouden kunnen leggen. Mocht de Rabobank toch zulke beloftes of hints verstrekken, dan loopt de bank het risico dat de certificaten hun status van eigen vermogensinstrument verliezen.

Onze mening daarover is duidelijk: gezien de kapitaalspositie van de bank is het niet voor te stellen dat Rabobank NIET tot betaling overgaat later dit jaar of begin volgend jaar, mocht de maatregel verlengd gaan worden. Ook hier willen we graag verder over spreken met de Rabobank. 

Hoe nu verder? 

IEX zal binnenkort met de Rabo-directie om tafel gaan zitten om verdere antwoorden te krijgen op een aantal prangende vragen. Onze inzet blijft onverminderd dat Rabobank alsnog overgaat tot uitbetaling van de rentevergoedingen op de certificaten. 

Aanvullende vragen die we graag beantwoord willen zien zijn onder andere: 

 • Waarom is Rabobank niet tegen de aanbeveling van ECB/DNB in het geweer gekomen? 
 • Waarom blijft Rabobank de uitkeringen beschouwen als dividend? 
 • Waarom is er niet meer rekening gehouden met de eigen achterban, waarvan Rabobank weet dat zij de certificaten hebben ter ondersteuning van hun inkomen? 
 • Hoe kan Rabobank beleggers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen door het missen van de couponbetalingen ondersteunen? 
 • Gaat Rabobank na expiratie van deze maatregel certificaathouders alsnog compenseren voor de gemiste inkomsten? Gezien de dinsdag wederom bevestigde sterke financiële uitgangspositie lijkt het ons moeilijk voor te stellen dat de bank deze beleggers blijvend in de kou laat staan. 

IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.

Column door: IEX in Actie

IEX in Actie is een stichting (i/o) die namens groepen beleggers actie onderneemt. Op dit moment treden wij op namens een groot aantal houders van Rabobank Certificaten, die zijn gedupeerd door het stopzetten van de rentevergoedingen op deze producten.

Meer over IEX in Actie

Recente columns van IEX in Actie

 1. 02 dec Rabobank keert 'stockrente' uit: zo werkt het 30
 2. 22 okt Positief bericht: Rabobank neemt stockrente-voorstel over 49
 3. 25 sep IEX in Actie in gesprek met Rabobank: Over stockrente en compensatie 37

Gerelateerd

Reacties

98 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Eventus docebit 2 juli 2020 16:25
  quote:

  noos schreef op 2 juli 2020 15:42:


  Een koper van aandelen koopt ook opgebouwd dividend, slap verhaal.  Nee hoor. Dat kan in de prijs van het aandeel verwerkt zijn (hoeft niet, hangt van de stemming op de beurs af), maar als ik 1 dag vóór de ex div-datum een aandeel Hutsemeyer koop, dan hoef ik de verkoper niet bijna het hele dividend te betalen dat ik de volgende dag ga krijgen. Bij de Rabo-certificaten en bij obligaties moet ik dat wel.
 2. wittedewith 2 juli 2020 16:56
  Als Rabo Certificaathouder kan je toch bij financiel noodweer door het missen van rentevergoeding, nu een deel van je Certificaten belang verkopen? Dit tegen een hogere koers dan op de laatste handelsdag voor het vergoedingsbesluit. Sterker nog, je hebt 6 maanden gemis vergoeding er ook uit.
 3. Wiebel draaier 2 juli 2020 17:03
  Het is een illustratie van de verwording van de banken tot uitvoeringsorganen van overheidsbeleid. Dit geldt niet alleen voor deze kwestie maar ook voor het niveau dat als reserves moet worden aangehouden, de opdracht het witwassen te bestrijden en het salarisbeleid c.q. bonusbeleid. Wat heb je daar als verschaffer van risicodragend vermogen nog te zoeken.
 4. Staminando 2 juli 2020 17:26
  Hierboven wordt gezegd: wel hoog rendement willen ontvangen maar niet de risico's willen accepteren.

  Daarvan is echter geen sprake. Het risico wordt gevormd door ondernemingsresultaat. Niet door een toezichthouder. Althans niet tot begin 2020....

  Dat Draijer (Nomen est Omen) eerst claimt zélf te hebben besloten tot meedoen met de beursgenoteerde banken en daarna zijn CFO laat zeggen dat het moest van DNB is heel kwalijk. Want hoe kan ik de man nog geloven? Zo werkt hij toch zélf complottheorieën in de hand? McKinseyanen willen altijd sterk lijken (uitzondering Pieter Winsemius). Er was geen transparantie. Duidelijk bewijs dat een certificaathouder geen aandeelhouder is. Wij kunnen immers het bestuur niet wegstemmen.

  De certificaten zijn gepromoot, gehanteerd en geregistreerd als obligaties. If it looks like a duck, quacks like a duck and swims like a duck....

  Knot mag Rabo niet dwingen tot rente-onthouding van obligaties die beursgenoteerd zijn. Dat heeft hij ook niet gedaan bij andere obligatie-uitgevers. Zowel Knot als Draijer hebben m.i. een grote fout gemaakt. Een handeling die door onze rechtsprekende macht moet worden getoetst. Jurisprudentie is beter dan een tijdelijk compromis.
 5. theo.vos 2 juli 2020 17:33
  Rabo heeft de afgelopen jaren elk jaar 1 miljard euro toegevoegd aan de reserves/voorzieningen. En dat op een regulier resultaat van circa 2 miljard. Circa de helft van het resultaat wordt toegevoegd aan de reserves; die dan ook torenhoog zijn. In 2020 wordt vanwege corona rekening gehouden met een toevoeging van 2 miljard euro aan de reserves en voorzieningen. Interessant is dan ook om hoeveel afschrijving het gaat ten laste van de reserves. Dat is een ander verhaal. Eerste half jaar 2020 valt die afschrijving reuze mee; is zelfs lager dan in gewone tijden en dat komt voornamelijk door suppletie van de Nederlandse Staat. Ik sluit zelfs niet uit dat van de 2 miljard aan toevoeging reserves een groot deel overblijft op de Balans omdat de echte afschrijvingskosten beduidend lager zullen uitvallen per ultimo 2020. Dus geen enkele reden om de certificaathouders van hun inkomsten te beroven.
 6. van den Goorbergh 2 juli 2020 17:54
  Rabobank certificaathouders nemen weldegelijk een risico. De waarde van een certificaat kan ook dalen wat nu het geval is. En neem van mij aan, deze koersdaling is echt niet alleen ontstaan door het corona gebeuren maar ook door het besluit voorlopig geen rente meer te betalen. Er is ook geen sprake van een dividend uitkering want we hebben het hier over een vast rente van 6,5%. Ik heb nog nooit over ontvangen dividend gelezen als het over Rabobank Certificaten gaat. Er is geen reden om het niet uit te keren. Het is een sterke gezonde bank.
 7. Richzed 2 juli 2020 21:21
  Het storneren van mijn reeds uitgekeerd couponrente op zondag 29 maart is een schande!
  Temeer omdat dit samenviel met het optreden van Wiebe Draijer op zondag 29 maart bij Buitenhof; een uitzending waarin hij letterlijk zei: 'de kapitaalbuffers zijn enorm' en 'de liquiditeitsbuffers zijn enorm'.
  (tegelijkertijd werd mijn couponrente teruggeboekt!)
  Je maakt mij niet wijs dat hij niet op de hoogte was op dat moment.
  Waarom dan toch nog zo'n opmerking plaatsen??
  (als hij toen niet op de hoogte was, dan heeft de Rabobank een heel ander probleem!)
  Oh ja, ik heb niet begrepen dat alle rentebetalingen op Rabo obligaties zijn gestaakt.
  Of heeft de Rabo geen obligaties uitstaan??


 8. kar 3 juli 2020 07:59
  vraag mij af of betaalde opgelopen rente bij koop en nu bij verkoop geen opgelopen rente van de verkoper ontvangen geen diefstal is.
  in mijn geval: net voor besluit certificaten weer gekocht, met opgelopen rente, reeds de certificaten weer verkocht maar geen opgelopen rente bij verkoop. waar is de betaalde rente bij koop? door het putje! ik vind dit als diefstal aanvoelen.
98 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare