Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

TomTom MEI 2020

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
490 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 25 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Kuiken 28 april 2020 12:07
  Met de aankondiging van de EU dat er bij het heropstarten van de economie veel geld naar de Europese auto- industrie gaat en met het hier en daar daadwerkelijk alweer beginnen met de productie van auto’s: een positief bedoeld mei- draadje. De toon van Goddijn tijdens de laatste presentatie kwartaalcijfers komt mag ik hopen voort uit de feiten en dus vertrouwen in hoe TT er voorstaat, maar vooral -denk ik- doordat hij zijn grote gelijk aan het halen is..Voorzichtig omgaan met geld zonder te beknibbelen op research. Niet afhankelijk zijn van banken of de overheid wat betreft schulden en onverstoorbaar doorgaan met maatschappelijk/ bedrijfsmissie zonder -voor ons helaas- aandeelhoudersbelang voorop te stellen. Dat is soms onuitstaanbaar en TT’s loze beloften aan aandeelhouders stellen dus niks voor, maar wellicht is deze manier van werken wel beter passend bij een veranderend beeld van HOE bedrijven zich dienen te gedragen in de na- coronatijd.
  Namelijk diender, toevoegend, het milieu in acht nemend. Dit gevoegd bij mijn idee dat TT zowel bij de klassieke autofabrikanten als wel bij de big tech goed gepositioneerd is, maakt dat MEI positief getoonzet begint. 2. forum rang 7 tatje 28 april 2020 13:06
  De Toon van Harold Goddijn tijdens de laatste webcast Q1 2020.

  - Winnen jullie markt aandeel in Automotive YES YES YES.
  - Zijn jullie sterker in de concurrentie met Google. ABSOLUTELY.
  - De deal met Verizon, NIET ONDERSCHATTEN, BAANBREKEND.
  - Huawei. kan ik niets over zeggen. LIGT COMMERCIEEL GEVOELIG.

  Mijn mening in deze barre tijden.
  Geen euhs, maar super positief.

  Ieder nadeel heb zijn voordeel, maar je moet het wel zien.

  Ik sluit af met een mooie Toon van Harold.

  But on product development, on order intake, long-term outlook, we still believe that we can produce a good year from that perspective, and we're fully in position to pick it up in 2021, when we hope everything is back to normal.

  - produkt ontwikkeling
  - order in take
  - lange termijn outlook

  Maken het mogelijk, als alles weer normaal is, om in 2021 te gaan knallen.

  Kan ( moet ) Tom Tom de cash ongeveer even groot houden als deferred revenu.

  Deferred revenu is tenslotte een verplichting.


 3. forum rang 7 boem! 28 april 2020 13:57
  De kas is opgebouwd uit de uitgestelde omzet van de afgelopen Jaren.

  De deferred loop op in de beginfase maar stabiliseert op het moment dat deze verplichting/uitgestelde winst nagenoeg gelijk is aan de gefactureerde omzet.

  2020 leek dat kanteljaar te worden waar de vrijval vanuit oude opboekingen nagenoeg gelijk zou zijn aan de opboeking bij Automotive vanuit de gefactureerde omzet over 2020(25% van 430 mio).

  Het Coronavirus heeft daar (tijdelijk) een stokje voor gestoken.
  De gefactureerde omzet wordt bepaald door het aantal geproduceerde auto's met TT-inside.
  In het 1q kon er slechts voor 85 mio uitgefactureerd worden ingevolge productiestops bij OEM's.
  Het 2q zal een groter effect laten zien waarna afgewacht moet worden wat de effecten van het Coronavirus voor TT in petto hebben voor het 2de half jaar en 2021.

  Het niet of slechts ten dele uit kunnen factureren van omzet heeft een direct effect op de geldstroom en daardoor op de kas.
  TT geeft aan voor 2020 een negatieve FCF te voorzien waar het eerder nog uitging van een positieve FCF van 100 mio(50 mio incl aandeleninkoop van 50 mio).

  Het zal TT derhalve niet lukken om de cash gelijke tred te laten houden met deferred revenue.
  Kas zakt terwijl deferred nagenoeg gelijk blijft.

  Deferred is inderdaad een verplichting:
  Een verplichting om uitgestelde omzet op te nemen in de gerapporteerde cijfers met de niet onbelangrijke toevoeging, dat tegenover deze omzet hoegenaamd geen kosten staan.

  TT gaat ervan uit dat zij slechts 300-330 mio uit kunnen factureren van de geprognotiseerde 430 mio.

  Dit levert een nadelig cash-flow verschil op van 100-130 mio.

 4. forum rang 7 tatje 28 april 2020 16:32
  Provisions als voorziening.

  Provisions als langlopende verplichting
  Provisions als kortlopende verplichting.

  Maar het zijn dus voorzieningen.

  2. De voorziening is een raming van nog te maken kosten, welke al verwerkt is in het resultaat. Deze voorzieningen worden wel apart getoond op de creditzijde (passiefzijde) van de balans. Voorbeelden zijn voorzieningen voor belastingen en voor pensioenen.

  Let op: omdat deze kostenboeking het belastbare winstsaldo drukt, mag een voorziening alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werd opgezet.

  Als dit doel niet (meer) kan worden bereikt dan moet het saldo alsnog ten gunste van het resultaat worden gebracht.

  Neem ik dan dus de costs of sales voor de operationele omzet.

  Maar ik reserveer deze kosten van sales als voorziening.

  Straks boek ik dan bij een vermindering van de voorziening.

  Voorziening
  aan kas.

  Boem jij bent gevraagd.

  Ik denk dat ik de klok heb horen luiden, maar weet het niet precies ( zeker )

 5. forum rang 7 boem! 28 april 2020 16:53
  De voorziening waar jij op doelt is hoogstwaarschijnlijk de deferred revenue.

  Deze voorziening wordt gevoed door een gedeelte(25%) van het gefactureerde bedrag.
  De COS van dit bedrag 10% wordt al in de periode gedekt door de overige 75%.

  De voorziening valt onder te verdelen in deferred kort: vrijval binnen een jaar en deferred lang bedragen die vrijvallen na een jaar.

  Bij de facturering wordt de boeking gemaakt
  Debiteuren
  aan Omzet IFRS 75%
  aan Omzet deferred kort/deferred long

  Bij vrijval
  Omzet deferred kort
  aan Omzet IFRS

 6. forum rang 7 tatje 28 april 2020 17:12
  Automotive.

  2. De voorziening is een raming van nog te maken kosten, welke al verwerkt is in het resultaat. Deze voorzieningen worden wel apart getoond op de creditzijde (passiefzijde) van de balans. Voorbeelden zijn voorzieningen voor belastingen en voor pensioenen.

  debiteuren 85 bv
  aan deferred revenu 55
  aan geboekte omzet 30

  deferred revenue ( vrijval ) 20
  aan geboekte omzet 20

  Ik heb dus 85 miljoen binnen gekregen
  35 is de vermeerdering deferred.
  50 is de geboekte omzet.


  Ik boek de hele costs of sales.
  Maar ik betaal de hele kosten of sales niet uit, pas als een stuk deferred vrij valt.

  10% kosten of sales bij automotive want de marge is 90%.

  Costs of sales 8,5 miljoen
  Aan crediteuren 3
  Aan provisions 5,5

  Bij vrijval uit de deferred ( in mijn geval 20 ).

  provisions 2 miljoen
  aan crediteuren 2 miljoen.

  Ik weet niet, of provisions op de balans, een voorziening is voor provisie die nog als kosten van sales moeten worden uitbetaald. 7. forum rang 7 boem! 28 april 2020 21:50
  Wat zijn de COS van Automotive?

  Ik kom niet verder dan bedragen betaald aan derden voor verrijking van maps-data ofwel licentiekosten voor elementen van de Maps.

  De COS bevat slechts 10% van de gerapporteerde omzetbedragen en staan niet in verhouding tot de overige aan A&E betaalde bedragen.
  In 2019 bedroeg de COS voor A&E 43 mio terwijl de Opex 680 mio bedroeg in 2018 37 mio vs 400 mio.
  Je hebt gelijk dat indien je de omzetten uitspreid over de tijd je datzelfde principe ook moet hanteren bij de kosten.
  Bij het ontbreken van een voorraad/asset mbt tot die kosten heeft TT ervoor gekozen dat element mee te nemen bij de bepaling van deferred.
  Deferred is dus uitgestelde omzet onder aftrek van uitgestelde kosten.

  Jij geeft in jouw voorbeeld exact aan wat er in 1q is gebeurd.

  85 mio uitgefactureert welke in de kas is terchtgekomen.
  Op basis van de 75/25% methode had je mogen verwachten
  75% van 85 mio is IFRS omzet 64 mio
  25% naar deferred is 21 mio.
  En vanuit deferred kort een vrijval van ca 21 mio.

  De omzet zou hiermee bij ongewijzigd beleid 85 mio hebben in 1q 2020.
  Door aanpassing in de duur van contracten heeft TT een herbereking gemaakt tussen IFRS en uitgestelde omzet.
  Daarbij heeft men 35 mio overgeheveld van IFRS naar uitgestelde omzet.
  Zelfde gevolg van wat we vorig jaar al zagen in 2de helft van het jaar.

 8. forum rang 7 tatje 29 april 2020 09:53
  Zal na 22 uur zeker aanwezig zijn.

  22:00 Facebook Q1-cijfers
  22:00 Tesla Q1-cijfers
  22:00 Qualcomm Q1-cijfers
  22:00 Microsoft Q1-cijfers


  Voorzieningen (provisions) zijn verplichtingen die op de balans zijn opgenomen waarvoor drie criteria gelden, te weten:

  1. de verplichtingen komen voort uit een gebeurtenis of handeling in het verleden;

  2. de verwachting is dat de organisatie in de toekomst aan haar verplichtingen zal voldoen (veelal betalen; maar dit kan voorbeeld ook door het leveren van garantie);

  3. en waarvan onzeker is wanneer en hoeveel de organisatie gaat betalen, maar waarvan het te betalen bedrag wel betrouwbaar is te schatten.

  Voorbeelden van voorzieningen: garantievoorziening, onderhoudsvoorziening en een reorganisatievoorziening.


  De provisions lang en kort op de credit zijde van de balans zijn dus voorzieningen.

  Volgens mij zijn die voorzieningen, voor costs of sales.

  Hoe je dat precies boekt weet ik niet, te weinig informatie.
 9. forum rang 7 tatje 29 april 2020 10:46
  quote:

  boem! schreef op 29 april 2020 10:12:


  @Tatje,

  Deferred revenue is GEEN voorziening het is een VERPLICHTING.

  De verplichting bestaat eruit dat men het gedeelte van de nog niet in de cijfers opgenomen OMZETTEN alsnog opneemt.

  NB Deferred wordt gevormd door verschillen tussen gefactureerde en gerapporteerde omzet.


  Heb ik ook niet gezegd.

  Deferred revenu is een verplichting.

  Provisions is een voorziening.

  Verwachting Microsoft Jos Versteeg :-) in DFT is premium Q3 2020

  9% hogere omzet YoY
  12% meer winst YoY.

 10. forum rang 7 ketchup 29 april 2020 10:53

  mijn handen jeuken om TT nu al aan deze niveaus verder in te slaan
  het koersverloop klopt van geen meter, zelfs de auto industrie zit wat in de herstel fase en die gaan door een hel
  TT blijft ook gewoon achter vergeleken bij andere herstel kandidaten die over afgestraft zijn zie PostNL, ING en zelfs Fugro

  het voelt aan alsof er een olifant op dit aandeel zit en het bijna doelbewust laag gehouden blijft

  komt er een strategische alliantie in de form van een fusie ? of een overname ?
  weet dit is hoogst speculatief
  heb net een ordertje gegeven 12.500 TT te kopen aan 7.18 of beter

  ga toch maar beginnen

 11. forum rang 7 tatje 29 april 2020 12:34
  Ketchup nog 5800 te gaan !

  Benieuwd of het gaat lukken vandaag.

  Ik denk, dat ze hopen als ze in de buurt komen, dat je weg bent.

  Maar dan rekenen ze buiten de waard, denk ik dan maar :-)

  Trouwens in een ver verleden, hebben we eiken balken gekocht in Brasschaat voor onze disco, oude villa tegen de grond en een nieuwe bouwen :-)
 12. forum rang 5 Wereldbelegger 29 april 2020 14:11
  dank voor de link

  citaat:
  Fabrikanten hebben zich volgens hem extra kwetsbaar gemaakt door de concentratie van toeleveranciers in China. Daar waren goede redenen voor: ‘We verdienen meer geld dan god’, zei de baas van General Motors in China tijdens de topjaren tegen Dunne.

  - Toch blijft de heer Trump maar China de schuld geven, terwijl het de Amerikaanse autobedrijven zelf zijn geweest die de werkgelegenheid in Amerika hebben ondermijnd.

  citaat:
  ‘Er speelt een nog fundamenteler vraag’, zegt Fransoo. ‘Blijft de vrije handel met goedkoop transport zoals we dat nu kennen nog wel bestaan?’ Als het virus blijft oplaaien en landen telkens hun grenzen sluiten, zal dit grote gevolgen hebben voor de wijze waarop spullen nu over de wereld worden gesleept.

  Een van de reacties kan zijn dat productie weer lokaler wordt, zegt de hoogleraar. Om daar aan toe te voegen dat dit weinig zal helpen bij crises als deze.

  - Lokale toeleveranciers zullen er m.i. niet snel komen. Misschien wel per contingent, maar dan gaat de politiek zich er mee bemoeien.  quote:

  Kuiken schreef op 28 april 2020 13:31:


  Lang verhaal in Volkskrant over corona en de auto- industrie. Vooral laatste alinea is interessant:


  www.volkskrant.nl/a-bce1c4cc
 13. forum rang 5 Wereldbelegger 29 april 2020 14:18
  Fusie? Overname?
  Tegen welke prijs is de vraag.
  20/25%? 30/35%? op de huidige koers.

  Een exit is m.i. ook mogelijk, gezien de vrije kaspositie, de persoonlijke belangen van de founders en De Mol en de relatief kleine freefloat bij kleine beleggers die weinig kans maken om te protesteren tegen de in hun ogen (te)lage prijs voor het aandeel.


  quote:

  ketchup schreef op 29 april 2020 10:53:  mijn handen jeuken om TT nu al aan deze niveaus verder in te slaan
  het koersverloop klopt van geen meter, zelfs de auto industrie zit wat in de herstel fase en die gaan door een hel
  TT blijft ook gewoon achter vergeleken bij andere herstel kandidaten die over afgestraft zijn zie PostNL, ING en zelfs Fugro

  het voelt aan alsof er een olifant op dit aandeel zit en het bijna doelbewust laag gehouden blijft

  komt er een strategische alliantie in de form van een fusie ? of een overname ?
  weet dit is hoogst speculatief

  heb net een ordertje gegeven 12.500 TT te kopen aan 7.18 of beter

  ga toch maar beginnen


 14. EOSN 29 april 2020 15:32
  overname fantasie kun je hier halen:
  www.nasdaq.com/articles/undervalued-t...

  Potential strategic buyers include the "usual suspects," such as Apple (AAPL) or Microsoft (MSFT), given their existing interest in the mapping sector. They could also include less obvious candidates, such as Trimble (TRMB).

  The market is currently mispricing the stock for several reasons:
  •The TomTom brand name is still widely associated with a dying, outdated business.
  •The accounting for the newly built SaaS business is complicated and will leave some of the recent success "invisible" until a later accounting date.
  •Following the lengthy, arduous but ultimately very successful sale of the Telematics business and the pay-out of an unusually high special dividend, there simply hasn't been enough time yet for investors to pick up on the changed situation.
  •As an Amsterdam-listed, Dutch company, TomTom gets less attention than it would receive if it was a US-based company.

  As an attractive bid target with the fall-back option of becoming a yield play, TomTom shares represent an attractive risk/reward ratio.


 15. forum rang 7 tatje 29 april 2020 16:00
  Klasse ketchup.

  Behalve de founders, gaat niemand op deze koers een bod doen en de founders doen het niet zei Taco op ons beleggersdagje 2017.


  Dan komt er nu geen bod op deze koers.

  Niemand kan 30 40 50 of 60 bieden op deze cijfers en de huidige koers.

  Eerst moet Corona over zijn, dan krijgen we eerst nog het restant van de aandelen inkoop a 33 miljoen.

  Dan krijgt, ik denk Microsoft een strategisch belang.

  Dan mag de koers omhoog en komt er wel een bod.

  Let ook op Enterprise !!!
  Harold:But it's not just in Automotive, we also saw -- seen some activity in Enterprise business as well. I think the importance of the Verizon deal is not to be underestimated. It's a breakthrough deal for us.

  But on product development, on order intake, long-term outlook, we still believe that we can produce a good year from that perspective, and we're fully in position to pick it up in 2021, when we hope everything is back to normal.

  Als Tom Tom zich gaat bewijzen zoals Harold bij Q1 2020 zei.

  YES YES YES ABSOLUTELY ABSOLUTELY. Verizon deal not to be UNDERESTIMARED. It's a BREAKTHROUGH.


  But on product development, on order intake, long-term outlook, we still believe that we can produce a good year from that perspective, and we're fully in position to pick it up in 2021, when we hope everything is back to normal.

  Produktontwikkeling is een geweldig antwoord op Google.

  Staat er gewoon :-)

490 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 25 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

TomTom Meer »

Koers 7,625   Verschil +0,01 (+0,07%)
Laag 7,515   Volume 365.206
Hoog 7,675   Gem. Volume 725.635
29 mei 2020 17:35
label premium

TomTom: Pijn bij Automotive

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Inloggen Ontdek Premium

Gerelateerde Video's

 1. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over hoofdkantoren

  7 februari 2017 16:38 - Vimeo

 2. video thumbnail

  De fantasie in TomTom

  6 januari 2017 17:18 - Vimeo

 3. video thumbnail

  IEX Marketupdate met o.a. TomTom

  21 oktober 2016 15:33 - Vimeo

 4. video thumbnail

  Arend Jan Kamp over TomTom

  20 mei 2016 15:59 - Vimeo

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare