Er wordt 526 mln positieve operationele kasstroom gerapporteerd, terwijl de kas met 1300 mln (1.3 miljard!) daalt.

Hoe dat kan?

We weten het nog niet.

De v&w rekening, balans en kasstroom overzicht zijn nog niet
Gepubliceerd..