Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Wat dividend echt is – en waarom het belangrijk is

Wat dividend echt is – en waarom het belangrijk is

Als we de beleggingstips van deskundigen in de media onder de loep nemen, valt op dat vaak wordt geadviseerd om een bepaald aandeel te kopen op grond van het geboden dividend. Als u begrijpt wat dividend is – en wat niet– wordt duidelijk dat het louter najagen van aandelen met een hoog dividend, die vaak aantrekkelijk lijken, misschien niet de meest optimale aanpak is voor een aandelenbelegger.

Om te beginnen kunnen dividenden worden uitbetaald in zowel aandelen als contanten. Eerstgenoemde mogelijkheid betekent weinig meer dan dat de aandeelhouders meer aandelen krijgen, waardoor hun deelname in het bedrijf verwatert. Het betekent hoofdzakelijk dat het aandeel van de belegger in het vermogen wordt gehandhaafd. Naar onze mening is dat geen wezenlijke verandering.

Beloning voor trouwe belegger

Ook dividenden in contanten geven geen aanleiding om te gaan juichen. Simpel gezegd is een dividend in contanten een betaling van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Het wordt vaak gezien als een manier waarop om trouwe aandeelhouders te belonen door een deel van de winst aan hen uit te keren.

Omdat dividenden in contanten vaak worden aangeduid als "rendement" – het jaarlijkse dividend als percentage van de prijs van het aandeel – zien we vaak dat beleggers en deskundigen ze vergelijken met het rendement van obligaties.

Maar dividendrendement en rentebetalingen op staats- of bedrijfsobligaties zijn twee verschillende dingen. Als u een vastrentend effect koopt, ontvangt u regelmatig een rentebetaling ter hoogte van een gering percentage van uw hoofdsom. Daarna, op de vervaldatum van de lening, krijgt u uw hoofdsom weer terug. De uitbetaalde rente is dan ook winst op uw belegging.

Dividend wordt van beurskoers afgesnoept

Dividenden in contanten zijn winst van uw belegging. Als een bedrijf dividenden in contanten uitkeert, daalt het aandeel in het algemeen met het bedrag van het uitgekeerde dividend. Als een bedrijf met een beurskoers van €50 bijvoorbeeld een dividend van €2 uitkeert, zal het aandeel terugvallen naar €48 op het moment dat het dividend wordt geboekt.

Dat komt omdat dividenden worden betaald uit de totale waarde van een bedrijf. Als de marktwaarde daalt met €2 per aandeel, moet de koers van het aandeel met hetzelfde bedrag dalen. Dat is gewoon een kwestie van rekenen.

Het feit dat dividenden een daling van de aandelenkoers veroorzaken, betekent volgens ons nog niet dat ze slecht zijn. Maar het maakt wel duidelijk wat het belang is van een juiste rendementsberekening wanneer men het rendement van twee bedrijven met elkaar vergelijkt.

Let daarom op totaalrendement

De zuiverste graadmeter van de prestaties van een bedrijf is naar onze mening het totaalrendement – koersontwikkeling plus uitgekeerd dividend, met de veronderstelling dat de dividenden worden herbelegd in het bedrijf.

Als u geen rekening houdt met dividenden en alleen vergelijkt op basis van de koers, kan een aandeel dat dividend uitkeert een veel slechtere indruk maken dan een aandeel dat geen dividend uitkeert, aangezien de koers van laatstgenoemde niet nadelig wordt beïnvloed door regelmatige uitkeringen in contanten.

Volgens ons is dit even zinloos als het vergelijken van het dividendrendement van twee aandelen zonder rekening te houden met de koersontwikkeling.

... dat leidt ook tot een verbreding van beleggingskansen

Ook zijn we van mening dat het beoordelen van aandelen op grond van hun totaalrendement, in plaats van een focus op hun dividendrendement, tot een verbreding van de beleggingskansen leidt. Zoals blijkt uit Figuur 1, is het dividendrendement het laagst in de technologiesector, waar bedrijven er vaak de voorkeur aan geven hun winst te herinvesteren in de hoop meer groei te realiseren. De sector gezondheidszorg, die in vergelijkbare mate op groei is gericht, biedt ook relatief lage dividenden.

Hetzelfde geldt voor de sector duurzame consumptiegoederen. Deze is in de regel meer blootgesteld aan de economische groei dan basisconsumptiegoederen en communicatiediensten, waarin een aantal toonaangevende onlinediensten zijn opgenomen die vroeger deel uitmaakten van de technologiesector.

Geen van deze sectoren is beter dan de andere. Uit historische rendementsgegevens blijkt dat de sectoren die het best presteren vaak en op onregelmatige wijze wisselen (i).

Maar we denken dat u, als u gefocust bent op dividendrendement, het spectrum van uw beleggingskansen beperkt. Dividend in contanten is immers niets meer dan een uitkering van het door u belegde kapitaal.

Figuur 1: Dividendrendement wereldwijde aandelenmarkten per sector

Sector
Rendement
Communicatiediensten 2,04%
Duurzame consumptiegoederen 1,97%
Basisconsumptiegoederen 2,89%
Energie 4,05%
Financiële instellingen 3,48%
Gezondheidszorg 1,97%
Industrie 2,24%
Informatietechnologie 1,46%
Materialen 3,21%
Vastgoed 3,48%
Nutsvoorzieningen 3,76%

Bron: FactSet, per 10/4/2019. MSCI World-sectorindexen en hun dividendrendement per 9/4/2019.


i   Bron: FactSet, per 10/4/2019. Stelling gebaseerd op het rendement van de MSCI World-sectorindexen, 31/12/1994 – 31/3/2019.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.