Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Functionaliteiten

Functionaliteiten

IEX biedt u vele handige functionaliteiten als belegger. De meeste van deze functionaliteiten zijn exclusief beschikbaar voor Premium-leden.

Aandelenselector

 • Hoe werkt de IEX Aandelenselector?

  Welke aandelen zijn nu koopwaardig? De IEX Beleggersdesk doet daar voortdurend onderzoek naar, maar u kunt ook zelf aan de slag. De IEX Aandelenselector geeft u de mogelijkheid om zelf selecties en rankings te maken op beurs, sector, fundamentele cijfers en IEX-adviezen.

  In de selectiebalk, boven het aandelenoverzicht, kunt u aangeven waar u de circa 300 internationale aandelen in de database op wilt filteren. Dat kan op IEX-adviesstatus, beurs, sector, koerswinstverhouding en dividendrendement. Zo kunt u eenvoudig een selectie maken van aandelen die aan uw voorkeuren voldoen. Bovendien kunt u de gekozen selectie ook rangschikken op diverse criteria. Dat doet u door op het kopje boven de betreffende kolom te klikken.

  In de kolommen geven we, van links naar rechts weer:
  • Naam van het aandeel
  • Laatste slotkoers
  • Koersrendement year-to-date (ytd)
  • Advies (fundamenteel) van de IEX Beleggersdesk
  • Verwacht dividendrendement huidige boekjaar (%)
  • Winst per aandeel (wpa-1) vorig boekjaar
  • Geschatte winst per aandeel (wpa) huidig boekjaar
  • Koerswinstverhouding (k/w): koers gedeeld door geschatte wpa
  • Koers-boekwaardeverhouding: koers gedeeld door geschatte boekwaarde
  • Huidige beurswaarde (in miljarden euro)
  • Sector

  Voorbeeld: uit alle Amsterdamse aandelen kunt u de fondsen zoeken met een dividendrendement van boven de 4% en ze vervolgens rangschikken per sector. Of u wilt eenvoudig alle aandelen binnen een sector even snel met elkaar vergelijken op fundamentele indicatoren: dan volstaat het om in de selectiebalk de bewuste sector te kiezen.

Dividendkalender

 • Hoe werkt de IEX Dividendkalender?

  De IEX Dividendkalender geeft de dividendgegevens, dividendbedragen en ex-dividend data (per kwartaal en per jaar), van alle aandelen van Euronext Amsterdam & Euronext Brussel en daarnaast die van de Franse CAC40 index en de Dow Jones 30 index in de Verenigde Staten.

  In het dividendoverzicht zijn de uitgekeerde en aangekondigde dividenden in het lopende boekjaar opgesplitst in kwartalen. Als u op een van de jaartallen boven de verschillende kolommen klikt, krijgt u de dividenden in dat jaar, uitgesplitst in kwartalen te zien. Het totale bedrag per jaar omvat zowel de uitgekeerde als de aangekondigde (kwartaal)dividenden.

  Per aandeel ziet u zowel het dividend in absolute bedragen als het geboden dividendrendement. Het dividendrendement wordt berekend aan de hand van de aandelenkoers aan het eind van het boekjaar en het in dat jaar uitgekeerde dividend.

  Als u klikt op de kopjes “div. rend%” of “Ex. datum” wordt de hele lijst gesorteerd op die specifieke kolom.

Portefeuilles

 • Wat is het IEX Beleggingsbeleid?

  Wij zijn van mening dat een actieve benadering van de beurs waarde toevoegt aan een breed gespreide beleggingsportefeuille. Uitgangspunt daarbij is fundamentele analyse, waarbij technische analyse ondersteunend kan zijn om een goed in- of uitstapmoment te bepalen. Uiteraard is de TA-portefeuille wel volledig gebaseerd op technische analyse.

  De strategie die daarbij wordt gehanteerd is er een van "bottom-up stock picking", gebaseerd op grondige fundamentele of technische analyse van individuele aandelen.
  • Fundamenteel zijn winstgroei, waardecreatie en een voorspelbaar dividendbeleid belangrijke pijlers.
  • Bij technische analyse wordt gebruik gemaakt van de Best-of-the-Best-methode, die kijkt naar de koerstrend en de relatieve prestatie ten opzichte van andere aandelen.
  Verder hanteren we als algemene regels:
  • Een individuele aankoop kan ten hoogste 5% van de portefeuille uitmaken.
  • Er worden in de portefeuilles geen shortposities ingenomen.
  • IEX Premium-leden worden vooraf geïnformeerd over de transacties van de beleggersdesk.
  • Geselecteerde aandelen moeten worden verhandeld op een beurs die toegankelijk is voor Nederlandse particuliere beleggers.
  • We beleggen in large- en midcapfondsen met een minimale beurswaarde van €40 miljoen.
 • Wat is het beleggingsuniversum van de IEX Beleggersdesk?

  De beleggersdesk hanteert een piramidemodel. Wij monitoren ruim 600 aandelen, genoteerd in Europa en Amerika. Dat is de brede bodem van de piramide.

  Binnen deze 600 aandelen hebben wij een smaller ‘kernuniversum’ gedefinieerd van circa 160 aandelen, die wij voortdurend volgen en waarop we altijd een actueel advies hebben uitstaan.

  Die selectie wordt gemaakt op basis van:
  • Specifieke expertise binnen de Beleggersdesk
  • Veelbelovende trends en thema’s
  • Regionale of sectorvoorkeuren
  • Concrete triggers die een aandeel interessant maken
  • Mate van liquiditeit, free float en marktkapitalisatie
  • De beschikbaarheid van het aandeel voor particuliere beleggers

  Aandelen die door de beleggersdesk met verhoogde interesse worden gevolgd - bijvoorbeeld omdat zich toekomstige kooptriggers aandienen - worden opgenomen op de IEX Watchlist, een lijst van enkele tientallen fondsen waar vaak en grondig naar gekeken wordt.

  De top van de piramide wordt gevormd door aandelen die we daadwerkelijk in één van de portefeuilles opnemen.

 • Wat houdt de IEX BC portefeuille in?
  IEX BC – “Aandelen om nooit te verkopen”

  De IEX Blue Chip-portefeuille, IEX BC in de volksmond, is de hoeksteen van ons beleggingshuis. We selecteren voor deze portefeuille kwaliteitsaandelen met een langetermijnvisie over meerdere jaren, oftewel bedrijven die we in principe nooit meer zouden willen verkopen.

  Vermogensbehoud staat voorop, daarna rendement. Het merendeel van de bedrijven in deze portefeuille zorgt voor stabiele dividendbetalingen. Aandelen worden beoordeeld op fundamentele gronden, waarbij technische analyse eventueel kan helpen bij het bepalen van een mooi instappunt.

  Leidende principes:
  • buy-and-hold,
  • fundamenteel sterke bedrijven met waardekenmerken,
  • een stabiele dividendstroom.

  Bedrijven die in de IEX BC-portefeuille worden opgenomen hebben een goed trackrecord als het gaat om winstgroei en waardecreatie en hanteren gemiddeld genomen een royaal dividendbeleid.

  Dagelijks monitort en controleert de beleggersdesk de samenstelling van de portefeuille. We kijken daarbij nadrukkelijk voorbij de waan van de dag. Tijdens een zwakke periode worden aandelen in IEX BC niet direct verkocht. Hooguit wordt gebruik gemaakt van dips om (extra) aankopen te doen. Zolang de investment case van het aandeel overeind staat houden wij vertrouwen in de positie.

  Doelstelling en voorwaarden

  IEX BC heeft als doelstelling vermogensbehoud en pas daarna vermogensgroei. We kijken daarom zeer kritisch naar risicofactoren. Voortschrijdend inzicht of veranderde omstandigheden (en als gevolg daarvan een zwakkere investment case) kunnen aanleiding zijn om een positie al eerder te sluiten.

  De voorwaarden waarmee de IEX BC-portefeuille (startbedrag: €20.000) van start is gegaan zijn:
  • Per idee investeren we €1500, hetzij in één keer, hetzij in twee delen wanneer we verwachten dat de koers nog niet uitgebodemd is.
  • We maken geen gebruik van derivaten, turbo’s of andere financiele producten in deze portefeuille.
  • We beleggen alleen in aandelen die voor alle beleggers in Nederland verhandelbaar zijn.
 • Wat houdt de IEX GO portefeuille in?
  IEX GO - “Global opportunities”

  De IEX GO-portefeuille heeft een opportunistische inslag. We verwachten van de aandelen die we aankopen dat ze binnen afzienbare tijd (weken tot maanden) oplopen naar het door ons aangegeven koersdoel.

  Een typisch handelsidee in deze portefeuille ontstaat na een gebeurtenis die een grote koersbeweging tot gevolg heeft, zoals een winstwaarschuwing, een analistenrapport, marktgeruchten, overnamespeculatie en dergelijke. Ook een wijziging in strategie, sterke winstcijfers, een grote overname of juist afsplitsing van een onderdeel kunnen reden zijn voor opname in deze portefeuille.

  Het belangrijkste kenmerk van de aandelen in deze portefeuille is onze overtuiging dat de koers niet staat waar die hoort te staan.

  Posities worden ingenomen zodra:
  • De markt een aandeel op basis van een winstwaarschuwing, corporate event, gerucht of analistenrapport onterecht hard heeft afgestraft en wij een herstelbeweging verwachten,
  • Er zich op korte termijn events zullen voordoen die door de markt nog niet in de koers zijn verdisconteerd maar waardoor een forse koersbeweging verwacht wordt.

  In IEX GO kunnen aandelen voorkomen met een bovengemiddeld risicoprofiel en een bovenmatige beweeglijkheid. Daar staat tegenover dat met de ingenomen posities ook een bovengemiddeld rendement behaald kan worden. IEX Premium-leden kunnen per individueel handelsidee beoordelen of de ingenomen positie aansluit bij het eigen beleggingsprofiel.

  Doelstelling en voorwaarden

  De posities in de GO-portefeuille hebben een beleggingshorizon van weken tot maanden en hebben doorgaans een hoger risico dan die in de IEX portefeuille. Het korte termijn koersherstel kan immers uitblijven of het event of de trigger waarop geanticipeerd wordt kan nadelig uitpakken. We hanteren daarom bij elke transactie een strakke stoploss en geven een afgerond koersdoel mee. Als het koersdoel bereikt is verwijderen we het aandeel uit de portefeuille.

  De voorwaarden waaronder IEX GO (startbedrag: €20.000) van start gaat zijn:
  • Per idee investeren we €1000.
  • Iedere transactie wordt voorzien van een stoploss en een te behalen koersdoel.
  • Als een koersdoel is bereikt verwijderen we het aandeel uit portefeuille. Het blijven handelsideeën, gericht op kortetermijn-koerswinst.
  • We beleggen alleen in aandelen die voor alle beleggers in Nederland verhandelbaar zijn.
  • Warrants, preferente aandelen, evenals opties en turbo’s kunnen onderdeel uitmaken van de portefeuille.
 • Wat houdt de IEX TA portefeuille in?
  IEX TA - "Best of the Best"

  IEX TA is een lange termijn beleggingsportefeuille gebaseerd op technische analyse. Voor het selecteren van posities voor de TA-portefeuille hanteren we de Best-of-the-Best strategie.

  De Best-of-the-Best strategie ofwel B.O.B.-strategie is een langetermijn-beleggingsmodel, gebaseerd op slechts 2 objectieve voorwaarden:
  1. Het aandeel moet in een stijgende trend bewegen.
  2. Het aandeel in kwestie moet beter presteren dan andere aandelen op de beurs.

  Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Een objectieve manier is te beoordelen of de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en of deze lijn stijgt.

  Dat een aandeel beter moet presteren dan andere aandelen op de beurs beoordelen we aan de hand van de B.O.B.-lijn. De B.O.B.-lijn is een indicator die de prestaties van het betreffende aandeel vergelijkt met de prestaties van de brede markt. De richting van de B.O.B.-lijn geeft aan of het aandeel van onze keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.

  De TA-portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit aandelen, maar er kunnen ook ETF’s of beleggingsfondsen in worden opgenomen. De aandelen zullen op Europese of Amerikaanse beurzen genoteerd zijn, waardoor er sprake kan zijn van een valutarisico. In IEX TA wordt dit risico niet afgedekt.

  Verkoopsignalen kunnen in de volgende gevallen optreden:
  • Wanneer het technische beeld verzwakt en de positie niet meer aan de voorwaarde van de B.O.B.-strategie voldoet.
  • Wanneer een koersdoel of belangrijke weerstand is bereikt.
  • Wanneer de portefeuille volledig is belegd en er een aandeel wordt geselecteerd dat er technisch beter bij ligt dan de positie in de portefeuille.
  Doelstelling en beleggingshorizon

  Het streven is op jaarbasis te komen tot een ruim positief nettorendement. Er is geen vaste beleggingshorizon voor de posities in de portefeuille. Technische signalen bepalen de aan- en verkoopmomenten. In de praktijk is IEX TA vooral een langetermijn-portefeuille waarbij posities over het algemeen minimaal enkele maanden worden vastgehouden.

 • Met welke factoren houdt de IEX Beleggersdesk rekening alvorens zij een belegging doen?

  Voordat wij een aankoop doen binnen de fundamentele portefeuilles, IEX BC en IEX GO, stellen wij intern een uitgebreide analyse op. Daarin toetsen we of de investering aan de gewenste eisen voldoet om in de portefeuille te worden opgenomen.

  In zo’n investment case kunnen de volgende factoren worden meegewogen:

  Niet-financieel
  • Marktsentiment
  • Trackrecord
  • Doelstelling
  • Huidige aandeelhouders
  • SWOT-analyse
  • Opinies van de markt (analisten en vermogensbeheerders)
  • Onderneming
   • Kernactiviteiten
   • Verdienmodel / positionering
   • Strategie
   • Management
  Financieel
  • Omzetontwikkeling
  • Geografische omzetverdeling
  • Marktaandeel
  • Balans (eigen vermogen / schulden)
  • Waardering en opwaarts potentieel
   • EBITDA forecast current year
   • Revenue forecast current year
   • Free cash flow
   • FCF/Yield
   • Enterprise value
   • P/E
   • PE/G
   • EPS current fiscal year
   • Net income
   • Forward net debt to ebitda
   • Forward EV / EBITDA
   • ROE-mean
   • Dividend return
   • YTD total return
   • Ontwikkeling dividend
  >

IEX App

 • Hoe installeer ik de IEX App?
  1. Open de App Store (IOS toestellen) of Google Play Store (Android toestellen) op uw mobiel of tablet via één van onderstaande knoppen.
  2. Klik vervolgens op "Installeren" om de IEX.nl App op uw mobiele toestel te installeren.

  Download App via iTunes

  Download App via Google Play

 • Wat kan ik met de IEX App?

  De IEX.nl app heeft het meest uitgebreide aanbod aan koersinformatie van Nederland direct beschikbaar op uw mobiel.

  • Aandelen en indices Nederland, Europa en Amerika
  • Commodities
  • Rentes
  • Valuta inclusief cryptocurrencies
  • Trackers
  • Beleggingsfondsen
  • IEXONE met 20 key indicatoren en het meest recente nieuws op één pagina samengevat.

  Daarnaast beschikt de IEX.nl app over het laatste financiële nieuws, de laatste columns, nieuwsupdates, uitgebreide week- en dividendagenda en de mogelijkheid om uw eigen watchlist met favorieten aandelen samen te stellen.

  De IEX25-index wordt realtime getoond; deze index geeft elke seconde een update, terwijl de AEX-index maar elke 15 seconden een update geeft. Ook de stijgers en dalers worden hierin realtime weergegeven.

 • Kan ik de IEX App ook personaliseren?

  U kunt het beginscherm van de app instellen zoals u wenst.

  1. Als u de app heeft geinstalleerd, maakt u via instellingen een gratis account aan of logt u in met uw gegevens.
  2. Vervolgens kiest u bij startscherm Watchlist.
  3. Daarna voegt u de gewenste valuta of aandelen toe.

  Zo ziet u elke keer als u de app opent up to date koersen van uw selectie.

IEX Premium WhatsApp

 • Wat houdt de IEX Premium WhatsApp-service in?
  Altijd, overal en als eerste op de hoogte met de IEX Premium WhatsApp service!

  Wij maken er een punt van om te zorgen dat u als premium-abonnee van IEX niets hoeft te missen. Daarom hebben wij recent onze service uitgebreid met een WhatsApp service.

  Geen nood, we zullen u niet horendol appen, maar als er kooptips zijn of als we belangrijke product-updates doen, dan laten we u dat per omgaande weten, waar u ook bent.

 • Hoe maar ik gebruik van de IEX Premium WhatsApp-service?

  Aanmelden voor de IEX Premium WhatsApp is heel eenvoudig.

  1. Installeer - als u dat nog niet heeft - WhatsApp op uw telefoon.

   Download WhatsApp voor iOS-apparaten.

   Download WhatsApp voor Android-apparaten.

  2. Voeg ons nummer (06-51221469) toe aan uw adresboek.
  3. Stuur via WhatsApp "IEX AAN" naar ons telefoonnummer.
  4. U bent aangemeld. Zodra er berichten worden uitgestuurd ontvangt u ze.
  5. Afmelden voor de WhatsApp-service? Stuur "IEX UIT".
 • Wat ontvang ik met de IEX Premium WhatsApp-service?
  • Kooptips
  • Portefeuille alerts
  • Leestips
  • Premium product updates

Persoonlijke nieuwsbrief

 • Wat houdt de persoonlijke nieuwsbrief in?

  Door middel van de persoonlijke nieuwsbrief ontvangt u, wanneer u dat wilt, de informatie die voor u persoonlijke relevant is.

  Met de persoonlijke nieuwsbrief bent u hierdoor in één overzicht volledig op de hoogte van uw aandelen, watchlist, discussies op het forum en nieuwsberichten.

 • Wat staat er allemaal in mijn persoonlijke nieuwsbrief?
  • Mijn portefeuilles: een overzicht per portefeuille met de waarde, het rendement en het resultaat van de dag.
  • Mijn watchlist: een overzicht van de instrumenten die u in uw watchlist heeft met daarbij de huidige koers en het verschil ten opzicht van de slotkoers.
  • Mijn nieuws: een verzameling van de meest recente artikelen die gaan over uw aandelen in de portefeuille en watchlist.
  • Laatste forum updates: hier krijgt u een weergave van de laatste posts die zijn gedaan op het forum dat u volgt.
 • Wanneer ontvang ik de persoonlijke nieuwsbrief?

  Op welke dag en tijdstip u de persoonlijke nieuwsbrief ontvangt bepaalt u helemaal zelf. Dit kunt u instellen onderin de pagina van Mijn volginstellingen.

  U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • De dag:
   • Dagelijks, als u iedere dag een update wilt.
   • Een specifieke dag van de week.
   • Nooit, als u tijdelijke geen update wilt ontvangen.
  • Het tijdstip:
   • Europa Opening (±9.15u)
   • Europa Slot (±17.45u)
   • USA Opening (±15.45u)
   • USA Slot (±23.15u)
 • Waar stel ik mijn persoonlijke nieuwsbrief in?

  U kunt uw persoonlijke nieuwsbrief instellen in uw Mijn IEX-omgeving onder het menu Mijn volginstellingen.

Watchlist

 • Wat houdt de IEX Watchlist in?
  Deze aandelen volgen we op de voet

  Op de IEX portefeuille pagina vindt u een overzicht van de verschillende portefeuilles met daarin de huidige beleggingen van de IEX Beleggersdesk. Maar wij volgen uiteraard veel meer aandelen met bovengemiddelde interesse.

  In deze IEX Watchlist ziet u welke aandelen dat zijn en wat op dit moment de mening van de Beleggersdesk is over deze fondsen. Op onze watchlist staan aandelen die we nu (nog) niet koopwaardig vinden, maar die we om uiteenlopende redenen wel interessant genoeg vinden om op de voet te volgen. In veel gevallen omdat we potentiële kooptriggers op het oog hebben; we willen er graag snel bij zijn als die worden geactiveerd.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links