Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

ABO-Group: Halfjaarcijfers 2017

Gepubliceerd op 15 september 2017 17:57 | Views: 156

ABO-Group 11:30

EUR 2,28 +0,06 (+2,70%)

ABO-Group - Halfjaarcijfers 2017

Gent, 15 september 2017 - 18.00 uur - Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, een ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 aan.

Hoogtepunten eerste halfjaar 2017

  • Omzetgroei van 24%, waarvan 13% organisch
  • Operationele winst voor afschrijvingen +128%
  • Uitbreiding machinepark

Vooruitzichten 2017

  • Ambitie om verder organisch en acquisitief te groeien
  • Verhoging van de participatie in Translab naar 74%
  • Omzet 2017 verwacht uit te komen boven 42 mio euro

             

  H1 2016
In € 000
H1 2017
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Per aandeel
In €
Omzet17.11921.200+4.081+23,8  
Totale bedrijfsopbrengsten 17.408 21.914 +4.506 +25,9  
Operationele winst voor afschrijvingen1.1012.509+1.408+127,90,24
Afschrijvingen 891 1.276 +385 +43,2  
Operationele winst2101.233+1.023+487,10,12
Financieel resultaat -76 -240 -164 -215,8  
Winst voor belastingen 134 993 +859 +641,0  
Netto winst 6 635 +629 +10483,3  
Netto winst (deel van de groep)114617+503+441,20,06

             
Hoogtepunten eerste halfjaar 2017

Omzetgroei van 24%, waarvan 13% organisch

Frankrijk

De geotechnische divisie, goed voor 85% van de gerealiseerde omzet in Frankrijk, kende een organische groei van 27%, te danken aan de opstart van een aantal grote werven. Om de interne flexibiliteit te behouden, werd beroep gedaan op externen om deze groei te kunnen waarmaken. De afdeling milieu kende een terugval, gezien een aantal klanten een afwachtende houding aannamen.

België 

In België werd organisch een groei van 7% opgetekend, getrokken door sterke groei bij ABO (archeologie, BREEAM), Energy to Zero (energie-advies) en Geosonda (geotechnisch veldwerk). Het milieukundig veldwerk en de internationale afdeling kenden jaar-op-jaar een terugval. De activiteiten van asbestlaboratorium Translab werden voor het eerst mee geconsolideerd, wat een extra omzetgroei van 6% opleverde.

Nederland

De sterke groei in Nederland (+84%) valt grotendeels te verklaren door de opname in de consolidatiekring van Geomet (advies en veldwerk) (+1,5 mio euro). Organisch werd een groei van 14% gerealiseerd. Alle divisies (bodem, milieukundig en geotechnisch veldwerk) voelen het effect van een aantrekkende Nederlandse bouwmarkt. De groep investeerde in de eerste jaarhelft meer dan 1 miljoen euro in zijn Nederlandse veldwerkactiviteiten.

In totaal gaat de groepsomzet er met 24% op vooruit, waarvan 13% organisch.

  H1 2016
In € 000
H1 2017
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Frankrijk 8.041 9.381 +1.340 +16,7
België 6.918 7.838 +920 +13,3
Nederland 2.160 3.981 +1.821 +84,3
Totale omzet17.11921.200+4.081+23,8

Operationele winst voor afschrijvingen + 128%
             
De stevige omzetgroei vertaalt zich in een meer dan verdubbeling van de operationele winst voor afschrijvingen van 1.101k€ tot 2.509k€ (0,24 euro per aandeel). Het investeringsprogramma van de voorbije maanden en jaren werpt zijn vruchten af. De hogere afschrijvingen (+ 385k€, van 891k€ naar 1.276k€) zijn hier tevens getuige van. De operationele winst verzesvoudigt van 210k€ naar 1.233k€. De terugname van eerder genomen provisies voor geschillen had een positieve, niet-recurrente invloed van 350k€. Anderzijds voelt de groep nog steeds de negatieve effecten van het wegvallen van exportsteun op zijn internationale activiteiten. Beide elementen hielden elkaar in evenwicht, zodat onderliggend een aanzienlijke operationele verbetering kan vastgesteld worden.

De hogere financiële kosten zijn te verklaren door enerzijds de opname van Geomet, anderzijds door bijkomende financieringslasten door de uitbreiding van het machinepark. De opname van Translab in consolidatie verschuift de winstbijdrage van deze activiteit van het financiële naar het operationele resultaat.

De netto winst (deel van de groep) stijgt van 114k€ naar 617k€.

Gezonde financiële positie

Het totaal eigen vermogen van de groep bedraagt 13 miljoen euro, op een balanstotaal van 39 miljoen euro. De financiële nettoschuld neemt toe van 5,6 mio euro eind 2016 naar 7,5 mio euro midden 2017 door de aanschaf en leasing van nieuwe machines (+1 mio euro), de consolidatie van de schulden van Translab (+0,76 mio euro) en de financiering van het toegenomen werkkapitaal.

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans en kasstroomoverzicht) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten 2017

Ambitie om verder organisch en acquisitief te groeien

ABO-Group zet haar groeistrategie verder. Organisch wordt ingezet op uitbreiding van het productaanbod (o.a. richting infrastructuur, stabiliteit, stedenbouw, .), het machinepark (sonische boortechniek) en het opzoeken van nieuwe groeimarkten (Scandinavië, Verenigd Koninkrijk). Daarnaast wordt bijkomend uitgekeken om via acquisitie de marktpositie van de groep in de thuislanden België, Nederland en Frankrijk te versterken. Ter uitbreiding van de Franse milieudivisie, investeert de groep in de aankoop van een nieuw multifunctioneel en groen gebouw, nabij TGV en  luchthaven te Marseille (Vitrolles). De oplevering is voorzien eind 2018.

ABO-Group kon de voorbije maanden tal van significante nieuwe contracten binnenhalen en dit zowel voor consultancy-opdrachten, als voor de uitvoering van veldwerk. Het orderboek is in elk van haar markten goed gevuld. Dit laat, mits goede uitvoering, een goede tweede jaarhelft verwachten.

De groep richt zich voor 2017 op het behalen van een groepsomzet van 42 mio euro met een operationele winst voor afschrijvingen van minimaal 4 mio euro.

Verhoging van de participatie in Translab naar 74%

ABO-Group zet sterk in op asbest, zowel met advies (asbestinventarisaties, advisering van beleidsmakers, .), als met opvolging op de bouwwerf (luchtmetingen, materiaalanalyse). Via een kapitaalverhoging werd in juli het belang in Translab verder uitgebreid van 53,3% naar 74,4%. Daarnaast wordt actief gekeken naar mogelijkheden om de laboactiviteiten in België en Frankrijk uit te breiden (ABO Research).

De groep bekijkt verdere vereenvoudiging van haar juridische structuur, alsook van haar operationele aansturing.

Impact Vlarel

Een bodemdeskundige dient volgens de Vlaamse wetgeving onafhankelijk te zijn van zijn opdrachtgever (Vlarel art. 53). Er bestaat een vermoeden dat ABO niet onafhankelijk zou zijn van de Vlaamse overheid, ingevolge het veronderstelde aandeelhouderschap van een ex-Thenergo aandeelhouder, verbonden met de Vlaamse overheid. De Raad van State stelt dat hiervoor afwijking bij de minister kan aangevraagd worden, die dan vaststelt dat ABO deze opdrachten wel degelijk onafhankelijk uitvoert. ABO volgt nauwgezet deze procedure om telkens de ministeriële afwijking te bekomen.

Financiële kalender

30/03/2018: Jaarcijfers 2017
30/05/2018: Algemene vergadering

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, en Johan Reybroeck, CFO, verklaren dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2017, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse verslaggeving" zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-Group

ABO-Group is een Euronext Brussel beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in enerzijds consultancy & engineering, anderzijds testing & monitoring, specifiek gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group is zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk), als op de internationale markt actief en garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de groep, kan u terecht op de website van ABO-Group (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Johan Reybroeck                                          
CFO ABO-Group Environment NV                                       
johan.reybroeck@abo-group.eu
T +32 9 242 88 88 
Maaltecenter Blok G, Derbystraat 255,
B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ABO-Group via Globenewswire

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
ABO-Group

Gerelateerd

ABO-Group

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare