Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

  • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Agfa-Gevaert in het eerste kwartaal van 2021: voortdurend volumeherstel, goede prestatie HealthCare IT en Digital Print & Chemic

 

·Soliede marges HealthCare IT en Digital Print & Chemicals

·Voortdurend volumeherstel in de meeste activiteitsgebieden

·Volume- en prijsdruk voor medische film, herstel verwacht in de komende kwartalen

·Strikte kostenverminderingsprogramma’s voortgezet

·Prijsverhogingen ingevoerd om aanzienlijke inflatoire druk te counteren

·Gedisciplineerd werkkapitaalbeheer voortgezet

·Positieve vrije cashflow voor extra pensioenfinancieringen

Mortsel (België), 11 mei 2021 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2021.

“In het traditioneel zwakkere eerste kwartaal rapporteerden de groeimotoren in de divisies HealthCare IT en Digital Print & Chemicals soliede margeprestaties, die werden tenietgedaan door volumedalingen voor enkele traditionele producten en door inflatoire druk. De divisie Radiology Solutions had af te rekenen met volume- en prijsdruk voor haar medische filmproducten door de introductie van nieuwe centrale aankooppraktijken in China. Voor de rest van het jaar verwachten we dat de volumes en de marges van de divisie zich aanzienlijk zullen herstellen tegenover het uitzonderlijk zwakke eerste kwartaal.
Ons gedisciplineerd werkkapitaalbeheer en ons brede kostenbesparings-programma bleven succesvol. Daarenboven kondigden verscheidene divisies prijsverhogingen aan, wat ons – wanneer ze hun volle effect zullen bereiken – in staat zal stellen om de impact van de hogere grondstof-, verpakkings- en transportkosten op onze rendabiliteit te temperen.
In deze eerste maanden van het jaar zagen we bemoedigende business-ontwikkelingen voor de meeste van onze activiteiten. We verwachten dat dit businessmomentum ook in het tweede kwartaal blijft aanhouden,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.


Maatregelen ter beperking van de pensioenrisico’s
Zoals eerder gemeld, is Agfa van plan om ongeveer 350 miljoen euro van de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten te gebruiken om de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen in België, het VK en de VS op te trekken en om acties om de pensioenrisico’s te beperken te implementeren. Het project verloopt volgens plan. In 2020 werd om en bij de 218 miljoen euro geïnvesteerd. In het eerste kwartaal van 2021 werd 16 miljoen euro gebruikt voor een lijfrenteaankoop in verband met de verplichtingen van het Zweedse pensioenplan. In april werd 103 miljoen euro bijgedragen aan het pensioenplan in het VK ter ondersteuning van een lijfrenteaankoop (buy-in), die succesvol geplaatst werd. Verwacht wordt dat het hele pensioenprogramma in het tweede kwartaal van 2021 afgerond zal zijn.  

Aandeleninkoopprogramma
Op 10 maart kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma stelt aandeelhouders in staat om mee te genieten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten en het toont het vertrouwen van de Groep in het lopende transformatieproces. Het programma ging van start op 1 april. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. Tijdens de eerste maand van het programma kocht de Groep 686.118 aandelen voor een bedrag van 2,8 miljoen euro.

Doorlopende kredietfaciliteit
In het eerste kwartaal van 2021 heeft Agfa-Gevaert NV een nieuwe voor drie jaar durende doorlopende multideviezen kredietfaciliteit voor een bedrag van 230 miljoen euro gesloten. Deze nieuwe doorlopende kredietfaciliteit zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Verklaring i.v.m. gewijzigde voorstelling winst- en verliescijfers
In mei 2020 sloot de Groep de verkoop af van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. De cijfers van het eerste kwartaal van 2020 werden gewijzigd voorgesteld.


Agfa-Gevaert Groep – Q1 2021

in miljoen euroQ1 2021

Q1 2020
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet396435-9,0% (-6,2%)
Brutowinst (*)117135-13,7%
% van de omzet29,5%31,1% 
Aangepaste EBITDA (*) 1524-36,3%
% van de omzet3,9%5,5% 
Aangepaste EBIT(*)(1)7 
% van de omzet-0,1%1,7% 

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020, toen de impact van COVID-19 nog beperkt was, daalde de omzet van de Groep met 6,2% (zonder wisselkoerseffecten). Zoals verwacht kwam inflatoire druk bovenop de impact van de pandemie. Andere ongunstige elementen waren de structurele achteruitgang van de offsetdrukmarkt en de nieuwe centrale aankooppraktijken voor medische film in China. De divisie HealthCare IT en verscheidene groeimotoren van de divisie Digital Print & Chemicals bleven goed presteren.

Deels door wisselkoerseffecten, mixeffecten en hogere kosten voor grondstoffen, verpakking en transport daalde de brutowinstmarge van de Groep licht van 31,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2020 tot 29,5%. De strategie van de HealthCare IT divisie om zich te richten op hoogwaardige omzetstromen bleef vruchten afwerpen en de divisie Digital Print & Chemicals kon haar marges aanzienlijk verbeteren. Maatregelen om de rendabiliteit van de divisie Offset Solutions te herstellen, bleken onvoldoende om de ongunstige wisselkoerseffecten en de hogere kosten te compenseren. De rendabiliteit van de divisie Radiology Solutions leed onder de afname van de medische filmvolumes. In de loop van het kwartaal kondigden verscheidene divisies prijsverhogingen aan als reactie op de inflatoire druk.

De verkoop- en algemene beheerskosten werden tegenover het eerste kwartaal van 2020 met bijna 8% verlaagd dankzij het lopende brede kostenbesparings-programma en tijdelijke maatregelen.  

De O&O-kosten bleven stabiel op 25 miljoen euro.  

De aangepaste EBITDA daalde van 24 miljoen euro (5,5% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2020 tot 15 miljoen euro (3,9% van de omzet). De aangepaste EBIT nam af van 7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 tot min 1 miljoen euro.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 1 miljoen euro, tegenover een kost van 2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020.

De nettofinancieringskosten bedroegen 0 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 4 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 6 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld evolueerde van een kasoverschot van 502 miljoen euro eind 2020 tot een kasoverschot van 500 miljoen euro.
  • Het werkkapitaal daalde van 462 miljoen euro (27% van de omzet) eind 2020 tot 449 miljoen euro (27% van de omzet) eind maart 2021.
  • De Groep genereerde een positieve vrije kasstroom van 16 miljoen euro, exclusief de extra financiering van de pensioenen.

Vooruitzichten
Volgend op het traditioneel zwakkere eerste kwartaal, verwacht de Agfa-Gevaert Groep dat het volumeherstel zich in de loop van het jaar zal doorzetten. Verwacht wordt dat de verbetering van de prestaties van de divisies HealthCare IT en Digital Print & Chemicals bevestigd zal worden. Hoewel ook voor Offset Solutions een verbetering verwacht wordt, zal deze divisie blijven kampen met inflatoire druk en met de structurele achteruitgang van de offsetindustrie. De divisie Radiology Solutions zal maatregelen nemen om de effecten van de volumedaling voor medische film in te perken. De Groep verwacht dat de komende kwartalen de volumes en marges van de divisie Radiology Solutions zich aanzienlijk zullen herstellen tegenover het uitzonderlijk zwakke eerste kwartaal.
De Groep zal doorgaan met de implementatie van haar brede kostenbesparingsprogramma’s. Voorts verwacht de Groep dat de voortzetting van haar prijsverhogingsprogramma’s nodig zal zijn om de effecten van de aan de gang zijnde kosteninflatie in te perken.

HealthCare IT – eerste kwartaal van 2021

in miljoen euroQ1 2021

Q1 2020
gewijzigd


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet5555-1,0% (3,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 6,54,737,7%
% van de omzet11,8%8,5% 
Aangepaste EBIT (*)4,12,0107,2%
% van de omzet7,4%3,5% 

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten verbeterde de omzet van de divisie HealthCare IT met 3,6% dankzij de omzeterkenning van bepaalde high-level Imaging IT-projecten. In het eerste kwartaal meldde de divisie opnieuw vlotte ingebruiknames van haar Enterprise Imaging-platform in het Midden-Oosten (vb. King Abdulla Medical City en King Faisal Specialist Hospital in het Koninkrijk Saoedi-Arabië) en in Europa. Voor de Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in het VK zal de Enterprise Imaging-oplossing dienen als een eengemaakt platform dat zal helpen om de productiviteit van de Trust te maximaliseren en om samenwerking met nabije Trusts te bevorderen.
Het totale orderboek dekt meer dan een jaar aan totale inkomsten en blijft dus op een gezond niveau.

Recent noemde een KLAS Research 2021 Enterprise Imaging Performance Report Agfa als een van de leveranciers die het best voorbereid zijn op toekomstige Enterprise Imaging-adopters. Het rapport plaatst Agfa bij de aanbieders van Enterprise Imaging-oplossingen die het best scoren op het vlak van strategische bijstand wat betreft beleid, change management en langetermijnvisie.  

Agfa’s strategie om met de Imaging IT Solutions te focussen op klantensegmenten en geografieën waarvoor de Enterprise Imaging-oplossing het meest gepast is, vertaalt zich in een voortdurende verbetering van de brutowinstmarges. Vooral onder invloed van de verbeterde licentieomzet en verbeterde service-efficiënties gerelateerd aan de verdere volgroeiing van de serviceorganisatie en het productaanbod, bereikte de brutowinstmarge 45,5% van de omzet, tegenover 43,4% in het eerste kwartaal van 2020. De aangepaste EBITDA verbeterde van 4,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020 tot 6,5 miljoen euro (11,8% van de omzet). Bovenop de genoemde elementen had dit ook te maken met het grotere aandeel van op afstand uitgevoerde verkoop- en serviceactiviteiten en met tijdelijke, aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparingen. De aangepaste EBIT verbeterde sterk tot 4,1 miljoen euro (7,4% van de omzet), tegenover 2,0 miljoen euro (3,5% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2020.

Uiteindelijk zal de strategie van de divisie het ook mogelijk maken om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – eerste kwartaal van 2021

in miljoen euroQ1 2021

Q1 2020 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet99118-16,3% (-13,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 7,216,4-56,1%
% van de omzet7,3%13,9% 
Aangepaste EBIT (*)1,510,1-84,9%
% van de omzet1,5%8,5% 

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Over het algemeen kende de divisie Radiology Solutions een uitzonderlijk zwak eerste kwartaal.

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa’s Direct Radiography-activiteiten licht tegenover het uitzonderlijk sterke eerste kwartaal van 2020, toen ziekenhuizen hun investeringen in mobiele DR-systemen begonnen te versnellen om de opkomende COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Agfa’s vernieuwende mobiele DR-systemen zijn een sterk wapen in de strijd tegen COVID-19 omdat ze gebruikt kunnen worden om kwaliteitsvolle röntgenonderzoeken te doen aan het bed van de patiënt, zelfs in afdelingen voor intensieve zorgen.

Deels marktgedreven en deels ten gevolge van de afnemende COVID-19-effecten daalde de omzet van het Computed Radiography-gamma. Agfa bleef het CR-gamma beheren om de winstmarges op een behoorlijk niveau te houden. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa de productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan aan de dalende markttrend.  

De medische filmvolumes ondervonden nog steeds impact van COVID in Latijns-Amerika en in India. In China ondervindt de business verhoogde prijs- en volumedruk door nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken.

De brutowinstmarge van de divisie daalde van 38,2% van de omzet in het eerste kwartaal van 2020 tot 32,1%, vooral door de volumedalingen in medische film en CR, product/mixeffecten in DR en hoge grondstofkosten. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 7,3% van de omzet, tegenover 13,9% in het eerste kwartaal van 2020. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 7,2 miljoen euro (16,4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020). De aangepaste EBIT bedroeg 1,5 miljoen euro (1,5% van de omzet) tegenover 10,1 miljoen euro (8,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Via zijn #CountOnUs-initiatief heeft Agfa al duizenden zorgaanbieders geholpen om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke COVID-19-druk op hun personeel en hun middelen. Het programma gaat voort en het wordt aangepast aan de evoluerende behoeften van de zorgsector in het licht van de pandemie. Beeldvorming van de borst speelt een sleutelrol in de triage en de diagnose. Agfa biedt ziekenhuizen voor negen maanden een gratis plug-in voor de MUSICA Chest+-software. Meer dan 400 ziekenhuizen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Digital Print & Chemicals – eerste kwartaal van 2021

in miljoen euroQ1 2021

Q1 2020 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet7374-1,9% (-0,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 5,23,549,0%
% van de omzet7,2%4,7% 
Aangepaste EBIT (*)2,30,9161,9%
% van de omzet3,2%1,2% 

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Terwijl de divisie Digital Print & Chemicals zich verder herstelde van de COVID-19-impact, was haar omzet nagenoeg stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 (zonder wisselkoerseffecten). Ondanks de stijgende zilverkosten verbeterde de brutowinstmarge van 29,5% van de omzet in het eerste kwartaal van 2020 tot 31,1% van de omzet. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 4,7% van de omzet (3,5 miljoen euro in absolute cijfers) in het eerste kwartaal van 2020 tot 7,2% (5,2 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT werd meer dan verdubbeld van 0,9 miljoen euro (1,2% van de omzet) tot 2,3 miljoen euro (3,2% van de omzet).   

Op het vlak van digital print bleven de inktproductgamma’s voor sign&display-toepassingen het goed doen. De activiteiten op het vlak van grootformaatdrukapparatuur begonnen zich te herstellen van de sterke COVID-19-impact. De omzet lag nog aanzienlijk lager dan in het eerste kwartaal van 2020, maar het orderboek van deze business groeit. Agfa blijft investeren in zijn vernieuwende productportfolio om klaar te zijn voor de post-COVID marktheropleving. In het eerste kwartaal introduceerde de divisie haar snelste Jeti Tauro-printer tot nog toe. Hiermee richt ze zich op het high end van de sign&dispay-markt.

De verkoop van inkten voor industriële toepassingen bleef sterk groeien, deels dankzij de oplossingen voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals  laminaatvloeren en leder.

De volumes van het gamma films en folies van de divisie bleven zich herstellen, zij het aan verschillende snelheden. Deze producten worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. Van de omzet voor het SYNAPS-gamma van synthetische papieren wordt de komende kwartalen een sterk herstel verwacht.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen presteerde goed in het eerste kwartaal. In maart kondigde de onderneming wereldwijde prijsverhogingen aan ten gevolge van de stijgende zilverkosten.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Deze business boekte stevige omzetgroei in het eerste kwartaal. Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. Een recente studie van het Fraunhofer Institute – waarbij gebruik gemaakt werd van Agfa’s Zirfon-separatormembranen – bevestigde dat de alkaline elektrolysetechnologie momenteel het meest kostenefficiënte waterstofproductiesyteem is. Agfa onderhandelt momenteel over leveringsovereenkomsten voor zijn membranen in het kader van verscheidene grootschalige groene waterstofprojecten. Wanneer ze werkelijkheid worden, kunnen deze overeenkomsten de komende jaren leiden tot een aanzienlijke volumetoename.  

Offset Solutions – eerste kwartaal van 2021

in miljoen euroQ1 2021

Q1 2020 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet169187-9,7% (-6,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 1,63,7-56,8%
% van de omzet1,0%2,0% 
Aangepaste EBIT (*)(3,2)(1,4) 
% van de omzet-1,9%-0,7% 

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet met 6,8% tot 169 miljoen euro, wat merkelijk minder is dan in de voorgaande kwartalen. Bovendien was het eerste kwartaal van 2020 slechts minimaal beïnvloed door de COVID-situatie. Ondanks deze opwaartse trend, blijft de divisie worstelen met de impact van COVID-19 - inclusief ongunstige prijs/mix-effecten - en de structurele achteruitgang van de offsetmarkten.

Onder invloed van mixeffecten en van kosteninflatie, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 23,6% van de omzet in het eerste kwartaal van 2020 tot 22,2%. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de brutowinstmarge 20,6% van de omzet, wat aantoont dat de maatregelen ter herstel van de rendabiliteit hun vruchten beginnen af te werpen. De aangepaste EBITDA kwam uit op 1,6 miljoen euro (1,0% van de omzet) tegenover 3,7 miljoen euro (2,0% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT bedroeg min 3,2 miljoen euro (min 1,9% van de omzet), tegenover min 1,4 miljoen euro (min 0,7% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2020.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod. In maart kondigde Agfa een wereldwijd programma van prijsverhogingen voor zijn offsetdrukplaten aan als antwoord op de stijgende grondstof-, verpakkings- en transportkosten. Agfa onderzoekt tevens manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.
Wat de kosten betreft, reorganiseerde Agfa zijn productiecapaciteit voor drukplaten. De activiteiten in de drukplatenfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk) werden eind 2020 stopgezet.
In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.


Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2021

 
Q1 2020
gewijzigd
Voortgezette activiteiten  
Opbrengsten396435
Kostprijs van verkopen(279)(300)
Brutowinst117135
Verkoopkosten(55)(63)
Algemene beheerskosten(38)(37)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(25)(25)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(1)(2)
Overige bedrijfsopbrengsten 145
Overige bedrijfskosten (13)(10)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (1)5
Financieringsbaten/(-kosten) - netto-(1)
Financieringsbaten--
Financieringskosten(1)(2)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto-(6)
Overige financieringsbaten 53
Overige financieringskosten (5)(9)
Nettofinancieringslasten -(8)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Winst (verlies) voor belastingen(2)(3)
Winstbelastingen(4)(2)
Winst van de voortgezette activiteiten(6)(5)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen-7
Winst (verlies) over de verslagperiode(6)1
Winst (verlies) toewijsbaar aan:  
Aandeelhouders van de Onderneming(5)2
Minderheidsbelangen(1)-
   
Winst uit bedrijfsactiviteiten(1)5
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(1)(2)
Aangepaste EBIT (1)7
   
Gewone winst per aandeel Groep (€) (0,03)0,01
waarvan voortgezette activiteiten(0,03)(0,03)
waarvan stopgezette activiteiten-0,04


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in maart 2020 / maart 2021 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2021

Q1 2020
gewijzigd
Winst (verlies) van de periode (7)1
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:13(17)
    Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten13(17)
Kasstroomafdekkingen: (3)(3)
    Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen-(6)
    Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(1)-
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
(2)2
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:1(3)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
1(2)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen-(1)
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen --
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen11(23)
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 4(21)
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming4(21)
     Minderheidsbelangen --


Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 

 
31/03/2021

 
31/12/2020

 
Vaste activa728714
Goodwill274265
Immateriële activa1819
Materiële vaste activa127127
‘Recht-op-gebruik’-activa 7678
Overige financiële activa77
Handelsvorderingen 1415
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 7468
Overige activa1516
Uitgestelde belastingsvorderingen122120
Vlottende activa1.5251.490
Voorraden421389
Handelsvorderingen 294297
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 7564
Actuele vorderingen uit winstbelastingen6463
Overige belastingsvorderingen2115
Financiële activa109
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 2529
Overige vorderingen29
Overige activa2418
Derivaten 89
Geldmiddelen en kasequivalenten581585
Vaste activa aangehouden voor verkoop 34
TOTAAL ACTIVA2.2532.204


 

 
31/03/2021

 
31/12/2020

 
Eigen vermogen625620
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming574570
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten1.4071.412
Reserves(78)(76)
Valutakoersverschillen(31)(42)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.122)(1.122)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen5151
Langlopende verplichtingen 1.0211.046
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding932956
Overige personeelsbeloningen 1313
Rentedragende verplichtingen 5454
Voorzieningen 1616
Uitgestelde belastingverplichtingen44
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 12
Overige langlopende verplichtingen11
Kortlopende verplichtingen606538
Rentedragende verplichtingen 2829
Voorzieningen 5463
Handelsschulden 237198
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 116103
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen2623
Overige belastingverplichtingen2524
Overige te betalen posten88
Personeelsbeloningen 10388
Overige verplichtingen41
Derivaten 52
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.2532.204


Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)  
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2021

Q1 2020

 
Winst (verlies) over de periode(6)1
Winstbelastingen46
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Nettofinancieringskosten-8
Bedrijfsresultaat(1)16
   
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)912
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa79
Bijzondere waardeverminderingsverliezen -(1)
   
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten3-
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve(1)-
Overheids- en andere subsidies(2)(3)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten(7)-
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten--
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen78
Opbouw van personeelsverplichtingen2126
Afwaarderingen/terugname op voorraden44
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen12
Opbouw/terugname van voorzieningen2-
   
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal4272
   
Wijziging in de voorraden(35)(39)
Wijziging in de handelsvorderingen1118
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(8)(9)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (32)(29)
Wijziging in de handelsschulden3244
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten939
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen4182
Wijziging in het werkkapitaal953
 Q1 2021

Q1 2020

 
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(43)(27)
   
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(12)(9)
   
Veranderingen in de leaseportfolio(1)2
   
Veranderingen in ander werkkapitaal1(26)
   
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten3(3)
   
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten(2)63
   
Betaalde belastingen(2)3
   
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(4)66
   waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-38
   
Investeringsuitgaven(6)(8)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
101
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen --
Ontvangen rente11
Ontvangen dividenden--
   
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten4(7)
   waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-(2)
   
Betaalde rente (1)(3)
Ontvangsten uit leningen-57
Terugbetalingen van leningen(2)(1)
Betaling van leaseschulden(8)(10)
Wijzigingen in leningen(10)45
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten1(2)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten) 3-
   
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten(7)41
   waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-(3)
   
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(6)100
   
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode58599
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(6)100
Impact van valutakoersverschillen (1)(8)
Winsten (verliezen) uit verhandelbare effecten--
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode578190


Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING

 

 

 

 


in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1.028)(5)8347130
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode --2-----2-1
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen ----(2)(3)(1)(17)(23)-(23)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--2-(2)(3)(1)(17)(21)-(21)
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen-----------
            
Balans op 31 maart 2020187210805(82)(1)(6)(1.029)(22)6247109
            
Balans op 1 januari 20211872101.412(82)-7(1.122)(42)57051620
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(5)-----(5)(1)(7)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----1(3)-119211
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(5)-1(3)-114-4
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen-----------
            
Balans op 31 maart 20211872101.407(82)14(1.122)(31)57451625

Bijlages


Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
Agfa-Gevaert

Gerelateerd

Reacties

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Agfa-Gevaert 4,125 14:26
-0,030
-0,72%

Dagelijkse nieuwsbrief

Ja, ik wil elke dag de laatste kooptips en analyses van verschillende aandelen ontvangen.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links