$ 3,04 per "getroffen consument"! Zijn de kosten van het uitbetalen daarbij inbegrepen? Dan snap ik het, want dan krijgt geen enkele consument iets!