Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Regering Rutte IV: wordt dit een succes of een ramp?

4.579 Posts
Pagina: «« 1 ... 224 225 226 227 228 229 | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 17:57
  quote:

  Opus135 schreef op 21 mei 2022 10:08:

  [...]

  Periodieke ongemanierdheid.

  En hoe luidde een van de forumregels ook alweer? Niet toegestaan:
  "andere bezoekers, anders dan middels inhoudelijke argumenten, persoonlijk aanvallen, treiteren, kwetsen of anderszins opzettelijk beschadigen, dit alles in de ruimste zin van het woord."

  Bij deze vooral van toepassing: "zonder inhoudelijke argumenten", "persoonlijk aanvallen", "kwetsen" (althans poging) en "opzettelijk beschadigen" (althans poging) (beledigen met moreel superieur geacht gedrag).
  Wat ben je stil, OPUS:)

  We missen je:(
 2. forum rang 7 JP Samosa 25 mei 2022 18:43
  quote:

  A3aan schreef op 25 mei 2022 12:30:

  Hahaha!! Personen die op een forum beweren de vrouwen haast niet van het lijf af te kunnen houden blijken als je ze in het echt ziet meestal van die scharrige wegwerpmannetjes.
  Ik kan overigens makkelijk de vrouwen van het lijf houden…..
 3. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:50
  Straks heeft de helft van NL een ‘migratieachtergrond’. Als dat geen ‘omvolking’ mag heten, wat is het dan wel?

  www.wyniasweek.nl/

  Harrie Verbon (1951) is emeritus-hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg.

  Talk- of nieuwsshows behoren niet tot mijn favoriete tv-programma’s. Het gevolg is dat ik zo nu en dan een opstootje mis. Recent nog op 10 mei miste ik het optreden van Filip Dewinter (Vlaams politicus) bij omroep Ongehoord Nederland.

  Ongehoord Nederland vertegenwoordigt Nederlanders die niet gehoord worden, maar wel Filip Dewinter willen horen. De overgrote meerderheid van onze vaderlandse politici willen Dewinter helemaal niet horen.
 4. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:52
  Kamervragen over propaganda door Filip Dewinter

  Op 19 mei (dus 9 dagen na de tv-uitzending) dienden deze politici een reeks vragen in, getiteld ‘Verspreiden van een extreemrechtse omvolkingstheorie bij de omroep Ongehoord Nederland’.

  Het loont de moeite vraag 1 in zijn geheel te herhalen: ‘Bent u bekend met het feit dat de Vlaamse politicus Filip Dewinter in aflevering 23 van Ongehoord Nieuws, uitgezonden op 10 mei 2022, de omvolkingstheorie heeft gepropageerd en dat hij daarbij niet werd tegengesproken of kritisch werd bevraagd door de presentatoren van het programma?’

  Volgens de aanhangers van de omvolkingstheorie is er een complot gaande om de autochtone Europese (of Amerikaanse) bevolking te vervangen door immigranten uit een andere cultuur. Lees daarover op de website One World. Laten we eens kijken hoe de uitzending met Dewinter verliep.
 5. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:54
  Zo verliep Ongehoord Nieuws op 10 mei

  Eerst kwam CBS-medewerker Ruben van Gaalen aan het woord. Niet de eerste de beste. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Hij zegt dat op dit moment 24% van de Nederlandse bevolking niet in Nederland is geboren of kind is van minstens één ouder die niet in Nederland is geboren. Dat zijn dus Nederlanders met een migratieachtergrond. Als de ontwikkelingen op dezelfde wijze als nu doorgaan zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus de Nederlanders met een migratieachtergrond de meerderheid. Dat is uiteraard vooral een gevolg van migratie.

  Dan komt Dewinter aan de beurt. Hij zegt in feite hetzelfde als Van Gaalen, behalve dan dat hij het heeft over het ‘vervangen van ons volk door een ander volk, de immigranten’. Over enkele decennia zal het zover zijn, aldus Dewinter. Het lijkt er dus op dat hij ook een aanhanger van de complottheorie is. Die ‘vervanging’ aldus Dewinter gebeurt als een volk zwak is.
 6. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:54
  De oorzaak van de ‘omvolking’: zwak asielbeleid

  Wat mij betreft zit Dewinter dan zeer dicht bij de feiten. De zwakte van Europa is namelijk dat er geen deugdelijk asielbeleid is. Het asielbeleid wordt gekenmerkt door vage criteria voor het recht op asiel, waardoor het voor landen bijna onmogelijk is mensen geen asiel toe te kennen.

  Het meest schrijnende bewijs van de zwakte van de EU is het recente voorstel van de Europese Commissie om arbeidsmigratie te versoepelen voor met name mensen uit Noord-Afrika. Veel illegale immigranten worden uitgelokt om de sprong naar de EU te wagen. Dit zijn grotendeels mensen die nu vermomd als asielzoeker komen, worden afgewezen en dan toch niet weggaan (zie mijn blog voor details). Deze mensen mogen nu als het aan de Europese Commissie ligt alsnog komen en blijven.

  De vervanging is dus niet het gevolg van het wagenwijd openzetten van de deur voor migranten uit Afrika en Azië, maar is het gevolg van een falend asielbeleid. De EU is niet in staat een selectief asielbeleid te formuleren en verruimt daarom maar de criteria voor arbeidsmigratie. De vervanging van eigen volk door ander volk is dus het gevolg van het niet tegen kunnen houden van in feite ongewenste immigranten. Dat is ook een vorm van handelen, namelijk handelen uit onmacht: veel mensen toelaten omdat je niet weet hoe ze tegen te houden.
 7. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:56
  Immigratie om vergrijzing te compenseren

  De EU weet aan deze onmacht nog wel een motief voor migratie op te hangen, namelijk vergrijzing. Door het lage geboortecijfer onder autochtone Nederlanders zijn er steeds meer gepensioneerden op steeds minder werkenden. Deze zogenaamde grijze druk stijgt en maakt de Nederlandse verzorgingsstaat duur. Dit geboortecijfer is zelfs zo laag dat zonder migratie de Nederlandse bevolking langzaam maar zeker zou uitsterven.

  Laten we maar eens een paar berekeningen van het CBS zelf erbij nemen. In hun Eindrapport verkenning bevolking 2050 (samen met het NIDI) laten zij in tabel 4.1 (blz. 26) zien hoe de bevolking zich ontwikkelt bij lage en bij hoge migratie. Bij een (onwaarschijnlijk) laag migratiesaldo van 16.000 per jaar zijn er in 2050 10 miljoen mensen in de werkende leeftijd, waarvan 3,5 miljoen mensen met een migratieachtergrond. Dat is dus 35%. Nu is dat 27%.

  Als de migratie hoog is (migratiesaldo 93.000) en het geboortecijfer is hoog, zal het percentage mensen met een migratieachtergrond in 2050 gestegen zijn naar 45%. We kunnen zelf uitrekenen dat als het geboortecijfer van de autochtone Nederlanders laag is en het migratiesaldo hoog het percentage 48% is in 2050.
 8. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:58
  Wanneer omvolking geen probleem is

  De combinatie van vergrijzing en hoge migratie zorgt ervoor dat een steeds groter deel van de beroepsbevolking een migratieachtergrond heeft. Dat is geen probleem als de migranten bereid zijn zich aan te passen aan de Europese cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook hun arbeidsparticipatie even hoog zou zijn als de arbeidsparticipatie van de autochtone Nederlanders.

  Dat is echter niet het geval. Van de autochtone Nederlanders is nu ongeveer 12% afhankelijk van een uitkering. De uitkeringsafhankelijkheid van mensen uit Afrika en het Midden-Oosten is echter minstens 30% en kan voor sommige migrantengroepen zo hoog zijn als 70%. Dat geldt ook als zij hier al langer zijn. Over andere cultuurverschillen, zoals de gelijkheid van man en vrouw (lees Lale Gül daarover) en de vrijheid van meningsuiting, waaronder het recht kritiek op godsdienst te leveren, zwijg ik dan maar.

  Mijn conclusie is dat Filip Dewinter in de uitzending feiten heeft aangedragen die we ook bij het CBS kunnen vinden. Een flintertje omvolkingstheorie was hoorbaar toen hij zei dat de Europeanen expres de grenzen hebben opengezet. Maar maakt het wat uit of je zegt dat de Europese Commissie de grenzen open heeft gezet, of dat je zegt dat de Europese Commissie niet weet hoe ze de grenzen moet sluiten?
 9. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 20:59
  Een optocht van politici met boter op het hoofd

  Keren we dan terug naar de optocht van politici (van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt en Gündogan) die vinden dat de presentatoren van het programma Ongehoord Nieuws op 10 mei 2022 Dewinter hadden moeten tegenspreken. De feiten die Dewinter geeft, kunnen echter niet weersproken worden. Die zijn namelijk ook bij het CBS te vinden. Het enige punt dat de presentatoren hadden kunnen maken tegen Dewinter is dat de grenzen niet met opzet zijn geopend om een multiculturele samenleving te maken, maar dat Europa onmachtig was en is om de grenzen te sluiten voor mensen die geen recht hebben naar Europa te komen.

  Maar de vraag is of de politici met deze tegenwerpingen blij zouden zijn geweest. Uiteraard zijn deze politici linksom of rechtsom op enige wijze medeverantwoordelijk voor de onmacht van de EU om een selectief asielbeleid te formuleren. Zij hebben tonnen boter op het hoofd en zijn daarom medeschuldig aan de groeiende onvrede tegen migratie die bij sommigen ontaardt in extreemrechts terroristisch geweld. De politici denken echter dat de aanhangers van de omvolkingstheorie zich door Dewinter laten inspireren. Groot gevaar voor Nederland, zie vraag 2 tot en met 13 van de Kamervragen.
 10. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 21:01
  Is D66 zelf verantwoordelijk voor rechts extremisme?

  D66 had het initiatief voor de Kamervragen genomen. Had de partij niet beter kunnen pleiten voor een selectief migratiebeleid? Zo’n beleid zou extreemrechtse terroristen wel eens de wind uit de zeilen kunnen nemen, zoals wij eerder bespraken.

  Maar selectief migratiebeleid wil D66 niet. D66 juicht het plan van de Europese Commissie om meer migranten uit Noord-Afrika toe te laten immers toe. Dat plan is koren op de molen van de terroristische aanhangers van de omvolkingstheorie. Kortom, D66 is, zo bezien, zelf verantwoordelijk voor rechts extremisme. Is er geen politicus die daar een Kamervraag over kan stellen?
 11. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 21:13
  Nederlanders willen het hele Kartelbeleid niet. Ze willen niet van het gas af, ze willen geen windmolens, ze willen het omhakken van de bomen niet, ze willen de hoge belastingen om geld naar elders te kunnen overboeken niet, ze willen het nalaten van het behoorlijk onderhouden van grachten, bruggen en straten niet, ze willen het lawaai en de vieze lucht van Schiphol niet, ze willen het tekort aan woningen niet, enz enz .

  Daarom blijft het een wonderlijke zaak, dat ze toch op de kartelpartijen blijven stemmen, die alles wat ze niet willen, veroorzaken.
 12. forum rang 10 rationeel 25 mei 2022 21:37
  www.youtube.com/watch?v=zEEiqyhD_mk

  Waarschuwing: schokkende onderzoeksjournalistiek! U kent ze wel. Docenten van de middelbare school. Weten altijd alles beter. Bij een beetje kritiek smijten ze je er gelijk uit. Bah. Gisteren werd het Lerarencongres 2014 gehouden en wij stuurde onze Shelly er op af. Om irritante rotvragen te stellen: De hoofdstad van Noord-Holland bijvoorbeeld. Pi. Een pleonasme. De stelling van Pythagoras. Basisdingen. Want van leraren verwacht je tenslotte dat zij wel het verschil weten tussen een passer en een geodriehoek. En wat blijkt? Niet alleen is Shelly zelf een hele strenge lerares, ze rekent ook nog eens genadeloos af met de idee dat docenten alles weten. Bedenk bij elke docent die voorbij komt in het filmpje dat deze mensen verantwoordelijk zijn voor de opleiding van onze toekomstige generaties. Zoals we al zeiden, schokkende onderzoeksjournalistiek.

 13. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 26 mei 2022 01:32
  quote:

  objectief schreef op 25 mei 2022 08:07:

  [...]
  Lijkt me een onterecht verhaal; waar gewerkt wordt vallen spaanders. (En van ons belastinggeld, belachelijke aanvulling)
  Dit is een complexe zaak, waar wij als leken totaal geen kennis van hebben.
  Ik schreef een en ander niet als leek.
 14. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 26 mei 2022 02:02
  quote:

  Beperktedijkbewaking schreef op 25 mei 2022 05:44:

  Voor wie me serieus neemt (het is je geraaien!) hier wat nadere informatiebronnen:

  overstroomik.nl/

  www.waterschappen.nl/

  www.waterschapsspiegel.nl/
  ...
  De landelijke politiek houdt zich, mede i.v.m. voorgestelde wijzigingen in de waterschapswet, de laatste jaren nogal met de waterschappen bezig. Het gaat vooral om het afschaffen of verminderen van de zg. 'geborgen zetels'. Deze zetels vallen niet toe aan door de ingezetenen gekozen kandidaten, maar worden 'gevuld' door landbouworganisaties (o.a. LTO), het bedrijfsleven (KvK) en enkele natuurorganisaties.

  unievanwaterschappen.nl/wetsvoorstel-...
  www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plena...

  Afgelopen dinsdag zou er over gestemd worden. Wegens een (laat) amendement van de CU is de stemming nu uitgesteld tot 31 mei 2022.
 15. forum rang 8 Beperktedijkbewaking 26 mei 2022 02:52
  quote:

  ffff schreef op 25 mei 2022 11:33:

  BDB,
  Bedankt voor je uitvoerig antwoord betreffende heel wat aspecten bij Rijkswaterstaat. Was de moeite om te lezen, dus jouw uitvoerige reacties, maar al die doorverwijzingen....Dat is MIJ toch teveel gevraagd.
  Ennuh, denk je ook aan je broodnodige nachtrust, BDB? Ik kan mij daar soms wat zorgen om maken.
  Peter
  Die links over de waterschappen zet ik er voor de volledigheid bij, voor de enkeling die er nog wat meer vanaf wil weten (en ook voor mezelf, als een soort naslag). Maar ik snap dat de meeste iex-ers hier dat niet allemaal gaan zitten lezen.

  Maak je geen zorgen om m'n nachtrust. Ik was m'n hele leven al een avond/nachtmens. Komt bij dat ik nu i.v.m. leeftijd en na een pittige operatie vorig jaar (verder goed afgelopen) overdag meestal 1 à 2 uur rust. Daardoor heb ik 's nachts soms geen slaap (en juist dan mijn 'heldere momenten', haha).
 16. forum rang 10 luchtschip 26 mei 2022 03:21
  quote:

  Beperktedijkbewaking schreef op 26 mei 2022 02:35:

  [...]
  Dat is de in Hulst woonachtige Ronald Engels.
  Dat aspirine werkt wanneer je hoofdpijn hebt is bekend

  In dit artikel staat alleen dat men kijkt welk mechanisme gestimuleerd wordt door de aspirine samenstelling

  Het onderzoek toont aan dat de middelen een eiwit activeren dat NRF2 heet (nuclear factor erythroid 2-related factor 2). Dit eiwit stimuleert anti-ontstekingsprocessen in het lichaam.

  >>> er onderzocht of de NRF2-activerende middelen effect hebben op de behandeling van ziektes als Alzheimer, astma en diverse soorten kanker

  >>> NRF2 heeft invloed op een groot aantal genen die betrokken zijn bij allerlei lichaamsprocessen, zoals de stofwisseling, de immuunreactie en ontstekingen.

  >>>Ook kan het eiwit een rol spelen bij veroudering en cellulaire stressreductie.

  >>> "Dat NRF2 zoveel doet suggereert dat NSAID's ook andere effecten kunnen hebben - positief of negatief - die we nog niet kennen," besluit Eisenstein

  www.welingelichtekringen.nl/wetenscha...

  ik kan mij voorstellen dat in in Hulst woonachtige persoon niet iedere dag last heeft van hoofdpijn en dan de aspirine dagelijks inneemt wegens Alzheimer ( in een vroeg stadium ) of astma symptomen

  Het onderzoek geeft zelf aan dat de effecten positief of negatief kunnen zijn

  Geen enkele reden om op basis van dit onderzoek dagelijks een aspirine te nemen

  Het ondersteunen van kwakzalververhalen door een nietszeggend wetenschappelijk onderzoek op het Rutte draadje overstijgt iedere fantasie en het wordt tijd dat we met beide benen weer op de grond gaan staan
4.579 Posts
Pagina: «« 1 ... 224 225 226 227 228 229 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 684,11 +0,62%
EUR/USD 1,0701 +0,18%
FTSE 100 7.522,75 +0,51%
Germany40^ 14.054,60 +0,33%
Gold spot 1.851,03 -0,13%
NY-Nasdaq Composite 11.434,74 +1,51%

Stijgers

Ordina
+7,51%
PROSUS
+4,71%
JUST E...
+3,98%
FASTNED
+3,68%
SBM Of...
+2,91%

Dalers

Accsys
-8,17%
MAJORE...
-3,03%
WDP
-2,22%
BESI
-2,08%
Alfen ...
-1,67%

Nieuws Forum Meer»

(12)

rationeel op 22 mei 2022 11:40
(13)

twinkletown op 12 mei 2022 10:55
(58)

Dirk de Dijker op 11 mei 2022 11:38
(36)

rationeel op 4 mei 2022 18:32
(18)

Demir op 3 mei 2022 15:17

Column Forum Meer»

(163)

shortie op 25 mei 2022 23:48
(3)

De Porscheknakker op 25 mei 2022 22:35
(2)

Gadus morhua op 25 mei 2022 21:36
(2)

Josey Wales op 25 mei 2022 20:39
(7)

'belegger'' op 25 mei 2022 19:29

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links