Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Gasloos of niet

1.660 Posts
Pagina: «« 1 ... 75 76 77 78 79 ... 83 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 DeZwarteRidder 4 november 2020 14:20
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 25 oktober 2020 08:48:

  [...]
  Ik heb wat adressen gecheckt en het blijkt dat er niks klopt van dit Funderingslabel.

  Ze denken dat bepaalde panden op houten palen staan terwijl dat niet zo is en andersom denken ze dat bepaalde panden op betonnen palen staan terwijl dat niet zo is.
  Funderingslabel is inmiddels uit de lucht; blijkbaar hebben ze veel klachten gekregen over fouten.
 2. forum rang 10 voda 19 november 2020 05:05
  Meer dan één op de tien huizen al aardgasvrij

  Van alle Nederlandse woningen wordt 11,1 procent verwarmd door iets anders dan een cv-ketel. Er is al een versnelling van de groei van het aandeel duurzame warmte te zien, concludeert energiereus Vattenfall (voorheen Nuon) aan de hand van eigen onderzoek. Purmerend is de gemeente met de meeste aardgasvrije huizen.

  Stefan ten Teije 18-11-20, 19:00

  ,,Wat mij betreft zijn het bemoedigende cijfers”, zegt Arno van Gestel, commercieel directeur Warmte bij Vattenfall Nederland. ,,Er wordt veel over gepraat en het idee kan ontstaan dat het allemaal niet snel genoeg gaat, maar het aandeel duurzame warmte groeit fors.”

  Van de 8 miljoen huizen is 5,9 procent aangesloten op stadsverwarming (warmtenet) en 5,2 procent van de woningen heeft een warmtepomp. Warmtepompen zijn met een grote opmars bezig. Tien jaar geleden waren er nog maar 51.000 pompen geïnstalleerd, eind 2019 al 412.000. De meesten daarvan wel in nieuwbouwhuizen, die op enkele uitzonderingen na niet meer op het gas aangesloten mogen worden.

  Per gemeente zijn er grote verschillen. Purmerend is dankzij een uitgebreid warmtenet koploper met minstens 70,5 procent aardgasvrije woningen. Ook in Duiven (60,7 procent) en Almere (58,9 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af.

  Tekst gaat verder onder kaart.

  Klimaatakkoord
  In 2021 moeten 50.000 bestaande woningen per jaar van het aardgas gehaald worden, is de ambitie van het huidige kabinet. Vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000, zodat de uitstoot van het broeikasgas CO2 tegen die tijd in ieder geval 49 procent minder is dan in 1990, de afspraak uit het Klimaatakkoord van Parijs.

  Volgens Van Gestel gebeurt er bij energiebedrijven en in gemeenten momenteel veel om die doelstellingen te halen. Gemeenten moeten komend jaar met een plan komen waarin ze wijk voor wijk bepalen wanneer huizen worden afgekoppeld. ,,Dit gaat niet van de ene op de andere dag”, aldus Van Gestel. ,,Zeker niet omdat gemeenten bewoners moeten laten participeren in de hele transitie.”

  Ook onderzoeksbureau Dutch New Energy Research zegt in het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat vandaag is uitgekomen dat de ontwikkelingen versnellen. Het aantal bedrijven op de warmtemarkt is inmiddels gegroeid naar 23. Die spreken de verwachting uit dat in 2030 het aantal warmtenetten is verdubbeld naar zeshonderd. Veel van de netten worden verwarmd door restwarmte van energiecentrales, afvalcentrales of fabrieken, al zal het aandeel biomassacentrales ook toenemen. Die zijn omstreden omdat biomassa gezien wordt als duurzame bron terwijl bij de verbranding veel extra CO2 vrijkomt.

  Elektrisch verwarmen
  Elektrische warmtepompen winnen inmiddels overal terrein, voornamelijk veroorzaakt door nieuwbouw, al kun je bij goed geïsoleerde bestaande woningen ook een warmtepomp installeren. Twee derde van de warmtepompen is geplaatst na de introductie van de ISDE-subsidie in 2016. Die financiële tegemoetkoming compenseert bij de aankoop van een warmtepomp of zonneboiler.

  Tekst gaat verder onder grafiek.

  Gaat het snel genoeg met het afkoppelen van het aardgasnetwerk? Wim Zeiler, hoogleraar Installaties aan de TU Eindhoven, is wat minder optimistisch. ,,Gezien de hoge kosten zie ik nog niet snel gebeuren dat de doelstellingen worden gehaald. Zeker niet nu we in een economische crisis zitten. De miljarden uit de steunpakketten zullen toch ook terugbetaald moeten worden. Ik begrijp de haast ook niet zo met het afkoppelen van het gasnetwerk. Ik denk dat huiseigenaren het beste eerst hun woning goed kunnen isoleren en zonnepanelen kunnen kopen. Dat is al snel rendabel.”

  Subsidies blijven
  De ISDE-regeling, die de aankoop van warmtepompen stimuleert, loopt in 2021 door, zo bevestigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die over de subsidieverstrekking gaat. Huiseigenaren krijgen ook subsidie als ze hun huis beter isoleren. Tot het einde van dit jaar is daar de SEEH-subsidie voor. Komend jaar wordt die regeling overgeheveld naar ISDE. ,,Het komt erop neer dat je nog steeds subsidie krijgt voor isolatie, maar dat je dan bij één loket voor alles terecht kunt”, zegt een woordvoerder. Hoe hoog de subsidies zijn en welke voorwaarden er komen, weet RVO nog niet. ,,Dat wordt pas kort van tevoren bekendgemaakt om te voorkomen dat mensen wachten met het nemen van maatregelen”, verklaart de woordvoerder.

  www.ad.nl/wonen/meer-dan-een-op-de-ti...
 3. forum rang 10 voda 19 november 2020 05:12
  Van het gas af? Dan hoef je niet langer een flinke boete te betalen

  Mensen die van het gas af willen, hoeven daar niet langer een ‘afsluitboete’ van honderden euro’s voor te betalen, schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

  Economieredactie 18-11-20, 22:01 Laatste update: 22:26

  Eerder oordeelde de rechter al in verschillende zaken dat burgers niet voor de kosten hoefden op te draaien. Met de regeling wil Wiebes onduidelijkheid daarover wegnemen. De kosten van het verwijderen van de gasaansluiting, die kunnen oplopen tot 800 euro, worden in het vervolg door de netbeheerders doorberekend in de tarieven voor klanten die aangesloten blijven op het gasnet. Wiebes’ besluit gaat verder dan een afspraak die eerder dit jaar in de Tweede Kamer werd gemaakt. Toen werd een motie aangenomen waarin stond dat de consument de ene helft van de afsluitkosten betaalt en de netbeheerder de andere.

  Geen duidelijkheid
  Wiebes: ,,Na gesprekken met de ACM (Autoriteit Consument & Markt, red.) en de netbeheerders heb ik geconcludeerd dat het niet mogelijk is om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Althans niet in het geval waarin wordt vastgehouden aan de 50-50-verdeling. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die zelf actie willen ondernemen, dat kunnen doen tegen zo laag mogelijke kosten en op een makkelijke manier.’’

  Onduidelijkheid over kosten kan volgens de minister vertragend werken voor de energietransitie. ,,Daarom kies ik ervoor om de procedure in gang te zetten om de verwijderkosten tijdelijk volledig te verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Hiermee wordt geregeld dat afnemers die hun gasaansluiting willen beëindigen in alle gevallen geen rekening hoeven te betalen en de netbeheerders de kosten voor de werkzaamheden mogen verrekenen in het periodieke aansluittarief. Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren’’, aldus Wiebes in de Kamerbrief.

  Tijdelijk
  De maatregel is dus tijdelijk. De minister verwacht dat de regeling voor 1 maart 2021 kan ingaan. Hij moet van kracht blijven totdat de nieuwe energiewet er is. Daarna wordt de verdeling van de kosten opnieuw bekeken. Het is nog niet zeker wanneer die wet er komt.

  GroenLinks is blij met het besluit van de minister. ,,Het is belangrijk dat we burgers helpen deze stap te zetten en hen niet met onnodige en oneerlijke kosten opzadelen”, zegt Kamerlid Tom van der Lee. ,,Deze stap is alvast geregeld voor iedereen die vooroploopt en gasvrij wil gaan wonen.”

  www.ad.nl/economie/van-het-gas-af-dan...
 4. forum rang 10 voda 19 november 2020 05:55
  Sociaal en Cultureel Planbureau: brede steun voor energietransitie, maar niet voor aardgasvrij wonen

  Onder Nederlandse burgers is brede steun voor de energietransitie, maar niet voor aardgasvrij wonen. Dat stelt Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van resultaten uit haar onderzoek Duurzame Samenleving.

  In 2017 startte het SCP met dit onderzoeksprogramma dat zich richt op het verkennen, beschrijven en verklaren van de energietransitie vanuit het burgerperspectief.

  Steun geen gegeven
  Binnen het programma zijn de afgelopen jaren diverse studies uitgevoerd, waarvan het SCP nu de resultaten heeft gebundeld. Ondanks brede steun voor de energietransitie, zijn Nederlandse burgers volgens het SCP duidelijk minder positief over de transitie naar aardgasvrij wonen. Uit gesprekken in focusgroepen blijkt dat niet alleen zorgen om de kosten, maar ook het verwachte gedoe, onzekerheden en vertrouwen in de overheid een rol spelen. Men stelt kritische vragen bij deze maatregel, onder andere rond effectiviteit en tijdpad. Het gevoel bestaat dat aardgasvrij wonen iets is dat burgers opgelegd krijgen.

  Steun voor aardgasvrijbeleid hangt volgens het SCP samen met de financiële situatie, opleiding, leeftijd, geslacht en woonsituatie, biosferische waarden (beschermen en respecteren van milieu en natuur), probleembesef en actiebereidheid en verwachtingen over de gevolgen van klimaatbeleid.

  Meerderheid ervaart barrières
  Een meerderheid van de burgers ervaart volgens het SCP bovendien barrières in de overstap naar aardgasvrije alternatieven voor de woning: men vindt het lastig te bepalen wat een goed alternatief zou zijn, heeft nog weinig vertrouwen in de beschikbare alternatieven en neemt een afwachtende houding aan.

  Voor hoger opgeleiden en mensen met een goede financiële situatie is de kans groter bij de overtuigde voorlopers te horen, terwijl ouderen en alleenstaanden een grotere kans hebben om tot de groep aarzelende achterblijvers te behoren dan tot de groep twijfelaars. Dit maakt dat de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving meer is dan een koopkrachtkwestie of een technisch vraagstuk. Het is volgens het SCP ook een ondersteuningsvraagstuk. Bij de uitvoering van het aardgasvrijbeleid is het daarom essentieel om rekening te houden met verschillen in informatie- en ondersteuningsbehoeften.

  Sociaal dilemma
  ?Klimaat en milieu scoort hoog in maatschappelijk probleembesef, als agendapunt voor de regering en er is een breed draagvlak voor de energietransitie onder burgers. Echter, we zien ook dat de steun afkalft wanneer het meer concrete maatregelen betreft. ‘We zien een toename in verdeeldheid en politisering tussen voor- en tegenstanders in het klimaatdebat’, schrijft het SCP. ‘Dit laat zien dat het zeker geen gegeven is dat burgers geneigd zijn mee te bewegen in de transitie naar een duurzaam Nederland. En dat terwijl burgerbetrokkenheid een essentieel element is in het klimaatdossier.’

  Ook wordt de burger volgens het SCP geconfronteerd met een klassiek sociaal dilemma, waarbij bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering in eerste instantie vaak tot individuele kosten leidt, terwijl de opbrengsten ten gunste komen van het collectief. ‘Een integrale aanpak, waarbij de energietransitie hand in hand gaat met verbeteringen op het vlak van andere aspecten van kwaliteit van leven, verdient daarom de aanbeveling. Niet alleen klimaatverandering zelf, maar ook de opgaven die in dit kader bij de burger worden neergelegd, gaan dan ook veelal gepaard met vragen, onzekerheden en zorgen. Transparantie in de afwegingen en keuzes die worden gemaakt rondom klimaatbeleid is een belangrijke eerste stap, maar nog belangrijker is het om de dialoog aan te gaan met de samenleving. Wanneer burgerbetrokkenheid zo belangrijk is in het klimaatdossier, is het van belang dat burgers procedurele rechtvaardigheid ervaren. Het is belangrijk dat de overheid burgers vroegtijdig betrekt en oog heeft voor de vragen, onzekerheden, wensen en zorgen die leven bij burgers, deze serieus neemt, meeweegt in het afwegingsproces en adresseert in de uitvoering.’

  76 procent vindt groene energie belangrijk
  Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk dat er zuinig wordt omgegaan met energie (77 procent) en dat er een omschakeling plaatsvindt van fossiele brandstoffen naar groene energie (76 procent). Slechts een kleine groep (minder dan 10 procent) vindt dat onbelangrijk.

  Nederlanders zijn duidelijk meer eensgezind over het belang van de energietransitie in brede zin, dan over de transitie naar een aardgasvrije woningvoorraad Slechts 49 procent steunt dit beleid, terwijl 27 procent tegen is, waarvan 19 procent uitgesproken tegen.


  Door Marco de Jonge Baas

  solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
 5. forum rang 10 voda 10 december 2020 07:55
  Allemaal aan het BIO-GAS! :-)

  Je huis verwarmen met je eigen poep? In Den Haag kan dat binnenkort!

  Hagenaars kunnen binnenkort hun huis verwarmen met hun eigen ontlasting. Bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Houtrustweg wordt vanaf volgende week gas uit het rioolwater gehaald. Het groene Haagse gas wordt vervolgens het gasnet in gepompt.

  Sandrine Thelosen 10-12-20, 06:30

  Bij de Afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Houtrustweg wordt dagelijks het afvalwater van 1,2 miljoen inwoners gezuiverd. Het is niet alleen water dat wordt doorgetrokken op de wc, maar ook het water uit de vaatwasser, wasmachine en de gootsteen. Dat is ongeveer 130 liter per persoon per dag. Door het rioolwater te vergisten komt er biogas vrij.

  Biogas
  Het gas wordt geleverd aan het gasnetwerk van Stedin. Hagenaars merken het niet dat zij koken of stoken op de fecaliën van hun stadgenoten. Ongeveer 1000 huishoudens kunnen met de installatie van biogas worden voorzien. De leveranciers van de grondstof van het gas worden niet financieel gecompenseerd.

  Hoogheemraadschap van Delfland wil hiermee bijdragen aan een duurzame regio. Er worden steeds meer grondstoffen en energie uit het riool gewonnen. Naast het produceren van groen gas wordt bij AWZI Houtrust ook de CO2-uitstoot met 50 procent naar beneden gebracht. Delfland wil in 2025 energieneutraal zijn.

  www.ad.nl/den-haag/je-huis-verwarmen-...
 6. forum rang 7 haas 10 december 2020 08:49
  quote:

  voda schreef op 10 december 2020 07:55:

  Allemaal aan het BIO-GAS! :-)

  Biogas
  Het gas wordt geleverd aan het gasnetwerk van Stedin. Hagenaars merken het niet dat zij koken of stoken op de fecaliën van hun stadgenoten. Ongeveer 1000 huishoudens kunnen met de installatie van biogas worden voorzien.

  ........De leveranciers van de grondstof van het gas worden niet financieel gecompenseerd.

  www.ad.nl/den-haag/je-huis-verwarmen-...
  Dat is dus drinkwater,wat gebruikt wordt voor Reinigingswater !!
  130 liter/dag x 4 personen = 520/dag=184 m3/jaar
  exclusief hemelwater uit de dakgoot dat in riolering komt ?
  ===========================================
  Oh, wat wordt er verstaan onder "leveranciers" :
  de families ?
  de rioleringszuiverinsgbedrijf ?

  Theoretisch gezien kan dus de waterleidingfactuur naar beneden ?
  Of de rioolbelastingfactuur ?

  PS: toch goed dat NL 'n gasnet heeft (mss wel 500 miljard waard?:)
  was mss iets voor IPO-tje van het gasnet ?:)

  Prettige doorspoel-dag verder.
 7. forum rang 10 DeZwarteRidder 21 december 2020 15:08
  Den Haag heeft de primeur: duizenden woningen verwarmd met heet water uit de diepe aarde

  Den Haag gaat als eerste gemeente in Nederland een hele woonwijk verwarmen met aardwarmte. De kilometers diepe putten zijn al jaren geleden geboord, maar nooit gebruikt. Daar gaat nu verandering in komen. Volgende maand krijgen 1200 huishoudens hun energie uit heet water, dat uit de diepe aardlagen naar boven wordt gepompt. ,,Dit is een historisch moment.’’
  Ilah Rubio 21-12-20, 12:02 Laatste update: 12:21

  Echt spectaculair ziet het er op het eerste gezicht niet uit. De twee diepe putten, waar het bij de geothermiecentrale aan de Leyweg in Den Haag allemaal om draait, liggen namelijk onder een dikke betonnen plaat. Constructiemanager Mark Ketting wil wel laten zien wat eronder ligt. Maar ook onder de metalen deksel is niet veel te zien, behalve een kleine pomp die het water dadelijk omhoog moet pompen.

  Rendabel

  De putten tegenover het Haga Ziekenhuis zijn al in 2010 geboord, vertelt directeur Jan Willem Rösingh van de Haagse Aardwarmte. Het doel was om 4000 woningen aan te sluiten op deze putten. Maar door de economische crisis werden er uiteindelijk maar 600 huizen aangesloten op de centrale, veel te weinig om het rendabel te maken. Het initiatief ging twee jaar later dan ook failliet. ,,Dat was een enorme domper voor de energieplannen van deze stad’’, weet Rösingh. De aangesloten woningen werden daarna ook niet verwarmd met aardwarmte, maar kregen gewone gasgestookte warmte van Eneco.
  Buiten het markante gebouw aan de Leyweg staat de 'gasscheider'. Hiermee wordt het heel klein beetje gas dat in het water zit eruit gehaald.
  Buiten het markante gebouw aan de Leyweg staat de 'gasscheider'. Hiermee wordt het heel klein beetje gas dat in het water zit eruit gehaald. © Thierry Schut

  Haagse Aardwarmte, een consortium van Hydreco Geomec, Energiefonds Den Haag en Perpetuum Energy Partners, besloot de putten vier jaar geleden over te nemen. Maar omdat de putten al die tijd hadden stilgestaan, moesten ze eerst worden schoongespoeld. Dat is inmiddels gebeurd. De komende tijd worden er nog een paar testen mee gedaan, maar daarna kan het water (rond de 80 graden Celsius) meteen worden gebruikt om de op het warmtenet aangesloten huizen in de buurt te verwarmen.
  Uniek

  ,,Dit wordt het eerste project in Nederland waar op deze schaal geothermie wordt gebruikt. Dit is uniek’’, zegt Rösingh trots. Er zijn meerdere plekken waar aardwarmte al langer wordt gebruikt, maar dan voornamelijk voor het verwarmen van kassen. Vooral tuinders in het Westland hebben daar al jarenlange ervaring mee. Op dit moment zijn er zo’n 23 projecten operationeel, vertelt Rosing. ,,En de meesten zitten in deze regio.’’ Dat komt omdat de bodem in Den Haag en omgeving zeer geschikt is voor de winning van aardwarmte.

  Dat nu alleen woningen hiermee worden verwarmd, is best bijzonder. Want in tegenstelling tot de glastuinbouw, die het hele jaar door warmte nodig heeft, hebben woningen vooral warmte nodig in de winter. Om dat ‘gat’ op te vangen, gaat het consortium de opgewekte warmte in de zomer proberen om te zetten in elektriciteit.
  Rösingh en Ketting inspecteren in de geothermiecentrale de installatie voor de aardwarmte.
  Rösingh en Ketting inspecteren in de geothermiecentrale de installatie voor de aardwarmte. © Thierry Schut

  Het hete water uit de diepe aardlaag zal in eerste instantie alleen gebruikt worden voor 1200 tot 1500 huishoudens. Op termijn worden dat er 3000 tot 3500. ,,We kunnen zelfs naar 4000 tot 5000 woningen toe.’’ Haagse Aardwarmte heeft ook toestemming gekregen om op andere plekken soortgelijke geothermiecentrales te ontwikkelen. Aardwarmte heeft namelijk de toekomst, denken de initiatiefnemers. Het is een perfect alternatief voor gas, waar Nederland van af wil.

  De buurt zal vrijwel niks merken van de transitie naar duurzame energie, belooft Rösingh. En als er iets mis gaat, zoals nu geregeld met het collectief warmtenet in Transvaal? ,,Dan gaat de bestaande ketel, die op gas werkt, gewoon weer aan’’, legt hij uit.
  Bevingen

  Ook voor bevingen hoeven de bewoners niet bang te zijn, verzekert de directeur. ,,Het is namelijk een gesloten systeem. Al het water dat we omhoog pompen, wordt in dezelfde laag teruggepompt. Er is nagenoeg geen kans op bevingen.’’ Daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan, vertelt hij.

  Wethouder Liesbeth van Tongeren is blij dat er eindelijk gestart kan worden met aardwarmte in haar stad. Den Haag kan volgens haar hét centrum van geothermie in Europa worden. Niet alleen het kennisinstituut is in deze regio gevestigd, maar ook is de gemeente er in geslaagd de internationale koepel voor geothermie naar Den Haag te halen. ,,We hebben hier dus alles.’’

  Tekst gaat verder onder de afbeelding
  Zo werkt geothermie.
  Zo werkt geothermie. © AD/Sybren Terpstra

  Het zal ook niet bij dit ene project blijven, weet Van Tongeren. Het consortium heeft namelijk ook toestemming gekregen om te kijken of ook elders in Den Haag aardwarmte kan worden gewonnen. Bij de Constant Rebecquecentrale mogen zelfs al putten worden geslagen. Daar is ook subsidie van het rijk voor.

  De Haagse regio heeft volgens de wethouder het geluk dat de bodem erg geschikt is voor geothermie. Toch zal daar niet overal in de stad gebruik van worden gemaakt. Soms omdat het niet kan, of omdat bewoners kiezen voor een andere duurzame energiebron, zoals volledig elektrisch of warmte koude opslag. ,,Er zijn veel verschillende manieren waarop mensen aan de slag kunnen gaan. Maar er is altijd een oplossing.’’
  Een strop van vele miljoenen

  Zou het? Echt? Wordt er in Den Haag Zuidwest straks werkelijk vanuit tweeduizend meter diepte aardwarmte opgepompt om duizenden Haagse woningen te gaan verwarmen?

  Vergeef de cynicus zijn argwaan. In 2012 werd de aardwarmtecentrale aan de Leyweg al groots geopend door kroonprins Willem Alexander in aanwezigheid van 175 genodigden. Wat niemand erbij zei, was dat het ding het helemaal niet deed. En ook helemaal niet zou gaan doen.

  Met dank aan de financiële crisis waren er op dat moment nauwelijks huizen om de Haagse aardwarmte op aan te sluiten. En alsof dat nog niet erg genoeg was, deed de lokale geothermiebron het door technische problemen ook niet.

  Boorputten
  Het leidde een jaar later tot het faillissement van de aardwarmtecentrale in Zuidwest. De gemeente Den Haag en drie lokale woningbouwcorporaties raakten meer dan 10 miljoen euro kwijt aan het prestigeproject dat bij elkaar ruim 20 miljoen euro had gekost. Daarna stak den Haag nog eens anderhalf miljoen in de afhandeling van het faillissement.

  Zeven jaar later lijkt de doorstart dan toch te lukken. De nieuwe partijen profiteren van de bestaande boorputten en enkele duurzaamheidssubsidies. Om rendabel te kunnen draaien hadden ze anders dubbel zo veel woningen moeten aansluiten.
 8. forum rang 10 voda 30 december 2020 11:17
  Consumentenbond kan geen winnaar aanwijzen na tests hybride warmtepompen

  De perfecte hybride warmtepomp voor elk huishouden bestaat niet. Dat concluderen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis na een uitgebreid onderzoek van zes populaire warmtepompen. Goed advies over het apparaat blijkt essentieel voor de prestaties.

  Redactie Wonen 30-12-20, 07:30 Laatste update: 10:14

  Een elektrische warmtepomp heeft voor met name slecht geïsoleerde huizen onvoldoende vermogen om te verwarmen. Een hybride warmtepomp is een combinatie van een elektrische warmtepomp en een HR-ketel, zodat al wel flink kan worden bespaard op de energierekening, namelijk 200 tot 600 euro per jaar, bleek uit de test van de Consumentenbond en zes andere organisaties.

  In de vergelijking werden warmtepompen onderzocht van Vaillant, Itho Daalderop, Atag, Daikin, Nefit Bosch en Remeha. De prijs en installatiekosten van de systemen lopen uiteen van 4450 euro (Remeha Ace, 4 kW split) tot 7575 euro (Bosch Compress, 5 kW monoblock). De duurste warmtepomp in de test, de 5kW-monoblock van Bosch, is volgens de Consumentenbond ook de stilste, en er kan bovendien de meeste energie mee worden bespaard.

  Terugverdientijd
  Door de relatief hoge aanschafprijs heeft hij echter niet de kortste terugverdientijd. Welk apparaat de kortste terugverdientijd heeft is afhankelijk van het soort woning. Vereniging Eigen Huis wijst erop dat je als huiseigenaar goed advies moet inwinnen voordat je overgaat tot een aankoop. Uit een enquête bleek eerder dat slechts 28 procent van de installateurs bij onderhoud advies geeft over het verduurzamen van de warmtebron. Er zou meer aandacht voor moeten komen, vindt de vereniging.

  De Consumentenbond roept nadrukkelijk geen ‘overall testwinnaar’ uit: ‘Welke warmtepomp voor jou het beste is, hangt af van je woning en stookgedrag. Ook het geluid en de mogelijkheden om de buitenunit te plaatsen spelen een rol’, aldus de organisatie.

  Alle resultaten van de test zijn te vinden op de website van de bond.

  www.ad.nl/wonen/consumentenbond-kan-g...
 9. forum rang 10 voda 24 januari 2021 09:44
  Huizen verwarmd op waterstof: hoe ziet de toekomst eruit?
  NU.nl 1 dag geleden

  Met het oog op een aardgasvrij Nederland in 2050 wordt er tegenwoordig druk gekeken naar alternatieven. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is het gebruik van waterstof als energiedrager. Welk verschil gaat dat maken en hoe ver zijn we inmiddels?

  Een volledig schone verbranding én transport via bestaande leidingen. Waterstof klinkt als een ideale vervanging van aardgas, maar zo simpel is het niet. Om te beginnen is er energie nodig om waterstof te krijgen en daar komt tegenwoordig vaak CO2-uitstoot bij kijken. Grijze waterstof wordt dat genoemd. Om de productie volledig groen te maken moet het element via duurzame elektriciteit worden verkregen.

  Noordzee voor grootschalige productie en opslag
  De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) schrijft dat de Noordzee, met uitbreidende windmolenparken en lege gasvelden, geschikt is voor de productie en grootschalige opslag van groene waterstof. Toch is dat nog geen project voor de nabije toekomst, weet Frank van Alphen. Als netstrateeg voor netbeheerder Stedin onderzoekt hij waar de mogelijkheden voor waterstof precies liggen.

  "Waterstof is niet dé oplossing voor de energietransitie", maakt Van Alphen duidelijk. "Wij verwachten als netbeheerders dat het voor 2030 geen grote rol gaat spelen in de gebouwde omgeving. Maar dat betekent dat we nu wel vol aan de slag moeten, zodat we precies weten wat erbij komt kijken. We willen waterstof als volwaardige optie neer kunnen zetten, naast warmtenetwerken en elektrische warmtepompen."

  Van Alphen legt uit dat de energie-aanpak per locatie verschilt. "Alles omkantelen naar één oplossing is niet haalbaar. Om volledig elektrisch te gaan hebben sommige woningen bijvoorbeeld veel aanpassingen nodig. En een warmtenet is weer lastig als huizen ver uit elkaar staan. Het energie-aanbod zal dus veel minder een eenheidsworst worden dan nu. Vooral oudere woningen, die heel moeilijk te verduurzamen zijn, lijken interessant voor een waterstofinstallatie."

  Pionieren met eerste woonwijken
  Op verschillende plekken in Nederland wordt er inmiddels getest met die nieuwe energievorm. Zo werden Uithoornse sloopwoningen in december tijdelijk omgebouwd. In Hoogeveen worden al grotere plannen gemaakt. Daar moet volgend jaar een nieuwbouwwijk op waterstof worden aangesloten, gevolgd door een bestaande wijk.

  "Er wordt tegenwoordig heel veel gepraat over waterstof", aldus Kees Boer, projectleider van de wijken in Hoogeveen. "Maar tot nu toe is er nog weinig in de praktijk gebracht. We merken dat je die actie echt nodig hebt om de reikwijdte van de problematiek op tafel te krijgen."

  'Alles moet net zo veilig en betrouwbaar zijn als bij aardgas'
  Boer vertelt ook over de huidige gaswet, waar waterstof nog niet in is opgenomen. "Alle afspraken rondom aardgas die nu helder zijn, zoeken we opnieuw uit voor waterstof. Denk aan het transport of de verzekerbaarheid van een huis. Alles moet net zo veilig en betrouwbaar zijn als bij aardgas."

  Intussen is er ook draagvlak nodig. "We houden daar veel contact over met bewoners", zegt Boer. "De meeste zorgen en vragen die we krijgen, zijn gericht op de kosten. In ons geval kunnen we de volledige transformatie betalen uit de rijkssubsidie die we onlangs kregen toegewezen. Maar later zal de waterstofprijs waarschijnlijk ook zakken ten opzichte van aardgas."

  "Die langere termijn blijft moeilijk in te schatten. In deze fase willen we waterstof vooral aantrekkelijker maken en aan Nederland een extra optie geven voor verduurzaming van bestaande wijken", besluit Boer.
 10. forum rang 10 DeZwarteRidder 24 januari 2021 15:06
  'Tekort aan loodgieters en elektriciens zal komende jaren verdubbelen'
  23 januari 2021 10:14 Laatste update: 1 dag, 4 uur geleden

  Het tekort aan vakmensen in de installatiebranche verdubbelt de komende drie tot vijf jaar mogelijk tot 40.000 mensen als er niets gebeurt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zaterdag in De Telegraaf. De installatiebranche, waarin ongeveer 150.000 vakmensen werkzaam zijn, zit dan ook te springen om nieuw personeel.

  Het gebrek aan vakmensen in de installatiebranche heeft ertoe geleid dat bedrijven personeel met handenvol geld bij elkaar wegkapen. Ondernemers zetten zelfs headhunters in om verwarmingsmonteurs, loodgieters en elektriciens van concurrenten binnen te halen, zegt Terpstra.

  "Bedrijven huren headhunters in om voor een paar tientjes extra personeel bij elkaar weg te kapen", aldus Terpstra. "Er ontstaan veel nieuwe bedrijven en grote partijen nemen de kleintjes over. De personeelstekorten worden groter en groter, maar dit is natuurlijk niet goed voor de sector en ook geen oplossing voor het gebrek aan vakmensen."

  Het personeelstekort is zo nijpend dat de energietransitie en de daarmee samenhangende klimaatdoelen zonder verdere actie onhaalbaar dreigen te worden, waarschuwt Techniek Nederland.

  "Voor 2030 moeten onder meer 1,7 miljoen laadpalen worden geplaatst en anderhalf miljoen huizen worden verduurzaamd. Op 1 januari 2023 moeten bovendien alle kantoorgebouwen in ons land minimaal aan energielabel C voldoen", legt Terpstra uit. "Dat is een enorme opgave en dat vraagt heel veel van de sector, en de politieke urgentie ontbreekt."

  Terpstra geeft ook toe dat de installatiebranche er zelf nog onvoldoende in is geslaagd om de technische beroepen goed voor het voetlicht te brengen. "We moeten de hand inderdaad in eigen boezem steken. We hadden al eerder kunnen doen wat veel ondernemers nu zeggen: ik werf geen mensen meer op vacatures, maar op capaciteiten die ze hebben. En net als de zorg nu in coronatijd doet, moeten wij ook meer op zoek naar zijinstromers. Bijvoorbeeld uit beroepen waar een overschot is."
  Door: ANP
 11. forum rang 10 DeZwarteRidder 24 januari 2021 15:22
  quote:

  het zwaard schreef op 24 januari 2021 15:18:

  JA, en zo komen er dan weer mensen vanuit Oost Europa het werk doen, en kunnen sommigen weer beginnen zeuren, dat het vroeger allemaal beter was toen dat ijzeren gordijn nog bestond.
  Dit soort vakmensen komen helaas vrijwel niet uit Oost-Europa.
 12. forum rang 5 Kees1 24 januari 2021 16:18
  quote:

  DeZwarteRidder schreef op 24 januari 2021 15:06:

  'Tekort aan loodgieters en elektriciens zal komende jaren verdubbelen'
  23 januari 2021 10:14 Laatste update: 1 dag, 4 uur geleden

  Het tekort aan vakmensen in de installatiebranche verdubbelt de komende drie tot vijf jaar mogelijk tot 40.000 mensen als er niets gebeurt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zaterdag in De Telegraaf. De installatiebranche, waarin ongeveer 150.000 vakmensen werkzaam zijn, zit dan ook te springen om nieuw personeel.

  Het gebrek aan vakmensen in de installatiebranche heeft ertoe geleid dat bedrijven personeel met handenvol geld bij elkaar wegkapen. Ondernemers zetten zelfs headhunters in om verwarmingsmonteurs, loodgieters en elektriciens van concurrenten binnen te halen, zegt Terpstra.

  "Bedrijven huren headhunters in om voor een paar tientjes extra personeel bij elkaar weg te kapen", aldus Terpstra. "Er ontstaan veel nieuwe bedrijven en grote partijen nemen de kleintjes over. De personeelstekorten worden groter en groter, maar dit is natuurlijk niet goed voor de sector en ook geen oplossing voor het gebrek aan vakmensen."

  Het personeelstekort is zo nijpend dat de energietransitie en de daarmee samenhangende klimaatdoelen zonder verdere actie onhaalbaar dreigen te worden, waarschuwt Techniek Nederland.

  "Voor 2030 moeten onder meer 1,7 miljoen laadpalen worden geplaatst en anderhalf miljoen huizen worden verduurzaamd. Op 1 januari 2023 moeten bovendien alle kantoorgebouwen in ons land minimaal aan energielabel C voldoen", legt Terpstra uit. "Dat is een enorme opgave en dat vraagt heel veel van de sector, en de politieke urgentie ontbreekt."

  Terpstra geeft ook toe dat de installatiebranche er zelf nog onvoldoende in is geslaagd om de technische beroepen goed voor het voetlicht te brengen. "We moeten de hand inderdaad in eigen boezem steken. We hadden al eerder kunnen doen wat veel ondernemers nu zeggen: ik werf geen mensen meer op vacatures, maar op capaciteiten die ze hebben. En net als de zorg nu in coronatijd doet, moeten wij ook meer op zoek naar zijinstromers. Bijvoorbeeld uit beroepen waar een overschot is."
  Door: ANP
  Ik snap dat gezeur over 2030 niet. Dat is een zelfbedachte deadline. En als we die niet halen dan halen we die niet, en dan wordt het 2040 of nog iets anders. Who cares? Met een paar jaar verschil, red je die planeet echt niet.
 13. forum rang 7 het zwaard 24 januari 2021 17:00
  Sommigen hebben nog altijd het idee dat Oosteuropeanen minder kwalitatief werk afleveren. Men vergeet dat die muur al meer dan 30 jaar weg is. Intussen is er veel veranderd. Een binnenlands bedrijf met naam en faam, werken vaak ook met Oosteuropeaanse mensen, zij kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om minderwaardig werk af te leveren. Zo heb je ook nog altijd mensen die ook een Skoda een minderwaardige auto vinden, maar wel vergeten dat het eigenlijk een Volkswagen is, gemaakt met de zelfde VW onderdelen. Idem voor een Seat.
 14. forum rang 5 New dawn 25 januari 2021 12:12
  Ik sprak met iemand ve bedrijf die hier een electriciteitkabel in de grond legt. Hij vertelde me dat ze een project hadden waarbij in een grote nieuwbouwwijk een warmtepomp (grootschalig) was geplaatst.

  Het opgepompte water heeft een temperatuur van 70 gr. Celsius. Het water wordt opgepompt van 600mtr diepte.

  Ik denk dat op den duur overal dit systeem beschikbaar komt.

 15. Willempie3 25 januari 2021 13:00
  Energie is vooral een manier om belasting te heffen: Een m3 aardgas, liter benzine of kwh stroom bestaan voor 75 procent uit belasting. De overheid heeft dit geld hoe dan ook nodig. Dus als iedereen zonnepanelen heeft, een elektrische auto en een warmtepomp, dan loopt de overheid miljarden Euro's mis. Per autobezitter 1000 Euro aan belasting op benzine = 10 miljard. Per warmtepomp 800 Euro aan belasting op gas = 6 miljard. Men zal dus extra belasting op stroom moeten gaan heffen en rekeningrijden gaan invoeren om het gat te vullen. Je gaat in de toekomst veel meer betalen voor de combi energie/auto/wonen. Dit omdat zonder belastingen fossiele energie veel goedkoper is dan warmtepomp, zware isolatie en elektrisch rijden.
 16. forum rang 10 DeZwarteRidder 26 januari 2021 16:00
  FD
  Energie
  14:02
  Zonder subsidie komt aardwarmte niet van de grond

  Geothermie kan zich ontwikkelen tot een serieus alternatief voor aardgas, maar de techniek is complex. Daardoor blijft de huidige subsidiepot buiten bereik.

  Originele link van het artikel: fd.nl/net-binnen
1.660 Posts
Pagina: «« 1 ... 75 76 77 78 79 ... 83 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 694,62 +0,07%
EUR/USD 1,0441 +0,41%
FTSE 100 7.464,80 +0,63%
Germany40^ 14.048,20 +0,14%
Gold spot 1.824,55 +0,72%
NY-Nasdaq Composite 11.805,00 +3,82%

Stijgers

VIVORY...
+12,05%
MAJORE...
+4,43%
EBUSCO...
+4,16%
Fugro
+3,82%
AZERION
+3,53%

Dalers

INPOST
-4,15%
Arcadis
-4,00%
Accsys
-2,47%
ASML
-2,40%
UMG
-1,45%

Nieuws Forum Meer»

(13)

twinkletown op 12 mei 2022 10:55
(58)

Dirk de Dijker op 11 mei 2022 11:38
(36)

rationeel op 4 mei 2022 18:32
(11)

DeZwarteRidder op 3 mei 2022 18:13
(18)

Demir op 3 mei 2022 15:17

Column Forum Meer»

(4)

jan de vakman op 16 mei 2022 21:02
(96)

O ja op 16 mei 2022 20:49
(2)

Chessplayer1992 op 16 mei 2022 20:30
(5)

EvenWachten op 16 mei 2022 18:31
(3)

Eris... op 16 mei 2022 17:42

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links