Er veranderd dus niks, de verdiensten van Aegon blijven volgens de kredietbeoordelaar wel een punt van zorg.
Maar goed, ze zijn ook best gewaardeerd op dit moment.