Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland biedt inzicht in hoe de politiek de markten kan beïnvloeden

Fisher Investments Nederland biedt inzicht in hoe de politiek de markten kan beïnvloeden

In veel landen leiden verkiezingen vaak tot commentaar op de vraag of de verkiezingsresultaten positief of negatief zijn voor aandelen. Onze ervaring is dat de discussie meestal draait om de persoonlijkheid van bepaalde politici of de veronderstelling dat een bepaalde partij inherent beter of slechter is voor aandelen. Uit de analyses van Fisher Investments Nederland van de marktgeschiedenis blijkt echter dat aandelen geïnteresseerd zijn in de kans dat er  economisch belangrijke beleidsmaatregelen worden uitgevoerd - niet in politieke figuren - en hoe hun verwachte impact overeenstemt met de werkelijkheid.

Hoewel politieke vooroordelen deel uitmaken van de menselijke natuur, hebben wij al lang geconstateerd dat ze de beslissingen van beleggers kunnen beïnvloeden. Onze ervaring is dat mensen vaak denken dat het leiderschap van de politieke partij die zij steunen, het beste is voor de economie en markten. Dit creëert blinde vlekken die gevolgen kunnen hebben die beleggers over het hoofd zien. Toch blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland dat geen enkele partij beter of slechter is voor aandelen.

Zo zijn leiders van de twee grootste Britse politieke partijen zowel aan de macht geweest tijdens bearmarkten (langdurige, door fundamentals aangejaagde dalingen op de aandelenmarkt van 20% of meer) als bullmarkten (lange perioden van over het algemeen stijgende aandelenkoersen). De conservatieve premier Margaret Thatcher was in functie toen de bearmarkt van 1987 begon en Boris Johnson was aan de macht tijdens de door de COVID veroorzaakte bearmarkt van 2020. Labourleider Tony Blair was aan de macht tijdens het begin van de bearmarkt van 2000 en Gordon Brown was premier tijdens zowat de gehele bearmarkt van 2007 - 2009.i

Deze trend geldt ook voor andere grote ontwikkelde landen. In de VS waren de Republikeinen Richard Nixon en George H. W. Bush president toen de bearmarkten begonnen in respectievelijk 1973 en 1990.ii De Democraten Harry Truman en Lyndon B. Johnson waren aan de macht toen de bearmarkten van respectievelijk 1946 en 1966 begonnen.iii Republikein Donald Trump bekleedde het ambt tijdens de bearmarkt van 2020 - Joe Biden van die van 2022.iv In Frankrijk was Georges Pompidou, leider van de Unie van Democraten voor de Republiek ('Union des Démocrates pour la République' of UDR), president aan het begin van de bearmarkt van 1973. François Mitterrand, leider van de Socialistische Partij, stond aan het roer aan het begin van de jaren '87 en '90.v

Leiders van de grootste politieke partijen hebben ook bullmarkten meegemaakt.vi In het Verenigd Koninkrijk begon de bullmarkt van de jaren negentig onder een conservatieve regering en duurde jaren nadat Labour in 1997 aan de macht kwam.vii Omgekeerd begon de bullmarkt van 2009 - 2020 onder Labour en duurde bijna een decennium nadat de coalitie van David Cameron met de Liberaal-Democraten in 2010 aan de macht kwam (en werd voortgezet nadat in 2015 een volledig conservatieve regering aan het roer kwam).viii De Amerikaanse bullmarkt van 2010 omvatte ook regeringen van verschillende partijen, net als die van Frankrijk, Italië en Spanje.ix Bovendien blijkt uit de analyses van Fisher Investments Nederland van de marktgeschiedenis, dat veel van deze dalingen en oplevingen wereldwijd op één lijn liggen, wat erop wijst dat er grotere factoren dan de nationale politiek aan het werk waren.

Voor aandelen is volgens ons niet van belang wie er aan de macht is en wat hun persoonlijkheid of partij is, maar wat hun beleid is en hoe dat de bereidheid van mensen om te investeren en risico's te nemen beïnvloedt. Fisher Investments Nederlands analyses van de marktgeschiedenis suggereren dat aandelen zichzelf niet zien als goed of slecht. Wij denken eerder dat ze belang hechten aan de omvang van de totale verandering die een bepaald stuk wetgeving teweeg kan brengen, vooral als het betrekking heeft op de gebieden die volgens ons het meest van invloed zijn op de aandelen. Hieronder vallen o.a. eigendomsrechten, regelgeving en andere factoren die het gemak van zakendoen of toekomstige winsten kunnen beïnvloeden. Hoe dat komt? Volgens ons is dat, omdat het belangrijkste wat u bezit als u een aandeel koopt, een aandeel is in de toekomstige winst van het bedrijf. Uit ons onderzoek blijkt dat overheden die hun regels onverwachts wijzigen, de bedrijfsplanning kunnen bemoeilijken of investeringen kunnen vertragen omdat bedrijven wachten tot het stof is neergedaald - en die onzekerheid en het gebrek aan risico's kunnen wegen op aandelen.

Wat nog een probleem is? Onze ervaring is dat alle wetgeving - hoe goed bedoeld ook - winnaars en verliezers oplevert. De studies over behavioural finance die wij hebben bestudeerd, wijzen erop dat mensen zwaarder tillen aan verlies dan dat zij winsten appreciëren. Psychologen noemen dit verschijnsel myopische verliesaversie of de vooruitzichttheorie.x Dus als ingrijpende, ontwrichtende wetten worden aangenomen, voelen kiezers die daarvan voordeel hebben (oftewel de 'winnaars') zich goed, terwijl degenen die negatieve effecten ondervinden zich veel slechter voelen. Fisher Investments Nederlands analyses van de marktgeschiedenis wijzen erop dat wanneer actieve regeringen het voor het zeggen hebben, dit het beleggerssentiment over het algemeen negatief raakt.

Volgens ons is dit een reden waarom aandelen over het algemeen de voorkeur geven aan een politieke patstelling in ontwikkelde economieën met stabiele instellingen die de rechtsstaat respecteren. Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat een dergelijk politiek klimaat het wetgevingsrisico - en daarmee de potentiële onzekerheid - verlaagt, ongeacht wie de leiding heeft.

Laten we kijken naar het koersverloop van Amerikaanse aandelen na de tussentijdse verkiezingen in de VS (congresstemmingen die plaatsvinden halverwege de ambtstermijn van een Amerikaanse president). Volgens onderzoek van Fisher Investments Nederland verliest de partij van de president vaak zetels bij de midtermverkiezingen, wat resulteert in een vastgelopen regering. Desondanks zijn de drie kalenderkwartalen na het vierde kwartaal waarin een midtermverkiezing heeft plaatsgevonden, telkens weer de drie opeenvolgende kwartalen met de meest positieve rendementen in de moderne geschiedenis. Zo zijn de rendementen van de S&P 500 sinds 1925 91,7% van de tijd positief (gemeten in USD).xi Wij denken niet dat dit toeval is. Volgens ons houdt het verband met de patstelling in de politiek omdat aandelenmarkten erkennen dat ingrijpende wetgeving die onzekerheid kan aanwakkeren waarschijnlijk niet zal worden aangenomen.

Let wel, we zeggen niet dat een politieke patstelling betekent dat regeringen geen wetgeving kunnen aannemen. Wij hebben echter geconstateerd dat veel van wat wordt aangenomen minder extreem wordt dan aanvankelijk werd voorgesteld. Politieke partijen streven namelijk hun eigen belangen na, hetgeen leidt tot onderhandelingen en compromissen. In de ervaring van Fisher Investments Nederland betekent dat verwaterde wetsvoorstellen leiden tot weinig ingrijpende wetswijzigingen - een belangrijk voordeel van de patstelling voor beleggers.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i Bron: FactSet per 11-01-2023. Het rendement van de MSCI United Kingdom Index met brutodividenden, in GBP, 31-12-1999 tot en met 11-01-2023. Wisselkoersschommelingen tussen het pond en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsopbrengsten.

ii bid. Gebaseerd op het rendement van de S&P 500 in USD, 29-05-1946 tot en met 11-01-2023. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

iii Ibid.

iv Ibid.

v Ibid. Gebaseerd op de MSCI France Price Index met brutodividenden, in Franse franken, 30-04-1973 tot en met 14-01-1991. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

vi Zie noot i

vii Ibid. Overzicht gebaseerd op het rendement van de MSCI United Kingdom Index met brutodividenden, in GBP, 24/9/1990 - 20/7/1998. Wisselkoersschommelingen tussen het pond en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsopbrengsten.

viii Ibid. Het rendement van de MSCI United Kingdom Index met brutodividenden, in GBP, 09-03-2009 tot en met 17-01-2020. Wisselkoersschommelingen tussen het pond en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsopbrengsten.

ix Ibid. Stelling is gebaseerd op de S&P 500 Price Index,en het rendement van MSCI France, MSCI Spain en MSCI Italy indexen met brutodividenden in EUR, 31-12-2009 tot en met 31-12-2019. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

x “The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test,” Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman en Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, mei 1997. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk,” Daniel Kahneman en Amos Tversky, Econometrica, maart 1979.

xi Bron: Global Financial Data, Inc., per 28-09-2022. Gemiddeld totaalrendement van de S&P 500 en frequentie van stijgingen tussen 30 september van midtermjaren tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, 1926 tot en met 2021. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Wisselkoersschommelingen tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Fisher Investments Nederland

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links