Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Waarom een top-down benadering volgens Fisher Investments Nederland een succesvolle beleggingsaanpak kan zijn

Waarom een top-down benadering volgens Fisher Investments Nederland een succesvolle beleggingsaanpak kan zijn

Hoe bouw je een beleggingsportefeuille op? Met duizenden effecten verspreid over de hele wereld, lijkt het soms onbegonnen werk om het aantal opties te beperken. Een van de oplossingen daarvoor is volgens Fisher Investments Nederland de top-down benadering, waarbij eerst de algemene toestand van de economie en de markt wordt beoordeeld voordat wordt overwogen in welke bedrijven wordt belegd. Dat helpt bij het filteren van het aantal mogelijkheden. Hier leest u hoe u de top-down benadering kunt toepassen.

De top-down benadering verschilt van bottom-up beleggen, waarbij de meeste nadruk wordt gelegd op het analyseren van de kenmerken en vooruitzichten van individuele bedrijven. Bij ons onderzoek van financiële literatuur kwamen we tot de conclusie dat bottom-up beleggers doorgaans een aantal bedrijfsspecifieke kerncijfers beoordelen, bijvoorbeeld de winst, verkoop, schulden en andere graadmeters, evenals de koers van het aandeel van een bedrijf in vergelijking met sommige van die maatstaven. Het vergelijken van de aandelenkoers van een bedrijf met een van de kerncijfers van dat bedrijf, noemen we waarderen. Het maken van keuzes over blootstelling aan regio's, sectoren, industrieën en andere aandelencategorieën heeft niet per se de hoogste prioriteit bij een bottom-up benadering, zo is onze ervaring.

Een top-down benadering begint daarentegen met het beoordelen van de macro-economische en marktlandschappen om te bepalen welke activa en subcategorieën goed gepositioneerd lijken om als geheel goed, of juist ondermaats te presteren. Bij aandelen kunnen die categorieën bestaan uit sectoren, industrieën, landen en regio's, en activa met een bepaalde kapitalisatie of stijl. Een van die categorieën bestaat bijvoorbeeld uit aandelen met een kleine kapitalisatie, die door veel commentatoren die wij volgen, worden gedefinieerd als aandelen waarvan de marktkapitalisatie (de totale waarde van al hun aandelen) tussen 263 miljoen euro en 1,8 miljard euro ligt.i Aandelen met een grote kapitalisatie, die door veel commentatoren die we volgen, worden gedefinieerd als aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 8,8 miljard euro, vormen een andere categorie.ii Weer andere categorieën zijn waardeaandelen en groeiaandelen. De eerstgenoemde worden verhandeld tegen relatief lage waarderingen en zijn gevoeliger voor veranderingen in de conjunctuur, terwijl de laatstgenoemde doorgaans tegen hogere waarderingen worden verhandeld en een sterkere winst- en omzetgroei bieden. Vastrentende subcategorieën bestaan uit belastbare en niet-belastbare obligaties, evenals obligaties uit verschillende regio's of van verschillende soorten emittenten, dat wil zeggen bedrijven of overheden. Obligaties kunnen ook worden ingedeeld op basis van hun kredietkwaliteit of duration, een maatstaf voor de gevoeligheid voor renteschommelingen.

Waarom zouden beleggers aandacht besteden aan brede categorieën in plaats van individuele effecten? Volgens Fisher Investments Nederland komt dat doordat bepaalde categorieën het op een bepaald tijdstip beter doen dan andere. Denk bijvoorbeeld aan de sectorrendementen van de afgelopen decennia. We kijken daarbij naar de Amerikaanse aandelenmarkt omdat daar de rendementsgegevens op sectorniveau beschikbaar zijn over een lange periode. In de jaren negentig was IT verreweg de sterkste sector, met een rendement van 1.285% in Amerikaanse dollar.iii Gezondheidszorg en financiële instellingen volgden met respectievelijk 457% en 456%.iv Nutsbedrijven presteerden het slechtst, met een rendement van 140%, terwijl materialen (163%) en energie (234%) ook achterbleven bij het rendement van de brede Amerikaanse markt (433%).v Maar in de jaren 2000 daalden IT-aandelen van de eerste naar de laatste plaats.vi Energie steeg naar de eerste plek en nutsbedrijven maakten een sprong naar de derde plaats.vii En in de jaren 2010? IT herstelde zich en kwam weer als eerste uit de bus, terwijl de energiesector terugviel naar de laatste plaats.viii

Een top-down benadering biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van dergelijke schommelingen door te bepalen welke categorieën van activa en subactiva in de toekomst waarschijnlijk goed gaan presteren, en hun beleggingsbeslissingen daarop te baseren. Volgens Fisher Investments Nederland betekent dit dat daarbij rekening moet worden gehouden met economische en politieke factoren, en met het marktsentiment. Het gaat dan namelijk om de vraag of beleggers ten aanzien van een bepaalde categorie over het algemeen te optimistisch of te pessimistisch zijn vergeleken met onze vooruitzichten voor de komende 3-30 maanden.

Als een top-down belegger zijn prognoses heeft ontwikkeld over welke categorieën in de toekomst waarschijnlijk beter zullen presteren dan andere, kan hij de allocatie van zijn portefeuille dienovereenkomstig aanpassen. Als u op grond van uw beoordeling bijvoorbeeld denkt dat de huidige omstandigheden gunstig zijn voor aandelen met kleinere kapitalisaties en Europese aandelen, kunt u ervoor kiezen om een groter gedeelte van uw portefeuille in dergelijke effecten te beleggen. In plaats van te zoeken naar de spreekwoordelijke spelden in een hooiberg, denken we dat een top-down benadering een methode is om de hooibergen met de meeste naalden te vinden. Pas nadat een top-down belegger heeft bepaald op welke activa en subcategorieën zijn of haar portefeuille moeten richten, begint de belegger met het analyseren van individuele effecten. Als het om aandelen gaat, kan een dergelijke analyse bijvoorbeeld betrekking hebben op bedrijfsspecifieke factoren, waaronder winstgroei, ervaring en trackrecord van het management, schuldenlast en waarderingen.
 
Een cruciaal punt is dat beleggers er volgens ons verstandig aan doen om categorieën waar ze minder optimistisch over zijn, niet volledig te vermijden. Als u volledig gefocust bent op een beperkt aantal categorieën kan dat averechts werken en tot slechte beleggingsprestaties leiden – en uit ervaring weten we dat zelfs succesvolle beleggers het bij het verkeerde eind kunnen hebben. Naar ons idee kan het aanhouden van een aantal effecten uit categorieën waar u niet zo enthousiast over bent, diversificatievoordelen opleveren.

We zijn echter wel van mening dat het voor beleggers zinvol kan zijn om hun vermogensallocatie aanzienlijk aan te passen als ze een grote terugval op de aandelenmarkt verwachten, al denken we dat bij een dergelijke beslissing de grootst mogelijke voorzichtigheid moet worden betracht. Als de doelstelling van een belegger bestaat uit het behalen van een marktconform rendement op lange termijn, denken we dat een ingrijpende verlaging van de aandelenallocatie alleen verstandig is als de belegger significante negatieve factoren ziet waar anderen aan voorbijgaan, en die dus waarschijnlijk nog niet in de prijzen zijn verwerkt. Beslissingen nemen op basis van emotionele of impulsieve reacties op algemeen gepubliceerde nieuwsberichten kan naar onze mening tot grove beleggingsfouten leiden.

Hoewel de effectenselectie volgens Fisher Investments Nederland belangrijk is, is het slechts één factor die het rendement van een portefeuille bepaalt. Naar onze mening kan een top-down benadering veel beleggers de mogelijkheid bieden om te profiteren van de algemene factoren die van invloed zijn op economieën en markten.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i “Understanding Small Cap and Big Cap Stocks,” Rick Wayman, Investopedia, 26/11/2020.

ii Ibid.

iii Bron: FactSet, per 15/11/2021. S&P 500 – Information Technology Total Return Index, 31/12/1989–31/12/1999. De rendementen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar vanwege de beschikbaarheid van de gegevens. Door schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen beleggingsrendementen hoger of juist lager uitvallen. 

iv Ibid. S&P 500 – Health Care Total Return Index en S&P 500 – Financials Total Return Index, 31/12/1989–31/12/1999. De rendementen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar vanwege de beschikbaarheid van de gegevens. Door schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen beleggingsrendementen hoger of juist lager uitvallen.

v Ibid. S&P 500 – Utilities Total Return Index, S&P 500 – Materials Total Return Index, S&P 500 – Energy Total Return Index en S&P 500 Total Return Index, 31/12/1989–31/12/1999. De rendementen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar vanwege de beschikbaarheid van de gegevens. Door schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen beleggingsrendementen hoger of juist lager uitvallen.

vi Ibid. Gebaseerd op de sectorrendementen van de S&P 500 Total Return Index, 31/12/1999-31/12/2009.

vii Ibid. Gebaseerd op de sectorrendementen van de S&P 500 Total Return Index, 31/12/1999-31/12/2009.

viii Ibid. Gebaseerd op de sectorrendementen van de S&P 500 Total Return Index, 31/12/1999-31/12/2009.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links