Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Voordelen van beleggen in edelmetalen

Voordelen van beleggen in edelmetalen
  • Edelmetalen toevoegen aan een goed gespreide aandelen- en obligatieportefeuille had in het verleden een gunstig effect op de efficiëntie van de portefeuille – een lager risico en een hoger rendement.
  • Edelmetalen fungeren als een essentieel risicomanagementinstrument voor beleggers doordat ze voor een doeltreffende spreiding voor risicovolle activa zorgen, dalingen van de portefeuille helpen te beperken wanneer de beurs volatiel is, en bescherming bieden tegen woelige markten.

Geldig alternatief

Edelmetalen zoals goud, zilver, platina en palladium hebben de voorbije jaren steeds meer aan belang gewonnen als een geldig alternatief om in te beleggen. Ondanks het feit dat ze een van de oudste financiële instrumenten zijn, blijven edelmetalen doorgaans onderbenut en laten vele beleggers deze beleggingsoptie links liggen. Voor velen biedt dit kansen om verder te diversifiëren en te profiteren van de bijzondere kenmerken die de edelmetalen in het verleden boden bij de indeling van de portefeuille.

Bovendien variëren de prestaties van de individuele edelmetalen doorheen de tijd en is er geen enkel metaal dat alle andere permanent overschaduwt. Een gespreid mandje met edelmetalen levert doorgaans een consistenter rendement op dan een individueel metaal.

Het creëert een blootstelling aan zowel de cyclische als de niet-cyclische drijfveren van goud, zilver, platina en palladium als een geheel. Met een mandje kan men bovendien profiteren van de diversificatievoordelen van een beleggingscategorie en tegelijk de unieke kwaliteiten benutten van elk afzonderlijk edelmetaal.

Voordelen

Een belangrijk voordeel van een belegging in edelmetalen is de specifieke functie als instrument voor risicobeheer. Edelmetalen kunnen verschillende functies vervullen bij het risicobeheer en daarom zijn ze een dynamisch en wendbaar beschermingsmiddel tegen tal van risico's.

In het verleden hebben ze de portefeuille van beleggers ook weten te beschermen tegen forse beursdalingen. Deze rol als instrument voor risicomanagement is vooral nuttig voor beleggers op lange termijn die zich permanent willen indekken tegen een brede waaier aan bekende en onbekende risico's.

In het verleden was de correlatie tussen edelmetalen en de meeste andere beleggingscategorieën laag, met name aandelen. In de afgelopen twintig jaar was de correlatie tussen edelmetalen en Amerikaanse en wereldwijde aandelen lager dan die van andere alternatieve beleggingen.

De oorzaak van deze lage correlatie ligt in de diverse drijfveren die de vraag naar goud, zilver, platina en palladium sturen. Procyclische drijfveren van de vraag (juwelen, consumptie, industriële toepassingen) stijgen naarmate de groei en de inkomsten mee aantrekken met de economie.

Waardebehoud

Anticyclische drijfveren van de vraag, hoofdzakelijk de vraag van beleggers, veren op in tijden van economische achteruitgang en beursdalingen naarmate de interesse in waardebehoud en defensieve beleggingen toeneemt. Deze procyclische en anticyclische drijfveren van de vraag doen zich op verschillende momenten voor en resulteren in een lage globale correlatie met de rest van de markt en de economische cyclus.

Bijgevolg kunnen edelmetalen fungeren als doeltreffend diversificatiemiddel tegen traditionele beleggingen, met name aandelen. Door te beleggen in edelmetalen kunnen beleggers hun aandelenblootstelling helpen te diversifiëren. Deze eigenschap is des te belangrijker omdat diversificatie sinds de financiële crisis van 2008 moeilijker te bewerkstelligen is.

De correlatie bij de alternatieve beleggingen is aanzienlijk gestegen in 2008 in vergelijking met de vorige periode tussen 1996 tot 2007. Sinds 2008 echter blijft de correlatie en blootstelling aan de wereldwijde aandelen van tal van alternatieve beleggingen hoog in vergelijking met het niveau van voor de crisis, vooral bij de grondstoffen en vastgoedfondsen. Intussen bleven edelmetalen een uitzondering - wat nogmaals hun doeltreffendheid als een echt alternatieve belegging aantoont.

Volatiliteit

Edelmetalen houden ook goed stand tijdens extreme gebeurtenissen en in woelige markten. Dit kan men aflezen uit hun relatieve prestatie in vergelijking met wereldwijde aandelen tijdens verschillende belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen decennia die voor onzekerheid op de markten zorgden. Een mandje met edelmetalen presteert wonderbaarlijk goed (met een positief rendement) tijdens deze woelige en volatiele periodes, terwijl de wereldwijde aandelen een negatief rendement en grote dalingen incasseren.

Wanneer dergelijke gebeurtenissen zich voordoen, gaan wereldwijde aandelen massaal in de uitverkoop, aangezien beleggers hun blootstelling aan risicovolle activa willen verminderen en op zoek gaan naar stabielere, defensieve beleggingen in een klimaat van groeiende angst en onzekerheid.

Dit resultaat toont aan hoe edelmetalen bescherming kunnen bieden tegen het risico op beursdalingen en illustreert hun belangrijke rol als instrument voor risicobeheer waarmee beleggers hun aandelenblootstelling binnen de portefeuille kunnen beheren.

Diversificatie

Het blijkt duidelijk dat edelmetalen een bijzonder en doeltreffend diversificatiemiddel zijn, maar de voordelen van een belegging in edelmetalen komen pas echt tot uiting wanneer ze aan een gediversifieerde portefeuille toegevoegd worden. Door edelmetalen toe te voegen aan een gediversifieerde aandelen- en obligatieportefeuille, kan de efficiëntie van de portefeuille - waarbij het risico van de portefeuille daalt, terwijl het rendement hetzelfde blijft of stijgt - verhoogd worden in vergelijking met een gediversifieerde portefeuille zonder beleggingen in edelmetalen.

Dit principe kan men illustreren aan de hand van een mandje met edelmetalen en een vaste portefeuille-indeling van 40% obligaties en 60% aandelen (60/40), wat de standaardverhouding is van een gediversifieerde portefeuille met een evenwichtig of matig risicoprofiel.

Als we naar het voorbeeld van de 60/40 indeling zonder edelmetalen kijken, dan stellen we vast dat het totale rendement van de portefeuille 3,9% bedraagt op jaarbasis en de totale volatiliteit van de portefeuille 9,5% bedraagt. Als we daarvan het rendement op Amerikaanse 3-maands overheidsobligaties aftrekken (referentie voor een 'risicovrije belegging') en delen door de volatiliteit, levert dit een risicogewogen rendementscijfer (de Sharpe-ratio) op voor de 60/40 portefeuille van 0,22.

Deze ratio kan verhoogd worden door een mandje van edelmetalen toe te voegen op basis van verschillende scenario's en wegingen. Een belegging van 5% in edelmetalen waarbij de positie in aandelen verminderd wordt van 60% tot 55% levert een daling van de volatiliteit op tot 9,0%, waarbij het rendement van de portefeuille licht stijgt tot 4,2%, en de Sharpe-ratio stijgt van 0,22 tot 0,26 (zie Tabel 1). Bovendien stijgt het rendement op jaarbasis en de Sharpe-ratio respectievelijk tot 4,4% en 0,29, terwijl de volatiliteit daalt tot 8,7% wanneer deze positie in edelmetalen opgetrokken wordt tot 10%.

Doeltreffend

Deze resultaten tonen aan hoe efficiënt en doeltreffend edelmetalen kunnen zijn als diversificatiemiddel tegen aandelenrisico's. Naarmate het gewicht van de aandelen in de portefeuille verlaagd werd en vervangen werd door edelmetalen, werd de portefeuille efficiënter op lange termijn. Een belegging in edelmetalen levert echter niet alleen voordelen op als we het gewicht van de aandelen verminderen.

Hetzelfde principe geldt als we zowel obligaties als aandelen vervangen in de portefeuille door een belegging in edelmetalen. Als we het voorbeeld nemen waarbij de 60/40-portefeuille proportioneel (pro-rata) verminderd wordt (waarbij de 60/40-verhouding tussen aandelen en obligaties intact blijft) om het resterende deel te beleggen in edelmetalen, zien we ook daar dat de efficiëntie van de portefeuille toeneemt.

Bij een positie van 10% in edelmetalen en een positie van 90% in aandelen en obligaties (verdeeld volgens de verhouding 60/40), daalt de volatiliteit van de portefeuille immers tot 9,3% in vergelijking met 9,5% voor een portefeuille zonder edelmetalen. Bovendien stijgt de Sharpe-ratio tot 0,26, doordat het rendement van de portefeuille licht stijgt en het risico van de portefeuille gedaald is door de toevoeging van edelmetalen.

Of de edelmetalen nu toegevoegd worden door alleen de aandelen of zowel aandelen als obligaties te verminderen, het resultaat is een efficiëntere indeling van de portefeuille. Zoals dit eenvoudig voorbeeld aantoont, kan het risico- en rendementsniveau van portefeuilles dus beter beheerd worden door actief te beleggen in edelmetalen. Hoewel de feitelijke weging zal variëren naargelang de verschillende risicoprofielen en beleggingsdoelstellingen, kan men er niet omheen dat een blootstelling aan edelmetalen van nul procent suboptimaal blijft.

De ETF Securities Group is een van 's werelds meest toonaangevende innovators op het gebied van ETP's (Exchange Traded Products). Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links