Groeicijfers

Amsterdam telde in 2018 ongeveer 854 000 inwoners (bron: CBS). De verwachting is dat Amsterdam in 2034 één miljoen inwoners telt (bron CBS). Dit komt door de aantrekkingskracht van de stad in het algemeen. De verwachte groei van de Nederlandse bevolking zal bijna drie kwart plaatsvinden in de grotere gemeenten (CBS). Door migratie In 2017 groeide de bevolking van Amsterdam met 11.500 bewoners. Ruim vier op de vijf zijn buitenlandse migranten (bron: CBS). Door geboorte in 2017 groeide de stad met 5000 inwoners en ook door vestiging van grote bedrijven groeide Amsterdam. Door de Brexit verwacht met name De New York Times dat Amsterdam het nieuwe financiële centrum van de wereld gaat worden.

Woningtekort

In 2013 kostte een woning in Amsterdam gemiddeld 224.400 euro en in 2017 gemiddeld 409.000 euro (bron: NVM). Dit is een waardestijging van 82%. Waarom stijgen de prijzen zo hard? Een van de oorzaken is dat er te weinig nieuwe woningen worden bijgebouwd. Daardoor ontstaat schaarste en dat drijft de prijzen op. Uit de woonagenda van 2017 komt naar voren dat Metropool Amsterdam 250.000 nieuwe woningen nodig heeft. In de Metropoolregio Amsterdam zal er in 2025 een tekort van 60.645 woningen zijn (bron: woonagenda Amsterdam 2025). In 2018 is Amsterdam met de bouw van 8639 extra woningen begonnen. "Maar zelfs hiermee lossen we de woningnood niet op", zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). De gemeente heeft daarom in het Woningbouwplan vastgelegd dat er elk jaar nog eens 7500 extra huizen bij moeten komen.

Er is niet voldoende plek in de stad

Met deze bouwtaak ontstaat er een onvermijdelijk ruimteprobleem in de stad. Binnenstedelijk bouwen duurt lang en is duurder dan het ontwikkelen van nieuwe locaties buiten het stedelijk gebied. De gemeente Amsterdam meldt: ’’locaties zijn schaars in Amsterdam. Bij het zoeken naar de juiste plekken voor nieuwe projecten ligt de focus op gebieden buiten de Ring en in Noord ’’ ( bron: Gemeente Amsterdam ). “Bouwen in nu nog open gebieden ten noorden van Amsterdam is noodzakelijk om aan de enorme vraag naar woningen te kunnen voldoen,” aldus prof. ir. Tjeerd Dijkstra. Volgens Duco Stadig (wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) zal de Ring A-10 in de toekomst steeds meer worden gedegradeerd tot een stadsboulevard, zodat extra bebouwing aan weerszijden mogelijk is. Duco Stadig wil op diverse plaatsen voorbij de Ring A-10 nieuwe woningbouwlocaties creëren in nu nog agrarische gebieden.

Buitengebieden

De grond in het buiten gebied is in handen van professionele marktpartijen zoals de gemeente en vastgoedbedrijven. Door de dominante rol van deze spelers en de grote vraag naar nieuwe woningen in Amsterdam, is de verwachting dat agrarische grond in de nabijheid van de stad in de toekomst bebouwd gaat worden. Agrarische grond kost nu gemiddeld 160 euro in deze zone en de bouwgrond prijzen in Amsterdam Noord liggen tussen de 500,- en 2.250, - per m2 (bron: Grondprijzen brief ). Het prijsverschil tussen agrarische grond en bouwgrond is dus enorm groot.

Wat is jullie mening over deze propositie en over het investeren in grond het algemeen?

Wil je meer informatie over dit project? Laat je naam, e-mailadres en telefoon nummer achter en ik zorg ervoor dat er met jou contact wordt opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Milan Lisser Milanium
Bijlage: