Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Stikstofkwestie

1.660 Posts
Pagina: «« 1 ... 76 77 78 79 80 ... 83 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 voda 12 juni 2023 09:12
  ’Boer is piekbelaster vanaf jaarlijks 2500 mol stikstofneerslag op gevoelige natuur’
  Updated 1 min geleden
  7 min geleden
  in BINNENLAND

  DEN HAAG - De regeling is bekend. De boer is een piekbelaster vanaf 2500 mol stikstofneerslag op gevoelige natuur.

  De overheid stelt zelf dat bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden, vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven.

  Agractie is weinig enthousiast over de nieuwe regeling over piekbelasters. In een reactie stelt zij: ’Het kabinet wil graag de stikstofdruk rondom Natura-2000 gebieden verminderen. Johan Remkes adviseerde dat boeren een royale keuze moeten krijgen tussen de opties omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Het kabinet kiest nu echter op dit moment alleen voor de optie stoppen, waardoor boeren die door willen geen keuze hebben. Wij vinden het jammer dat niet de zorgvuldige route is gevolgd die Johan Remkes adviseerde, en dat alle regelingen niet tegelijk worden opengesteld. Wij benadrukken met klem dat vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven. We zijn blij met de harde toezegging van minister van der Wal dat de ingevulde gegevens (op de hiervoor bestemde website) nooit misbruikt kunnen worden op een later moment.’

  www.telegraaf.nl/nieuws/551421744/boe...
 2. forum rang 10 luchtschip 12 juni 2023 10:59
  Regeling voor piekbelasters bekend

  Boerenbedrijven kunnen sinds vandaag
  op een speciale website zien of ze tot
  de piekbelasters behoren.Dat zijn
  boerenbedrijven die veel stikstof in de
  buurt van kwetsbare natuur uitstoten.

  Het zijn er ongeveer 3000,vooral bij de
  Veluwe en in de rest van Gelderland.Zij
  staan binnen 25 kilometer van een
  natuurgebied.Als ze vrijwillig stoppen
  betaalt de overheid 120 procent van de
  waarde van het bedrijf.Ze kunnen zich
  vanaf begin volgende maand aanmelden.

  Zo'n 8000 andere boerenbedrijven kunnen
  100 procent van hun waarde krijgen.In
  totaal heeft het kabinet 1,4 miljard
  euro uitgetrokken voor het uitkopen.

  nos.nl/teletekst#106
 3. forum rang 10 DeZwarteRidder 7 juli 2023 16:49
  3. Kalk, het ‘eenvoudige’ alternatief

  Het Nederlandse stikstofbeleid is al jaren geleden door de Raad van State naar de prullenbak verwezen en de ene na de andere rechter tikt de overheid op de vingers omdat er meer gedaan moet worden aan de vermindering van stikstof. Als je het BBB-verkiezingsprogramma erop naslaat, lijkt de oplossing echter nabij. BBB kijkt naar ‘doelmatige alternatieven voor de stikstofmaatregelen’. ,,Een verzuurd natuurgebied kan bijvoorbeeld heel eenvoudig worden hersteld door het toevoegen van kalk. Een methode die door boeren en tuinders al eeuwen wordt toegepast op hun eigen bodem.’’

  Hordijk – ‘ik loop al heel wat jaartjes mee’ - oordeelt hard. ,,Men is erop teruggekomen om met bekalking de zure bodems weer gezond te maken.’’ In de jaren 90 is dit weliswaar met succes geprobeerd op gebieden waar de bodem zuur was, maar zijn er twee nadelen, legt hij uit. ,,Het is kostbaar, want het moet elk jaar opnieuw en het risico bestaat dat andere stoffen worden verdreven door de overmaat van kalk.’’

  Deskundigen op het gebied van stikstof, zoals Jan Willem Erisman, Wim de Vries en Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit, stellen dat je met kalk de overmaat stikstof ‘niet wegneemt’. Volgens ecoloog Wamelink lost kalk ‘maar een heel klein deel van het probleem op’. ,,In een groot bosgebied bij Ede is steenmeel uitgestrooid, dat beter is dan kalk, omdat we bang waren dat de grond zo zou verzuren dat de eikenbomen dood zouden gaan. Maar dat werkt lang niet overal en het mestprobleem blijft. Bramen gaan daar bijvoorbeeld heel hard van groeien, over alle andere soorten heen.’’

  Van der Plas brengt daar tegenin dat ‘alles in Nederland maakbaar is, ook de natuur’. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde in 2019 dat landbouw 40 procent van de stikstofuitstoot in Nederland veroorzaakt. De impact van verkeer (11 procent) en industrie (9 procent) ligt veel lager. Maar Caroline wil ‘eerst bewijs zien dat veehouderijen die stikstofneerslag veroorzaken waardoor de natuur kapotgaat’. ,,Al wil ik dat woord eigenlijk niet gebruiken.’’

  Ronald Hissink
  © Ronald Hissink
 4. forum rang 10 DeZwarteRidder 11 juli 2023 19:25
  24 mestrobots

  Wat wel tegenvalt, is de verkoop van mestrobots. Lely spreekt overigens liever van 'circulaire mestverwaardingssystemen'. De Nederlandse overheid acht bewezen dat het apparaat Lely Sphere de ammoniakuitstoot uit koeienstallen met 77% vermindert. Als alle melkveehouders deze mestrobot zouden installeren, zou dat voor een bedrag van €2 mrd de stikstofcrisis min of meer oplossen, zei Caroline van der Plas van de BBB. Spar-bestuursvoorzitter John van der Ent kwam tot €2 mrd. Een koopje afgezet tegen de €24 mrd in het Stikstoffonds.

  Toch stokt de verkoop. 'We hadden verwacht dat we nu zeker honderden van die Lely Spheres zouden hebben verkocht', zegt Van Troost. maar het zijn er 24.' De reden? 'Er is zo veel onzekerheid onder boeren over het overheidsbeleid. Waarom €180.000 in een innovatief mestsysteem investeren, als je niet weet of je over drie jaar nog kan boeren', zegt Van Troost. 'De val van het kabinet gaat niet helpen tegen die onzekerheid.'

  Lees ook

  Lees het volledige artikel: fd.nl/bedrijfsleven/1482024/dure-schi...
 5. forum rang 10 DeZwarteRidder 13 juli 2023 16:35
  Een methode die ammoniak uit mest haalt — ‘Het zou de heilige graal van het stikstofprobleem zijn’
  Jeroen Piersma

  Net op het moment dat de boeren voor de eerste keer op het Malieveld stonden om te protesteren tegen het stikstofbeleid, stuitte Adriaan Lieftinck op een interessant patent van de TU Delft. Een methode om ammoniak uit vergist rioolslib te halen. 'Hoe leuk zou het zijn als dat ook voor mest zou kunnen?'

  Doorgaans zijn ondernemers die een start-up beginnen wat jonger dan Adriaan Lieftinck. Na een lange carrière in de consultancy en als ziekenhuisdirecteur nam hij vijf jaar geleden — hij was toen 55 — afscheid bij Deloitte. Deloitte Nederland ging fuseren met het Britse Deloitte en Lieftinck had geen zin meer in de bijbehorende turbulentie.

  Deloitte bood hem de mogelijkheid tot een elegant afscheid, of zoals hij het zelf noemt: afscheid als vriend van de firma. Een plan was er op dat moment niet. 'Ik heb eerst een jaar gefreewheeld', zegt hij. Daarna kwamen de toezichthoudende functies bij twee ziekenhuizen en een zorginstelling. Maar de echte nieuwe uitdaging ontstond pas toen hij zijn oude studievriend Edward Sibeijn weer tegenkwam.
  Heilige graal

  Samen besloten ze iets te gaan doen met jonge bedrijven en kwamen in contact met hun oude universiteit de TU Delft. Zij stuitten op een niet-benut patent in de portefeuille van de universiteit. Een methode voor het onttrekken van ammoniak uit vergist rioolslib. Zou zoiets ook met mest kunnen? Ze haalden er deskundigen van de Wageningen Universiteit bij. 'Die zeiden: als je dat lukt heb je de heilige graal van het stikstofprobleem gevonden.'

  Begin 2020 — het Malieveld was voor de eerste keer omgeploegd door tractoren — richtten Lieftinck en Sibeijn Mezt op. Nu, drie jaar later, testen zij het prototype van hun machine met de mest van een veehouder die vijfhonderd koeien heeft. De machine staat nu nog bij partnerbedrijf Lenntech. Hoofd R&D van dat bedrijf is Niels van Linden, de uitvinder van de methode die Mezt gebruikt.

  'Er zit een overtuiging achter dit bedrijf', zegt Lieftinck. 'Hoe leuk zou het zijn als we met een technische innovatie een groot maatschappelijk probleem kunnen oplossen?' Dat motiveert ook de werkstudenten en andere jonge mensen die zich voor het bedrijf inzetten. Lieftinck verwacht niet dat hij er rijk mee wordt. 'Ik zou het leuk vinden als we het als lopend bedrijf kunnen overdragen aan de jongens en meisjes die zich er nu voor inzetten.'
  Basis voor kunstmest

  De kern van de machine die Mezt heeft ontwikkeld is een membraan, waar de mest langs wordt geleid en dat met behulp van elektrische spanning de ammoniak uit de mest haalt. Wat overblijft is de basis voor goede kunstmest. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De boer is verlost van de kostbare afvoer van mest en hoeft bovendien geen dure kunstmest meer te kopen.

  Dat is de reden 'dat het uit kan' voor de veehouder, zegt Lieftinck. Hij ziet die stelling bevestigd in de belangstelling van de veehouder bij wie de machine wordt getest, om niet alleen een gesubsidieerd exemplaar te bestellen, maar ook nog twee machines zonder subsidie.

  Maar voldoet de machine van Mezt ook aan de gewekte verwachtingen? De afgelopen jaren bleek uit rapporten van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wageningen Universiteit dat de technologische oplossingen meestal minder stikstofreductie opleveren dan werd beloofd.

  Lieftick legt uit dat de rapporten vooral gaan over stalvloeren waarmee de urine en vaste mest van elkaar gescheiden worden. 'Dat is een andere technologie. Onze machine bewerkt de mest en bij deze techniek kan geen ammoniak vervluchtigen. Het bewijs is de silo met water en ammoniak aan de achterkant. Je kan het ammoniakgehalte meten. Hoeveel bewijs wil je?'

  Lieftinck ziet dat het sentiment in Nederland, mede onder invloed van de BoerBurgerBeweging, aan het kantelen is van het uitkopen van boeren naar meer ruimte voor innovatie als oplossing. Hij gaat ervan uit dat een groot deel van het stikstofprobleem in Nederland met technologie opgelost kan worden. 'Als we groot inzetten op dit soort innovaties, hoeven we de veestapel niet te halveren.

  Lees het volledige artikel: fd.nl/tech-en-innovatie/1480740/een-m...
 6. forum rang 9 josti5 7 september 2023 18:15
  Over meten en modellen:

  FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren laat geen spaan heel van het heersende stikstofnarratief:

  “Het gaat heel erg goed met de natuur in Nederland. Dat is niet zomaar een constatering, die is gebaseerd op een wandelingetje door het bos. Het is een constatering die wordt ondersteund door keiharde feiten.”

  www.youtube.com/watch?v=c-2iZy03-mM&a...
 7. forum rang 5 DurianCS 7 september 2023 20:21
  quote:

  josti5 schreef op 7 september 2023 18:15:

  Over meten en modellen:

  FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren laat geen spaan heel van het heersende stikstofnarratief:

  “Het gaat heel erg goed met de natuur in Nederland. Dat is niet zomaar een constatering, die is gebaseerd op een wandelingetje door het bos. Het is een constatering die wordt ondersteund door keiharde feiten.”

  www.youtube.com/watch?v=c-2iZy03-mM&a...
  Tja, een wandelingetje door het bos zegt natuurlijk veel meer dan al het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is.
 8. forum rang 9 josti5 7 september 2023 20:35
  quote:

  DurianCS schreef op 7 september 2023 20:21:

  [...]
  Tja, een wandelingetje door het bos zegt natuurlijk veel meer dan al het wetenschappelijk onderzoek dat gedaan is.
  ---------------
  Lees nog eens goed:

  “Het gaat heel erg goed met de natuur in Nederland. Dat is niet zomaar een constatering, die is gebaseerd op een wandelingetje door het bos. Het is een constatering die wordt ondersteund door keiharde feiten.”

  Goed gelezen, nu?: dat is NIET zomaar een constatering, die is gebaseerd op een wandelingetje door het bos.
 9. forum rang 10 DeZwarteRidder 12 september 2023 15:39
  Studie betwist nut voor natuur van opkoop piekbelastende veebedrijven

  De opkoop van duizenden boerderijen nabij natuur zal mogelijk amper effect hebben op de natuurkwaliteit. Die opzienbarende conclusie valt af te leiden uit nieuw stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
  Edwin Timmer 12-09-23, 14:22 Laatste update: 15:23

  Gedurende twee jaar is rond twee melkveebedrijven gemeten hoeveel stikstof er werd uitgestoten en waar dat terechtkomt. Het onderzoek is uitgevoerd door het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) in opdracht van de stichting Mesdag Zuivelfonds. Vandaag verschijnt een onderzoeksverslag.

  Ruim 90 procent van de stikstof komt in hogere luchtlagen terecht en slaat elders neer, tot ver in het buitenland. Slechts 9 procent van de ammoniak komt terecht in de buurt van de boerderij, waarvan het merendeel binnen 100 meter van de stal.

  ,,Binnen deze 500 meter neemt de stikstofdepositie exponentieel af naarmate de afstand tot de boerderij groter wordt”, stellen de onderzoekers van de UvA. ,,Stikstof dat in de omgeving van de boerderij neerslaat, doet dit met name op het erf zelf, binnen een straal van 100 meter rondom de boerderij.”
  Niet noemenswaardig

  Al na zo'n vijfhonderd meter heeft een boerderij geen noemenswaardige extra bijdrage meer aan de totale hoeveelheid stikstof in de lucht, zo blijkt uit de bevindingen. Met andere woorden: de stikstof die buiten die ring op kwetsbare natuur valt, komt grotendeels van andere bronnen.

  De veronderstelling van de piekbelastersaanpak van het demissionaire kabinet is nu juist dat zij de kwetsbare flora en fauna sterk belasten. Daarom is aan het begin van de zomer een opkoopregeling opengesteld voor maximaal drieduizend bedrijven die binnen enkele kilometers van Natura2000-gebieden liggen. In september werd bekend dat zo’n vijfhonderd bedrijven mogelijke interesse hebben in uitkoop.
  Vijf methoden

  Secretaris Lubbert van Dellen van het Mesdag Zuivelfonds trekt de conclusie dat de natuur er niet veel mee opschiet. ,,De opkoop van piekbelasters dichtbij natuur zal niet effectief zijn omdat het niet tot meetbare verschillen in stikstofbelasting gaat leiden in de beoogde natuurgebieden.”

  Het Mesdag Zuivelfonds zorgde in 2020 voor ophef door te stellen dat de landbouw slechts een beperkt deel van de stikstofuitstoot in Nederland zou veroorzaken. Hoewel het RIVM berekende dat 46 procent van alle stikstof uit de veehouderij komt, hield het Mesdagfonds het in eerste instantie op 25 procent. Later draaide men bij en bleek het toch 41 procent te zijn.

  Voor het recente onderzoek hebben de wetenschappers van de UvA gebruikten maar liefst vijf verschillende methoden om te meten wat er precies gebeurt met de stikstof van een boerderij, waaronder enkele volledig nieuwe. Eerder onderzoek uit Denemarken en een studie naar stikstof in het Drentse Dwingelderveld van ruim tien jaar geleden wezen er ook al op dat veel stikstof binnen enkele honderden van de stallen meters neerslaat.
  Verplichte zorg

  De Nederlandse Rijksoverheid is verplicht ervoor te zorgen dat de natuur in Natura2000-gebieden niet achteruit gaat. Een te grote stikstofneerslag heeft negatieve effecten op een deel van de flora en fauna. In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het voormalige stikstofbeleid. De rechter eiste dat eerst de stikstofneerslag omlaag moet in Nederland voordat de verlening van bouwvergunningen verder mag.
 10. forum rang 10 luchtschip 12 september 2023 15:52
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 12 september 2023 15:39:

  Studie betwist nut voor natuur van opkoop piekbelastende veebedrijven

  De opkoop van duizenden boerderijen nabij natuur zal mogelijk amper effect hebben op de natuurkwaliteit. Die opzienbarende conclusie valt af te leiden uit nieuw stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
  Edwin Timmer 12-09-23, 14:22 Laatste update: 15:23

  Gedurende twee jaar is rond twee melkveebedrijven gemeten hoeveel stikstof er werd uitgestoten en waar dat terechtkomt. Het onderzoek is uitgevoerd door het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) in opdracht van de stichting Mesdag Zuivelfonds. Vandaag verschijnt een onderzoeksverslag.

  Ruim 90 procent van de stikstof komt in hogere luchtlagen terecht en slaat elders neer, tot ver in het buitenland. Slechts 9 procent van de ammoniak komt terecht in de buurt van de boerderij, waarvan het merendeel binnen 100 meter van de stal.

  ,,Binnen deze 500 meter neemt de stikstofdepositie exponentieel af naarmate de afstand tot de boerderij groter wordt”, stellen de onderzoekers van de UvA. ,,Stikstof dat in de omgeving van de boerderij neerslaat, doet dit met name op het erf zelf, binnen een straal van 100 meter rondom de boerderij.”
  Niet noemenswaardig

  Al na zo'n vijfhonderd meter heeft een boerderij geen noemenswaardige extra bijdrage meer aan de totale hoeveelheid stikstof in de lucht, zo blijkt uit de bevindingen. Met andere woorden: de stikstof die buiten die ring op kwetsbare natuur valt, komt grotendeels van andere bronnen.

  De veronderstelling van de piekbelastersaanpak van het demissionaire kabinet is nu juist dat zij de kwetsbare flora en fauna sterk belasten. Daarom is aan het begin van de zomer een opkoopregeling opengesteld voor maximaal drieduizend bedrijven die binnen enkele kilometers van Natura2000-gebieden liggen. In september werd bekend dat zo’n vijfhonderd bedrijven mogelijke interesse hebben in uitkoop.
  Vijf methoden

  Secretaris Lubbert van Dellen van het Mesdag Zuivelfonds trekt de conclusie dat de natuur er niet veel mee opschiet. ,,De opkoop van piekbelasters dichtbij natuur zal niet effectief zijn omdat het niet tot meetbare verschillen in stikstofbelasting gaat leiden in de beoogde natuurgebieden.”

  Het Mesdag Zuivelfonds zorgde in 2020 voor ophef door te stellen dat de landbouw slechts een beperkt deel van de stikstofuitstoot in Nederland zou veroorzaken. Hoewel het RIVM berekende dat 46 procent van alle stikstof uit de veehouderij komt, hield het Mesdagfonds het in eerste instantie op 25 procent. Later draaide men bij en bleek het toch 41 procent te zijn.

  Voor het recente onderzoek hebben de wetenschappers van de UvA gebruikten maar liefst vijf verschillende methoden om te meten wat er precies gebeurt met de stikstof van een boerderij, waaronder enkele volledig nieuwe. Eerder onderzoek uit Denemarken en een studie naar stikstof in het Drentse Dwingelderveld van ruim tien jaar geleden wezen er ook al op dat veel stikstof binnen enkele honderden van de stallen meters neerslaat.
  Verplichte zorg

  De Nederlandse Rijksoverheid is verplicht ervoor te zorgen dat de natuur in Natura2000-gebieden niet achteruit gaat. Een te grote stikstofneerslag heeft negatieve effecten op een deel van de flora en fauna. In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het voormalige stikstofbeleid. De rechter eiste dat eerst de stikstofneerslag omlaag moet in Nederland voordat de verlening van bouwvergunningen verder mag.
  " Met andere woorden: de stikstof die buiten die ring op kwetsbare natuur valt, komt grotendeels van andere bronnen."

  En die andere bronnen van stikstof kunnen hun stikstof laten neerdalen over geheel Nederland --maar op mysterieuze wijze daalt het precies in de gebieden neer waar megastallen zich bevinden

  De kwetsbare gebieden met stikstof overlast liggen met name in Brabant, de Veluwe en de Peel --daar waar de megastallen zich bevinden

  Maar nu zouden er andere bronnen zijn, die "geheel toevallig" die stikstof laten neerdalen in deze gebieden en niet in de rest van Nederland

  Klinkt niet erg logisch

  Het onderzoek is gedaan in opdracht ( en dus betaald door ) de stichting Mesdag Zuivelfonds
  Een betaler heeft graag onderzoeksresultaten, waarbij hij wordt vrijgepleit
  De opdracht zal dusdanig geformuleerd zijn dat er voor de opdrachtgever gunstige resultaten uit het onderzoek komen
 11. forum rang 10 DeZwarteRidder 12 september 2023 16:23
  quote:

  luchtschip schreef op 12 september 2023 15:52:

  [...]" Met andere woorden: de stikstof die buiten die ring op kwetsbare natuur valt, komt grotendeels van andere bronnen."
  En die andere bronnen van stikstof kunnen hun stikstof laten neerdalen over geheel Nederland --maar op mysterieuze wijze daalt het precies in de gebieden neer waar megastallen zich bevinden
  De kwetsbare gebieden met stikstof overlast liggen met name in Brabant, de Veluwe en de Peel --daar waar de megastallen zich bevinden
  Maar nu zouden er andere bronnen zijn, die "geheel toevallig" die stikstof laten neerdalen in deze gebieden en niet in de rest van Nederland
  Klinkt niet erg logisch
  Het onderzoek is gedaan in opdracht ( en dus betaald door ) de stichting Mesdag Zuivelfonds
  Een betaler heeft graag onderzoeksresultaten, waarbij hij wordt vrijgepleit
  De opdracht zal dusdanig geformuleerd zijn dat er voor de opdrachtgever gunstige resultaten uit het onderzoek komen
  De uitkomst van dit onderzoek is volledig in overeenstemming met de conclusies in het boek van Arnout Jaspers, onafhankelijk wetenschapsjournalist (en met het gezond verstand).
 12. forum rang 10 luchtschip 12 september 2023 17:57
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 12 september 2023 16:23:

  [...]

  De uitkomst van dit onderzoek is volledig in overeenstemming met de conclusies in het boek van Arnout Jaspers, onafhankelijk wetenschapsjournalist (en met het gezond verstand).
  Ga jij nu ook al geloven in die Arnout Jaspers ?

  Het boek is een aaneenschakeling van selectieve berekeningen vol drogredeneringen en foute aannames en conclusies
  Een totaal oppervlakkige benadering vol suggestieve conclusies

  Het kabinet wordt geconfronteerd met het stikstof probleem in natuurgebieden, specifiek in Brabant, de Peel en de Veluwe

  Precies het gebied waar veel stikstofuitstoot is vanwege megastallen

  De boeren willen er niet de schuld van krijgen en beginnen met campagnes om zich tegen de voorgestelde maatregelen van de overheid te verzetten

  Uiterst rechts ziet hier een handige kans in om de overheid te ontregelen door de kant van de boeren te kiezen in hun strijd tegen de overheid

  En dan gaan de rechtse partijen de boeren steunen samen met rechtse influencers als Wierd Duk van de Telegraaf , Arnout Jaspers met zijn opiniestukjes in Wynia's Week plus nog een aantal andere influencers

  Dan komt er het boek van Arnout Jaspers getiteld "de stikstoffuik"

  En de hele show gaat beginnen : alle rechtse politici en influencers gebruiken dit boek als de bijbel :
  "Het is bewezen" dat er geen stikstofprobleem is -en er is ook geen slechte stand van zaken in de natuur >>kijk maar naar het boek van Arnout Jaspers
  En die kan het weten want die is beta-man, onafhankelijk wetenschapsjournalist

  Maar niemand noemt inhoudelijke argumenten uit het boek van Arnout Jaspers --logisch : er staan geen inhoudelijke argumenten, slechts wat oppervlakkige bevindingen van zaken die verdraaid door hem worden gepresenteerd

  En dan doen de boeren er enige tijd later weer een schepje bovenop

  de stichting Mesdag Zuivelfonds laat een onderzoek plegen door de Universiteit van Amsterdam met een specifieke opdracht van wat ze moeten onderzoeken .Tuurlijk alleen die zaken waarvan ze weten dat de conclusie in hun voordeel getrokken kan worden

  Het wordt nu met veel tam-tam gepresenteerd en dan nog de vermelding dat het overeenstemt met de conclusies in Arnout Jasper's boek

  Het is allemaal een gelikte PR ( Public Relations ) show met veel ophef en pseudo wetenschap om de Nederlanders op het verkeerde been te zetten

  Wel toevallig dat dit onderzoek vlak voor de verkiezingen naar buiten komt, om de Nederlandse kiezer in verwarring te brengen
  Kiezen tegen de stikstof aanpak levert de boeren veel profijt, met name de boeren met megastallen, wantij worden dan niet door de politiek gehinderd om door te gaan hun hoge inkomsten te verwerven

  Propaganda tegen de stikstof aanpak levert veel stof op voor de rechtse partijen om propaganda te maken

  Ondertussen gaat de natuur steeds verder achteruit, want de koeiendrek gaat zich steeds meer ophopen in de natuur

  Laten we ons niet in de maling nemen door deze activistische PR stunts en bedrog van de kiezer
 13. forum rang 5 stockholder 12 september 2023 19:26
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 12 september 2023 19:12:

  De huidige stikstofpolitiek is volkomen belachelijk, dus ik steun het standpunt van Arnout Jaspers volledig.
  Eens. Verspilling door de Overheid van de miljardenreserveringen. Dit geld kan beter worden aangewend voor de echte problemen.
  Prima dat we een andere regering krijgen (graag zonder D66) met de hoop dat deze wel zinvol gaat omgaan met de stikstofproblematiek.
 14. forum rang 10 luchtschip 12 september 2023 20:01
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 12 september 2023 19:12:

  De huidige stikstofpolitiek is volkomen belachelijk, dus ik steun het standpunt van Arnout Jaspers volledig.
  Er is een stikstof probleem

  Immers jaarlijks komt er weer een enorme hoop koeienvlaaien bij de al grote hoeveelheid die er in de loop der jaren is opgebouwd

  De stikstof opeenhoping in gebieden met megastallen heeft in aanzienlijke mate invloed op de bio diversiteit in de natuurgebieden rond de megastallen

  En dan kom je met dit discussie verhaal :

  omdat de stikstofpolitiek in jouw ogen belachelijk is, steun je maar een activistische wetenschapper die het hele stikstofprobleem ontkent en bagatelliseert

  Is dit jouw wijze om een discussie te voeren -- ik kan jouw logica niet volgen
  Wanneer je de politieke aanpak niet zint betekent dat niet dat het probleem dan maar beter ineens niet meer bestaat
 15. Dirk de Dijker 12 september 2023 21:07
  ik heb een oplossing voor de stikstof problematiek:
  gewoon stoppen met meten.
  de meeste planten groeien juist erg goed door stikstof. we hebben al genoeg echte problemen, het heeft geen zin om een non-probleem zo groot op de agenda te zetten. schaf eindelijk eens minstens de helft van die natura 2000 rommel af als dat nodig is om van het probleem af te zien. ik denk dat een partij die dat in zijn verkiezingsprogramma durft te zetten de verkiezingen makkelijk wint.

  ik vind bijvoorbeeld windturbines een veel grotere problematiek. Ze schieten overal uit de grond, zijn kolossaal en oerlelijk, kosten veel geld aan subsidies, en maken vogels dood.
 16. forum rang 6 de tuinman 13 september 2023 01:16
  quote:

  luchtschip schreef op 12 september 2023 20:01:

  [...]

  Er is een stikstof probleem

  Immers jaarlijks komt er weer een enorme hoop koeienvlaaien bij de al grote hoeveelheid die er in de loop der jaren is opgebouwd

  De stikstof opeenhoping in gebieden met megastallen heeft in aanzienlijke mate invloed op de bio diversiteit in de natuurgebieden rond de megastallen

  En dan kom je met dit discussie verhaal :

  omdat de stikstofpolitiek in jouw ogen belachelijk is, steun je maar een activistische wetenschapper die het hele stikstofprobleem ontkent en bagatelliseert

  Is dit jouw wijze om een discussie te voeren -- ik kan jouw logica niet volgen
  Wanneer je de politieke aanpak niet zint betekent dat niet dat het probleem dan maar beter ineens niet meer bestaat
  Meststoffen zijn onmisbaar voor de landbouw. Discussie is prima, maar de dreiging naar de sector/cultuur en visserij is onmenselijk en onnodig. Verder kost het belachelijk veel geld die op andere gebieden ingezet zouden moeten worden.

  Koeienvlaaien die opstapelen.... Je bent wijzer dan zulke opmerkingen.
 17. forum rang 10 DeZwarteRidder 13 september 2023 07:53
  Studie: Uitkoop duizenden boeren helpt natuur nauwelijks

  De opkoop van duizenden boerderijen nabij natuur zal mogelijk amper effect hebben op de natuurkwaliteit. Die opzienbarende conclusie valt af te leiden uit nieuw stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
  Edwin Timmer 12-09-23, 14:22 Laatste update: 12-09-23, 18:29

  Gedurende twee jaar is rond twee melkveebedrijven gemeten hoeveel stikstof er werd uitgestoten en waar die terechtkomt. Het onderzoek is uitgevoerd door het UvA Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) in opdracht van de stichting Mesdag Zuivelfonds. Vandaag verschijnt een onderzoeksverslag.

  Ruim 90 procent van de stikstof komt in hogere luchtlagen terecht en slaat elders neer, tot ver in het buitenland. Slechts 9 procent van de ammoniak komt terecht in de buurt van de boerderij, waarvan het merendeel binnen 100 meter van de stal.

  ,,Binnen 500 meter neemt de stikstofdepositie exponentieel af naarmate de afstand tot de boerderij groter wordt”, stellen de onderzoekers van de UvA. ,,Stikstof die in de omgeving van de boerderij neerslaat, doet dit met name op het erf zelf, binnen een straal van 100 meter rondom de boerderij.”
  Niet noemenswaardig

  Al na zo’n 500 meter draagt een boerderij niet noemenswaardig meer extra bij aan de totale hoeveelheid stikstof in de lucht, zo blijkt uit de bevindingen. Met andere woorden: de stikstof die buiten die ring op kwetsbare natuur valt, komt grotendeels van andere bronnen.

  De veronderstelling van de piekbelastersaanpak van het demissionaire kabinet is nu juist dat zij de kwetsbare flora en fauna sterk belasten. Daarom is aan het begin van de zomer een opkoopregeling opengesteld voor maximaal drieduizend bedrijven die binnen enkele kilometers van Natura2000-gebieden liggen. In september werd bekend dat zo’n vijfhonderd bedrijven mogelijke interesse hebben in uitkoop.
  Vijf methoden

  Secretaris Lubbert van Dellen van het Mesdag Zuivelfonds trekt de conclusie dat de natuur er niet veel mee opschiet. ,,De opkoop van piekbelasters dichtbij natuur zal niet effectief zijn omdat het niet tot meetbare verschillen in stikstofbelasting gaat leiden in de beoogde natuurgebieden.”

  UvA-onderzoeker Emiel van Loon nuanceert dat een verkleining van de veestapel ‘uiteraard’ nuttig is om de stikstofdeken te verminderen. Maar het lokale effect op natuur van een stoppende boerderij zal beperkt zijn. ,,We moeten ons niet te snel rijk rekenen”, stelt Van Loon.
  Ministerie: minder ammoniak ‘niet minder nuttig’

  Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit meldt in een eerste reactie: ,,Het feit dat het grootste deel van de ammoniak in ‘de stikstofdeken’ terecht komt, maakt het reduceren van die emissie niet minder nuttig”. Het blijft nodig om ammoniakemissies terug te dringen, stelt het ministerie. ,,En op die manier de totale stikstofbelasting op Nederlandse natuur verminderen.”

  Het ministerie zegt tijd nodig hebben de conclusies van het rapport goed te kunnen bestuderen. Over de aanpak van piekbelasters: ,,Het kabinet heeft ervoor gekozen om de doelgroep van de aanpak piekbelasting te vergroten en ook regelingen uit te werken die het mogelijk maken om te extensiveren, om te schakelen, te verplaatsen en te innoveren. De aanpak piekbelasting richt zich dus op circa 3000 bedrijven - agrarisch en industrieel - die de meeste stikstofdepositie hebben op overbelaste Natura 2000-gebieden.”

  Het Mesdag Zuivelfonds zorgde in 2020 zelf voor ophef door te stellen dat de landbouw slechts een beperkt deel van de stikstofuitstoot in Nederland zou veroorzaken. Hoewel het RIVM berekende dat 46 procent van alle stikstof uit de veehouderij komt, hield het Mesdagfonds het in eerste instantie op 25 procent. Later draaide men bij en bleek het 41 procent te zijn.

  Op geen enkele wijze kan worden aangetoond of de stikstofde­po­si­tie in het dichtstbij­zijn­de natuurge­bied daadwerke­lijk daalt door ‘piekbelas­ters’ op te kopen
  Bart Kemp, Agractie

  Boerenorganisatie Agractie meent dat de nieuwe studie het kabinetsbeleid ondergraaft. ,,Op geen enkele wijze kan worden aangetoond of de stikstofdepositie in het dichtstbijzijnde natuurgebied daadwerkelijk daalt door ‘piekbelasters’ op te kopen”, stelt Agractie-woordvoerder Bart Kemp.

  Kemp ziet bovendien overeenkomsten met Schiermonnikoog. Daar werd voor een speciaal stikstofproject afscheid genomen van 40 procent van al het vee op het eiland, met als doel de stikstofbelasting fors te verminderen. Maar tot nu toe blijkt dat er geen meetbaar verschil wordt gevonden in de stikstofdepositie in de natuur ter plekke.

  Voor het UvA-onderzoek gebruikten de wetenschappers liefst vijf verschillende methoden om te meten wat er precies gebeurt met de stikstof van een boerderij, waaronder enkele volledig nieuwe. Eerder onderzoek uit Denemarken en een studie naar stikstof in het Drentse Dwingelderveld van ruim tien jaar geleden wezen er ook al op dat veel stikstof binnen enkele honderden meters van de stallen neerslaat.

  Verplichte zorg

  De Nederlandse rijksoverheid is verplicht ervoor te zorgen dat de natuur in Natura2000-gebieden niet achteruitgaat. Een te grote stikstofneerslag heeft negatieve effecten op een deel van de flora en fauna. In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het voormalige stikstofbeleid. De rechter eiste dat eerst de stikstofneerslag omlaag moet in Nederland voordat de verlening van bouwvergunningen verder mag.
1.660 Posts
Pagina: «« 1 ... 76 77 78 79 80 ... 83 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 854,97 -0,30%
EUR/USD 1,0818 -0,04%
FTSE 100 7.706,28 +0,28%
Germany40^ 17.413,90 +0,25%
Gold spot 2.035,58 0,00%
NY-Nasdaq Composite 15.996,82 -0,28%

Stijgers

Van La...
+3,28%
HEIJMA...
+3,18%
BAM
+2,42%
AALBER...
+1,80%
Arcadis
+1,63%

Dalers

Galapagos
-7,99%
Alfen ...
-7,35%
BESI
-6,03%
Brunel
-4,69%
Basic-Fit
-4,44%

Nieuws Forum Meer»

Column Forum Meer»

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links