Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

PostNL juni 2018 - De postdialoog wordt afgerond

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
3.420 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 167 168 169 170 171 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Go Go Go !
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 11:17:


[...]
Ik zie wel dat de verplichting er is 86/2 artikel 7 en 8 maar zie zo snel nog geen termijn daarvoor. Weet jij precies waar dat staat?


Ja, het artikel er op volgend ... artikel 9.
Cerburus
0
mmm beurs herstelt ietwat en we gaan nu in ras tempo omlaag. altijd leuk die correlatie :)
Hansbeleg
0
quote:

Eurowin schreef op 19 jun 2018 om 11:23:


Als dit de bedragen zijn is het het overwegen waard om SANDD gewoon in zijn sop gaar te laten koken, eens kijken waar ze ze staan midden in 2019.

JUIST!!!

Daar ben ik het niet mee eens. De ellende bij PostNL is dat er geen zekerheid is, niemand weet waar hij aan toe is. Sandd kan in leven worden gehouden door de zakelijke post als die dat willen, dan betalen ze gewoon iets meer, dat vinden ze misschien wel te prefereren boven een monopoliepositie van PostNL. Na een overname zijn we hier definitief vanaf.

Tenzij de regionale postdiensten dusdanig intensief gaan samenwerken dat er meteen weer een nieuwe serieuze concurrent ontstaat. Maar dan is het doel, de UPD zonder subsidie in de lucht houden, ook weer verder uit beeld. Wie weet volgen er dan wel weer verdere maatregelen. Dus koop Sandd en vernietig de infrastructuur of verkoop die aan verweggistan.

Ik zie een overname van Sandd als een kans die PostNl moet pakken en daarbij niet te vrekkerig moet zijn. Bij de overname door bpost speelde ook al mee dat veel aandeelhouders liever nog meer wilde, alhoewel dat niet de hoofdreden van het afketsen was.

Hansbeleg
0
quote:

Go Go Go ! schreef op 19 jun 2018 om 11:26:


[...]

Ja, het artikel er op volgend ... artikel 9.


Ik kijk naar dit artikel maar zie het niet staan, kennelijk bedoel je een andere bladzijde. Copy paste de tekst met de termijnen svp eens even in een post.


(9) De meldingsvereisten met betrekking tot overheidsschuld dienen te gelden voor de schuldinstrumenten die worden uitgegeven door een lidstaat en door de Unie, met inbegrip van de Europese Investeringsbank, een overheidsdepartement van een lidstaat, agentschappen, special purpose vehicles of internationale financiële instellingen die zijn opgericht door twee of meer lidstaten die schuldpapier uitgeven namens een lidstaat of namens een aantal lidstaten, zoals de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit of het toekomstige Europees stabiliteitsmechanisme. Voor federale lidstaten, dienen de meldingsvereisten ook te gelden voor schuldinstrumenten die worden uitgegeven door een deelstaat van de federatie. Zij dienen evenwel niet van toepassing te zijn op andere regionale of lokale lichamen of semipublieke lichamen in een lidstaat die schuldinstrumenten uitgeven. Het doel van door de Unie uitgegeven schuldinstrumenten is om lidstaten betalingsbalanssteun of steun voor de financiële stabiliteit te bieden, of om macrofinanciële bijstand te verlenen aan derde landen.
(
Go Go Go !
1
Je nam de tekst “overwegende hetgeen volgt” et cetera.

Ik doelde op het artikel zelf (een eindje verderop in de tekst :-)


Artikel 9

Methode voor melding en openbaarmaking

1. Elke melding of openbaarmaking krachtens artikel 5, 6, 7 of 8 bevat de gegevens betreffende de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die de desbetreffende positie houdt, de omvang van de desbetreffende positie, de emittent ten aanzien van wie de desbetreffende positie bestaat en de datum waarop de desbetreffende positie tot stand is gekomen, is veranderd of heeft opgehouden te bestaan.
Voor de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 8 houden natuurlijke en rechtspersonen met aanmerkelijke netto shortposities gedurende vijf jaar gegevens bij over de brutoposities die een aanmerkelijke netto shortpositie vormen.
2. Het toepasselijke tijdstip voor het berekenen van een netto shortpositie is middernacht aan het eind van de handelsdag waarop de natuurlijke of rechtspersoon de desbetreffende positie houdt. Dat tijdstip is van toepassing op alle transacties, ongeacht hoe zij worden verhandeld, waaronder transacties via manuele of geautomatiseerde handel, en ongeacht of de transacties al dan niet tijdens de normale handelstijden hebben plaatsgevonden. De kennisgeving of openbaarmaking geschiedt uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 uur. De in dit lid genoemde tijdstippen worden berekend volgens de lokale tijd van de lidstaat van de relevante bevoegde autoriteit waaraan de betreffende positie moet worden gemeld.
3. Et cetera ...

Martijn van M
0
quote:

alida1 schreef op 19 jun 2018 om 08:06:


Plannen postmarkt leiden tot feest onder beleggers, maar is de rest van de sector net zo blij?
De postmarkt moet op de schop. De postvolumes dalen zo snel dat alleen door meer samenwerking van bedrijven als PostNL en Sandd de huidige kwaliteit van de postbezorging bewaard kan blijven. Het kabinet draait de huidige concurrentie terug en wil dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) het toezicht verzwakt. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de zogenoemde 'postdialoog', waarin postbezorgers en overheid het afgelopen jaar spraken over de toekomst van de snel krimpende sector.


Harold Versteeg/Hollandse Hoogte
Vrijdag leidden berichten over meer samenwerking op de postmarkt al tot een forse koersstijging van PostNL. Maandag feestten beleggers nog even door. Het postbedrijf was met een plus van ruim 7% de uitblinker op het Damrak. Beleggers hopen dat minder concurrentie PostNL de mogelijkheid zal geven om concurrent Sandd over te nemen, kosten te besparen en prijzen te verhogen.

Beleggers zijn dus blij, maar is de rest van de sector net zo opgetogen? Zeven betrokkenen aan het woord.

- Andre Mulder, analist Kepler Cheuvreux: 'Ik vind het een heel raar besluit. Eerst wordt de concurrentie aangepakt omdat PostNL te veel macht zou hebben. Nu gaan we het opeens terugdraaien. Zo'n draai van 180 graden is niet de stabiliteit die je van de overheid verwacht. Ik twijfel aan de argumentatie: op den duur moet de postbezorging samengaan met de bezorging van pakketten en maaltijden. Dat klinkt alsof de pizzakoerier straks de enveloppen komt brengen. Ik weet niet of daarmee de kwaliteit geborgd is. Er wordt iets geschoten, maar het klinkt heel sterk als een losse flodder. Ook de samenwerking tussen PostNL en Sandd lijkt me moeilijk. De Europese Unie zal kritisch meekijken. Een fusie lijkt me helemaal onmogelijk. Als ik klant was van een van die twee bedrijven zou ik het ook niet leuk vinden als daar een hernieuwd monopolie tot stand gebracht zou worden. Ik weet precies wat er gaat gebeuren: de prijs gaat omhoog. Ik snap wel dat beleggers daar opgetogen over zijn.'

- Nicole Rosenboom, mededingingseconoom bij onderzoeksbureau SEO: 'Samenwerking tussen postvervoerders levert synergievoordelen op. Onder bepaalde voorwaarden is deze samenwerking vrijgesteld van het kartelverbod uit de Mededingingswet. Dit vormt echter een uitdaging voor de overheid en de mededingingsautoriteit. De postsector zou niet de eerste sector zijn die koudwatervrees heeft om samenwerking aan te gaan uit angst voor kartelboetes. Het zou dan ook erg behulpzaam zijn als de ACM een informele zienswijze zou opstellen. Hierin moet dan worden aangetoond hoe postvervoerders voldoen aan de wettelijke voorwaarden, zoals het overblijven van voldoende concurrentiedruk na de samenwerking. Ook zouden ze de voordelen voor de consument moeten aantonen van samenwerking op de laatste kilometer. Mochten postvervoerders over de gehele postverwerking (van ophalen en sorteren tot bezorging) willen samenwerken, dan ligt een fusie meer voor de hand. Ook hiervoor moeten ze langs de ACM. De synergievoordelen van een fusie zouden een factor vijf tot tien groter zijn dan alleen samenwerken op de laatste kilometer.'

- Persverklaring Sandd: 'Sandd acht het positief dat het kabinet oog heeft voor de ontwikkelingen op de postmarkt en ruimte wil creëren voor samenwerking tussen postbedrijven die daarvoor wensen te kiezen. De komende periode zal blijken of de door het kabinet ingeslagen richting de steun van de Tweede Kamer krijgt. [....] Sandd zal zich nu beraden over de kansen die zullen ontstaan zodra er volledige politieke duidelijkheid is.'

- Woordvoerder toezichthouder Autoriteit Consument en Markt: 'Wij herkennen de langetermijntrends die benoemd worden en de ontwikkelingen naar een bredere markt voor post. We denken graag mee over de plannen die zijn aangekondigd.'

- Persbericht van Herna Verhagen, ceo van PostNL: 'Het feit dat de staatssecretaris het belang onderschrijft van regelgeving die aansluit bij de sterk krimpende postmarkt is een belangrijke stap. Aanpassing van de huidige regelgeving is nodig om de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid van de postvoorziening voor alle Nederlanders in de komende jaren te waarborgen. Consolidatie is daarbij onvermijdelijk. Het is de beste oplossing voor de betaalbaarheid van de postvoorziening en het op een sociale wijze omgaan met de volumedaling. Door de snelheid van de krimp van de postmarkt is snel handelen van de politiek van groot belang. De sector is gebaat bij heldere keuzes en maatregelen die consolidatie mogelijk maken.'

- Henk Reinders, manager van Business Post Nederland: 'Wij zijn maar een heel kleine speler, met jaarlijks 100 miljoen vervoerde poststukken, op een markt van 2 miljard poststukken. Sandd en PostNL kunnen wel eens samengevoegd worden. Dan blijven wij over als concurrentie. Wij hebben geen landelijk netwerk, maar regionaal zijn we wel sterk. Dat zou wel een goede positie kunnen zijn. Maar om eerlijk te zijn kunnen we dat nog niet echt goed overzien.'

- Etienne Haneveld, bestuurder FNV: 'We zijn blij dat de overheid eindelijk een keuze maakt. Het lijkt ons goed dat er meer ruimte komt voor samenwerking. De volumes worden steeds kleiner, dat postbodes met een steeds legere tas lopen is ook niet goed. Daarom lijkt het ons goed om die volumes samen te voegen. Maar voor ons is het vooral belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor alle spelers, zodat er geen concurrentie ontstaat op de arbeidsvoorwaarden.'

Bron FD


De reactie van Mulder lijkt wel consistent met wat hij in februari als de 2de mogelijkheid voorzag:

"1. André Mulder, analist Kepler Cheuvreux

'De overheid heeft zichzelf in de vinger gesneden door concurrentie toe te staan. Die is niet makkelijk terug te draaien. Brussel zal niet toestaan dat PostNL Sandd overneemt, dat is te veel machtsconcentratie. Ik zie twee scenario's. Of PostNL gaat Sandd kapot concurreren, gebruik makend van zijn grootte en het voordeel dat zij ook pakketjes vervoert. Daarmee kan PostNL het nog lang uitzingen, zelfs als de marges bij pakketvervoer niet groeien. Dat is wat Sandd natuurlijk ontbeert. Het andere scenario is dat ze allebei overeind blijven, waarbij PostNL niet Sandd kapotconcurreert maar zodanige tarieven hanteert dat de twee zich allebei kunnen concentreren op hun eigen marktaandeel. Toetreders van buiten verwacht ik niet. Een krimpende markt waarbij je moet dansen met twee olifanten, wie is daar nu in geïnteresseerd?'"

vgpnl.nl/nieuws/538/vier-maanden-de-t...


(Wat ik wel opvallend vind is dat de opinie van Mulder nog steeds pal tegenover de inzet van Verhagen staat, want Verhagen spreekt in haar reactie opnieuw over dat 'consolidatie' onvermijdelijk is... terwijl het verdelen van de markt, waarover Mulder spreekt, daar dus niet onder valt. Bovendien toont Mulder enerzijds zijn eigen onbegrip - wellicht zelfs frustratie - over het besluit van de overheid. Mulder lijkt zich te verzetten tegen de gedachte dat de prijzen omhoog zullen gaan als er consolidatie gaat plaatsvinden, echter dit lijkt in een fors krimpende postmarkt sowieso een onvermijdelijke kwestie. Ik hoor alleen nog niemand zeggen dat de prijsstijging vooral bij de zakelijke post mag/moet worden verwacht)
prinszicht
0
Zo, de rust en realiteit daalt in. Op helemaal niets tastbaars vanuit de monoloog, waren we ineens weer 6 euro of meer waard. Ik heb nu al 80 sommen gezien van een heleboel posters & experts waarmee we Sandd kunnen overnemen. Nou, ik schrik me het ongans als er meer dan 6 tot 8 keer de winst wordt uitgekeerd. De meeste guru’s gaan uit van een factor op de omzet. Heerlijk! Breng dat eens in perspectief van de omzet en koers van PostNL. 0,75 keer 3,5 miljard en dan hebben wij infra, hardware, pakketten en mensen die Sandd niet heeft. Ole ole, daar komt HV.

Ik heb ook gezegd dat onze shorters na een dag of 1 a 2 feest, gewoon doorgaan met het werk. Als alles zo fantastisch was, stond we nu niet op 3,4x. Nee, in onze euforie gaan we het nog heel vaak hebben over Sandd. Die moeten we wel overnemen. Ik weet niet waarom maar de reactie op de beurs zal zijn dat we weer 2 duppies stijgen. De ucoi blijft daarentegen nog steeds laag, bijzonder laag!
Hansbeleg
1
"De kennisgeving of openbaarmaking geschiedt uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 uur." in ons geval de AFM dus.

Stel een shorter heeft een positie ingenomen op maandag dan melding daarvan dinsdag om 15:30 en dan kan deze di avond om 18u toch al op de registersite staan.

Of zie je dat anders?
Eurowin
0
Nee, in onze euforie gaan we het nog heel vaak hebben over Sandd. Die moeten we wel overnemen.

Dat moet ik nog zien,.....
Hansbeleg
0
quote:

Martijn van M schreef op 19 jun 2018 om 12:08:


(Wat ik wel opvallend vind is dat de opinie van Mulder nog steeds pal tegenover de inzet van Verhagen staat, want Verhagen spreekt in haar reactie opnieuw over dat 'consolidatie' onvermijdelijk is... terwijl het verdelen van de markt, waarover Mulder spreekt, daar dus niet onder valt. Bovendien toont Mulder enerzijds zijn eigen onbegrip - wellicht zelfs frustratie - over het besluit van de overheid. Mulder lijkt zich te verzetten tegen de gedachte dat de prijzen omhoog zullen gaan als er consolidatie gaat plaatsvinden, echter dit lijkt in een fors krimpende postmarkt sowieso een onvermijdelijke kwestie. Ik hoor alleen nog niemand zeggen dat de prijsstijging vooral bij de zakelijke post mag/moet worden verwacht)


Belangrijk is dat het niet meer de visie is van Herna maar van de voorzitter van de postdialoog Oudeman. Die zegt bijna letterlijk: consolideren of subsidieren.
Als er niet meer post over het netwerk gaat is de UPD niet te handhaven.

Dan lijkt het me helder waar de politiek voor gaat kiezen, die willen de portemonnee niet trekken. Die denken vast laat dat PostNL maar doen.
En als Sandd geen andere overnamepartij kan vinden is dit hun laatste kans, nu kunnen ze nog de beste prijs krijgen, die wordt alleen maar minder in tijd.
Hansbeleg
0
quote:

prinszicht schreef op 19 jun 2018 om 12:11:


Zo, de rust en realiteit daalt in. Op helemaal niets tastbaars vanuit de monoloog, waren we ineens weer 6 euro of meer waard. Ik heb nu al 80 sommen gezien van een heleboel posters & experts waarmee we Sandd kunnen overnemen. Nou, ik schrik me het ongans als er meer dan 6 tot 8 keer de winst wordt uitgekeerd. De meeste guru’s gaan uit van een factor op de omzet. Heerlijk! Breng dat eens in perspectief van de omzet en koers van PostNL. 0,75 keer 3,5 miljard en dan hebben wij infra, hardware, pakketten en mensen die Sandd niet heeft. Ole ole, daar komt HV.

Ik heb ook gezegd dat onze shorters na een dag of 1 a 2 feest, gewoon doorgaan met het werk. Als alles zo fantastisch was, stond we nu niet op 3,4x. Nee, in onze euforie gaan we het nog heel vaak hebben over Sandd. Die moeten we wel overnemen. Ik weet niet waarom maar de reactie op de beurs zal zijn dat we weer 2 duppies stijgen. De ucoi blijft daarentegen nog steeds laag, bijzonder laag!

Verminderen van ACM en AMM issues zijn heel positief. Of bedoel je met "niet tastbaars", dat het nog maar een advies is en nog niet geïmplementeerd?

Mij lijkt de kans dat men dit advies niet overneemt heel erg klein en op de beurs moet je vooruitdenken maar dan wel in de goede richting, maar wie weet zit ik er toch weer naast. ;-)

Ik ben het wel met je eens dat de markt nog steeds afwacht, nu zitten we helaas ook al 3 dagen in een slecht beurssentiment dankzij olifant Donald die weer eens door de porseleinkast dendert.
'd Aandelen
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 12:17:


"De kennisgeving of openbaarmaking geschiedt uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 uur." in ons geval de AFM dus.

Stel een shorter heeft een positie ingenomen op maandag dan melding daarvan dinsdag om 15:30 en dan kan deze di avond om 18u toch al op de registersite staan.

Of zie je dat anders?


Dat zou je zeggen maar de ICT systemen bij de Overheid zijn blijkbaar traag net zoals de verdere verwerking door de ambtenarij, zou wat meer druk op moeten staan, maar kom daar maar eens om bij de Overheid.
Accuboor
0
Mannen prima een dagje pas op de plaats. Je ziet wat er van een te snelle stijging komt, allemaal frustie stukjes ala FD/Kepler. Straks gaat er nog een kamerlid beweren dat de aandeelhouders rijk worden. Nee beter niet dagelijks in de top 5 verschijnen, gestage stijging is het beste.
Toekomstbeeld
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 12:17:


"De kennisgeving of openbaarmaking geschiedt uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 uur." in ons geval de AFM dus.

Stel een shorter heeft een positie ingenomen op maandag dan melding daarvan dinsdag om 15:30 en dan kan deze di avond om 18u toch al op de registersite staan.

Of zie je dat anders?


Obv wat Go Go Go heeft gepubliceerd is dat inderdaad de enige logische conclusie. er is dus geen sprake van 3 dagen doorlooptijd. Goed om hier zekerheid over te hebben!

AB Go go go en Hansbeleg!
Toekomstbeeld
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 12:28:


[...]

Belangrijk is dat het niet meer de visie is van Herna maar van de voorzitter van de postdialoog Oudeman. Die zegt bijna letterlijk: consolideren of subsidieren.
Als er niet meer post over het netwerk gaat is de UPD niet te handhaven.

Dan lijkt het me helder waar de politiek voor gaat kiezen, die willen de portemonnee niet trekken. Die denken vast laat dat PostNL maar doen.
En als Sandd geen andere overnamepartij kan vinden is dit hun laatste kans, nu kunnen ze nog de beste prijs krijgen, die wordt alleen maar minder in tijd.


Dacht gelezen te hebben in het Mona stuk, dat zij zich sterk zou gaan maken om Brussel te overtuigen vh nut van consolidatie.
Hansbeleg
0
quote:

'd Aandelen schreef op 19 jun 2018 om 12:39:


[...]

Dat zou je zeggen maar de ICT systemen bij de Overheid zijn blijkbaar traag net zoals de verdere verwerking door de ambtenarij, zou wat meer druk op moeten staan, maar kom daar maar eens om bij de Overheid.


Mijn punt is meer dat we uit de tekst toch niet de conclusie kunnen trekken dat de AFM pas na 2 a 3 dagen publiceert? Ik zag gisteren maandag om 18u als jongste datum vrijdag 15 juni. Dan zit daar dus maar 1 werkdag tussen. Met een weekend ertussen waarschijnlijk inderdaad 3 dagen.

Dus misschien zien we vanavond om 18u de shortposties van maandag de 18e.
Want de veranderde positie op maandag wordt dinsdag om 15:30 gemeld en dan kan die om 18u op de site staan. We zullen zien vanavond of dit het geval is.
Hansbeleg
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 19 jun 2018 om 12:52:


[...]

Dacht gelezen te hebben in het Mona stuk, dat zij zich sterk zou gaan maken om Brussel te overtuigen vh nut van consolidatie.


Mona wil Europees een andere definitie en eisen van de UPD en legt de toestemming tot consolidatie in 1e instantie bij de ACM.

Oudeman zegt dat Nl de hoogste concurrentie in de EU heeft en ziet alleen consolidatie als oplossing.

6. Beleids-, wetgevingsagenda en inzet binnen EU

Concluderend stel ik vast dat de krimp van de postmarkt er op termijn toe leidt dat deze zal opgaan in een bredere bezorgmarkt. Hoe snel deze krimp leidt tot een verdere afname van het maatschappelijke en economische belang dat nog wordt gehecht aan fysieke post, is lastiger te voorspellen. Daarom houd ik vooralsnog vast aan het wettelijke beschermingsniveau van de huidige publieke belangen, maar wil ik wel ruimte scheppen voor een flexibelere en technologieneutrale aanpassing van de eisen die aan de UPD-verlener worden gesteld. Een robuustere business case en het behouden van arbeidsplaatsen bij de huidige postvervoerders zijn gebaat bij mogelijkheden om snel in te kunnen spelen op nieuwe wensen van consumenten en om het palet aan communicatie- en logistieke diensten te diversifiëren. Het kunnen toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen en het gemakkelijker kunnen aanboren van nieuwe financieringsbronnen is nodig om deze trend te faciliteren. De definitie van UPD zal over de tijd evolueren. Ik vind het daarom wenselijk om deze definitie en de bijhorende eisen periodiek te herijken. Ik wil mij er in Brussel voor inzetten dat dit niet wordt belemmerd door de Europese Postrichtlijn.

Door toenemende krimp én toenemende concurrentie komt de financierbaarheid van de UPD onder druk te staan. Ik ga regelen dat daar ook in de sectorspecifieke marktregelgeving oog voor is. Wetgevingstrajecten nemen een behoorlijke tijd in beslag; indien marktontwikkelingen daarom vragen, zal ik in de tussentijd bezien of flankerend beleid nodig is. Verder zou samenwerking of consolidatie van netwerken een oplossing kunnen zijn doordat het ‘verdikken’ van de poststromen leidt tot een verlaging van de kosten per poststuk. Het is aan ACM om een verzoek in dat kader te beoordelen, waarbij ik graag zou zien dat het effect van samenwerking op de publieke belangen, waaronder de financiële houdbaarheid van de UPD, leidend is.


Uit rapport Oudeman pagina 9

Kortom:
Concurrentie heeft positief gewerkt, maar ook negatieve effecten gehad;
Nederland heeft de hoogste mate van concurrentie in heel Europa;
?


pagina 29

Ondersteun waar mogelijk een consolidatie van de twee grote postbedrijven in Nederland, in geval deze hiertoe zouden wensen over te gaan. Alles overziend is in mijn ogen een dergelijke consolidatie van beide landelijke netwerken de enige optie die een betaalbare UPD voor de komende jaren veiligstelt
Martijn van M
0
quote:

Toekomstbeeld schreef op 19 jun 2018 om 12:50:


[...]

Obv wat Go Go Go heeft gepubliceerd is dat inderdaad de enige logische conclusie. er is dus geen sprake van 3 dagen doorlooptijd. Goed om hier zekerheid over te hebben!

AB Go go go en Hansbeleg!


Volgens mij weten we uit de praktijk op basis van bewegingen in de markt in het verleden al lang dat er geen sprake is van een situatie waarbij de meldingen altijd de volgende handelsdag al bekend worden gemaakt.

(Ik geloof ook niet dat de uitbreiding van de short positie die gisteren nabeurs werd gemeld pas afgelopen vrijdag zou zijn gerealiseerd, want die moeten welhaast zeker afgelopen donderdag of eerder zijn gerealiseerd... wat ook keurig past binnen het beeld dat er vorige week door de shortende partijen nog vol op het gas werd gedrukt - wat voor het eerste sinds 2011 resulteerde in een situatie waarbij maar liefst 6 verschillende partijen boven de meldingsgrens van 0,5% zitten. Voor mij zou het logisch zijn als er vandaag of morgen DIVERSE meldingen gaan volgen waaruit blijkt dat shortende partijen hun positie flink hebben afgebouwd. Ik zeg dit ook met het besef dat een aantal van die partijen nu eigenlijk met hun neus al flink onder water zijn beland... de vraag is hoe lang ze hun adem in weten te houden, etc.)
Martijn van M
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 13:11:


[...]

Mona wil Europees een andere definitie en eisen van de UPD en legt de toestemming tot consolidatie in 1e instantie bij de ACM.

Oudeman zegt dat Nl de hoogste concurrentie in de EU heeft en ziet alleen consolidatie als oplossing.

6. Beleids-, wetgevingsagenda en inzet binnen EU

Concluderend stel ik vast dat de krimp van de postmarkt er op termijn toe leidt dat deze zal opgaan in een bredere bezorgmarkt. Hoe snel deze krimp leidt tot een verdere afname van het maatschappelijke en economische belang dat nog wordt gehecht aan fysieke post, is lastiger te voorspellen. Daarom houd ik vooralsnog vast aan het wettelijke beschermingsniveau van de huidige publieke belangen, maar wil ik wel ruimte scheppen voor een flexibelere en technologieneutrale aanpassing van de eisen die aan de UPD-verlener worden gesteld. Een robuustere business case en het behouden van arbeidsplaatsen bij de huidige postvervoerders zijn gebaat bij mogelijkheden om snel in te kunnen spelen op nieuwe wensen van consumenten en om het palet aan communicatie- en logistieke diensten te diversifiëren. Het kunnen toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen en het gemakkelijker kunnen aanboren van nieuwe financieringsbronnen is nodig om deze trend te faciliteren. De definitie van UPD zal over de tijd evolueren. Ik vind het daarom wenselijk om deze definitie en de bijhorende eisen periodiek te herijken. Ik wil mij er in Brussel voor inzetten dat dit niet wordt belemmerd door de Europese Postrichtlijn.

Door toenemende krimp én toenemende concurrentie komt de financierbaarheid van de UPD onder druk te staan. Ik ga regelen dat daar ook in de sectorspecifieke marktregelgeving oog voor is. Wetgevingstrajecten nemen een behoorlijke tijd in beslag; indien marktontwikkelingen daarom vragen, zal ik in de tussentijd bezien of flankerend beleid nodig is. Verder zou samenwerking of consolidatie van netwerken een oplossing kunnen zijn doordat het ‘verdikken’ van de poststromen leidt tot een verlaging van de kosten per poststuk. Het is aan ACM om een verzoek in dat kader te beoordelen, waarbij ik graag zou zien dat het effect van samenwerking op de publieke belangen, waaronder de financiële houdbaarheid van de UPD, leidend is.


Uit rapport Oudeman pagina 9

Kortom:
Concurrentie heeft positief gewerkt, maar ook negatieve effecten gehad;
Nederland heeft de hoogste mate van concurrentie in heel Europa;
?


pagina 29

Ondersteun waar mogelijk een consolidatie van de twee grote postbedrijven in Nederland, in geval deze hiertoe zouden wensen over te gaan. Alles overziend is in mijn ogen een dergelijke consolidatie van beide landelijke netwerken de enige optie die een betaalbare UPD voor de komende jaren veiligsteltIk kan mij voorstellen dat het besluit van de Nederlandse regering de boel in Europa ook in beweging zal gaan zetten richting de Europese postdialoog die volgend jaar zal gaan plaatsvinden.

Hierbij zal ongetwijfeld ook gepolst gaan worden wat de reacties vanuit Europa zijn... en die zouden een rol kunnen gaan spelen bij hoe PostNL het varkentje (Sandd) verder gaat wassen met consolidatie-water.
prinszicht
0
quote:

Hansbeleg schreef op 19 jun 2018 om 12:36:


[...]
Verminderen van ACM en AMM issues zijn heel positief. Of bedoel je met "niet tastbaars", dat het nog maar een advies is en nog niet geïmplementeerd?

Mij lijkt de kans dat men dit advies niet overneemt heel erg klein en op de beurs moet je vooruitdenken maar dan wel in de goede richting, maar wie weet zit ik er toch weer naast. ;-)

Ik ben het wel met je eens dat de markt nog steeds afwacht, nu zitten we helaas ook al 3 dagen in een slecht beurssentiment dankzij olifant Donald die weer eens door de porseleinkast dendert.


Correct Hans. HV heeft ogenschijnlijk haar wil opgelegd en hierbij mijn complimenten. Dat is richting het forum want ik vermoed niet dat HV meeleest. Mogelijk dat ik een opbeurend bericht stuur naar ir en dat ik daarmee eens niet in de bak azijnpissers terecht kom.

Maar wat ik echt wil zeggen is dat er nog een spekgladde weg zit tussen een advies en meer aandeelhouderswaarde. En dat geen van de guru’s hier reageert op een factor 0,75 op de omzet van PostNL als beurswaarde. En ik persoonlijk ga mee met de grootste zwartkijker als er besloten wordt om meer dan 50 miljoen neer te tellen voor Sandd.

Over de ACM tast ik net als een ieder in het duister en daarom is het belangrijk te duiden wat men verwacht van een positieve uitkomst. Iets milder dan de huidige corrupte handelswijze is nog steeds corrupt. Zeker als je daar een veels te dure overname voor moet doen.

Vandaag is de druk van de ketel met een omzet van 2 miljoen tot noch toe. Maar als ook wij 0,75 keer de omzet waard zijn, had ik als JdM met porto verdubbeld op deze koers!
3.420 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 167 168 169 170 171 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

PostNL Koninklijke Meer »

Koers 1,938   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 1,927   Volume 3.534.391
Hoog 1,952   Gem. Volume 5.142.426
20-nov-19 17:38
label premium

PostNL schiet tekort (update)

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium