In de lijn der verwachting ligt dat AF-KLM een koersdoel zal bereiken van €14,--.
Het bedrijf heeft een goede reorganisatie achter de rug en de stabilere oliekoers met een groeiend passagiersaantal zal in april al zorgen voor vermelding van een goede operationele winst.