Idioot dure vliegtuigen deze Embraers en niet eens Milieu en Geluids vriendelijk. Schande KLM, wat Schiphol geluids en milieu overlast betreft. Men kan vragen stellen bij het waarom voor de keuze van Embraer?

M.v.g.