Die Fransozen ook altijd. Stakersvolk bij uitstek!