Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Een datastandaard

Een datastandaard

Impact kunnen aantonen is voor vermogensbeheerders inmiddels een cruciale vereiste. Onze cliënten willen dat hun beleggingen op een zinvolle manier worden aangewend. Zij hebben wat dat betreft bijzonder hoge verwachtingen.

Als vermogensbeheerder voor een wereld met meer verantwoordelijkheidsgevoel nemen wij geen genoegen met de obligate environmental, social en governance-analyse (ESG) van beleggingen. Wij gaan verder en willen de impact van beleggingen meten en de resultaten als basis gebruiken om deze nog effectiever namens onze cliënten te kunnen beheren.

Een strengere benadering

Op ESG-vraagstukken worden geavanceerde analyses toegepast, die de afgelopen jaren steeds professioneler zijn geworden. We stellen dan ook hogere eisen, zowel aan onze ESG-benadering als aan de toegepaste analyses. Dat vereist meer gegevens, meer informatie en een betere kwaliteit van beide. De kwaliteit verbetert al gestaag. Zo kunnen wij inspelen op de verwachtingen en eisen van beleggers, ngo's en toezichthouders die ons verplichten om deze gegevens te publiceren. Toch zijn de beschikbaarheid en de kwaliteit van data nog steeds ontoereikend.

Een van de grootste problemen is een gebrek aan consistentie. Toepassingsgebied, definitie, datadiepte: vaak ontbreekt er informatie of is de informatie onvolledig of gewoon fout. Dit maakt analyse tot een onvolmaakte wetenschap en zo kan de impactberekening oppervlakkig worden.

Marktnormen

Het volgende voorbeeld is een goede illustratie van die tekortkomingen. Een van de verwachtingen bij uitgiften van green bonds, die uitsluitend zijn bedoeld voor de financiering van groene projecten, is dat er impactindicatoren worden gepubliceerd. De indicator die beleggers verkiezen, houdt verband met het uitstootvolume dat dankzij het project wordt vermeden. Er bestaat momenteel geen marktnorm voor de berekening van deze vermeden uitstoot, en dus staat het elke emittent vrij om deze 'niet-uitstoot' naar eigen goeddunken te berekenen.

Aangezien de onderliggende veronderstellingen van deze berekening een enorme impact hebben op het resultaat, is het resultaat zelf bij de huidige stand van zaken nauwelijks relevant. Een elektriciteitscentrale en een supranationale instelling die voor hetzelfde project financiering verstrekken, kunnen volledig verschillende cijfers voor het vermeden uitstootvolume publiceren, gewoon omdat beide een andere grondslag voor de berekening of vergelijking hanteren.

Met de steun van zowel overheidsbeleid als vrijwillige toezeggingen uit onze eigen sector zou zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van ESG-gegevens snel kunnen verbeteren en zou er ook een standaard kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de manier waarop we de impact meten. En dat zou verantwoord beleggen geloofwaardiger kunnen maken.

Meer weten over duurzame thema's? Ontdek de mogelijkheden hier.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. (adres: Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam), de beheerder, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voordat u investeert in enig financieel instrument dient u het prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) met informatie over het product, de kosten en de risico’s te lezen. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar op de website: www.bnpparibas-am.nl. De in dit artikel opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.