Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Malaise bij de grondstoffenvaluta's

Malaise bij de grondstoffenvaluta's
    • De grondstoffenvaluta's hebben het beter gedaan dan de grondstoffen zelf, maar zullen wellicht verder dalen door het gecombineerd effect van interne en externe economische zwakte. Mogelijk kan de NZD deze trend doorbreken indien de zuivelprijzen verder stijgen.
    • De centrale banken kunnen leven met een zwakke lokale munt, aangezien dit een vlottere economisch overgang mogelijk maakt na de olie- en grondstoffenboom.
    • Het neerwaarts risico voor de grondstoffenvaluta's blijft beperkt door de globaal zwakke USD. De negatieve correlatie is afgenomen en we verwachten dat dit slechts een bescheiden impact zal hebben.

Grondstoffenvaluta's houden stand

2017 is tot dusver een moeilijk jaar voor de grondstoffenmarkten. De grondstoffenvaluta's voelen daarvan uiteraard de gevolgen, maar in veel mindere mate, omdat valuta's als beleggingscategorie minder volatiel zijn.

Hoewel de grondstoffen en grondstoffenvaluta's gedaald zijn met respectievelijk 5,2% en 0,2% sinds het begin van het jaar, doet deze daling zich voor na een winstgevend jaar 2016. De grondstoffenvaluta's hielden weliswaar relatief goed stand, maar de zwakke binnenlandse economische cijfers zullen de komende maanden wellicht het rendement drukken.

OPEC-risico ligt op de loer voor CAD

Naast binnenlandse factoren zal olie uiteindelijk de bepalende factor blijven voor de richting van de Canadese dollar (CAD) en de Noorweegse Kroon (NOK). Zowel de CAD en NOK noteren hun laagste niveau in verschillende maanden.

De OPEC-landen hebben het altijd moeilijk gehad om zich aan de productiequota te houden en dat is ook nu weer het geval: de met veel poeha aangekondigde productiestreefcijfers van 2016 hadden niet het gewenste effect en de wereld blijft over overvloedige olievoorraden beschikken. De uitdaging blijft om een consensus te vinden tussen de leden, wat volgens ons onwaarschijnlijk is, aangezien de meeste leden geen fiscale stimulans hebben om de productie te verminderen.

De Canadese munt werd niet alleen benadeeld door de dalende olieprijzen in 2017, maar ook door de protectionistische dreiging en maatregelen van de regering-Trump. De CAD bevindt zich op zijn laagte niveau in bijna een jaar, en aangezien 75% van zijn export bestemd is voor de VS, zullen nieuwe protectionistische uitspraken of maatregelen de CAD wellicht verder in waarde doen dalen.

De groei zal naar verwachting verder vertragen en er is een aanzienlijke achteruitgang van de arbeidsmarkt merkbaar nu er minder geïnvesteerd wordt in de oliesector. Het werkloosheidscijfer blijft zo goed als onveranderd en zal de loonstijgingen in toom houden. We verwachten dan ook dat de Canadese centrale bank zijn beleidsrente nog een hele poos onaangeroerd zal laten.

Noorse economie

De economie van Noorwegen gaat erop vooruit, ondanks de geleidelijke herstructurering die de afhankelijkheid van olie moet verminderen. De relatief sterke economie compenseerde de zwakke olieprijzen. Hoewel de situatie op de arbeidsmarkt gestaag aan het verkrappen is, blijven de loonstijgingen beperkt door de overcapaciteit.

Als gevolg van de stijging van de olieprijzen in 2016, ligt het feitelijke cijfer van de consumptieprijsindex een pak boven het streefcijfer van de centrale bank (in de buurt van 2,5%), maar zal het naar verwachting dalen in 2017, als gevolg van de dalende olieprijzen in 2017.

De Norges Bank blijft een neutraal beleid voeren en de rente wordt aan de bovenkant begrensd door de beperkte inflatiedruk die in de pijplijn zit (dalende olieprijzen) en aan de onderkant door het toenemende risico op een huizencrisis. De Noorse kroon zal de komende maanden wellicht in waarde dalen ten opzichte van de andere belangrijke munten, met name de euro.

Stabilisering in China zal verliezen Australische dollar (AUD) beperken

Er is een sterke correlatie tussen de ruilvoet (de hoeveelheid die Australië ontvangt voor zijn uitvoer in verhouding tot wat het betaalt voor de invoer) en de Australische dollar. IJzererts is een belangrijke grondstof voor de export, aangezien Australië de grootste uitvoerder van ijzererts ter wereld is. Aangezien China de grootste invoerder van ijzererts is en de belangrijkste handelspartner van Australië, blijft de Chinese economie een bepalende factor voor de evolutie van de AUD.

Bijgevolg hebben vraagtekens bij de vooruitzichten van de Chinese economie een negatief effect op de munt. De economische stabilisering in China zal het risico op een verdere daling van de AUD beperken, maar door de zwakke binnenlandse situatie, en het neutrale beleid van de centrale bank zal de AUD de komende maanden wellicht verder dalen.

De stabilisering van de groei in China vormt op korte termijn geen katalysator voor een eventuele stijging van de AUD, aangezien het enige tijd zal duren vooraleer de Australische bedrijfsinvesteringen, vooral in de mijnbouwsector, zullen aantrekken, ondanks de aankondiging van nieuwe infrastructuuruitgaven in de Australische begroting van 2017.

De zwakke binnenlandse consumptie en de herstructurering binnen de mijnbouwsector zullen de AUD wellicht doen zakken naar de ondergrens van de bandbreedte waarin de munt recent schommelde. Het beleid van de Australische centrale bank blijft neutraal en zal wellicht niet meteen veranderen aangezien de veerkracht van de AUD wellicht mee voor een neerwaartse druk op de prijzen heeft gezorgd en de inflatie wellicht pas begin 2018 terug op het beoogde niveau zal noteren.

Australië en Nieuw-Zeeland

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) hield er een al even inschikkelijke toon op na als zijn Australische tegenhanger. De RBNZ vertrouwde erop dat een langdurig zwakke munt de groeivooruitzichten zou helpen verbeteren. Door aan te geven dat de rente onaangeroerd zou blijven tot in het derde kwartaal van 2019, zijn er ogenschijnlijk geen binnenlandse factoren die voor opwaarts potentieel kunnen zorgen.

Maar mogelijk kan het belangrijkste exportproduct van het land, zuivelproducten, voor dit opwaarts potentieel zorgen. Het grootste deel van de zuivelproductie (95%) wordt uitgevoerd en is goed voor 25% van de totale uitvoer. Ook China is van belang, de grootste exportmarkt voor zuivelproducten uit Nieuw-Zeeland. De exportprijzen voor zuivel zijn met 29 procent gestegen tussen december 2015 en maart 2017. Als deze trend zich voortzet, zal dit meer bedragen dan de basisprognose van de RBNZ en zal dit de NZD mogelijk doen stijgen.

US dollar: een cruciale grondstoffenvaluta

De malaise bij de grondstoffenvaluta's zal ietwat getemperd worden door de daling van de USD bij de intrede van het derde kwartaal. De USD zal normaal zwak blijven door de negatieve reële rente en de Fed die voor een teleurstelling zorgde op de bijeenkomst van juni.

In het verleden was er een negatieve correlatie tussen grondstoffen en de USD, maar die is recent afgenomen en bevindt zich nu op het hoogste niveau in drie jaar. Anderzijds denken we dat de positieve impact van de zwakke USD slechts bescheiden zal zijn.

Meer Beleggingsideeën van ETF Securities

Voor meer informatie, ga naar etfsecurities.com/futurepresent.

De ETF Securities Group is een van 's werelds meest toonaangevende innovators op het gebied van ETP's (Exchange Traded Products). Dit document dient enkel ter informatie en is geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en is geen beleggingsadvies.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links