quote:

schreef:

De studie, gericht op de Europese markt voor beleggingsfondsen, stelt dat de verwachtingen die we hebben voor aandelen- en vastrentende fondscategorieën worden gedreven door de recente performance in de afgelopen één tot twaalf maanden.


Het probleem is dus niet dat we naar het verleden kijken. Het probleem is dat we naar een veel te korte tijdsperiode in het verleden kijken.

Iemand die uitsluitend naar fondsen/aandelen kijkt die > 25 jaar bestaan en de performances vergelijkt, komt tot de simpele conclusie dat er maar 1 wint: Berkshire Hathaway.

Die heeft zich na bijna 50 jaar wel bewezen...
Wanneer je belegd in een fonds (lijkt het mij) dat je per definitie een lange termijn investering aan het doen bent. Het lijkt me dan ook logisch dat je dan ter beoordeling naar de lange termijn (25+ jaar) rendementen kijkt en niet naar de rendementen in de laatste jaren.