Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Fiscale optimalisatie

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
7.594 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 374 375 376 377 378 379 380 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
ffff
0
Hierboven een behartenswaardig en goed artikel van Prof. Leo Stevens. Hans/ Voda bedankt voor het plaatsen ervan!

Jammer genoeg geeft hij pas helemaal op het eind van zijn analyse aan waarom zijn voorstel voor verbetering nooit uitgevoerd zal worden:

Successierechten is een archaïsch ratjetoe van regelingen. En daar zit onmiddellijk de oorzaak waarom daar nooit en te nimmer een eenheid van gemaakt gaat worden. Vrijwel ieder land wil zijn eigen beslissingsbevoegdheid over zo'n belangrijk onderwerp niet zomaar afstaan.

De professor onderschat de praktijk, de realiteit van de afgelopen 50 jaren: Landen beconcurreren elkaar puur fiscaal om bedrijven en vermogens binnen boord te houden. Wordt wie of wat dan ook aangeslagen, dan ontstaan er onmiddellijk kapitaalsverschuivingen, zoals ik juist in deze jarenlang lopende draad herhaaldelijk heb aangegeven.

Verhogen van welke belasting dan ook, doet kapitaal wegvloeien, wegvluchten.
Verlagen van belastingen trekt vermogens en/of bedrijven juist aan.

Het is en blijft een subtiel evenwicht tussen de landen, vandaar dat men met argusogen naar elkaar kijkt en donders goed genoeg weet, welk land op welk terrein gunstiger, dan wel ongunstiger is.
Daarover gingen vele postings in deze draad Fiscale optimalisatie.

De recente, pakweg 5 jaar durende beweging om zaken als vennootschappen, maatschappen, stichtingen, trusts " aan te pakken" heeft uiteindelijk allen maar tot gevolg; Een tijdelijke , zeer tijdelijk extra inkomen, onmiddellijk gevolgd door drastische verplaatsingen/verschuivingen.

Mooiste recente voorbeeld was natuurlijk de redelijk recente zware verhoging van de liquidatietaks n België. Opbrengst eerste jaar bijna 1 miljard, om al in tweede, derde, vierde jaar minwaarden in de vennootschapsbelasting van ruim 1 miljard te ervaren, omdat de vennootschappen massaal werden opgeheven.

In Davos hebben gisteren nog bedrijfsleiders aan Belgische politici laten weten dat de belastingheffing in België, vergeleken met Nederland veel te hoog uitvalt: Straks 30 procent in België, Frankrijk, Oostenrijk, ennuh, als alles meezit: 0 procent in Nederland. Daarmee trek je bedrijven aan....lees werkgelegenheid!

Peter
voda
0
Debat | Moet Nederland stoppen met rulings?
Tegen | Ton Daniels, fiscalist

Lees ook
Belastingdeals schaden Nederlandse positie in meerjarenbegroting EU

Fiscalist Michiel Spanjers wil dat Nederland stopt met 'omstreden

belastingdeals die alleen maar ten doel hebben de belastingdruk voor bepaalde bedrijven te verlagen'. Dat zou de schatkist heel veel geld opleveren, omdat daarmee onze bijdrage aan de nieuwe EU-begroting minder wordt. Deze redenering gaat twee keer mank.

Nederland zou in een isolement terechtkomen en chantabel worden in de onderhandelingen over wie straks de ontbrekende VK-contributie gaat aanvullen, nu het predicaten krijgt toegedicht als 'schurkenstaat', van politici in andere EU-lidstaten, en 'bananenrepubliek', van leden van de Europese Commissie. Met Harry Truman zeg ik daarover: 'if you can't stand the heat, get out of the kitchen'. Daarmee pleit ik niet voor een nexit. Onze minister van Financiën kan wel degelijk tegen een stootje als hij op een stevige achterban kan rekenen. Onze rulingpraktijk wijzigen heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid euro's die wij naar Brussel gaan sturen.

‘De Commissie heeft benadrukt dat de Belastingdienst wetten integer toepast, ook in de rulingpraktijk’

Ook zijn tweede punt gaat mank, dat de slechte fiscale reputatie het gevolg is van het framen van de rulingpraktijk als een geheimzinnige praktijk die zich afspeelt in achterkamertjes. Als Zuidas-fiscalist met meer dan dertig jaar ervaring in de internationale fiscale adviespraktijk zie ik de rulingpraktijk anders. Het gaat om de uitoefening van bevoegdheden van de inspecteur, waarbij die uitoefening in de eerste plaats is ingekaderd door het 'esprit de corps' van de Belastingdienst en het rulingteam. Daarnaast heeft de belastingrechter over de jaren een stelsel geschapen over hoe belastinginspecteur en onderneming zich moeten gedragen.

Voor de insiders is dat een toepassing van wet en rechtspraak op basis van de feiten, zonder aanzien des persoons en met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel. Ook is het ondenkbaar dat een belastingadviseur of tax director een belastinginspecteur uitnodigt voor een lunch in Parkheuvel of voor een rondje golf op de Kennemer. De Europese Commissie zelf heeft dan ook diverse malen benadrukt dat de Nederlandse Belastingdienst de belastingwetten op integere wijze toepast; ook in de rulingpraktijk.

Achterkamertjespolitiek met een geur van geheimzinnigheid is niet voldoende om processen te diskwalificeren.

Voor | Michiel Spanjers, fiscalist
Lees ook
Fiscale rulings zijn een groot goed

Mijn oproep te stoppen met rulings wordt in fiscalistenland als een vloek in de kerk ervaren. In een venijnige reactie van oud-KPMG-belastingadviseur Jan Schipper moet ik het als ‘onwetende’ boodschapper ontgelden.

Lees ook
Fiscalisten bepleiten openheid over belastingafspraken met multinationals

Drie wetenschappers, hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek, fiscaal econoom Leo Stevens en universitair hoofddocent belastingrecht Jan Vleggeert, reageren kort erop in een overzichtsartikel gelukkig wel inhoudelijk. Maar zij komen niet verder dan pleidooien voor aanpassing van de rulingpraktijk door multilaterale afspraken, een rechtmatigheidstoets respectievelijk meer transparantie.

‘Ik ben faliekant tegen een eliteteam binnen de Belastingdienst die slechts een kleine groep bedient’

Vandaag doet EY-belastingpartner Daniels een poging de rulingpraktijk te stutten, waarbij het huilebalken over het door mij gebruikte woord ‘geheim’ als zijnde framing niet gespeend is van krokodillentranen. Samenvattend: fiscalistenland reageert op afschaffing van de rulings zoals de tabaksindustrie op afschaffing van sigaretten. Geen enkele pleitbezorger beantwoordt de kernvraag: waarom moet er voor een specifieke groep belastingplichtigen voor specifieke grensoverschrijdende transacties een apart loket bij de Belastingdienst zijn?

Dat de internationale belastingadviespraktijk zich ruimhartig laaft aan deze bezigheden begrijp ik heel goed, evenals dus de kritiek uit die hoek op mijn oproep. Maar wat schiet de Nederlandse samenleving er nou mee op?
Juist ook vanwege de internationale beschimping is het sop de kool niet meer waard. De minister van Financiën moet in Brussel het algemeen Nederlands belang dienen, niet het deelbelang van een handvol fiscalisten.

Kijk, ik ben helemaal niet principieel tegen het desgewenst door de belastinginspecteur afsluiten van vaststellingsovereenkomsten om daarmee fiscale zekerheid te verschaffen.

Wel ben ik faliekant tegen een eliteteam van briljante fiscalisten binnen de Belastingdienst die in samenspraak met de internationale belastingadviespraktijk in kort tijdsbestek slechts een kleine groep bedient.
Alle andere belastingplichtigen hunkeren ook naar fiscale zekerheid. Vraag het zzp’ers. In het algemeen belang zie ik geen plaats meer voor rulings.

fd.nl/opinie/1241469/debat-moet-neder...
voda
0
Peter is op tijd weg uit België!

Financiën wil oplossing dubbele belastingheffing op pensioen in België

Sinds 1 januari dreigen inwoners van België die pensioen uit Nederland ontvangen, dubbel belasting te moeten betalen. Dat beaamt staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) in antwoord op Kamervragen van het CDA. Hij kondigt aan dat er op korte termijn overleg tussen Nederland en België plaatsvindt 'om te komen tot een passende oplossing'.

Per 1 januari is de vrijstelling door de Nederlandse Belastingdienst vervallen voor zo'n 1300 gepensioneerden die in België wonen, met een Nederlands pensioen van meer dan €25.000 bruto. Maar de Belgische fiscus heft mogelijk ook belasting over (een deel van) datzelfde inkomen. Dat leidde tot commotie in België. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wilde opheldering van Snel.

Klem tussen twee diensten
'Deze situatie waarbij belastingplichtigen tussen de twee belastingdiensten in komen te zitten, vind ik onwenselijk', schrijft de staatssecretaris. Het gaat om mensen die bij Nederlandse pensioenfondsen of verzekeraars pensioen hebben opgebouwd, bijvoorbeeld omdat zij als Belg bij een Nederlands bedrijf werkten. Of om Nederlanders die pensioen genieten in België.

België en Nederland hebben een verdrag dat dubbele heffing moet voorkomen. Maar als de Nederlandse belastingdienst van mening is dat de Belgen 'onvoldoende' belasting heffen over uit Nederland ontvangen inkomen, kan zij als nog zelf een aanslag sturen.

Door een aantal gerechtelijke uitspraken in België is bij de Nederlandse belastingdienst twijfel gerezen of de Belgen wel genoeg belasting heffen over de pensioenen die vanuit Nederland aan Belgische inwoners worden betaald. Daarom is de vrijstelling ingetrokken. Tegelijkertijd laat de Belgische belastingdienst de inwoners weten hen wel degelijk te willen aanslaan. Een 'snelle oplossing' voor deze situatie is 'wenselijk', schrijft Snel.

Pensioen in eigen beheer
Maandag meldde het FD al dat Nederlandse ondernemers die in België wonen en in een bv voor hun pensioen hebben gespaard, een aanzienlijk belastingvoordeel mislopen. Een voordeel dat hun collega's in Nederland wel krijgen. België heft belasting over de fiscale korting die deze directeuren-grootaandeelhouders (dga's) in Nederland ontvangen als zij hun pensioenvoorziening afkopen vanwege de afschaffing van het zogeheten pensioen in eigen beheer.

Met een pensioenpot van enkele tonnen scheelt dit al gauw tienduizenden euro's aan belasting. De Belgische fiscus maakte op 21 december bekend dit voordeel voor Nederlandse dga's in België af te romen via de inkomstenbelasting die zij daar moeten betalen.

Martine Wolzak

fd.nl/economie-politiek/1241781/finan...
voda
0
Nederlandse multinationals halen financiële centra weg uit België

Nederlandse multinationals als Heineken, Philips en Unilever hebben de afgelopen jaren hun financiële centra in België weggehaald. Door de lage rentestanden is daar weinig tot geen fiscaal voordeel meer te behalen. De centra zijn verplaatst naar Nederland, Zwitserland en Ierland, zo blijkt uit onderzoek van het FD.

In België profiteerden de multinationals jarenlang van de zogenoemde notionele interestaftrek, een regeling waarbij een fictieve rente over het eigen vermogen werd berekend. Die rente was gelijk aan de rente op de tienjarige staatsobligaties én fiscaal aftrekbaar. Maar omdat door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) de rente op deze staatsobligaties heel laag is, levert de aftrekregeling tegenwoordig weinig tot niets meer op. Reden voor de grote bedrijven om uit België te vertrekken.

Schakel in leningen
Maar ruim tien jaar geleden was het land bij Nederlandse multinationals, waaronder DSM, Wolters Kluwer en ASML, erg in trek. Die zochten na de afschaffing het concernfinancieringsregime in Nederland naar een alternatief.
Sinds de invoering van de Belgische regeling in 2006 werd jaarlijks steeds meer eigen vermogen bij de Belgen gestald. Eind 2011 stond daar € 26 mrd, zo berekende het FD begin 2013. Dat geld was in de meeste gevallen ondergebracht in speciale vennootschappen met namen als DSM Finance en Randstad Financial Services.

Andere grote bedrijven brachten die financieringstaak onder bij al langer bestaande Belgische dochtervennootschappen. Zo zette Mouterij Albert in Ruisbroek niet alleen gerst om in mout, maar fungeerde het sinds eind 2006 als financieringscentrum van Heineken. Het werd een schakel in concernleningen. Het eigen vermogen steeg snel: van € 9 mln eind 2005 naar € 4,8 mrd eind 2013.

Mouterij Albert van HeinekenFoto: Jerry De Brie

Van België naar Zwitserland
In de loop van 2016 besloot Heineken om de financieringsactiviteiten over te brengen naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de brouwer bood de interestaftrek in België een alternatief voor het concernfinancieringsregime dat in 2006 in Nederland was beëindigd. Maar doordat de notionele interestaftrek minder lucratief is geworden, en centralisatie in Amsterdam nog wel efficiëntiewinst oplevert, werd besloten tot een verhuizing aldus de woordvoerder.

Mouterij Albert van HeinekenFoto: Jerry De Brie

Ook chemiebedrijf DSM en technologieconcern Philips haalden de financieringsactiviteiten terug naar Nederland. Volgens een woordvoerder van DSM heeft het concern door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de daaropvolgende vereenvoudiging van de structuur in 2015 besloten om de vennootschap in België op te heffen.

Andere multinationals, zoals Randstad en Unilever, verplaatsten hun financieringscentrum niet naar Nederland, maar naar Zwitserland. Beide bedrijven hadden al een deel van de groepsfinanciering via dat land lopen. Unilever heeft in Zwitserland een treasury centrum opgericht. Dat doet alle valutatransacties voor groepsvennootschappen.

Wolters Kluwer naar Ierland
Bij Randstad speelde mee dat de in 2008 overgenomen branchegenoot Vedior al financieringsactiviteiten in Zwitserland had. In 2014 besloot de uitzender alle activiteiten te bundelen in het Alpenland. De vennootschap in België is daarna opgeheven. Randstad en Unilever scharen zich met deze verhuizing naast Ahold Delhaize, dat al sinds 2002 de groepsfinanciering vanuit Zwitserland regelt.
Als enige bracht Wolter Kluwer de centrale groepsfinanciering naar Ierland. Voor 2010 werd deze functie in Nederland uitgeoefend en daarna, tot eind 2015, in België. Het uitgeefbedrijf zegt hiermee te anticiperen op belastingvoordelen van verschillende overheden.

Alleen ASML heeft nog eigen vermogen in België staan
Hoeveel winst de Belgische regeling de afgelopen jaren heeft opgeleverd willen de meeste bedrijven niet kwijt. In de jaarverslagen van chipmachinemaker ASML is wel enige informatie te vinden. In 2013 leverde de renteaftrek € 16 mln op. In de jaren daarna daalde dit tot € 2 mln in 2016. Vorig jaar werd helemaal geen belastingvoordeel meer behaald. Bij de exploitant van parkeergarages Q-Park daalde de renteaftrek tussen 2013 en 2016 van € 4,7 mln naar € 0,2 mln.
Op dit moment is ASML de enige Nederlandse multinational die nog een flink bedrag aan eigen vermogen in België heeft staan: € 3,4 mrd per eind 2016. Volgens een woordvoerder komt dit omdat de Belgische vennootschap een tussenholding is, waarin de Amerikaanse activiteiten zijn ondergebracht. Dat is historisch zo gegroeid. Er zijn momenteel geen plannen om deze structuur te wijzigen, ondanks het feit dat de interestaftrek geen voordeel meer biedt.

Uit onderzoek van de Belgische zakenkrant De Tijd bleek vorig jaar dat ook multinationals uit andere landen hun groepsfinanciering veel minder via België laten lopen. Hadden de 25 multinationals met de grootste financieringscentra eind 2011 gezamenlijk nog € 336 mrd aan eigen vermogen in België geparkeerd, vijf jaar later was dat gedaald tot € 192 mrd.

Vennootschapsbelasting omlaag
België besloot overigens vorig jaar zijn vennootschapsbelasting te verlagen. Mkb-bedrijven kunnen rekenen op een verlaging van het tarief van 25% naar 20%. Grote bedrijven, waaronder multinationals, zien het tarief voor de winstbelasting in stappen dalen van de huidige 34% naar 25%.

Gaby de Groot

fd.nl/ondernemen/1242840/nederlandse-...
Bijlage:
ffff
0
www.tijd.be/ondernemen/financiele-die...


Het is niet meteen 100 procent " fiscale optimalisatie", maar......... het leunt er natuurlijk wel heel erg dicht tegenaan:

Bij fiscale optimalisatie worden met de hulp van fiscaal juristen alle mogelijke constructies bedacht om netto meer over te houden.

Zit je als ING met " het probleem" dat het salaris van Bankdirecties door de Nederlandse Overheid geplafonneerd zijn, dan wel aan duidelijke restricties onderworpen.

De wetgever denkt ( zoals al tientallen jaren ) dat daarmee " het probleem" is opgelost, is aangepakt.

En wat lezen en horen wij vanmorgen in alle media: Ralph Hamers krijgt toch zijn drie miljoen. Maar zoiets mag en kan toch niet? Nou, dan heb je geen oog gehad voor de spitsvondigheid van fiscaal juristen.

We omzeilen de verboden salarisverhoging door middel van opties....

Moraal van het verhaal, zoals uit de vele postings in deze draad blijkt: Men vindt ALTIJD wel een uitweg, een omweg, een vergeten poortje........

Peter
Belegde boterham
0
Ontzettend 'slim' van de fiscalisten, daar moet je voor gestudeerd hebben ;)

Een optie zou zijn, committeer je voor een jaar of zeven aan de ING, verdubbel de omzet en de winstgevendheid in zeven jaar en jaarlijks krijg je er 15% bij. (monitoring)

Dat kun je verkopen aan het 'land', dat nog geen tien jaar geleden middels kapitaalinjecties de bank in leven heeft gehouden, Ik en andere ingezeten, niet jij ffff ;)

50% ineens is niet handig.

Daarnaast verdient hij dan het 20-voudige van een medisch specialist, of hij dat in die orde van grootte ook waard is?

Gelukkig mag Balkenellende hem verdedigen tijdens de aandeelhoudersvergadering, lol. Ik (Balkenende) en mijn normpjes en waarden...

Wat verdient die man ondertussen? Dat wist hij al toen hij MP was, dus hypocriet, yup!
Beperktedijkbewaking
1
quote:

Belegde boterham schreef op 8 mrt 2018 om 23:50:


Ontzettend 'slim' van de fiscalisten, daar moet je voor gestudeerd hebben ;)

Een optie zou zijn, committeer je voor een jaar of zeven aan de ING, verdubbel de omzet en de winstgevendheid in zeven jaar en jaarlijks krijg je er 15% bij. (monitoring)
Dat kun je verkopen aan het 'land', dat nog geen tien jaar geleden middels kapitaalinjecties de bank in leven heeft gehouden, Ik en andere ingezeten, niet jij ffff ;)

50% ineens is niet handig.
Daarnaast verdient hij dan het 20-voudige van een medisch specialist, of hij dat in die orde van grootte ook waard is?

Een targetloze 50% ineens is idd niet handig, en dat is zacht uitgedrukt.
Jeroen vd Veer verdedigt de opslag door te verwijzen naar 'peers'. Klopt dat?

Sinds vorig jaar moeten Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen rapporteren over hun interne beloningsverhoudingen, de zogeheten ceo/employee pay ratio. ING zegt daarover in hun jaarverslag 2017:
"In line with the revised Dutch Corporate Governance Code, the internal ratio of the Executive Board members’ remuneration and that of a representative reference group was determined. For this ratio, ING deems most relevant the total direct compensation [dwz. excl. pensioen-voorzieningen] of the CEO compared to the average total direct compensation of all approximately 54,000 ING employees worldwide. For the CEO a ratio of 1:33 applies."

Is dat hoog? Op eerste gezicht valt het mee. Op 21 februari jl. schreef de NRC er een artikeltje over. Daar lezen we de de volgende pay ratio's:
Heineken: 215 (door veel laag betaald personeel in arme werelddelen, maar het blijft absurd)
Philips: 56
Randstad: 52
ASML: 32
TomTom: 25
Sligro: 17,5
Vopak: 17,3
BAM: 13 (voor NL)

Inclusief de 'reguliere' verhoging in 2017 brengt de nieuwe salarisverhoging de pay ratio bij ING op 50. En dat is hoog te noemen. Zelfs zeer hoog, als je bedenkt dat ING, anders dan Heineken of (ten dele) Philips, weinig echt laag geschoold personeel in dienst heeft.

Begrijpelijk dat 'de politiek' (uitgezonderd de VVD) verontwaardigd is. Maar ze zijn machteloos. Het is het gevolg van al een vele jaren aan de gang zijnde verrechtsing en doorschietend neo-kapitalisme.
En dan hebben we het alleen nog maar over inkomens. De vermogensverschillen beginnen echt misdadig te worden, in NL en zeker in de wereld.

josti5
0
Nou, dan stapt iedereen die het niet met deze schaamteloze zelfverrijking eens is, toch naar een andere bank?
Er zijn gelukkig nog alternatieven, en zo moeilijk is een overstap niet (meer).
Ik ben zelf twee jaar geleden overgestapt van van Lanschot naar SNS, en ben zere tevreden over deze bank.

De politiek heeft in deze trouwens kilo's boter op haar hoofd: Zalm, Kok, Bos, Balkenende, en er zullen er nóg wel een paar zijn.

En ja: het geld stroomt steeds meer de verkeerde kant op, zowel naar particulieren als bedrijven, en klotst daar niets doend tegen de kades.
Tegelijkertijd verhogen de diverse overheden hun onophoudelijk hun tarieven, zijn huren en huizen onbetaalbaar, en wordt het sprookje nog slechts kunstmatig in leven gehouden door de lage rentes.

Aan alle kanten gaat het dus fout, en goed ook.

Economische groei is er alleen voor de happy few - de rest heeft het nakijken, en moet óók nog eens krom liggen voor die happy few: overheden, (internationaal) bedrijfsleven en particulieren.

Beperktedijkbewaking
0
@Josti:
Mee eens, over die politici. Voor Kok voel ik nog steeds plaatsvervangende schaamte. Een ooit populaire sociaaldemocratische 'diplomaat', maar geen ruggengraat in andere omgevingen.

De PvdA is misschien voorbij, maar als de geschiedenis over de PvdA zal oordelen, zullen Drees, Den Uyl, Vondeling en wellicht Jan Schaefer, en nog een zootje rooie vrouwen (Hedy d'Ancona, Ien vd Heuvel, Jeltje van Nieuwenhoven, Saskia Stuiveling) herinnerd worden.
Wim Kok zal het vergaan als Biesheuvel.

objectief
0
De PvdA moet trots zijn op haar beleid...o.a. tegen de zelfverrijking in de zorg...bestuurders van zorginstellingen worden door eigen vrienden in de RvT veel te hoge salarissen toegekend en vallen ze buiten de boot wegens fraude gaan ze bij een andere instelling gewoon weer verder....een pot inteelt die elkaar beloond.
Beperktedijkbewaking
0
quote:

fred12345 schreef op 9 mrt 2018 om 10:20:


De PvdA moet trots zijn op haar beleid...o.a. tegen de zelfverrijking in de zorg...bestuurders van zorginstellingen worden door eigen vrienden in de RvT veel te hoge salarissen toegekend en vallen ze buiten de boot wegens fraude gaan ze bij een andere instelling gewoon weer verder....een pot inteelt die elkaar beloond.

Juist, en ga nu even de PvdA-ers (en D'66-ers) in die raden van toezicht tellen, svp.
Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.

Ik denk vermoedelijk net zo linkserig als jij, maar ben allergisch voor regenten geworden. Regenten die het contact met het volk verloren zijn. Voorbeelden te over. VVD, CDA, en D'66 tegenwoordig ook, bestaan vrijwel alleen uit regenten. De Zweedse freule Ollongren (D'66) is een superregent, evenals haar partijgenoot Boele Staal. Omtzigt (CDA) is nog de enige die zich er bij de gevestigde partijen aan onttrekt.

Jouw geliefde PvdA is al tientallen jaren lang een carrièrepartij geworden, en daarmee een regentenpartij. Regenten die geen echt hart meer voor de zaak hebben.
Voorbeelden: Klaas de Vries, Klijnsma, Tichelaar, Netelenbos, Guusje ter Horst, Plasterk, Timmermans, van Rijn, Barth, Depla, Heerts, Kuzu (Erdogan-regent), Putters (leuke baan gekregen toch?), Verbeet (lieve superregent, zal nooit op de barricaden staan), Bos, Asscher, Melkert, Evelien Herfkens (een onsympathieke vrouw in het openbare verkeer - letterlijk, eigen ervaring).

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Samsom is geen regent, maar heeft het asociale (woon)beleid van het vorige kabinet -lees vastgoedvriend Blok- teveel gedoogd. Het aantal sociale huurwoningen is 'onder Samsom' met 10% gedaald. Rob van Gijzel mag nu de puinhopen oprapen.
Leer mij nooit wat links denken is, Fred!

objectief
0
quote:

Beperktedijkbewaking schreef op 9 mrt 2018 om 13:41:


[...]
Juist, en ga nu even de PvdA-ers (en D'66-ers) in die raden van toezicht tellen, svp.
Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.

Leer mij nooit wat links denken is, Fred!Ja, als je goed doet in de politiek wordt je van zelf een regent...je kunt moeilijk elke 4 jaar de partij opheffen en opnieuw beginnen.

Ben je niet oud genoeg om zelf een mening te hebben..dat je een ander ervan verdenkt dat ik jouw een mening door de strot wil duwen...nee..totaal niet.
ffff
1
www.tijd.be/politiek-economie/europa/...

De media in België zijn er maar druk mee.

De overbekende "onderzoekjournalisten" zijn aan het neuzen gegaan, bezoeken heel wat postbusadressen in Luxemburg stad en vlooien meer dan 1 miljoen berichten uit....
Resultaat: Meer dan 48 duizend maal 1 miljoen ofteel 48 miljard versluisd van belgië naar het fiscale "Paradijs" Luxemburg.

Verontwaardiging in de pers, op tv en in de kranten.

Je zou voor minder.

Maar voor de 484 keer: men durft de cruciale vraag niet te stellen: WAAROM?

Enfin, na Panama papers, na Paradise Papers, na Lux Leaks komen de vlooiers en neuzers erachter, wat ieder mens met gezond verstand, met een klein beetje levenservaring al..... tientallen jaren weet en wist: Als Overheden het dankzij democratische ondersteunde onteigeningen te bont maken.... dan vlucht het kapitaal met vele miljarden naar een lief buurlandje. En als ze die gaan klote, gaat het gewoon een eindje verderop in Qatar of Dubai.

Lees al die artikelen, nu al 5 grote artikelen in Belgische media en besef dat Rutte veel beter in de gaten heeft wat er momenteel gaande is.

Hierboven postte ik één van de vele artikelen van vandaag over de miljardenvlucht van bedrijven en vooral van particulieren. De jaloezie druipt af van de schrijvers van dit soort artikelen.

Speciaal voor Roosteraar: Afgelopen week hier in de KK van IEX nog duidelijk bewijs hoe ongelooflijk slecht bezoekers van IEX geïnformeerd zijn over de tarieven die toegepast worden. Tja, men wil graag meediscussiëren maar hanteert een tarief van bijv. 1,2 procent in een flinke discussie, terwijl dat tarief 1,65 procent is. Enfin: het eerste kwartaal zit er bijna op en voorlopig toch mooi ruim 330.000 Euro op zak gehouden.

Die Belgen zullen ook wel soortgelijke motiveringen hebben.....

Peter
rationeel
0
Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.

Maak je nu een onderscheid BDB tussen een partijleider en zijn partij?

Ben je een bal als je boven het maaiveld uitsteekt? Laat ik nu steeds maar gedacht hebben, dat jij van jezelf vindt dat je er boven uitsteekt.

Baudet heeft Nederland bewust gemaakt van het bestaan van een partijkartel. Niemand kan het nu nog niet zien.
Hij is voor het afschaffen van de erf belasting en de vermogensbelasting.
En voor een flattax.
En natuurlijk voor het achter ons laten van de Brussel dictatuur.

Een beetje zelfkennis behoedt voor ijdelheid, en ongemanierdheid siert niemand.
Belegde boterham
0
quote:

rationeel schreef op 3 jun 2018 om 22:07:


Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.

Maak je nu een onderscheid BDB tussen een partijleider en zijn partij?

Ben je een bal als je boven het maaiveld uitsteekt? Laat ik nu steeds maar gedacht hebben, dat jij van jezelf vindt dat je er boven uitsteekt.

Baudet heeft Nederland bewust gemaakt van het bestaan van een partijkartel. Niemand kan het nu nog niet zien.Welcome back Ratio! Liefde met 'Theory' over?

Ps:

Changing Models of Party Organization and Party Democracy
The Emergence of the Cartel Party
Richard S. Katz, Peter Mair
First Published January 1, 1995 Research Article

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/...

Thierry zat toen nog in de luiers vermoed ik...ROFL
rationeel
0
quote:

Belegde boterham schreef op 4 jun 2018 om 23:03:


[...]

Welcome back Ratio! Liefde met 'Theory' over?

Ps:

Changing Models of Party Organization and Party Democracy
The Emergence of the Cartel Party
Richard S. Katz, Peter Mair
First Published January 1, 1995 Research Article

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/...

Thierry zat toen nog in de luiers vermoed ik...ROFLDank voor je welkomstwoord, vers gebakken Boterhammetje.
Wel goed lezen.
Ik uit kritiek op de vooroordelen van lieve BDB:)

Ik ben een groot bewonderaar van onze veelzijdige held.
En er komt nog steeds bewondering bij. En gelukkig heeft de jeugd de toekomst.
rationeel
0
quote:

rationeel schreef op 3 jun 2018 om 22:07:


Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.
________________________________________________________________________________


Maak je nu een onderscheid BDB tussen een partijleider en zijn partij?

Ben je een bal als je boven het maaiveld uitsteekt? Laat ik nu steeds maar gedacht hebben, dat jij van jezelf vindt dat je er boven uitsteekt.

Baudet heeft Nederland bewust gemaakt van het bestaan van een partijkartel. Niemand kan het nu nog niet zien.
Hij is voor het afschaffen van de erf belasting en de vermogensbelasting.
En voor een flattax.
En natuurlijk voor het achter ons laten van de Brussel dictatuur.

Een beetje zelfkennis behoedt voor ijdelheid, en ongemanierdheid siert niemand.


Hier ontstaat een misverstand.
Ik citeer de woorden van BDB, maar de quote is niet meegekomen.
Het is een zin uit zijn betoog.

Deze zin luidt:

Ik heb niks met de bal Thierry, maar dat er een regentenkartel in NL is, ben ik wel met het FvD eens. Of kijk naar de verdeling van burgemeestersposten.

De rest van zijn betoog kan ik niet meer vinden, maar dat kun je afleiden uit mijn kritiek op zijn betoog;)
voda
0
Luxemburg wil belastingwetgeving aanscherpen

(ABM FN-Dow Jones) Luxemburg wil de belastingwetgeving zo aanscherpen dat buitenlandse bedrijven met een vestiging van een dochteronderneming met Europese franchises fiscale verplichtingen in het land kunnen worden opgelegd. Dit valt op te maken uit een verklaring en uitleg van de Europese Commissie woensdag.

De EC reageerde hiermee op zijn besluit, dat het zijn onderzoek, dat volgde op beschuldiging van fiscale wanpraktijken door McDonald's in Luxemburg, heeft gestaakt. Uit dit onderzoek van de EC is gebleken dat de hamburgerketen geen onrechtmatige belastingvoordelen heeft genoten in Luxemburg.

Dit hield verband met het zogeheten Luxembourg - US Double Taxations Treaty, waardoor een bedrijf als McDonald's geen belastingverplichtingen in Luxemburg heeft. McDonald's heeft zijn dochteronderneming voor de Europese markt in Luxemburg gevestigd en opereert in Europa met franchiseformules. Volgens dit verdrag kan Luxemburg bedrijven als McDonald's fiscaal niet belasten als ze ook in de Verenigde Staten al fiscale verplichting hebben.

De EC vindt het niettemin vanuit een fiscaal rechtvaardigheidsbeginsel niet juist dat Luxemburg geen winstbelasting in het soort gevallen als McDonald's ontvangt.

De voorstellen voor aanscherping liggen nu bij het Luxemburgse parlement.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
Ed Verbeek
0
quote:

hirshi schreef op 3 sep 2015 om 22:44:


Ja het is nogal genant.

Als die HOFNAR het allemaal zo goed weet
waarom haalt hij dan geen beter resultaat in de competitie.

Juist, zo is dat!
;-)
ffff
0
Ed,

Het werd mij teveel werk om 3 september 2015 terug te zoeken... Waarom maakte Hirshi toen die opmerking en kom jij er na ruim drie jaar op terug?
7.594 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 374 375 376 377 378 379 380 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Signify in trek op Damrak

09:23 Het aandeel van verlichtingsbedrijf Signify was woensdag in trek op het Damrak na aankondiging van een grot...

  Indices

  AEX 579,60 -0,05%
  EUR/USD 1,1034 +0,01%
  Germany30^ 12.619,10 -0,08%
  Gold spot 1.484,06 +0,20%
  LDN100-24h 7.214,48 +0,03%
  NY-Nasdaq Composite 8.148,71 +1,24%
  US30# 26.972,82 -0,20%

  Stijgers

  SIGNIF...
  +3,01%
  RELX
  +1,08%
  Flow T...
  +1,05%
  Corbion
  +1,05%
  ForFar...
  +0,87%

  Dalers

  Pharming
  -10,65%
  TomTom
  -3,61%
  ASR Ne...
  -2,29%
  IMCD
  -1,97%
  Arcelo...
  -1,59%

  Nieuws Forum Meer»

  (11)

  angst en hebzucht op 16-okt-19 09:38
  (12)

  Maradonna11 op 16-okt-19 09:32
  (13)

  ~Justin~ op 16-okt-19 09:31
  (8)

  DeZwarteRidder op 16-okt-19 09:29
  (3)

  Jopie1962 op 16-okt-19 09:06

  Column Forum Meer»

  (18)

  Now U See Me! op 16-okt-19 09:41
  (162)

  Optiefan op 16-okt-19 08:01
  (19)

  Met Effekt op 16-okt-19 03:18
  (4)

  Wie weet ! op 16-okt-19 01:30
  (1)

  Weert=No.1 op 15-okt-19 22:52