Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Europa, Euro, Brexit, etc.

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.802 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 87 88 89 90 91 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
voda
0
Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling

Gepubliceerd op 17 mei 2019 om 12:11 | Views: 1.458

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker getrokken uit de onderhandelingen over de brexit. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen "zo ver zijn gekomen als mogelijk" door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering "nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft". Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat de regering in staat is een compromis waar te maken.

De waarde van het Britse pond ging vrijdag aan het einde van de ochtend omlaag na bekendmaking van het nieuws.
voda
0
Brexit onderhandelingen tussen May en Corbyn mislukken

(ABM FN) De onderhandeling tussen Britse premier Theresa May en Labour leider Jeremy Corbyn over een Brexit-deal zijn geklapt.

Zes weken van besprekingen tussen de regerende Tories en de belangrijkste oppositiepartij Labour zijn zonder overeenkomst geëindigd. Dit verhoogt de kansen op een harde Brexit.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.
haas
1
quote:

haas schreef op 17 okt 2017 om 06:35:


stand van de mission impossable,resp.kosten vretend projekt wat NIETS oplevert)
====================================================================
Juncker en May eens over versnelde inspanningen voor akkoord brexit
16/10/17 om 22:23 - Bijgewerkt om 22:22
Bron: Belga
De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Theresa May zijn het maandag eens geworden om 'de inspanningen in de komende maanden te versnellen' om een akkoord te vinden over brexit.


mission impossable
DeZwarteRidder
0
NUcheckt: Onduidelijk of euro oorzaak is van problemen Italiaanse economie
19 mei 2019 19:41 Laatste update: 2 minuten geleden
1

NU.nl's partner Nieuwscheckers checkt beweringen in aanloop naar de Europese verkiezingen. Bewering: "De Italiaanse economie is nauwelijks gegroeid sinds de invoering van de euro, omdat de euro te duur is voor het Zuiden en daardoor economische groei remt."

Oordeel: Niet te checken

De Italiaanse economie is de afgelopen twintig jaar nauwelijks gegroeid. Volgens het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie komt dat door de euro. Of de euro direct verantwoordelijk is voor de stagnatie is niet met zekerheid te zeggen: academici en beleidsmakers hebben verschillende visies op dit vraagstuk, en noemen tal van andere factoren die economische groei in Italië belemmeren.

Bron van de bewering:

Het verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen van Forum voor Democratie meldt op pagina 2 het volgende:

"De euro blijkt een 'one size fits none' die geen vrede, maar juist permanente ruzie en conflicten veroorzaakt. Te duur voor het Zuiden remt de euro daar de economische groei (daarom stagneert de Italiaanse economie ook al sinds de invoering van de eenheidsmunt)."

Forum houdt de euro direct verantwoordelijk voor de kwakkelende Italiaanse economie. Deze is namelijk nauwelijks gegroeid sinds de invoering van de euro in 2002.

NieuwsCheckers heeft contact gehad met Forum voor Democratie maar ontving geen reactie op het verzoek deze bewering toe te lichten.
Kritiek op de euro

Onderstaande grafiek geeft de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) weer in Italië ten opzichte van een aantal andere Europese landen.
Groei BBP van Nederland, Frankrijk, Spanje en Italië (1998 = 100)

Kan de invoering van de euro in 2002 verantwoordelijk gehouden worden voor de stagnerende lijn van Italië? We legden deze vraag voor aan verschillende economen.

De meningen zijn verdeeld. Een van de bekendste economen die de stelling van Forum voor Democratie enigszins kan ondersteunen is de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. In 2016 publiceerde hij het boek: The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe. Hierin betoogt Stiglitz dat de euro uniek en problematisch is, omdat er wél een monetaire, maar geen fiscale unie is gevormd.

Dat houdt in dat overheden geen controle over de waarde van hun munt hebben (monetair beleid), maar wél over hun eigen belastinginkomsten en overheidsuitgaven (fiscaal beleid). Het gebrek aan controle en de samenvoeging van zeer verschillende economieën onder één munt hebben volgens Stiglitz vooral Zuid-Europese economieën negatief beïnvloed.

Toen Italië in 2002 overging op de euro verloor de overheid dus de controle op haar monetaire beleid. Italië zat in een lange spiraal van devaluatie van de lire, een methode waarmee de Italianen decennialang hun economie probeerden aan te zwengelen. Dat werkt ongeveer zo: door je munt in waarde te verlagen, worden je producten goedkoper voor andere landen. Dit moedigt export aan en kán op de korte termijn leiden tot economische groei. Om deze reden wordt de euro door sommigen als boosdoener voor de Italiaanse stagnatie aangewezen.

Na invoering euro kwam Italië geleidelijk in de problemen

"Het ligt iets genuanceerder", zegt de Nederlandse emeritus-hoogleraar economie Alfred Kleinknecht. Volgens hem is de euro gedeeltelijk verantwoordelijk voor de Italiaanse stagnatie. Kleinknecht doelt hiermee op de stagnatie sinds 2008: "De Italiaanse productiviteit is sinds de eeuwwisseling niet meer gegroeid. Sinds 2008 stagneert hun BBP."

Italië had veel profijt van devaluatie, aldus Kleinknecht. Maar na de komst van de euro kwam het land geleidelijk in de problemen:

"De euro is voor Italië overgewaardeerd. Hierdoor valt hun export tegen en dat betekent ook een klap voor het Italiaanse innovatiesysteem. Wij weten immers dat innovatie en export sterk samenhangen en elkaar wederzijds versterken. (…) In die zin is het belangrijk om door middel van devaluatie export aan de gang te krijgen. Ik ben het in belangrijke mate met Joseph Stiglitz eens met betrekking tot de euro. Ik heb eerder gewaarschuwd dat we de euro niet hadden moeten invoeren in het zuiden van Europa – en wel in het belang van het Zuiden."

Er zijn meer oorzaken voor de Italiaanse problemen
DeZwarteRidder
0
2)

Andere factoren die bijdragen aan de Italiaanse problemen zijn volgens Kleinknecht ineffectief overheidsbeleid en de Italiaanse sectorstructuur. Met name dat laatste wordt vaak over het hoofd gezien:

"De Italianen hebben pech met hun historisch gegroeide industriestructuur. Ze hebben namelijk veel traditionele sectoren, met name de textiel-, kleding- en schoenenindustrie. Deze sectoren hebben het zwaar met concurrentie uit Azië. Duitsers hebben bijvoorbeeld een sterke chemie, machinebouw en auto-industrie. Die leveren precies de producten die Azië vraagt."

Met de komst van de euro konden de Italianen sinds 2002 tegen een lagere rente lenen omdat de munt een hoger vertrouwen genoot onder beleggers. Hoewel dit op het eerste gezicht gunstig lijkt, heeft dit ook een keerzijde volgens Kleinknecht:

"Het is natuurlijk fijn als je op je schuld ineens een veel lagere rentevoet moet betalen. Het gevaar met zo’n lage rente is dat men te veel gaat lenen. Dit heeft in Mediterrane landen zeepbelvorming in de hand gewerkt."

Hij concludeert dat de euro deels verantwoordelijk is voor de Italiaanse stagnatie: "Italië zou ook problemen hebben als ze niet in de euro zaten. Maar hun problemen zouden makkelijker oplosbaar zijn als zij hun eigen munt hadden."

Italiaanse economie heeft al langer problemen

Andere experts hebben echter een andere diagnose van de Italiaanse problemen. Volgens econoom Maartje Wijffelaars, werkzaam bij de Rabobank, is de Italiaanse stagnatie te wijten aan structurele zwakheden van de Italiaanse economie. Italië kent een geschiedenis van zwak economisch beleid, zegt Wijffelaars. Dit heeft sinds de jaren zeventig geleid tot een hoge overheidsschuld en rentelast. De Italiaanse overheid faalde bij het invoeren van groeivriendelijke bezuinigingsmaatregelen.

Devaluatie is juist niet gunstig geweest voor Italië, aldus Wijffelaars, omdat dit ook tal van problemen veroorzaakte. In tegenstelling tot Kleinknecht stelt zij dat devaluatie innovatie juist bemoeilijkt. Elektronische apparatuur uit Duitsland zou bijvoorbeeld bij iedere devaluatie duurder worden. Dit maakt volgens haar innovatie lastiger en schaadt de koopkracht.

Monetaire controle geeft een overheid extra handvatten om de economie te stabiliseren, maar is geen garantie voor economische groei. In het artikel De Italiaanse problemen komen niet door de euro uit 2018 stelden Wijffelaars en haar collega Wim Boonstra dat constante devaluatie vóór de invoering van de euro juist leidde tot problemen:

"Dit haasje-overeffect heeft zich decennialang voltrokken. Het uiteindelijke effect was een structureel hoge inflatie en een dito rente in combinatie met structurele betalingsbalansproblemen en een zeer zwakke munt."

De lagere rente sinds de invoering van de euro gaf Italië volgens Wijffelaars de mogelijkheid om de overheidsfinanciën verder op orde te brengen. "Dat werd echter niet of nauwelijks gedaan." We kunnen de Italiaanse stagnatie pas begrijpen als we naar de stagnerende productiviteitsgroei kijken. Factoren die hieraan bijdragen zijn volgens Wijffelaars: hoge belastingdruk op bedrijven, een inefficiënt ambtenarenapparaat met moeizame vergunningsverstrekking, corruptie en weinig vrouwenparticipatie.

De belangrijkste boodschap van Wijffelaars: "Deze problemen speelden al vóór de euro. Deze problemen kon Italië eerder enigszins maskeren door de munt te devalueren, maar de vraag is of dat op de lange termijn nou per se zin heeft. De laatste jaren kampt Italië ook nog eens met snelle vergrijzing, en sinds 2015 zelfs met een krimpende bevolking – dat laatste vormt zowel een oorzaak als gevolg van de economische stagnatie."

Controle op Italiaanse munt was al niet stevig

Ook Frank Vandenbroucke, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zet kanttekeningen bij de positieve effecten van devaluatie. Het beeld dat Italië die devaluatie gecontroleerd inzette als economisch ontwikkelingsinstrument, klopt volgens hem niet:

"Italië is herhaaldelijk slachtoffer geweest van financiële stormen op de markt. Het beste voorbeeld is de zwarte woensdag in 1992. (…) Het verhaal dat Italië een stevige controle had op de munt strookt niet met de feiten. Het echte verhaal was grote turbulentie op de wisselkoersmarkten."

De stelling dat de invoering van de euro geleid heeft tot economische stagnatie van Italië, vindt Vandenbroucke achterhaald. "En op de achtergrond speelt dat idyllische beeld, dat alles goed ging vóór de monetaire eenmaking, maar dat is dus gewoon onjuist."

'Schokdempers' ontbreken

Toch heeft de euro wel degelijk mankementen, vindt Vandenbroucke. Volgens hem ontbreekt het aan 'schokdempers', financiële stabiliseringsmechanismen die economische schokken, zoals in 2008, kunnen opvangen:

"De eurocrisis legt niet uit waarom de Italiaanse economie twintig jaar lang structureel onderpresteert, maar het feit dat de muntunie geen schokdempers had legt wel uit waarom de financiële crisis in landen als Italië – maar niet alleen Italië – zo zwaar toesloeg. Je moet al die dingen uit elkaar houden."

Volgens Vandenbroucke kunnen we de euro verantwoordelijk houden voor de afwezigheid van financiële schokdempers. Maar de eenheidsmunt is volgens hem niet verantwoordelijk voor de stagnerende economie van Italië.

We legden de stelling van Forum voor Democratie ook voor aan Daniel Gros, voorzitter van de denktank CEPS (Centre for European Policy Studies). Volgens Gros zouden weinigen betwisten dat devaluatie gunstig is voor export. "De echte vraag is of een 'dure' euro verantwoordelijk gehouden kan worden voor het verschil in groei tussen Italië en de rest van de eurozone." Gros vindt van niet, maar erkent dat experts het oneens kunnen zijn over dit vraagstuk, en dat hij tot degenen behoort die niets zien in een goedkopere munt voor Italië. Volgens Gros is de stelling van Forum geen feit maar een mening.
Conclusie

De euro bemoeilijkt volgens sommige experts het economisch herstel in Italië, maar ook andere factoren dragen bij aan de economische malaise van het land. Door het gebrek aan consensus onder academici en beleidsmakers, en de complexiteit van de Italiaanse problematiek is niet te zeggen of de euro direct verantwoordelijk is voor de Italiaanse stagnatie. Daarom is ons oordeel: niet te checken.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.
DeZwarteRidder
0
May opent deur voor referendum over Brexitdeal
Updated 4 min geleden
5 min geleden in BUITENLAND

LONDEN - De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de Brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er „belangrijke aanvullende aanpassingen” zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

De premier drukte de parlementariërs op het hart dat zij met de stemming volgende maand een „laatste kans hebben” om het vertrek uit de EU te leveren zoals het Britse volk heeft besloten in het referendum bijna drie jaar geleden.

De aanpassingen gaan over de rechten van werknemers, het milieu, de backstop en de douane-unie. Een woordvoerder van May liet later weten dat geen van de aanpassingen nieuwe onderhandelingen met de EU noodzakelijk maken.
Chiddix
0
Voor May is het doek gevallen. Ze heeft haar aftreden bekendgemaakt. May slaagde er niet in haar Brexitdeal met de EU door het parlement te loodsen.
De blunder die ze heeft gemaakt m.i, ze had de deal niet moeten tekenen maar eerst aan het parlement moeten voorleggen(concept).
Boris Johnson heeft zich al kandidaat gesteld om haar op te volgen , al zullen er vermoedelijk nog een paar komen.
May heeft zich in een uitzichtloze situatie gemanoeuvreerd en er rest niets anders dan de lier aan de wilgen te hangen.
Chiddix
0
De volgende premier moet beginnen de huidige deal op te zeggen. Er zal gewerkt moeten worden aan een nieuwe deal. Dat kan snel gebeuren want 90% is aanvaardbaar uit de huidige deal.
strtbn
0
quote:

Chiddix schreef op 24 mei 2019 om 15:11:


De volgende premier moet beginnen de huidige deal op te zeggen. Er zal gewerkt moeten worden aan een nieuwe deal. Dat kan snel gebeuren want 90% is aanvaardbaar uit de huidige deal.
Dat lijkt mij inderdaad ook de beste start van een nieuw Brits kabinet; ik verwacht echter dat de EU menjes krampachtig aan de huidige deal willen vasthouden.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 24 mei 2019 om 15:11:


De volgende premier moet beginnen de huidige deal op te zeggen. Er zal gewerkt moeten worden aan een nieuwe deal. Dat kan snel gebeuren want 90% is aanvaardbaar uit de huidige deal.

Er komt geen nieuwe deal: het is slikken of stikken voor de Britten.
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 24 mei 2019 om 15:47:


[...]
Er komt geen nieuwe deal: het is slikken of stikken voor de Britten.


May heeft zich laten gijzelen door de Brusselse elite. Ze kon geen kant meer op.
Je hebt nu een hardliner nodig om de boel weer recht te zetten. De huidige deal moet in de open haard want die werkte niet. Zie op IEX dat Boris favoriet is in een getoond lijstje. Ik denk , dat men in Brussel meer ontzag heeft voor Boris dan voor May.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 24 mei 2019 om 16:33:


[...]May heeft zich laten gijzelen door de Brusselse elite. Ze kon geen kant meer op.
Je hebt nu een hardliner nodig om de boel weer recht te zetten. De huidige deal moet in de open haard want die werkte niet. Zie op IEX dat Boris favoriet is in een getoond lijstje. Ik denk , dat men in Brussel meer ontzag heeft voor Boris dan voor May.

Boris is juist een extra reden om de deal niet te wijzigen; de EU haat Boris.
Realist2018
0
Als Wallstreet vanavond weer dik in het rood sluit gaan we maandag weer met zijn allen het schip in!

Het is gewoon in casino geworden rood of groen. Nu groen vanavond rood.

De handels oorlog wordt alleen maar heftiger. Vanavond laat Trump weer een scheet en de boel dondert in elkaar.
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 24 mei 2019 om 16:39:


[...]
Boris is juist een extra reden om de deal niet te wijzigen; de EU haat Boris.


Met May werd de spot bedreven in Brussel. Dat men Boris haat is alleen maar gunstig om een nieuwe deal klaar te stomen. May werd niet serieus genomen door de havikken in Brussel.
Chiddix
0
quote:

Realist2018 schreef op 24 mei 2019 om 16:40:


Als Wallstreet vanavond weer dik in het rood sluit gaan we maandag weer met zijn allen het schip in!

Het is gewoon in casino geworden rood of groen. Nu groen vanavond rood.Dansen we op de Titanic? Als je het hebt over het sentiment deze week, heb je gelijk.
DeZwarteRidder
1
quote:

Chiddix schreef op 24 mei 2019 om 16:45:


[...]Met May werd de spot bedreven in Brussel. Dat men Boris haat is alleen maar gunstig om een nieuwe deal klaar te stomen. May werd niet serieus genomen door de havikken in Brussel.

Boris wordt vierkant uitgelachen als hij zich in Brussel durft te vertonen.
hirshi
0
Boris wil niet anders dan May.
Een Brexit.
Het enige wat hij kan doen is de verwarring beter in goede banen leiden
Chiddix
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 24 mei 2019 om 17:00:


[...]
Boris wordt vierkant uitgelachen als hij zich in Brussel durft te vertonen.


We weten, Boris wil een Brexit. Hij zat in het kabinet May en stapte op een gegeven moment op terwijl May de Brexit aan het regelen was. Dat is op zich vreemd tenzij er verschillende Brexits bestaan. Al gaande kreeg iedereen in de gaten , dat er in ieder geval twee soorten bestaan. Een harde Brexit en de Brexit deal van May. Later kwam er nog bij de Brexit van Labour(Noors model).
Weet niet of Boris een harde Brexit wil. De andere twee heeft hij doorgestreept.
Het Lagerhuis heeft de voorkeur voor een vertrek met deal. Dus het wordt sleutelen voor Boris als hij een Brexit wil op maat gesneden(deal) indien hij eventueel straks op Downing Street 10 de lakens gaat uitdelen.
DeZwarteRidder
0
quote:

Chiddix schreef op 24 mei 2019 om 18:31:


[...]

We weten, Boris wil een Brexit. Hij zat in het kabinet May en stapte op een gegeven moment op terwijl May de Brexit aan het regelen was. Dat is op zich vreemd tenzij er verschillende Brexits bestaan. Al gaande kreeg iedereen in de gaten , dat er in ieder geval twee soorten bestaan. Een harde Brexit en de Brexit deal van May. Later kwam er nog bij de Brexit van Labour(Noors model).
Weet niet of Boris een harde Brexit wil. De andere twee heeft hij doorgestreept.
Het Lagerhuis heeft de voorkeur voor een vertrek met deal. Dus het wordt sleutelen voor Boris als hij een Brexit wil op maat gesneden(deal) indien hij eventueel straks op Downing Street 10 de lakens gaat uitdelen.

Boris wil een harde Brexit, maar helaas voor hem wil het parlement een zachte Brexit, dus dat wordt weer lachen.
1.802 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 87 88 89 90 91 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Wall Street sluit handelsdag hoger af

17 sep De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winst gesloten, na een aanvankelijk terughoudend begin van ...

  Indices

  AEX 574,93 +0,26%
  EUR/USD 1,1070 +0,63%
  Germany30^ 12.392,60 +0,16%
  Gold spot 1.502,19 -0,06%
  LDN100-24h 7.324,60 -0,09%
  NY-Nasdaq Composite 8.186,02 +0,40%
  US30# 27.088,78 -0,01%

  Stijgers

  WDP
  +2,96%
  RELX
  +2,80%
  ADYEN NV
  +1,87%
  Wolter...
  +1,70%
  Heineken
  +1,54%

  Dalers

  TomTom
  -3,50%
  Arcelo...
  -3,43%
  AMG
  -3,28%
  ABN AM...
  -2,71%
  Aperam
  -2,62%

  Nieuws Forum Meer»

  (12)

  Call me Put op 18-sep-19 02:26
  (3)

  Traveler@repair op 18-sep-19 00:57
  (25)

  Hierdiepoen op 17-sep-19 23:18
  (2)

  FlashHenk op 17-sep-19 22:29
  (1)

  loosalarm op 17-sep-19 20:53

  Column Forum Meer»

  (4)

  Snugger op 18-sep-19 02:13
  (95)

  shortie op 17-sep-19 23:39
  (32)

  efreddy op 17-sep-19 20:58
  (5)

  Snugger op 17-sep-19 15:39
  (4)

  theo1 op 17-sep-19 15:03