Zijn de claims i.v.m. de woekerpolissen waar Consumentenclaim nog mee bezig is, in deze waardering en rubriek meegenomen?