Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Shell op weg naar een toekomst zonder olie

Shell op weg naar een toekomst zonder olie

De afgelopen eeuw was Shell groot in olie. De komende dertig jaar zal het daar grotendeels vanaf gaan. Donderdag 11 februari presenteerde Shell zijn visie op hoe dat moet gaan gebeuren.

Centraal staat het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen die producten die Shell verkoopt met zich meebrengen. Daarbij tellen zowel de productie en verwerking als de consumptie van deze producten mee. In 2030 moet deze uitstoot per eenheid verkochte energie 20% lager liggen dan in 2016. In 2035 moet dat zijn opgelopen tot maar liefst 45% En in 2050 moet er, netto, helemaal geen uitstoot meer plaatsvinden.

Minder olie, meer gas

Shell verwacht dat de olieproductie tot 2030 elk jaar met 1 tot 2% zal verminderen. Wereldwijd wil het concern de olieproductie verder concentreren in negen kerngebieden. Het zoeken naar nieuwe olievelden, om de terugloop van de productie in bestaande velden enigszins te compenseren, zal vooral in de diepzeebodem plaatsvinden.

Olie krijgt in het komend decennium binnen Shell meer nog dan vroeger de functie van cash cow. Met beperkte investeringen hoopt het concern de bestaande assets zoveel mogelijk uit te melken. Het management mikt op relatief lage break-evenkosten van rond de $30 per vat.

In tegenstelling tot bij olie verwacht Shell dat de productie van gas, en met name van LNG (liquid natural gas), voorlopig zal stijgen. Dit is in lijn met de voorlopig toenemende wereldwijde vraag naar gas, waarbij de omschakeling van kolen naar gas in landen als China de grote aanjager is.

De komende tien tot twintig jaar is gas het hart van het bedrijf. Daaromheen staan olie als cash cow (waarvoor een hoger rendement is vereist), en voor Shell relatief nieuwe energiedragers als elektriciteit en waterstof (waarvan Shell een lager rendement accepteert).

De lange termijn: elektriciteit en waterstof

Terwijl gas relatief dicht bij de bestaande oliebusiness staat, is er voor de langere termijn een veel grotere omslag in gang gezet. Ook gas heeft nog slechts een beperkte toekomst. Het concern gaat zich richten op elektriciteit, synthetische en biobrandstoffen en waterstof.

In tegenstelling tot de andere Europese majors (BP, Total en Equinor) geeft Shell aan zich voor elektriciteit meer te richten op de handel en verkoop dan de productie ervan. Klaarblijkelijk schrikt het concern terug voor de lage marges die het ziet aankomen voor de opwekking van stroom uit zon en wind. Dat wordt een vechtmarkt waarin de huidige hoge marktwaarderingen voor de vroege instappers als Ørsted misschien niet houdbaar zijn.

Van de zon- en windprojecten die Shell opzet wil het slechts een beperkt belang aanhouden en een groot gedeelte van de stroom via PPA’s (Power Purchase Agreements) vroegtijdig verkopen, om zo het risico en het benodigde kapitaal te verminderen.

Daarnaast zal Shell zich, om de CO2-uitstoot bij het verbruik van door Shell verkochte olie- en gasproducten te compenseren, meer gaan richten op bosbouw en CCS-projecten om CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan.

Langs lijnen van geleidelijkheid

De koers van Shell wordt op korte termijn niet radicaal gewijzigd. Dit is eerder een continuering van de ontwikkelingen die in het afgelopen decennium reeds waren ingezet: een verschuiving van olie naar gas en, op de lange duur, elektriciteit.

De koerswijziging van BP is groter. Dit concern mikt op snelle verhoging van de elektriciteitsproductie uit zon en wind en verwacht een 40% lagere olieproductie in 2030.

Marktleider in LNG

Van de majors heeft Shell zich ontwikkeld tot markleider in LNG. Dat brengt risico’s met zich mee. De concurrentie op de LNG-markten zal met de uitbreidingsplannen van gasgigant Qatar alleen maar groter worden. Maar het biedt ook kansen. Bij de recente piek van de gasprijzen in Azië werden wereldwijd LNG-carriers naar Azië gedirigeerd, met name ook door Shell, om van die hoge prijzen te profiteren.

De doelstellingen op het gebied van de CO2-uitstoot van Shell-producten vereisen tot 2030 geen substantiële vermindering van de totale olie- en gasproductie. Met een shift van olie naar gas voor de eigen productie, toename van de verkoop van elektriciteit en mogelijke afname van de verkoop van olie die door derden is geproduceerd komt Shell een heel eind. Dat laatste is niet denkbeeldig, gezien de verwachte afname van de raffinagecapaciteit.

Fusies en overnames?

De Wall Street Journal meldde onlangs dat ExxonMobil en Chevron vorig jaar gepraat hebben over een mogelijke fusie. Veel analisten schatten de kans op een dergelijke fusie, ook voor de Europese majors, echter laag in. Ongetwijfeld zouden dit soort fusies moeten leiden tot de gedwongen verkoop van een groot aantal assets; iets waarvoor de markt op dit moment niet goed is.

Binnen de Amerikaanse schalieolie-industrie lijken de kansen op fusies en overnames veel groter. Hier zijn meer mogelijkheden voor kostenverlagingen door schaalvergroting.

Met de huidige lage waarderingen (niet onbegrijpelijk na jaren van kapitaalvernietiging door deze sector) zouden de blue chips in deze sector, bedrijven als EOG en Pioneer met de laagste kosten per vat olie, voor beleggers weer interessant kunnen worden.

Ook Chinese bedrijven zouden overnames kunnen doen. Tussen 2008 en 2014 waren bedrijven als Sinopec en CNOOC zeer actief met overnames die, mede door de hoge prijzen die ze indertijd bereid waren om te betalen, meestal niet goed zijn uitgepakt.

Intussen zijn deze Aziatische bedrijven kritischer geworden. Ook zij zijn nu vooral geïnteresseerd in velden met relatief lage kosten en een lage carbon footprint. Het lozen van minder aantrekkelijke assets aan Aziatische bedrijven is voor de majors nu geen optie meer.

Olietekort

Bij de presentatie van de jaarcijfers, vorige week, gaf Total aan dat een tekort aan olie rond 2025 een reëel scenario is. De relatief geringe investeringen door de olie-industrie, gekoppeld aan herstel van de olievraag, liggen aan deze verwachting ten grondslag.

Terwijl vrijwel alle publiciteit zich tegenwoordig richt op klimaatverandering en de energietransitie, is voor dit soort overwegingen nauwelijks meer belangstelling. Veel oliebedrijven voelen zich ook niet geroepen om er de aandacht op te vestigen, gezien de noodzaak om aan een groen imago te werken.

Welk aandeel is favoriet?

Van de grote olie- en gasbedrijven blijft Total voor mij het favoriete aandeel (iets dat het sinds 2017 is). Met de laagste gearing (schuldratio) van de Europese majors en relatief lage break-evenkosten ($26 per vat, voor dividend) is het als enige Europese major in staat gebleken het dividend niet te verlagen.

Ook Total is serieus bezig met de energietransitie, maar met bewezen olie- en gasreserves van 12 maal de jaarlijkse productie heeft het voorlopig meer ruimte om aan olie en gas te verdienen dan Shell (waar deze verhouding op 8 ligt).

Shell lijkt bij de huidige waardering wel een aantrekkelijker aandeel dan ExxonMobil of BP. ExxonMobil heeft een kostenprobleem: dit concern heeft zich te lang gericht op het volume van de reserves, in plaats van op de waarde ervan. BP heeft een schuldenprobleem (voor een groot deel veroorzaakt door 'Macondo' - de olieramp in de Golf van Mexico - die leidde tot meer dan $60 miljard aan boetes), waardoor het van alle majors de hoogste financieringskosten heeft.


Jilles van den Beukel is geofysicus. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg Van den Beukel ook via Twitter: @JillesAppelscha

Auteur: Jilles van den Beukel

Jilles van den Beukel is geofysicus en energie specialist bij HCSS (the Hague Centre for Strategic Studies). Sinds 2016 schrijft hij over de olie- en gasindustrie op zijn blog JillesonEnergy.

Meer over Jilles van den Beukel

Recente artikelen van Jilles van den Beukel

 1. 06 jul Vijf redenen voor de stijgende gasprijzen 7
 2. 07 jun Hoe lang gaat de rally in grondstoffen duren?
 3. 07 apr Een nieuwe wereld voor de oliemarkten 23

Gerelateerd

Reacties

29 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Jilles van den Beukel 16 februari 2021 11:59
  quote:

  Noyby schreef op 16 februari 2021 10:09:


  Welk percentage van het investeringsbudget van Shell ging er ook alweer naar de transitie?


  Upstream (olie), Transition (gas, chemie) en Growth (Renewables, Elektriciteit, Marketing) hebben komende jaren een vergelijkbare capex.

 2. forum rang 5 The Third Way... 16 februari 2021 12:06
  Bedankt Jilles!

  Ook voor mij is Total het favoriete beleggingsobject in deze sector. Lage cash B/E, duidelijk beleid en lage gearing (hoewel: off B/S items). Laatste FY 2020 was weer een verademing.

  Vragen:

  1. Total rechtvaardigt de lagere IRR op investeringen in groene energie met veel hogere P/E multiples tov. fossiel. Heb jij hier al cijfertjes gekraakt?

  2. Op medium termijn blijft een probleem bij de electrificatie (bv. auto's) dat de energie hiervoor fossiel wordt opgewekt. Daarbij ligt het rendement ook nog eens veel lager, derhalve resultante hoger fossiel verbruik. Hoe moeten we hierover denken mbt. vraag naar fossiel op medium tot langere termijn?

  3. Hoe groot schat jij de kans dat fossiel op korte termijn via CO2 belasting (of emisierechten) de markt wordt uitgedrukt? De meeste olie wordt in haar "vriendelijke" landen geproduceerd, maar...

 3. Jilles van den Beukel 16 februari 2021 12:10
  quote:

  serieus schreef op 16 februari 2021 10:25:


  Dank Jilles voor deze heldere analyse.
  Vraagje: verwacht u ook op redelijk korte termijn een tekort aan olie zoals Total heeft uitgesproken?


  Zowel Total, JPMorgan en Goldman Sachs hebben deze verwachting uitgesproken. Ik durf niet meer te zeggen dan dat het, met alle onzekerheden, me een reëel scenario lijkt.

  Voor 2021 hangt veel af van de OPEC+ productie maatregelen.

  Voor een termijn van 2-4 jaar: als we én een volledig economisch herstel zien (met Covid-19 onder controle) én blijvend lagere investeringen van de olie en gasindustrie (grote maatschappelijke druk plus energietransitie) lijkt me dit goed mogelijk. Maar eerder voor een periode van een paar jaar dan voor een heel decennium.
 4. piraat 16 februari 2021 12:21
  quote:

  handyman6 schreef op 16 februari 2021 11:07:


  Zolang als ik beleg hoor ik al dat de olie "op aan het raken is" of dat er over enige jaren een enorm tekort aan olie aanzit te komen.
  Lees deze artikelen overigens met veel interesse.
  Dank.  Het "opraken" van olie en een tekort is niet hetzelfde. Olie kan verre van op zijn, terwijl er wel sprake is van een tekort. Een tekort wil zeggen dat er relatief veel vraag is t.o.v. het beschikbare aanbod. Bijvoorbeeld, als de vraag hoger is dan wat verwacht werd gedurende de voorgaande jaren, dan is het beschikbare aanbod relatief klein omdat bedrijven 'te weinig' hebben geïnvesteerd. Maar deze omstandigheden kunnen ook resulteren door onverwachtse disrupties in het aanbod, zoals het uitbreken van oorlog bij een grote olieproducent, zoals in Irak in 2003.

  Als langjarige belegger ben je blijkbaar de periodes 2008 en 2011-2014 vergeten. Toen hadden we tekorten (en dus hele hoge olieprijzen), zonder dat de olie op was. En als je al echt lang meedoet dan ben je de jaren 70 al helemaal vergeten. Toen waren er letterlijke tekorten omdat de OPEC Sjeiks niet wilden leveren aan ons. De olie was alleen alles behalve op
 5. Jilles van den Beukel 16 februari 2021 13:36
  quote:

  The Third Way... schreef op 16 februari 2021 12:06:


  Bedankt Jilles!

  Ook voor mij is Total het favoriete beleggingsobject in deze sector. Lage cash B/E, duidelijk beleid en lage gearing (hoewel: off B/S items). Laatste FY 2020 was weer een verademing.

  Vragen:

  1. Total rechtvaardigt de lagere IRR op investeringen in groene energie met veel hogere P/E multiples tov. fossiel. Heb jij hier al cijfertjes gekraakt?

  2. Op medium termijn blijft een probleem bij de electrificatie (bv. auto's) dat de energie hiervoor fossiel wordt opgewekt. Daarbij ligt het rendement ook nog eens veel lager, derhalve resultante hoger fossiel verbruik. Hoe moeten we hierover denken mbt. vraag naar fossiel op medium tot langere termijn?

  3. Hoe groot schat jij de kans dat fossiel op korte termijn via CO2 belasting (of emisierechten) de markt wordt uitgedrukt? De meeste olie wordt in haar "vriendelijke" landen geproduceerd, maar...
  1. Ik zag bij Total (in mijn herinnering althans) minder specifieke informatie over de verschillen in returns tussen olie/gas en “new energies”. Ik durf ook niet zoveel te zeggen over Total’s en Shell’s plannen in renewables (en of focusen op productie van groene stroom of focusen op de verkoop ervan (Shell) beter gaat werken).

  Total heeft het de laatste jaren goed gedaan in de core olie- en gas business. Goede resultaten exploratie, lage break-even kosten, goede overnames (Maersk), goede farm-ins (Suriname). En ik zie een management team die weet waar ze het over hebben. Dat spreekt mij aan in Total; naast de cijfers en de track record.

  2. Toekomstige olie- en gasvraag: ik weet dat het een flauw antwoord is maar hier komt zoveel bij kijken... Zowel de Equinor Scenario’s als de Shell scenario’s zijn openbaar. De IEA publiceert ook veel ook al zit hun flagship World Energy Outlook achter een betaalmuur. Daar staan zoveel interessante dingen in.

  3. In Europa zet die energietransitie door. Waar we kunnen elektrificeren gebeurt dat relatief snel. Van gas komen we voorlopig maar moeizaam af. Maar de echte vraag is: wat gebeurt er in bv Azie? Alles groeit daar nog zo snel. In China is er heel veel potentieel voor een kolen naar gas switch.

  Ik zie olie niet ver doorgroeien boven het 2019 niveau. Maar ook niet snel dalen. Wij zijn bij lange na niet op weg naar een 1.5 graad scenario. Maar wel richting 2 – 2.5 graad en dat is al heel veel minder dan een tijd geleden.

 6. forum rang 5 The Third Way... 16 februari 2021 13:58
  quote:

  Jilles van den Beukel schreef op 16 februari 2021 13:36:


  [...]

  1. Ik zag bij Total (in mijn herinnering althans) minder specifieke informatie over de verschillen in returns tussen olie/gas en “new energies”. Ik durf ook niet zoveel te zeggen over Total’s en Shell’s plannen in renewables (en of focusen op productie van groene stroom of focusen op de verkoop ervan (Shell) beter gaat werken).

  Total heeft het de laatste jaren goed gedaan in de core olie- en gas business. Goede resultaten exploratie, lage break-even kosten, goede overnames (Maersk), goede farm-ins (Suriname). En ik zie een management team die weet waar ze het over hebben. Dat spreekt mij aan in Total; naast de cijfers en de track record.

  2. Toekomstige olie- en gasvraag: ik weet dat het een flauw antwoord is maar hier komt zoveel bij kijken... Zowel de Equinor Scenario’s als de Shell scenario’s zijn openbaar. De IEA publiceert ook veel ook al zit hun flagship World Energy Outlook achter een betaalmuur. Daar staan zoveel interessante dingen in.

  3. In Europa zet die energietransitie door. Waar we kunnen elektrificeren gebeurt dat relatief snel. Van gas komen we voorlopig maar moeizaam af. Maar de echte vraag is: wat gebeurt er in bv Azie? Alles groeit daar nog zo snel. In China is er heel veel potentieel voor een kolen naar gas switch.

  Ik zie olie niet ver doorgroeien boven het 2019 niveau. Maar ook niet snel dalen. Wij zijn bij lange na niet op weg naar een 1.5 graad scenario. Maar wel richting 2 – 2.5 graad en dat is al heel veel minder dan een tijd geleden.

  1. Zie laatste call mbt. FY 2020 resultaten.

  2. Dus geen eenduidig consensueel antwoord. Jij schat redelijk stabiel

  3. Derhalve geen mening over effect overheidsingrijpen en emissierechten handel? De Amerikanen hebben de mond vol van Biden. Dat hij geen nieuwe leases afgeeft en zich in eerste instantie daartoe beperkt wordt blijkbaar door de sector als relatief positief gezien begreep ik.
 7. Jilles van den Beukel 16 februari 2021 14:35
  quote:

  The Third Way... schreef op 16 februari 2021 13:58:


  [...]
  1. Zie laatste call mbt. FY 2020 resultaten.

  2. Dus geen eenduidig consensueel antwoord. Jij schat redelijk stabiel

  3. Derhalve geen mening over effect overheidsingrijpen en emissierechten handel? De Amerikanen hebben de mond vol van Biden. Dat hij geen nieuwe leases afgeeft en zich in eerste instantie daartoe beperkt wordt blijkbaar door de sector als relatief positief gezien begreep ik.  Wat de VS betreft: geen nieuwe leases op federal lands doet de industrie niet echt zeer. Verreweg de meeste productie in staten als Texas vindt plaats op private lands en veel bedrijven hebben afgelopen tijd extra leases op federal lands verworven. En als Wall Street nu zorgt voor wat meer kapitaal discipline bij de schalieoliebedrijven.

  Ook het veel moeilijker maken van nieuwe pijpleidingen hoeft geen slecht nieuws te zijn. Het zet een rem om een mogelijke snelle groei van schalieolieproductie in tijden van hogere olieprijzen. Het was juist het vermogen van schalieolie om snel te groeien dat een plafond zette op de olieprijzen sinds 2014.
 8. forum rang 5 The Third Way... 16 februari 2021 15:06
  quote:

  Jilles van den Beukel schreef op 16 februari 2021 14:35:


  [...]

  Wat de VS betreft: geen nieuwe leases op federal lands doet de industrie niet echt zeer. Verreweg de meeste productie in staten als Texas vindt plaats op private lands en veel bedrijven hebben afgelopen tijd extra leases op federal lands verworven. En als Wall Street nu zorgt voor wat meer kapitaal discipline bij de schalieoliebedrijven.

  Ook het veel moeilijker maken van nieuwe pijpleidingen hoeft geen slecht nieuws te zijn. Het zet een rem om een mogelijke snelle groei van schalieolieproductie in tijden van hogere olieprijzen. Het was juist het vermogen van schalieolie om snel te groeien dat een plafond zette op de olieprijzen sinds 2014.

  Eens. Biden zette een productiecap (in de verre toekomst aangezien er blijkbaar veel land is goedgekeurd maar nog ongebruikt) en gaf daarmee de olieprijs cq. OPEC een steuntje, voor zolang het duurt...
 9. Bas2012 16 februari 2021 16:56
  Keuze tussen Total en Shell zou ik toch willen aanmerken dat Total (zie vrije cash flow 2020 en zeker ivm capex) het echt lastiger heeft om dividend in stand te houden. Sterker, Total kan een jaar als 2020 met huidig dividend niet zelf opvangen en heeft dan schuld nodig voor financiering dividend. Daat tegenover staat Shell die 2020 wel op kan vangen op huidig dividendsniveau en dat vind ik juist het sterke aan Shell en maakt het op termijn een beter gepositioneerde major voor de transitie in mijn ogen.
 10. Sustainable 16 februari 2021 16:58
  Goed dat Shell geleidelijk migreert. Het geld zal voorlopig verdiend worden met gas en olie, zeker als het vliegen weer naar het oude niveau zal terugkeren.

  Vorig jaar werden meer dan een miljoen tweedehands benzine/diesel auto's in Nederland gekocht. Het aantal EV's was met 14k slechts een fractie. Van de nieuwe auto's is het EV aandeel met zo'n 70k een stuk groter, maar nog steeds zal het vele jaren duren voor het huidige wagenpark is vervangen. In de komende periode zullen de kabinetten over het belastingsysteem moeten nadenken, want nu komen nog veel inkomsten uit de accijnzen op fossiele brandstoffen.

  De PE ratio's voor de shale spelers in de US zijn weer naar zeer hoge niveau's gestegen. Ik betwijfel of het nu nog een goed instapmoment is. Op dit moment is het beter om in de geintegreerde partijen als Total, BP, Chevron, Exxon en Shell te stappen omdat de meeste winst in de komende periode in de downstream is te halen.
 11. Bas2012 16 februari 2021 19:33
  quote:

  The Third Way... schreef op 16 februari 2021 12:06:


  Bedankt Jilles!

  Vragen:

  1. Total rechtvaardigt de lagere IRR op investeringen in groene energie met veel hogere P/E multiples tov. fossiel. Heb jij hier al cijfertjes gekraakt?  Dat zullen alle majors doen (dat werkt ook al vaak zo in JVs / LNG projecten, IPV de al oude Shell treasury die een project op corporate niveau financiert, financier je nu de boel via een project finance deal met een bank consortium (en dit met onderpand op een +80% schuld niveau) -> De hefboom zorgt dan voor een +15% equity return. (Waarom denk je dat de overheden en banken/financiële sector zo ‘ groen’ is? Big business voor de financiering van dit soort spul)
 12. forum rang 5 The Third Way... 17 februari 2021 08:22
  quote:

  Bas2012 schreef op 16 februari 2021 19:33:


  [...]

  Dat zullen alle majors doen (dat werkt ook al vaak zo in JVs / LNG projecten, IPV de al oude Shell treasury die een project op corporate niveau financiert, financier je nu de boel via een project finance deal met een bank consortium (en dit met onderpand op een +80% schuld niveau) -> De hefboom zorgt dan voor een +15% equity return. (Waarom denk je dat de overheden en banken/financiële sector zo ‘ groen’ is? Big business voor de financiering van dit soort spul)

  Laat ik proberen er wat meer details aan toe te voegen.


  1. Uit de call, de CEO: As you know, we invest 30% in equity. So that means that we'll put 30% and we have 70% of non-recourse debt, non-recourse being very important. It's not on the balance sheet, obviously. So when we said that this year we'll finance the equivalent of this 5 gigawatt -- $5 billion of gross capex, equity would be $1.5 billion and non-recourse debt will be, let's say, $3.5 billion. And the $1.5 billion are going into our investments. The $3.5 billion are on the asset themselves.

  Dus dat is de schuld kant. Alleen de 30% equity verschijnt op de balans. De eis is hier een equity IRR > 10%.

  Dan stap 2:

  2. for us, it's a matter of, I would say, de-risking part of the portfolio by selling 50% of the assets. And that's an important point of view for me as Chairman and CEO of the company, the other beauty of it is that you accelerate cash flows with increased returns. We gave you the figures of the five farm downs we have executed in our France and Japanese portfolio in the last three years until month of January. We sold 550 megawatts for $1.51 billion of EV, which is this 550 megawatt, if you take the cost of, let's say, $500 million, you see that a multiplicative effect is 5:2

  Nu de marktwaardering van dat equity:

  3. Weer uit de call, de CEO: The idea being that we want to help all of you to better evaluate the portfolio that we are putting together in our renewable business, as you know, all the fundamental idea to create a broad energy company, is to raise the Company from low multiple from oil and gas, and to get part of what the market is giving to this green new energies. I don't dream to have a 25 multiple, but if we can get it from 6 or 5.5 to 6 or 5 to 7 to 10, we'll be more than happy. So this idea today is to do -- to have deep-dive in these assets.


29 Posts
Pagina: 1 2 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links