Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

10 % ASR NEDERLAND 09 PERP

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
[verwijderd]
0
lovelyrita schreef:


Heeft iemand de technische details hoe deze ruil tot stand is gekomen?
----------------------------------

www.asrnederland.nl/content/file/0908...

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Jos Baeten, ASR
7 september 2009 | Het Financieele Dagblad

Door: Battes, P.;Hooft van Huysduynen, M.

'Deze eigendoms- verhouding is onnatuurlijk'

Prisco Battes en Marcel Hooft van Huysduynen

ASR-bestuursvoorzitter Jos Baeten moet als verzekeraar in overheidshanden bemoeienis van politici op afstand houden. 'Het ministerie van Financiën doet zijn uiterste best om een gewoon aandeelhouder te zijn. Maar zijn achterban, de politiek, heeft er nogal eens moeite mee.'

De historische vergadering van Fortis waarin aandeelhouders naganoeg unaniem hun goedkeuring gaven aan de overname van ABN Amro, vond plaats recht tegenover zijn kantoor aan de Utrechtse Archimedeslaan. Maar Jos Baeten, de hoogste man van ASR Nederland, dat toen nog Fortis Verzekeringen Nederland heette, was er die dag in augustus 2007 niet bij. Dat was niet geheel toevallig, geeft hij toe. 'Ik was op vakantie. Ik twijfelde of het iets moois zou worden.'

De Nederlandse verzekeringstak van Fortis is nu bijna een jaar in handen van de Staat onder leiding van minister van Financiën Wouter Bos. Maar Baeten benadrukt dat dit niet is gebeurd door falend beleid. De verzekeraar maakte er destijds in kleine kring geen geheim van vraagtekens te plaatsen bij de overname van ABN Amro. Ook is ASR wel genationaliseerd, maar ontvangt het geen kapitaalsteun.

Voor een deel was de kritiek op de overname eigenbelang, zegt hij. 'Strategisch was de overname vanuit het perspectief van de bank goed te begrijpen. Fortis was in Nederland klein als bank. Maar de balans in de onderneming zou er zwaar door worden verstoord.' De verzekeringstak die begin jaren negentig onder de naam Amev aan de wieg had gestaan van Fortis, vreesde dat de bankiers de bovenhand zouden krijgen.

Daarnaast was er het gevoel dat Fortis zich door de omvang van de overname kon vertillen. Toen Fortis ruim een jaar geleden ten onder ging, zorgde dat voor groeiende onrust bij personeel en klanten. Op de dag dat Fortis Verzekeringen Nederland in oktober vorig jaar werd genationaliseerd, overheerste dan ook de opluchting. Bos zag zich genoodzaakt Fortis Bank Nederland te redden van faillissement. De verzekeringstak werd in het tweede reddingsweekend alsnog in de Nederlandse boedel meegenomen. Baeten: 'Wij waren eerlijk gezegd blij dat we er uit waren. Toen we in het eerste reddingsweekend zagen dat ons bedrijf als onderpand aan de Belgen was gegeven, waren we er volledig klaar mee.'

Maar wie concludeert dat Baeten de zoveelste bestuurder van een financiële instelling is die de crisis als een laag teflon van zich laat afglijden, heeft het bij het verkeerde eind. 'Voor mij persoonlijk kwam de klap pas begin van dit jaar. In de maanden daarvoor waren we vooral bezig met het managen van de consequenties en het kanaliseren van emoties. Als bestuursvoorzitter probeer je het hoofd koel te houden. Als de adrenaline wegvalt dan word je aan het denken gezet.'

Net als banken verloren verzekeraars het vertrouwen van het publiek. Dat stond al zwaar onder druk door de discussie over de woekerpolissen. Verzekeraars waaronder ASR verkochten klanten jarenlang levensverzekeringen waarvan al in 2006 was vastgesteld dat de informatieverstrekking onvoldoende was. Door de beursval bleken de kosten erg hoog in relatie tot de verwachte opbrengst.

Kort nadat de overheid de enige aandeelhouder werd, sloot ASR een schikking met klanten ter hoogte van euro 780 mln. Het hoogste bedrag tot dan toe.

De crisis, de woekerpolissen en de val van Fortis brachten Baeten tot het besef dat de verzekeringssector terug moest naar zijn wortels. 'We zijn afgeraakt van onze natuurlijke plek in de samenleving. Dat is dat mensen en bedrijven risico's moeten kunnen nemen doordat wij die als verzekeraar financieel afdekken. 'Het bracht hem tot de uitspraak dat een verzekeraar weer een nutsbedrijf moet worden. Met als consequentie een lagere winstgevendheid dan voor de crisis. Maar ook met meer stabiliteit dan een beursgenoteerde onderneming die uitsluitend wordt gedreven door het streven van aandeelhouders naar rendement.

[verwijderd]
0
vervolg

Ook zichzelf hield hij een spiegel voor. In plaats van chief executive officer is hij nu voorzitter van de directie. 'De term ceo heeft iets van: Ik ben de macht. Dat wil ik niet. Ik geloof in collegiale besluitvorming en hecht zeer aan checks en balances.'

Die inkeer kwam ook door de stijl van leidinggeven van voormalig Fortis-ceo Jean-Paul Votron. Baeten: 'Een van zijn uitspraken was: "I don't want to hear problems, just solutions".' In die omgeving kregen mensen volgens Baeten al snel de neiging om problemen te verzwijgen als ze zelf de oplossing niet wisten. 'Op die manier wil ik niet de leider zijn.'

Op de kritiek dat hij ook zelf al die jaren verantwoordelijk is geweest zegt hij: 'Er bestaat geen betere overtuiging dan die van een bekeerling.' Voor zijn jarenlange dwaalspoor en die van de sector heeft hij ook een verzachtende omstandigheid. 'Sinds eind jaren tachtig zit ik in de leiding van deze onderneming. Mijn enige referentie was een aandeelhoudersgedreven cultuur met altijd groei. Het ging zo lang goed dat je er zelf in ging geloven.'

Als nutsbedrijf nieuwe stijl lijkt ASR met de overheid als aandeelhouder op de juiste plek. Maar Baeten laat er geen misverstand over bestaan dat hij zo snel mogelijk onder de vleugels van Wouter Bos vandaan wil. 'Deze eigendomsverhouding is onnatuurlijk. ASR moet zo snel mogelijk op eigen benen staan. De overheid is nu zowel regelgever als aandeelhouder waardoor we in een spanningsveld zitten.'

Baeten kiest zijn woorden zorgvuldig als hij praat over de bemoeienis van de politiek met de bedrijfsvoering. 'Het ministerie van Financiën doet zijn uiterste best om een gewoon aandeelhouder te zijn', zegt hij. 'Maar diens achterban, de politiek, heeft er nogal eens moeite mee.'

Sinds oktober zijn er diverse politici geweest die vragen stelden over het beleid van ASR. Zo vroeg SP-Kamerlid Ewout Irrgang onlangs aan Bos of hij aanleiding zag om maatregelen bij ASR af te dwingen om te zorgen dat de hypotheekrente niet kunstmatig hoog wordt gehouden. Aanleiding vormde het bericht dat de verzekeraar-in-overheidshanden relatief hoge hypotheekrentes hanteert omdat de relatie met Fortis Bank Nederland als geldverstrekker onder druk was gekomen.

Eerder al werd de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg, geconfronteerd met vragen van Kamerleden over ASR. Politici zagen een buitenkans nu ASR in staatshanden is. Zij stelden voor het grondbezit van ASR (de grootste particuliere grondbezitter van Nederland) in te zetten voor een herinrichting van het landschap. Dat was voor Baeten onbespreekbaar: 'Het gaat hier om een onderdeel van onze beleggingsportefeuille ten behoeve van onze klanten.'

Ook concurrenten voeren de druk op. Kleine verzekeraars als Goudse beschuldigden ASR van oneerlijke concurrentie omdat de verzekeraar sinds de nationalisatie polissen onder de kostprijs zou verkopen. Baeten: 'Afgezien van het feit dat ik het eerste bewijs nog moet zien, is het aperte onzin. Wij zijn ons niet anders gaan gedragen sinds we in handen zijn van de overheid. We weten maar al te goed dat we in de kijker lopen.'

De kritiek van politici en bedrijven maakt dat ASR in de communicatie voorzichtig moet zijn. Over iedere ontwikkeling waarover mogelijk ophef kan ontstaan, wordt het ministerie van tevoren geïnformeerd. Baeten: 'Dat hebben we zo afgesproken om verrassingen te voorkomen.' Wekelijks voeren zijn medewerkers overleg met ambtenaren op het ministerie. Zelf heeft hij een paar keer per maand contact. Met Bos zelf spreekt hij zelden.

Om financiële instellingen te vrijwaren van overheidsbemoeienis is al geopperd om ze bij een speciaal agentschap onder te brengen. Dat biedt meer zekerheid dat Financiën ook in de toekomst niet in de verleiding komt aan de druk van Kamerleden toe te geven. Voor Baeten hoeft het agentschap niet. 'De verantwoordelijkheden binnen het ministerie zijn nu al gescheiden. Of een agentschap daar het nodige aan bijdraagt weet ik niet.'

Het werkt volgens hem alleen als de Kamer zich realiseert dat het geen zin heeft de minister steeds te vragen om in te grijpen in de bedrijfsvoering: 'Omgekeerd kun je ook redeneren dat de noodzaak voor een agentschap minder groot wordt als Kamerleden zich nu al zouden realiseren dat ze zich niet met bedrijfsvoering moeten bezig houden.'

Het is de bedoeling dat de overheid ASR zo snel mogelijk weer van de hand doet. Bij de overname sprak Bos van een termijn 'binnen twee tot vijf jaar.' Baeten verwacht niet dat dit op korte termijn gebeurt. Bos betaalde zo'n euro 4 mrd voor de verzekeraar, een bedrag dat in de huidige markt hoog lijkt voor potentiële kopers of voor een beursgang. De vraag is in hoeverre marktherstel daar verandering in brengt. Het inzicht van Baeten dat zijn bedrijf gelet op de marktontwikkelingen en als nutsbedrijf naar een structureel lager rendement gaat, staat op gespannen voet met de opbrengst.

Ook hier blijkt de interne belangentegenstelling binnen de overheid. Als aandeelhouder staat Bos onder grote druk om zijn investering terug te verdienen. Baeten: 'De overheid heeft als regelgever andere belangen dan de overheid als aandeelhouder.' De afgelopen jaren zijn al tal van regels aangescherpt die het voor verzekeraars moeilijker maken om hoge winsten te realiseren. Ook DNB is in een recent rapport over het Nederlandse financiële stelsel weinig optimistisch.

Toch ziet Baeten de toekomst met vertrouwen tegemoet. 'Ik hoop straks terug te kijken dat deze periode louterend heeft gewerkt. Ik heb al vele jaren in deze bedrijfstak gewerkt. Je bent nooit te oud om te leren. Ik heb er in ieder geval weer een aantal bijzondere ervaringen bij opgedaan. En er wachten ons nog heel interessante jaren.'


Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad
[verwijderd]
0
Fortis spekt kas ASR met obligatiedeal
10 september 2009 | 11:07 | door: Walter Devenijns

Verzekeraar ASR Nederland staat officieel los van Fortis, maar profiteert nog wel van het voormalige moederbedrijf. Een obligatiedeal levert ASR Nederland zo’n 100 miljoen euro winst op.
"We zijn volledig los van Fortis Holding", zei Jos Baeten, bestuursvoorzitter van ASR Nederland, toen hij onlangs de halfjaarcijfers presenteerde. De verzekeraar is, evenals Fortis Nederland, eigendom van de Nederlandse staat.


Boekwinst
Baetens ASR mag dan wel ‘los’ zijn van Fortis, de cijfers laten de invloed van Fortis nog steeds zien. Het oude Fortis bezorgt het concern ASR in de tweede helft van het jaar een flinke boekwinst.

In de jaren negentig neemt het toenmalige Fortis de Amerikaanse verzekeraar Assurant over. Voor de overname geeft Fortis obligaties uit die op de balans worden geplaatst van de Nederlandse verzekeringstak. De lening had op 26 april 2009 afgelost moeten worden. ASR moest 650 miljoen euro overmaken aan vooral Amerikaanse beleggers, maar dat doet het concern niet.

Obligatie

ASR komt met een voorstel. In plaats van contant geld wordt een nieuwe obligatie aangeboden. Een ruil waarbij de grote beleggers 75 procent van hun oude lening aangeboden krijgen tegen een hogere rente. Het bod wordt geaccepteerd, waardoor de uitstaande schuld daalt van 650 naar 521 miljoen.

Die vermindering zorgt voor een bijzondere bate. “Onze uitstaande schuld wordt verlaagd. Dat levert ons een bate op van 129 miljoen euro vóór belasting”, aldus woordvoerder Barth Scholten. Hoeveel er uiteindelijk in de tweede helft van 2009 vrijvalt is niet precies bekend, maar het zal zeker 100 miljoen euro zijn.

bron FEM
--

PS: bij de 7.25% ASR is de laat leeg tot 100% :-)
Portisch
0
Heb ASR 7 1/4% GEKOCHT MET 385 RENTEDAGEN!!!
Dit is meer dan 1 jaar rente.
Wie weet hiervoor een verklaring.

ONN
0
Portisch,

Deze obligatie is begin augustus vorig jaar uitgegeven. Maar de eerstkomende coupondatum is 26 oktober aaanstaande. Dat verklaart de meer dan 1 jaar rente. Vreemd maar waar inderdaad.

Gr. OBR
[verwijderd]
0
Aov-markt zorgt voor beroering bij ASR
27-08-2010
De deskundigen binnen ASR breken zich momenteel het hoofd over de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De strijd om het marktleiderschap, schrikbarende schadecijfers en de lonkende WGA-markt zijn de hoofdonderwerpen.
"Wij zitten ongeveer sinds 1956 in deze markt, maar de instroomcijfers van arbeidsongeschiktheid in het eerste kwartaal van dit jaar hebben we nooit eerder gezien", zegt directievoorzitter Jos Baeten. In het tweede kwartaal is bij De Amersfoortse verbetering geconstateerd. Desondanks worden intern "diepe" analyses gemaakt, waarvan de uitkomsten binnenkort bekend worden. Eerste analyses hebben Baeten in elk geval geleerd dat zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) een deel van het probleem zijn. Los van de vele ziektedagen hebben die veel moeite gehad met het betalen van de premies, wat tot de nodige royementen heeft geleid.
De schadelast zou aanleiding kunnen zijn voor premieverhogingen, maar ASR verliest niet graag zijn marktleiderschap. En die staat door "verhevigde prijsconcurrentie" onder druk.
Baeten hoopt dat de markt wordt vergroot door een volledige privatisering van de WGA. Dat levert in zijn ogen voordelen op als lagere uitvoeringskosten, betere preventie- en re-integratiecijfers en lagere en beter voorspelbare premies.


Uitvoering compensaties kost ASR € 35 mln extra
30-08-2010

ASR Nederland heeft veel extra arbeidskrachten en ict-middelen moeten aanwenden om alle compensaties voor beleggingsverzekeringen te kunnen berekenen. Met het oog op de hoger dan verwachte uitvoeringskosten is voor de jaren 2010 en 2011 een extra toevoeging van € 35 mln aan de voorzieningen gedaan.
De verzekeraar is inmiddels begonnen met het informeren van alle klanten die voor een compensatie in aanmerking komen. "We slagen er echter niet in alle klanten nog in het derde kwartaal te informeren over hun compensatie", meldt directievoorzitter Jos Baeten. "Wij betreuren dit, heet het officieel. Persoonlijk zeg ik: ik baal daar stevig van."
Belangenorganisaties zijn reeds op de hoogte en klanten worden nog vóór 1 oktober op de hoogte gesteld. "Het later informeren heeft geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele vergoeding", benadrukt ASR.
Bron AM


The Third Way...
0
Wat is jullie mening over deze perps mbt de toerekening tot het EV van ASR onder Basel 3?

Vooral de fixed to floating lijkt me in eerste instantie interessant gezien het rendement (en ondanks de risico's). Echter, ik lees in de prospectus de typische clausule dat ASR mag callen indien de perp niet meer tot het EV mag worden gerekend.

Gezien de boven par koers niet zo fijn...
The Third Way...
0
Correctie op voorgaand:

Uiteraard valt ASR als verzekeraar niet onder Basel III maar de op verzekeraars gerichte Solvency 2. Het is echter zeer goed mogelijk dat daar ook aanpassingen komen om arbitrage tegen te gaan. Derhalve blijft m.i. de vraag valide.
ONN
0
quote:

The Only Way is... schreef:


Gezien de boven par koers niet zo fijn...

Aflossing voor het eerst mogelijk in 2019. Op een koers van 111.2 effectief dan 8.31 procent. Nog steeds mooi toch ?
The Third Way...
0
Hai OBR,

Volgens wordt uit het stuk v/d prospectus dat hierover gaat duidelijk dat ASR mag terugbetalen zonder restricties in tijd:

then the Issuer may,subject to the prior consent of DNB, redeem all, but not some only,of the Step-Up Fixed-Floating Securities and/or the Non Step-Up
Fixed Securities at their principal amount (or, in the case of the Step-Up Fixed-Floating Securities in the period before the Reset Date, the greater of the principal amount and the Make Whole Amount) together with any Outstanding Payments or modify the terms of the Step-Up Fixed-Floating Securities and/or the Non Step-Up Fixed Securities or convert the Step-Up Fixed-Floating Securities and/or the Non Step-Up Fixed Securities into another
series of capital securities,
benito c.
0
Het is zeker een relevant punt. Duidelijk is dat bedoelde obligaties niet aan de eisen voldoen voor "own funds", eigen vermogen. Maar er zijn allerlei complicaties, zoals tier 1 en tier 2, het meetellen voor 25% of 50% voor een bepaalde vermogenscategorie, en een overgangsregeling, het zgn grandfatheren, waarbij bijv. perpetuals tot de eerste reguliere calldatum in de oorspronkelijke categorie mogen meetellen. Deze uitwerking moet nog gestalte krijgen, en duidelijk is wel, dat, mede door de lobby van de bedrijfstak, een ruim gegrandfathered zal worden. Wat er wel en niet onder zal vallen, zal in de toekomst duidelijk worden. Overigens zal de ingangsdatum van solvency 2 niet voor 2013 plaatsvinden. Het ligt daarnaast misschien voor de hand dat met voor verzekeraars zoveel mogelijk de regelgeving parallel zal laten lopen met die voor de banken. Volgens de Baselregels is er een zeer ruime overgangstermijn tot ten minste 2018.

Op dit moment kan zeker niet gesteld worden dat de onderhavige perps op geen enkele wijze en ook niet voor een deel met ingang van 2013 tot de "own funds" gerekend zullen kunnen worden.Het is echter wel zaak deze ontwikkeling goed te volgen.

www.linklaters.com/pdfs/publications/...
Dutchbrit
0
Tijdens de overgangsregeling naar volledige Solvency III zal de ASR perp nog als core capital aangemerkt kunnen worden -> kan dus niet afgelost worden voor einde van de grandfathering periode (gokje...2018?) voor zover die periode voor de first call date ligt.
The Third Way...
0
OBR, Benito & Dutchbrit, bedankt voor de reacties. Het staat nu wel vast dat de besproken ASR perp een veel lager rendement kan hebben door zijn ver boven par koers en de boven geciteerde clausule die in combinatie vervroegde aflossing aantrekkelijk maakt voor emittent.

Dutchbrit, kan jij met ons de link / documentatie delen waar je deze informatie vandaan hebt gehaald?

Wat ik heb kunnen vinden is dat nu waarschijnlijk (niets staat al vast) alleen hybrids die expliciet verliesabsorptie vastleggen (bv met covenanten die equity conversie (zoals coco's) igv distress quantificeren) zullen kwalificeren als EV.

Dit roept de volgende vervolgvraag bij me op: veel perps kunnen worden omgezet in een andere vorm van EV indien zij niet meer als zodanig kwalificeren. Voorwaarde is vaak dat de nieuwe vorm ongeveer hetzelfde risico moet hebben, maar niet altijd.

Hoe zien jullie het risico dat perpbezitters coco-bezitters worden?
Dutchbrit
0
Solvency III zijn voorstellen die nu nog minder concreet zijn dan Basel III. Waar het heen gaat zal per emittent verschillen, trouwens. Sommige zullen naar pref aandelen gaan of pibs, anderen naar coco's, of non-cum perps zonder step-up (hoewel dat niet altijd voldoende zal zijn). Hoe het ook zij: de cum perps zullen na verloop van tijd geen kernkapitaal meer zijn.

Er zijn wat puntjes die terug blijven komen: "het moet in het voordeel van de bank zijn om af te lossen"..."step-ups mogen niet"...
Probleem: om nu tussen al die anderen aantrekkelijk te zijn moeten er voorwaarden worden geboden die later ongetwijfeld weer als "te genereus" aangemerkt worden. Plus door enige vaagheid weer ruimte voor elk land/centrale bank om een stukje z'n eigen gang te gaan.
Voorbeelden van bij ons: Leeds Building Society pibs 13.375%. Newcastle bs 12.625%. Genereus? Achteraf wel. Toen niet.
Goed, ik warm nog eens wat Sunday roast op.
benito c.
0
Ik lees net de Baselcriteria voor de banken.

Het komt er op neer dat niet tier 1 of 2 perps worden uitgefaseerd in 10 jaar na 2013. En wel via een vermindering van 10% per jaar, dwz. in jaar 2014 nog voor 90% gerekend tot het eigen vermogen enz.

Het ligt voor de hand, om geen concurrentievervalsing te krijgen tussen banken en verzekeraars, dat de Solvency-voorstellen daarop gaan lijken.Dan zou de ASR-perp pas in 2023 in zijn geheel niet meer tot het tier 1 vermogen gerekend kunnen worden.Het lijkt mij dat de 10%ASR-perp vooralsnog gewoon aangehouden kan worden.De kans lijkt mij groot dat hij op de eerste calldatum afgelost gaat worden.The Third Way...
0
Benito, met je eens dat de uitfasering inderdaad veel tijd lijkt te bieden. Volgens mij wel afhankelijk van de grootte van hybrids in het EV en de kostprijs voor de emittent.

In het geval van ASR bestaat 150% van IFRS EV of e650 mln uit perps. Oftewel ASR moet vanaf 2013 elk jaar minimaal e65 mln nieuw kapitaal (ivm. winst?) toevoegen om het EV op hetzelfde niveau te houden, terwijl het vervallen gedeelte nog steeds zeer duur betaald wordt...

Het lijkt me dat Baeten & Co onder zware druk komen te staan om met een oplossing te komen.

Wanneer mogen ze gebruik maken v/d Regulatory Capital clausule? Nu, 2014, 2023?
benito c.
0
TOW,

Eerst maar eens ziet hoe Solvency zich gaat verhouden tot Basel, tot die zekerheid er is, zal niemand in de verzekeringswereld bewegen. Kan ook niet, want je weet niet wat wel en niet zal classificeren als own capital, en wat hier de overgangstermijn wordt.

Op basis van de Basel-accoorden lijkt mij dat pas gecalled zou mogen worden in 2023, als de laatste 10% van de ASR-perps niet meer tot het own capital gerekend zou mogen worden. Pas dan is voldaan aan de clausule dat de perps gecalled zouden mogen worden, als ze niet meer tot het eigen vermogen gerekend kunnen worden. Dit alles laat natuurlijk onverlet, dat uitgevende instellingen zullen gaan proberen stukken terug te kopen, of om te zetten in andere stukken. Dat is echter op vrijwillige basis, en moet je beleggers een worst voorhouden willen ze toehappen.

Er is dus geen enkele reden wilde taferelen op de beurs te verwachten vandaag.
benito c.
0
Nog even als aanvulling op het bovenstaande: de genoemde calldatum in 2023 op basis van het dan niet meer tot het own capital behoren van deze perp zal niet aan de orde komen omdat de officiele calldatum in 2019 ligt en dan zeker zal moeten worden uitgeoefend.
290 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14 15 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 479,80 +0,80%
EUR/USD 1,0967 -0,72%
Germany30^ 9.840,98 +0,25%
Gold spot 1.609,68 -0,85%
LDN100-24h 5.594,49 +0,54%
NY-Nasdaq Composite 7.774,15 +3,62%

Stijgers

Aperam
+8,00%
Neways
+7,81%
Arcelo...
+7,29%
WDP
+7,05%
Brunel
+6,61%

Dalers

ICT Group
-4,55%
ING
-4,09%
BAM
-3,48%
Euroco...
-2,83%
ADYEN NV
-2,35%
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare