Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Kabinet Rutte III, vertrouwen in de toekomst ???

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
19.317 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 962 963 964 965 966 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Chiddix
0
Toen Trump gekozen werd , zagen veel Republikeinen hem als een vreemde vogel bv de familie Bush en uiteraard iemand in de Senaat. Ben zijn naam vergeten.
Mussolini richtte een eigen partij op nadat hij bij de socialisten had gezeten. Mogelijk Hitler ook. Later schafte Hitler de partij van de socialisten en communisten af. Er bestond nog maar 1 partij daarna (NDSAP). Was een afsplitsing van de Arbeiderspartij(1920).
rationeel
0

Zeldzame bloedgroepen gezocht
Om aan de vraag naar zeldzame bloedgroepen te kunnen voldoen, roept bloedbank Sanquin niet-westerse mensen op om bloed te doneren.
rationeel
0
Een Fransgezinde Duitse in Brussel

De Franse president Emmanuel Macron beschikt nu over een>>> pion met een Duits>>> paspoort bij de >>>Europese Commissie>>> in Brussel. Minder bekend is, dat deze Franse pion –>>> Ursula von der Leyen >>>– als >>>Duits minister van Defensie>>> er al alles aan deed om de>>> Franse autoriteiten>>> ter wille te zijn.>>> Systematisch gaf ze Duitse belangen weg.>>>

door Markus C. Kerber

Er is al veel over het merkwaardige>>> schaakspel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel>>> geschreven. Aanvankelijk was zij voorstander van het idee van de>>> ‘Spitzenkandidaat>>>’ bij de benoeming van de nieuwe>>> voorzitter van de Europese Commissie>>>. Zodoende steunde Merkel de kandidatuur van>>> Manfred Weber>>>, de voorzitter van de>>> EVP-fractie>>> in het Europees parlement.

Maar toen de Franse president Emmanuel Macron zich faliekant tegen Merkels aanvankelijke protegé verzette, bond Merkel in. Ze liet zich zonder veel moeite door Macron op de knieën dwingen, toen die met Merkels all-time kameraad en toenmalig Duits minister van Defensie>>> Ursula von der Leyen>>> op de proppen kwam als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Daarmee maakte Merkel het ook mogelijk, dat>>> Von der Leyen zich uit de voeten>>> kon maken, zonder zich te verantwoorden over het >>>mismanagement op haar ministerie.>>>
rationeel
0
De>>> Franse dubbelslag>>>, met de benoeming van>>> Christine Lagarde>>> als de volgende president van de>>> Europese Centrale Bank>>> en de Fransgezinde>>> Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie>>>, werd al >>>lang tevoren voorbereid>>>. De >>>communicatiestrategie van de beide dames >>>heeft ook geholpen. Ze koesterden hun ambities heimelijk,>>> maar uitten die nooit publiekelijk>>>. Christine Lagarde>>> ontkende>>> vooraf zelfs in alle>>> toonaarden kandidaat>>> te zijn.

Het enthousiasme van Macron voor Von der Leyen werd onlangs publiekelijk zichtbaar bij de gezamenlijke ondertekening van een defensieverdrag tijdens de traditionele wapenbeurs op de luchthaven Le Bourget, bij Parijs. Maar dat enthousiasme voert terug op een >>>jarenlang doelbewust aanschurken>>> door Von der Leyen bij>>> Franse politieke belangen.>>>

Von der Leyen was op>>> defensiegebied een onbeschreven blad>>> en kwam als een absolute nieuweling op het>>>Duitse ministerie van Defensie.>>> Ze >>>veronachtzaamde>>> vervolgens steeds weer de>>> militaire belangen>>> – al had zij ook wel beperkte beleidsvrijheid. Maar Von der Leyen was>>> niet te beschroomd>>> precies datgene te doen wat zij ook in eerdere functies steeds weer deed:>>> grootscheepse plannen presenteren>>>, waarvan men de>>> gevolgen bij de uitvoering niet kon overzien.>>>
rationeel
0
Met alle égards behandeld

In >>>Duitsland werd ze al als mislukt beschouwd>>>, maar in Frankrijk werd Von der Leyen in het bijzonder door haar ambtgenoot op defensie –>>> Florence Parly >>>– maar eerder al door diens voorganger >>>Jean-Yves le Drian>>> bij iedere gelegenheid met alle>>> Franse égards >>>behandeld.

Toen Frankrijk zich opmaakte om het>>> noodlijdende staatsbedrijf>>> in defensieapparatuur Nexter>>> als >>>Europese>>> huwelijkskandidaat te presenteren, deden de Fransen alle moeite Nexter aan het>>> gerenommeerde Münchense bedrijf Kraus-Maffei-Wegmann>>> – met gerenommeerde merken als>>> Leopard, Boxer en Puma>>> – te presenteren als een >>>gelijkwaardige partner>>>.

Dat de >>>bedrijfsleider van Krauss-Maffei-Wegmann, Frank Haun>>>, zich door de Fransen wel erg >>>gemakkelijk liet foppen>>>, valt buiten het bestek van dit artikel maar vraagt wel om>>> nader onderzoek>>>. Want Haun had beter moeten weten en gelet op de feiten had hij ook beter kunnen weten.

Intussen>>> profiteerden de Fransen van de in diepe slaap gesuste Duitse ministeries>>>. Ten eerste het>>> ministerie van Defensie>>>, dat er een natuurlijk belang bij zou moeten hebben, dat >>>Duitsland bij de productie>>> van pantservoertuigen>>> systeemtechnisch>>> competent blijft en de>>> kennis niet met ondernemingen als Nexter hoeft te delen.>>>

Maar ook het Duitse ministerie van>>> Economische Zaken>>> – uitgerust met de bevoegdheid een veto uit te spreken tegen een dergelijke deelname van buitenlandse ondernemingen in de productie van >>>defensieapparatuur>>> – zorgde voor de spreekwoordelijke>>> onderwerping van de Duitse driekleur aan de Franse>>>.
rationeel
0
Fransen grepen de macht bij Duitse pantserbouwer

Zo lukte de Fransen wat de Parijse strategen nooit voor mogelijk gehouden hadden:>>> de macht te grijpen bij ’s werelds meest succesvolle bouwer van pantservoertuigen>>>. Tijdens de onderhandelingen blonk mevrouw>>> Von der Leyen uit in het welwillend overzien van de gang van zaken en het verholen steunen van de Parijse verlangens.>>>

Von der Leyens>>> eigen ministerie>>>, toch uitgerust met kennis van zaken over de gevoeligheden op het terrein van defensieapparatuur wilde niet zien wat realiteit was:>>> de geruisloze overname van Kraus-Maffei-Wegmann door een Frans staatsbedrijf>>> op defensiegebied.>>>

Maar daar bleef het niet bij. Mevrouw Von der Leyen kocht ook >>>zonder noodzaak bij de Fransen verschillende optische satellieten>>> die de >>>bestaande Duitse radarsatellieten>>> zullen moeten vervangen.>>> Inlichtingenofficieren>>> waren onthutst over deze politiek van>>> gunsten verlenen>>>. Onafhankelijke instanties>>> als het>>> Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart >>>protesteerden, toen de>>> Duitse technologie voor optische satellieten>>> door mevrouw Von der Leyen uit handen werd gegeven.>>>

Ook Franse leiding bij nieuw vliegtuig

En nog was het niet genoeg. Toen Macron en Merkel op Frans initiatief >>>publiekelijk verklaarden gezamenlijk een nieuw pantservoertuig>>> en een nieuw gevechtsvliegtuig>>> te willen ontwikkelen, accepteerde mevrouw Von der Leyen dat de>>> Fransen bij het project rond het gevechtsvliegtuig de leiding>>> namen en dat zij de feitelijke leiding krijgen bij het nieuwe >>>pantsersysteem, dat de fameuze Leopardtank>>> moet aflossen.

De>>> Duitse uitvoerende diensten>>> zuchten ondertussen onder de >>>machtsaanspraken>>> van de Fransen. En nu trekt mevrouw Von der Leyen de latten. Zowel over de persoon van Von der Leyen als over haar methode om vroegtijdig te vertrekken, wist haar>>> vriendin op Defensie>>> de Franse president in geuren en kleuren te vertellen. Von der Leyen had>>> precies het profiel>>> dat Macron zich voor de nieuwe president van de Europese Commissie in Brussel wenste:>>> een Duits paspoort>>> en de onbeperkte bereidheid om de meest>>> vitale Duitse belangen>>> onder>>> Franse machtsaanspraken>>> te plaatsen.

rationeel
0
rationeel
0
Terwijl in>>> Duitsland enkele vrouwelijke>>> politici de>>> toppositie voor mevrouw>>> Von der Leyen>>> als overwinning voor>>> Duitsland>>> vierden, lieten nuchtere lieden zich geen zand in de ogen strooien. Mevrouw Von der Leyen heeft haar>>> ambt in Brussel>>> door onderwerping, als een ware >>>maîtresse van de Franse politiek>>> bemachtigd.

Het oordeel over Merkel zal niet gunstig zijn

Het>>> historische oordeel>>> over de bondskanselier, die haar bij dit succes geholpen heeft, zal >>>ook in dit opzicht>>> op >>>weinig lof>>> kunnen rekenen. Na de krap gewonnen stemming in het Europese parlement beschikt meneer>>> Macron in Brussel>>> in de persoon van mevrouw Von der Leyen over een>>> Franse vooruitgeschoven pion.>>>

De Europese Unie is bovendien een twijfelachtige dienst bewezen toen>>> Macron en Merkel>>> in de persoon van >>>Von der Leyen>>> een commissievoorzitter nomineerden die daarvoor door de >>>kiezers>>> nooit als kandidate gepresenteerd was en die voor de verkiezingen als gevolg van haar problemen op het Ministerie van Defensie ook niet als>>> presentabel >>>gold. Von der Leyen is voor haar nipte triomf trouwens niet alleen dank verschuldigd aan Parijs, maar ook aan de>>> Poolse regeringspartij PIS.>>>

rationeel
0
De beelden van de viering van de Franse nationale feestdag op de 14e juli van dit jaar tonen ondertussen hoe Macron voortgaat met zijn>>> Franse chauvinisme,>>> verpakt in een>>> Europees kostuum>>>. Macron heeft daarbij in Von der Leyen een naaste medewerker gevonden. Men hoeft daarbij alleen maar te denken aan de lofuitingen van Von der Leyen voor Macrons wens om een>>> ‘Europees leger’>>> op te richten.

Von der Leyen zal>>> Duitsland veel geld>>> gaan kosten. Haar>>> beloften aan het Europees parlement>>> doen het >>>ergste vermoeden>>>: een>>> Europees minimumloon>>> en een >>>Europese arbeidsongeschiktheidsverzekering>>> evenals een>>> CO2-vrij Europa voor 2050! >>>De links-ecologische politici>>> kunnen Von der Leyens beloften nog nauwelijks bevatten.>>>
rationeel
0
Het is de tragiek van het>>> regime-Merkel>>>: vertegenwoordigers van de Duitse politiek>>> naar voren schuiven die in>>> Duitsland>>> zelf op >>>geen enkele legitimiteit>>> kunnen bogen.>>> Duitsland >>>zal voor die fouten moeten opdraaien.>>>

Marcus C. Kerber is hoogleraar economie aan de Technische Universiteit Berlijn. Dit artikel verscheen als ‘Die frankophile’ in het Duitse maandblad ‘Tichys Einblick’. Vertaling: A. H. Albertz.
Als de regering nu eens
0
Ben jij eigenlijk wel goed bij je hoofd?
Heb je de tafels ook niet geleerd. Kun je dus ook niet rekenen. Dat is LS. Zou ieder die in Nederland op school is geweest moeten kunnen op dreunen.
Aardrijkskunde, zoiets elementairs als de hoofdsteden. Ook LS.
Stelling van Pythagoras. Eerste klas middelbare school?
Enz ...enz.

Het is echt niet te geloven.
Lijkt me voor de hand te liggen dat deze onder ontwikkelden ook geen... administratie... kunnen bijhouden. Hoe newifrancia.com/ ingewikkeld zal die zijn trouwens. Dat hebben we helemaal nog niet te horen gekregen. Ze zullen wel van alles moeilijk vinden, omdat ze eenvoudig te simpele zielen zijn voor het VAK van onderwijzer.
Wat denk je wat een eenvoudige middenstander allemaal aan administratie heeft te doen?
Hoe zijn zaak onderworpen wordt aan inspectie. Alles schoon en om door een ringetje te halen. Anders weg vergunningen.

Wie controleert het niveau van de leerkrachten?
rationeel
0
Statenlid Rob Roos kiest voor EP

Deze week maakte Statenlid Rob Roos bekend de Provinciale Staten van Zuid-Holland te verlaten. Met Rob als lijsttrekker werd FVD in maart de grootste partij in deze provincie.

De afgelopen maanden combineerde Rob zijn functies als Statenlid en Europarlementariër. Deze week besloot hij om alle energie in zijn werk als Europarlementariër te steken.”Ik ga vol energie, samen met Derk Jan Eppink en Rob Rooken, in Brussel en Straatsburg knokken voor minder EU en meer soevereiniteit voor Nederland. Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger en de hele FVD-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.”

In september wordt Rob Weber geïnstalleerd als nieuw FVD-Statenlid.
rationeel
0
Derk Jan Eppink
?
Geverifieerd account

@djeppink

Volgen @djeppink volgen

Meer Derk Jan Eppink heeft geretweet Syp Wynia
>>>Prof Kerber>>> kent de Franse elite als geen ander. De elite die de hele EU in handen zal krijgen: Vd Leyen, Michel, Lagarde. En daarmee Europa

19.317 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 ... 962 963 964 965 966 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEURZEN 'Rustige opening op Wall Street'

15:06 De Amerikaanse aandelenbeurzen lijken donderdag met kleine minnen aan de nieuwe handelsdag te beginnen. De ...

  Indices

  AEX 578,61 +0,33%
  EUR/USD 1,1068 +0,31%
  Germany30^ 12.448,50 +0,48%
  Gold spot 1.502,34 +0,57%
  LDN100-24h 7.362,78 +0,37%
  NY-Nasdaq Composite 8.177,39 -0,11%
  US30# 27.202,50 +0,28%

  Stijgers

  Sif Ho...
  +4,68%
  Pharming
  +3,69%
  Euroco...
  +2,83%
  Arcadis
  +2,43%
  Aegon
  +2,40%

  Dalers

  Arcelo...
  -3,99%
  Flow T...
  -2,62%
  DSM
  -2,43%
  Accsys
  -1,67%
  Kiadis...
  -1,47%

  Nieuws Forum Meer»

  (1)

  shortie op 19-sep-19 15:11
  (8)

  Japio_ op 19-sep-19 15:04
  (15)

  BBosman op 19-sep-19 14:53
  (18)

  Jestbread op 19-sep-19 14:26
  (2)

  alida1 op 19-sep-19 13:37

  Column Forum Meer»

  (46)

  'd Aandelen op 19-sep-19 15:04
  (2)

  Ronald Engels op 19-sep-19 14:42
  (5)

  theo1 op 19-sep-19 13:41
  (1)

  Snugger op 19-sep-19 12:21
  (84)

  objectief op 19-sep-19 11:13