The Netherlands first, America second, the wind is now blowing from a different angle.
Now apparently Sif knows also from which angle the wind is blowing.
Sif gets the wind from the windmills of her opponents.
84 extra Sif Monopiles that will catch the free sustainable wind in the future.
The wind will soon blow in the U.S.A. and elsewhere through many more Sif Monopiles.
Keep it up and keep the wind in the right direction ;-) !

-------------------

Nederland eerst, Amerika tweede, de wind waait nu vanuit een andere hoek.
Nu weet blijkbaar ook Sif vanuit welke hoek de wind waait.
Sif haalt de wind uit de windmolens van haar tegenstanders.
84 extra Sif-Monopiles die in de toekomst de gratis duurzame wind vangen.
De wind blaast binnenkort in de VS en elders door nog veel meer Sif Monopiles.
Ga zo door en houd de wind in de goede richting ;-) !