Prima cijfers Ordina. Vooral dat er weer omzetgroei geboekt wordt bij overheden en financiele instellingen is een goed teken...
zo'n 50% meer onderaan de streep, schuldpositie flink teruggebracht...
richting de 2,50 - 3 euro!!!